Een evenwichtig woningbestand

Een evenwichtig woningbestand
maandag 21 januari 2019
Een evenwichtig woningbestand is in het belang van àlle Dordtenaren!

Voor de Kerst sprak de gemeenteraad over de collegeplannen om in Dordrecht de komende vier jaar 4000 nieuwe woningen te bouwen en daarna nog eens 6000 woningen. De PvdA steunt deze ambitie. Niet alleen omdat er nu een tekort aan woningen is en iedereen het recht heeft op een leuke, betaalbare woning. Maar ook omdat het bijdraagt aan de aantrekkingskracht en economische positie van onze stad: meer bewoners leveren meer banen op, houden onze voorzieningen betaalbaar. Een goede invulling van de woningbouwopgave is dus in het belang van àlle Dordtenaren!

De besluitvorming in de raad ging nu alleen nog over de procentuele verdeling van de nieuwbouw over sociale huur, vrije markt huur en drie prijsklassen koopwoningen. We hebben samen met D66 ingezet op het netto gelijk blijven van het aantal sociale huurwoningen. Niet alleen gesloopte, òòk verkochte woningen moeten gecompenseerd worden. De raad nam onze motie hierover - met 23 tegen 15 stemmen - aan.

Er zijn nu relatief erg veel goedkope koopwoningen in Dordrecht. Het college wil, in lijn met de groeiagenda voor de Drechtsteden, meer ruimte aan het hogere segment bieden, maar ook 30% goedkopere woningen bouwen. In onze ogen is dit een evenwichtige verdeling. Ook omdat de bouw van de duurdere woningen veel doorstroming op gang zal brengen, waarvan uiteindelijk iedereen die een huis zoekt profiteert.

Maar we willen als PvdA-fractie de feitelijk gebouwde woningen, doorstroming en (markt)ontwikkelingen jaarlijks kunnen volgen. Onze motie hierover werd met 33 tegen 5 stemmen - alleen de VVD was tegen - aangenomen. Op die basis zullen we beoordelen of dit college de woningbouwambities weet waar te maken!

Herman van der Plas

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid