Drechtraad dinsdag 4 september 2018

Drechtraad dinsdag 4 september 2018
vrijdag 7 september 2018
Groei-agenda Drechtsteden - Wim van Krimpen (PvdA Drechtraadfractie):

De groei-agenda ligt ter besluitvorming voor en zal van grote invloed zijn op de ontwikkeling van de Drechtsteden in de komende jaren. Die invloed reikt verder dan alleen de fysieke ontwikkeling van de regio; het zal ook invloed gaan uitoefenen op het bestuurlijk construct van de Drechtsteden en uiteindelijk kunnen leiden tot vergaande bestuurlijke verandering;

De Groei-agenda is het bod van deze regio aan de Provincie en het Rijk. Een bod dat uitgebracht is door alle gemeenten verenigd in de Drechtsteden; een bod dat ook omarmd is door vrijwel alle raden en vrijwel alle partijen. Wij verwachten dat daar ondersteuning in de vorm van financiën en projecten tegenover staan. Dat betekent dat een dergelijk bod geen vrijblijvend karakter kan hebben maar dat eigenaren van de Drechtsteden serieus werk moeten maken van de uitvoering ervan. 

Het bod omvat drie onderdelen:
1. Werkgelegenheid; 30.000 banen er bij in 2030 verdeeld over verschillende sectoren. De pvda kan daar niet tegen zijn en ondersteund dit streven dan ook van harte. Wij denken dat het aantal banen nog groter kan groeien want wij hebben geconstateerd dat er bij de opstelling geen rekening is gehouden met de werkgelegenheid die de zorg de komende tien jaar biedt. Wel stellen wij vast dat uitvoering van dit onderdeel in hoge mate afhankelijk is van de ontwikkelingen in de economie; waarbij wij ons niet kunnen voorstellen dat er de komende 12 jaar geen economische dip zou kunnen ontstaan

2. Infrastructuur: een randvoorwaardelijke onderdeel van het bod. Alleen een regio die goed bereikbaar is maakt het aantrekkelijk om te wonen en te werken is de gedachte. Los van het feit dat er op deze gedachte het nodige valt af te dingen; zijn wij het roerend eens met het bestuur dat de bereikbaarheid van de Drechtsteden sterk verbeterd kan worden. Wij zouden daarbij meer willen dan alleen inzetten op wegverbreding en het oppoetsen van het boemeltreintje Dordrecht Rotterdam. Natuurlijk is een light rail van om de 5 minuten een verbetering maar is dat nu werkelijk een vernieuwende oplossing. Wij roepen het bestuur op om na te denken over een light rail ringlijn die alle gemeenten van de Drechtsteden met elkaar verbindt. Daarnaast zouden wij willen dat het bestuur streeft naar optimalisering van het OV op een zodanige wijze dat het OV zich kan meten met een OV-netwerk van een grote stad, zowel naar dichtheid als intensiteit.

3. De derde poot betreft het Wonen. De PVDA fractie onderschrijft de Woonvisie waarin is opgenomen dat wij 25.000 woningen willen bouwen in de komende 12 jaar. Het vormt het hart van het bod. Wonen is de basis voorwaarde om de groeiagenda te realiseren. De grote vraag is daarbij voor alle Colleges WAAR. Vrijwel alle gemeenten hebben zichzelf een aantal randvoorwaarden opgelegd die het realiseren van dit aantal moeilijk zo niet onmogelijk maakt. Om het te concretiseren is het nodig dat bestuurders en politici over hun eigen schaduw durven heen te stappen en het onmogelijke mogelijk gaan maken. Wanneer we daar niet in slagen kan de provincie ingrijpen; dat moeten we niet willen. Overigens zijn wij wel heel benieuwd naar de stand van zaken op het gebied van woningbouw. Wij hebben een keurige rapportage ontvangen maar deze was op dit onderdeel feitelijk nietszeggend. De raad zou antwoord krijgen op de vraag hoeveel woningbouwplannen in welke fase waren en tot hoeveel dat optelt in 2030. Dhr. Tanis gaf in juli aan dat er op dit moment sprake zou zijn van 9.600 woningen in de planvorming waarvan een deel nog tot het onderdeel boterzacht behoort. Hij gaf daarbij ook aan dat het nog een hele opgave zou zijn om deze 9.600 woningen te realiseren.

De PvdA constateert een tekort aan sociale huurwoningen. De sociale sector vormt dikwijls de springplank naar de koopsector maar dit wordt wel steeds moeilijker. Tegelijkertijd blijft de sector afnemen als gevolg van verkoop en sloop. Een verplichte compensatie lijkt te ontbreken. Ons lijkt het hard noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen om verdere terugloop van de sociale sector te stoppen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid