"Dordtse Zeehaven onderdeel van de ""Haven van Wereldklasse"""

woensdag 15 februari 2017
"

gaat aanleggen en verzorgen. Daarnaast wordt nog onderzocht hoe betere fietspaden kunnen worden gerealiseerd. Het gaat om de goede uitstraling van het Dordtse havengebied en dat men zich bewust is dat de Dordtse Zeehaven onderdeel is van de ""Haven van Wereldklasse"", aldus Rik. Het moet het visitekaartje worden voor bedrijven om er zich te vestigen en er te blijven.

Of de extra geluidsoverlast van de schroot overslag (ook 's nachts) - ook bij die Welstandsnormen valt (punt van CU/SGP) - liet HbR in het midden. Het moet er dan wel goed uitzien, maar maakt wel herrie.

De PvdA wilde weten hoe het treinvervoer vanaf Dokweg naar Zeehavengebied in het Beeldkwaliteitsplan past en of daar ook veranderingen worden aangebracht. HbR reageerde dat de trein en rails van ProRail zijn, maar dat waar mogelijk er aanpassingen gaan plaatsvinden, bijv. een bocht verleggen, met wat groene toevoegingen.

En passant vertelde het HbR nog wel dat door het opknappen van de bedrijventerreinen, incl. wegen, de beheerkosten voor de gemeente Dordrecht hoger zullen worden.

De PvdA heeft om bespreking van het Beeldkwaliteitsplan van het Havenbedrijf Rotterdam gevraagd, omdat de gemeenteraad dit moet vaststellen. Een zeehaven heeft iets robuust, iets stoers, en is geen gewoon bedrijventerrein. Meer groen, goede fietspaden en bijvoorbeeld ook stoere kunst die erbij past (idee van GroenLinks) vindt de PvdA goede plannen om de totale uitstraling te verbeteren. Daarmee wordt het vestigingsklimaat aantrekkelijker. Maar al te strakke regelgeving vinden wij hier niet op zijn plaats. Ook zijn we benieuwd hoe windmolens een plek gaan krijgen binnen dit Beeldkwaliteitsplan. De Structuurvisie en de MER (Milieu Effect Rapportage) maken dit namelijk mogelijk.

Daarnaast moet duidelijk worden wat de extra beheerkosten worden voor Dordrecht.

"

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid