Geen Welstandscommissie meer en wel verkeerscontroles in Wijnstraat

Geen Welstandscommissie meer en wel verkeerscontroles in Wijnstraat
donderdag 11 mei 2017

benoemen van de leden van de Welstands- en Monumentencommissie. Het gaat niet om de kwaliteit van deze leden, maar om het instituut. Wij willen anders omgaan met Welstand en de kwaliteit van onze stad.

HAMERSTUK 15: Handhaven 2-richtingsverkeer Wijnstraat en Aanvullende maatregelen: De PvdA is blij met het handhaven van het tweerichtingsverkeer in de Wijnstraat. Om het langs elkaar heen rijden van auto's, vrachtwagens, fietsers etc. te verbeteren, worden nu een aantal maatregelen voorgesteld waar wij ons in grote lijnen wel in kunnen vinden. Het is met bewoners afgestemd en daar is de PvdA erg voor. Alleen de opmerkingen over de snelheidshandhaving - of liever gezegd het ontbreken hiervan - stellen ons diep teleur. Iedere keer opnieuw wordt er van alles ingericht in straten, met de beste bedoelingen, maar helaas de verkeerscontroles komen er niet. De PvdA vindt dat we ons hier niet bij neer moeten leggen. Te hard rijden is de grote ergernis is van alle bewoners. Binnenkort komen we met een voorstel over inrichting en verkeershandhaving in de Adviescommissie Fysiek.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid