Cor van Verk: Wij kiezen voor de sportclubs en niet voor een eenmalig feestje

Cor van Verk: Wij kiezen voor de sportclubs en niet voor een eenmalig feestje
vrijdag 16 juni 2017

tevreden fractieleider. Nadat Sleeking 1 keurig netjes alle plannen van de voorgaande perioden had uitgevoerd zien wij nu bij Sleeking 2 dat oude plannen uit die tijd afstoffen om die alsnog tot uitvoerig te brengen. Voorbeelden zijn de campus gedachten bij het Leerpark inclusief verplaatsing van het station. En dat allemaal voor die pubers die nog niet eens over gratis OV beschikken. Ja voorzitter, zelfs de bestuurscultuur is volledig en uitvergroot teruggekeerd. Fractiediscipline van toendertijd is verworden tot kadaverdiscipline voor de gehele coalitie. En dat alles onder de oude socialistische strijdkreet Voorwaarts.

 

Betekent dit nu dat wij ons geen zorgen maken? Ja natuurlijk wel, onze eerste zorg betreft een Kadernota die gebaseerd is op drijfzand. Drijfzand vanwege aantoonbaar onjuiste aannames. De eerste aanname is de noodzaak om 10.000 woningen bij te bouwen. Dit betekent een wijk van de omvang van Wielwijk en Crabbehof samen. Een dergelijke omvang is niet te realiseren aan de aantrekkelijke plaatsen aan het water en bouwen op elke grasspriet die er gevonden kan worden binnen de bebouwde kom lijkt ons het leefklimaat niet ten goede komen. De pvda zou dan ook willen inzetten op een realistisch aantal dat voorziet in de eigen behoefte van de stad.

De tweede aanname betreft de realisatie van de DK4. In de kadernota staat nadrukkelijk dat dit winstgevende project wel gerealiseerd moet worden omdat we anders een flinke financiele snee in onze neus hebben, wat ten koste zal gaan van de Algemene Reserve. Juist over dit project ontstaan steeds meer twijfels ook bij de geldschieters van het 1e uur zoals de Provincie. Wij komen hier bij de Commissiebehandeling dinsdag 20 juni a.s. uitvoerig op terug.

Voorzitter dit voor wat betreft de financiële ankerpunten. Inhoudelijk betitelen wij deze Kadernota als het Grote Sprookjes boek van Sleeking 2. Het eerste sprookje betreft de grote betrokkenheid van de bewoners bij het stadsbestuur. Terwijl het College trots is op de Kleren van de Keizer ontmoeten wij voortdurend boze en vooral teleurgestelde burgers en organisaties. Het beeld dat wij zien ontstaan is vooral een College dat zijn oor te luister legt bij de mensen die met hun meepraten en ja knikken. Mensen die een eigen opvatting hebben en die ook nog durven uiten zijn vooral lastig en dom want zij hebben het allemaal niet goed begrepen.

Een tweede sprookje is dat de zorg voor onze bewoners binnen het geld dat we van het Rijk kan worden uitgevoerd. Het sprookje van de struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Intussen loopt de jeugdzorg gierend uit de financiële klauw met in dit jaar al tekorten die oplopen tot minimaal 3.2 miljoen en oplopend. Het bestuur wil aan knoppen gaan draaien zonder dat zij feitelijk weet wat er aan de hand is het ontbreekt ten enenmale aan enige vorm van analyse. Inhoudelijk zien wij medewerkers die veel uitvoerend werk verrichten maar geen enkele regie lijken te pakken. De basisgedachte van één plan opgesteld door één regisseur voor één hulpvragend gezin komt in de praktijk niets van terecht. Ondertussen blijkt er steeds meer mis te gaan in zijn het nu nog de mondige mensen die klagen. Hoeveel minder zelf redzamen zouden er zijn die niet eens kunnen klagen. Het CDA gaf aan dat zij om financiële redenen de transformatie mislukt achten wij doen dat om inhoudelijke en politieke redenen. De bestuurders in de zorg blijken niet bij machte sturing te geven aan het proces van transformatie het ontbreekt hen aan een coherente integrale visie.

Het derde sprookje betreft de veiligheid en handhaving de stad wordt voortdurend geconfronteerd met pietluttigheden op dit terrein. Eerst gaat men mensen bekeuren vanwege het zwemmen in een haven op volstrekt ongeloofwaardige gronden. Wanneer in augustus honderden in een dergelijk haven kunnen zwemmen dan kan dat ook op andere warme dagen in de zomer. Jongeren die toeristen op een nat pak trakteren in de Dordtevaer met een bommetje moet je aanspreken op hun gedrag maar niet bekeuren op oneigenlijke gronden. Vervolgens gaat de klokpolitie controleren of winkels zich wel aan de sluitingstijden houden op 1e Pinsterdag. Jammer voor die honderden toeristen die een levendige binnenstad hoopten aan te treffen en een blunder van he College in de Dordt Promotie. Een volgende stap is het formeren van de reclame politie die allerlei burocratische regels zal gaan handhaven. Op die manier stimuleert dit College de ondernemers van deze stad en vervolgens verbaasd ze zich wanneer ondernemers elders hun heil zoeken. Ligt niet aan het College maar de stad zal wel niet aantrekkelijk genoeg zijn dus laten we een gat in de brug maken. De Put van Piet is het grote zwarte gat waarin alle idealen en ambities van dit College lijken te verdwijnen. Dit concluderen wij na het lezen van de intensiveringen voor de komende jaren, de Beleidsvoorstellen.

 

Twee intensiveringen zijn praktisch aard namelijk de aanpassingen van de N3 en Merwedestraat. De overige voorstellen zijn wij absoluut tegen.

Wij vinden het bijna schaamteloos dat het College voorstelt een miljoen te verbrassen aan een feestje. Wij kiezen ervoor om dit geld te besteden voor nieuwbouw van de sportclubs VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam. Wij kiezen voor de clubs en niet voor een feestje.

Voor wat betreft de 1.7 miljoen voor het FC Dordrecht stadion zouden wij de post op PM willen zetten. Wij horen nu al meer dan 10 jaar dat er een stadion moet komen maar tot op heden is de club er niet in geslaagd met een goed doortimmerd plan te komen. Overigens niet alleen de schuld van de club een voortdurend dwarsliggend stadsbestuur was hier zeker ook debet aan.

 

Voorzitter alles overziend constateren wij een stuitend gebrek aan ideeën een toekomstperspectief gebaseerd op drijfzand een toename van betutteling en een College dat als lemmingen voorwaarts rent naar de afgrond, omdat zij niet bij machte is ook maar enige sturing te geven. Wij concluderen dan ook dat wij ons zeker niet kunnen verenigen met deze Kadernota.

 

Voorzitter tot slot, wij dienen op dit moment slechts één amendement in om het geld voor het volksfeest Dordrecht 2020 en de reclamepolitie (bij elkaar 1.045.000 euro) ter beschikking te stellen aan de nieuwbouwplannen van VV Dubbeldam, MOVADO en de Tafeltennisvereniging Dubbeldam.

Maar wij houden ons nadrukkelijk het recht voor om na de beraadslagingen in de commissie eventueel met aanvullende moties en amendementen te komen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid