DePont/Chemours: Stop de giftige lozingen - gezondheid staat voorop

DePont/Chemours: Stop de giftige lozingen - gezondheid staat voorop
vrijdag 19 mei 2017

planning en financieel overzicht moet er komen: daarop moeten alle afspraken gericht zijn met RIVM, waterschappen, gemeenten, OZHZ, Provincie, Rijk en DePont/Chemours. Omgevingsdienst ZHZ meldde in het Dolhuis dat wet/regelgeving nog veel te wensen overlaat: zou daar weinig aan kunnen doen als uitvoerder, maar wij vinden dat OZHZ hier duidelijk over moet zijn: wat moet er verbeteren. Maak duidelijk hoe de samenwerking werkt in de praktijk met deze instanties: welke afspraken zijn er over de lozingen. Maak nieuwe afspraken op weg naar nul uitstoot. Stoffen die nog niet als 100% veilig zijn getest, mogen niet in productie worden genomen. Meldsystemen moeten modern en op orde zijn.

DuPont/Chemours heeft ons vertrouwen geschokt en men moet zich veel actiever inzetten naar veilige productieprocessen zonder giftige lozingen. Chemour/DuPont moet prioriteit geven aan investeren in veilige emissies, en wat de PvdA betreft moeten we naar zero emissies. Dit kan, dat kost geld, maar dit is zijn maatschappelijke taak. Te vaak worden stoffen goedgekeurd, die achteraaf toch risiocovol waren. De toxicoloog op de bijeenkomst in Dolhuis zei dat de geschiedenis zich niet steeds moet herhalen. We lopen steeds achter de feiten aan.

De chemiegigant opereert binnen de wet/regelgeving. Wij vinden dat dat niet voldoende is. Er blijven risico's bestaan. We zien het nu weer bij het RIVM rapport over PFOA, we zien het bij C8, en nu weer bij GenX. Wij hebben kontakt met onze fracties in Provincie en Tweede Kamer, dat er naartoe moet worden gewerkt naar geen giftige lozingen meer in lucht en water meer. Zeker hier in dit dichtbevolgte gebied.

PvdA vroeg aan Chemours/DuPont: Er is een manifest waarin opgeroepen wordt om op 1-1-2018 te stoppen met giftige lozingen. U zei in Dolhuis dat dat niet realistisch is. Wat is in uw ogen wel realistisch? Zonder emissie is niet realistisch, aldus Chemours. Wel risicoloze uitstoot is mogelijk. Chemours wilde geen termijnen noemen om daar te komen. De dosis bepaalt het gif, niet de stof zelf. De REACH wetgeving (EU) is voldoende. Er is steeds voortschreidend inzicht. Chemours vertelde nu bezig te zijn met koolstofbedden in een testopstelling voor GenX. Om de hele uitstoot aan te pakken en te verminderen. Volgens Omgevingsdienst heeft Chemours 4 maanden de tijd voor dit onderzoek.

Waterleidingbedrijf Oases vertelde dat het drinkwater veilig is, maar dat dat op termijn - als de lozingen doorgaan - niet gegarandeerd kan worden. Het duurt te lang.

De initiatiefnemer van het Dolhuis-debat, de heer Geense, kwam inspreken en zei tegen de aanwezigen dat men zich als leken zorgen maakt. Uit het debat kwamen vooral 3 punten naarvoren die aan de gemeenteraad werden doorgegeven: 1) Waarom vergunningen verstrekken als nog niet helemaal alles bekend is van een stof 2) Toxicoloog vond dat het onverantwoord is dat de kennis over chemie bij de overheid door bezuinigingen steeds minder wordt: nu ontbreekt er kennis bij het toezicht 3) Niet meer chemische bedrijven in een dichtbevolkt gebied.

De PvdA vindt dat nu er alles aan gedaan moet worden om de giftige lozingen te stoppen en de gezondheid voorop te stellen. GroenLinks vroeg aan Chemours of zij geen excuses moesten aanbieden, maar Chemours vond van niet. Men doet niets fout. Men is bezig met het vertrouwen te herstellen met een 4 puntenplan. Maar toewerken naar gifloze uitstoot komt daar niet in voor.

De PvdA vindt dat het tijd is: DuPont/Chemours: Stop de giftige lozingen - gezondheid staat voorop. Wet- en regelgeving moeten hierop worden aangepast, evenals vergunningen en toezicht. Maar het bedrijf zelf dient zijn maatschappelijk verantwoorde rol beter op te pakken. Dat herstelt het vertrouwen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid