Drechtraad dinsdag 3 juli 2018 in Staadhuis

Drechtraad dinsdag 3 juli 2018 in Staadhuis
maandag 9 juli 2018
Drechtraad | dinsdag 3 juli 2018 | Stadhuis te Dordrecht | 18.30 uur

Deze avond waren de Algemene Beschouwingen van de Drechtsteden aan de beurt. De Begroting 2019, de Jaarrekening 2017, en de Bestuursrapportage 2018 stonden centraal. Het was de eerste Algemene Beschouwing van de nieuwe Drechtraad. Er is nog geen nieuw Drechtstedenbestuur. Dat wordt in de Drechtraad van september benoemd.

Cor van Verk voerde namens de PvdA Drechtraadfractie het woord. Iedere stad (Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, H.I. Ambacht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam) heeft een vertegenwoordiging van politieke partijen in de Drechtraad zitten. Zo ook is de PvdA vertegenwoordigd uit die 7 steden.

Cor van Verk: Bestaand beleid wordt gehandhaafd. De PvdA is hiermee accoord. Wel willen wij meer aandacht voor de Groei-agenda. Deze Groei-agenda heeft geen officiele status. Wij willen die wel. Een van de aanbevelingen van het rapport Berenschot is dat we beter moeten gaan samenwerken op ruimtelijk economisch gebied. Dat zou onze regio een stuk sterker maken. Maar dat betekent dat de Groei-agenda - die gaat vooral over het ruimtelijk economisch terrein - een officiele status moet krijgen, met een bijbehorende Uitvoeringsagenda en budget. Zodat wij hier in de Drechtraad kunnen volgen en sturen hoe het verder gaat en of we de goede dingen doen. Wij dienen dan ook een motie in om dit te mogelijk te maken. Samen met GroenLinks, D66 en SP.

Wij missen de aandacht voor het sociaal domein. Daar zien wij oplopende tekorten. U maakt niet helder wat voor zorgzame stad en regio wij willen zijn. Na de zomer willen wij van u meer duidelijkheid. De PvdA is heel duidelijk hierin: niet minder zorg, ook al is er meer vraag. Goede zorg moet er zijn voor mensen die dit nodig hebben. Daar moeten wij voor zorgen.

Het Drechtstedenbestuur was er niet direct voor om van de Groei-agenda ook een formeel stuk te maken met een eigen Uitvoeringsagenda. Men wil eerst een goede discussie over het rapport Berenschot: over wat lokaal en wat regionaal. Maar om de uitvoering van de Groei-agenda te volgen via de P&C cyclus (=Planning & Control cyclus), vond men een goed idee.

De motie is uiteindelijk nipt niet aangenomen, maar er gaat wel gebeuren wat in de motie is verwoord. Er komt toch een soort Uitvoeringsprogramma met verantwoording in de P&C cyclus.

Peter Heykoop (huidig Drechtstedenbestuurslid - sociaal domein/werk en inkomen) zei dat hij de Drechtraad graag meer in positie gebracht wil worden. Daar is hij het mee eens. Hij wil graag een kaderstellende discussie over het sociale domein, Jeugdzorg en Drechtwerk. Vooral zoeken naar oplossingsrichtingen. Peter wil dat er een nieuw WMO-beleidsplan komt. Hij is niet somber over onze positie in de regio. De bijstandsuitkeringen dalen harder dan het landelijk gemiddelde. De gemeenten krijgen meer regie van het rijk wat betreft statushouders. Peter wil vooral inzetten op opleidingen en vaardigheden voor werknemers. Er is een toegewijd jongerenteam, dat veel aanwezig is op scholen. Ook de aanpak van schulden en van helpen met vinden van werk bij 50 plussers moet steviger.

Jacqueline van Dongen (huidig Drechtstedenbestuurslid - energie/duurzaamheid): Waar staan we nu met de Energietransitie. Dit wil ik regelmatig met jullie delen: het benoemen van de doelstellingen en de kosten. De uitvoering van het afgesproken beleid is altijd lokaal. Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid