Druk bezochte bijeenkomst in De Buitenwacht op WereldArmoedeDag

Druk bezochte bijeenkomst in De Buitenwacht op WereldArmoedeDag
donderdag 18 oktober 2018
Op WereldArmoedeDag, woensdag 17 oktober 2018, was er een druk bezochte bijeenkomst in De Buitenwacht in Oud Krispijn. Georganiseerd door het Platform tegen Armoede Drechtsteden, waarin ook het PvdA is vertegenwoordigd door Jacqueline van den Bergh.

's Middags was er het gesprek met organisaties. Vooral de wirwar aan regelgeving, onduidelijke regelgeving, elkaar tegensprekende regelingen is velen een doorn in het oog. Clienten begrijpen het niet. Er werd voorgesteld om eens een periode helemaal geen nieuwe regels te maken. Organisaties maken naast Europese en landelijke wetgeving ook nog eens eigen regels en protocollen. De client ziet door de bomen het bos niet meer. 
Afspraak is gemaakt dat Sociale Dienst, Schuldhulpverlening, Wijkteams, MEE, Ervaringsdeskundigen, Diverz en Vrijwilligershuis de koppen bij elkaar gaan steken om de regelgeving te gaan aanpakken. Zij komen met voorstellen.

Onderwerp van gesprek was ook het digitaal invullen van de toch al lastige formulieren. Mensen zonder computer, die ergens anders formulieren invullen (bijv. bij hulpverleners), stuiten altijd op de blokkade dat ze een emailadres verplicht moeten invullen, dat ze niet hebben. Dit moet voortaan niet meer verplicht worden. Inge Stevens wil zich hiervoor inztten.

Ook werd er gepleit voor een betere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Het betrekken van ervaringsdeskundigen werd belangrijk gevonden.

's Avonds is o.l.v. Kees Thies gediscussierd met bewoners, politici en organisaties. Eerder in februari j.l. hadden politici aangegeven - zeker ook de PvdA - dat bestrijding van armoede de hoogste prioriteit heeft. Vooral de kosten van leven (huren, zorg, energie) zijn hoog, zeker voor mensen met een laag inkomen. Zorgen waren er ook over de toenemende groep van werkende armen. Inge Stevens en Alexander Jansen waren er namens de PvdA.

Wethouder Peter Heijkoop was blij met de brede steun voor bestrijding armoede. Er komt een Dordtpas. Dit is ook een lang gekoesterde wens van de raad. Binnenkort komt een voorstel naar de raad. Peter wil vooral de vroegsignalering veel centraler zetten: de erop af aanpak. Het voorkomen van (grote) schulden heeft absolute prioriteit. Hij wil dat er een soort Platform komt om mensen snel te kunnen helpen. Verstandig leren omgaan met geld, vooral bij jongeren, is van groot belang. Volgens de wethouder zijn mensen die geen relatie hebben met Sociale Dienst het moeilijkst te bereiken, terwijl daar ook veel armoede is. Nog steeds praten mensen niet graag over hun geldproblemen. Daar rust nog altijd een taboe op. Terwijl dit juist nodig is om vroegtijdig de financiele problemen te kunnen aanpakken.

Onderwerpen die in de discussie verder naarvoren kwamen:
- kosten van zorg zijn te hoog | eigen bijdrage WMO niet verhogen of compenseren
- er moeten meer huiskamers/ontmoetingsplekken komen in wijken: voor ontmoeting, vroegsignalering, activiteiten, cursussen, met ervaringsdeskundigen. Het pand in de Maasstraat op de Staart - dat nu gedeeltelijk leegstaat - zou hiervoor gebruikt kunnen worden.
- huren zijn te hoog; vroeger was het max 40% van het inkomen dat aan huur besteed moest worden; nu is het vaak al 70%;
Afspraak: woonconferentie organiseren met woningcorporaties, bewoners, politici en organisaties

Inge Stevens pleitte voor eenvoudige regelgeving en toegankelijke dienstverlening. Ook bracht zij de Stadsrommelmarkt onder de aandacht van zaterdag 3 november. De Opbrengst is voor kinderen op basisscholen. De Fancy Fair-Rommelmarkt wordt georganiseerd door raad, college en griffie.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid