Energietransitie Drechtsteden

Energietransitie Drechtsteden
woensdag 3 oktober 2018
Drechtsteden Dinsdag, 2 oktober 2018 - Gemeentehuis Papendrecht

Energietransitie Drechtsteden: van regionale strategie naar uitvoering
In 2050, na 30 jaar, moeten alle gebouwen in Dordrecht en de Drechtsteden zijn verduurzaamd. Op 2 oktober 2018 werd voor college, raadsleden en belangstellenden uit de Drechtsteden een toelichting gegeven door Diederik Samsom (voorzitter Programmaraad Drechtsteden) op de uitvoering van de regionale energietransitiestrategie. De zeven Drechtgemeenten, zeven woningbouwcorporaties, HCV, Stedin en de Provincie Zuid-Holland werken hierin samen.

Samsom: “niet in paniek raken”
Volgens Samsom is sprake van een versnelling, maar moeten we niet in paniek raken (“trek niet je cv ketel nu van de muur”). We hebben tot 2050 immers de tijd om de doelstelling te bereiken. En in de jaren ’70 werden er bijvoorbeeld in korte tijd ook heel veel woningen gebouwd. Maar alle bewoners, corporatie en particuliere huiseigenaren zullen er mee te maken krijgen. Gemeente en andere instanties moeten hierbij helpen. De kunst is om de kosten van de verbouwing terug te verdienen door lagere energiekosten Soms kunnen huizen eenvoudig aangesloten worden op het warmtenet. Minder eenvoudig en veel duurder is het om te isoleren of zonnepanelen te installeren, maar het is wel de goedkoopste bron van energie. In oudere wijken is de opgave veel ingewikkelder.

Van de 100 koplopersregio’s in Nederland heeft onlangs de rijksoverheid Sliedrecht gekozen om ervaring op te doen in een wijk. Daar zal het vooral om de aansluiting op een warmtenet gaan.

Energiecafé: de partners aan het woord
Hierna vond het zogenaamde carroussel integraal van de Drechtraad plaats als een interactief energie-café op het entresol van het stadskantoor Papendrecht. Het Energiecafé werd geopend door de portefeuillehouder Drechtsteden, Jacqueline van Dongen. Herman van der Plas bezocht het namens de fractie. Hij sprak met Stedin, Atriensis, de Duurzaamheidsfabriek en corporatie Woonkracht 10. Stedin is de regionale netbeheerder. Naast de reguliere vervangingsopgave zal Stedin flink investeren in nieuwe infrastructuur tot wel een bedrag van 1 miljard euro.
De wijk Crabbenhof in Dordrecht was een mooi proefproject geweest om te beginnen, gezien de oude brosse gasleidingen in de wijk. Maar de subsidie van het rijk is naar Sliedrecht gegaan. Er wordt nu door de gemeente gekeken hoe het project toch kan worden voortgezet zonder de rijkssubsidie. Stedin probeert ook projectontwikkelaars die al nieuwbouwprojecten op gas hebben ontwikkeld, alsnog op andere gedachten te brengen. De Duurzaamheidsfabriek richt zich op het opleiden van voldoende personeel dat de energietransitie mogelijk moet maken.

Er wordt zowel onderwijs gegeven aan studenten als aan werknemers. Die kunnen bijvoorbeeld nieuwe kennis opdoen in het Huis van de Energietransitie: wat komt er bij kijken om een huis van het gas te halen? Daarnaast zal er samen met Installatiewerk Zuid-Holland ook een warmtepomplein worden ingericht. CV monteurs kunnen hier worden om- en bijgeschoold.

Tenslotte mikt de Duurzaamheidsfabriek ook op het huisvesten van een Energieloket Drechtsteden. Atriensis is een adviesbureau dat is ingeschakeld door 7 woningbouwcorporaties in de regio. Het gaat kijken hoe bepaalde woningbouwcomplexen het beste kunnen worden aangepakt. Erwin Zwijnenburg is de bestuurder van één van de corporaties, Woonkracht 10 in Zwijndrecht. Aansluiting op het warmtenet en isolatie van de buitenste schil van gebouwen is volgens hem het meest eenvoudig. Tenslotte werd gesproken met HVC. De vraag daaraan was hoe er nog sprake kon zijn van restwarme als er straks veel minder afval in een circulaire economie is. HVC heeft in feite nu al te weinig restwarmte om de hele stad Dordrecht te verwarmen. Het kijkt daarom samen met de gemeente naar andere warmtebronnen zoals geothermie, afvalwater, oppervlaktewater en warmtepompen. Voor geothermie zijn verschillende plekken geïdentificeerd. We hoeven daarbij niet bang te zijn voor aardbevingen.

Betaalbaarheid en regionale samenwerking
Voor de PvdA is het van belang dat de extra kosten door de energietransitie niet op de zwakste schouders terecht komen. Daarover kon nu nog niet zoveel worden gezegd, maar het is iets om heel scherp op te blijven. Het idee van een Energieloket bij de Duurzaamheidsfabriek spreekt ons erg aan. De PvdA vindt het positief dat aan deze extreem complexe vraagstukken in Drechtstedenverband wordt samengewerkt. Er ligt een schone taak voor het Drechtstedenbestuur om de regionale mogelijkheden optimaal te benutten en ook lokale projectontwikkelaars te verleiden om niet uitsluitend lokaal te denken.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid