"Cor van Verk: ""Ombudsman/vrouw is onafhankelijk, we zien te veel dingen fout gaan"""

vrijdag 2 juni 2017
"

behandeld. Peter wil dat werkende armen ook van de voorzieningen gebruik kunnen maken door het sociaal minimum op te rekken naar 150%. Is nu 120%. Veel werkenden leven ook in armoede, zeker als er kinderen zijn, omdat allerlei aftrek en kwijtscheldingen vervallen. Veel meer geld gaat naar SMS Kinderfonds, maar het Persoonlijk Minima Budget wordt daarentegen met 25% verlaagd.

Cor van Verk: Er zijn nog meer schreidende gevallen, zoals jongeren die bij elkaar wonen in begeleid wonen. Zij ontvangen aanmerkelijk minder vanwege de Kostendelersnorm. Ze moeten leven van 90 euro per maand.

Volgens de wethouder is nog niet alles in beeld. Veel eenverdieners kunnen niet maatschappelijk participeren. Er moet ook meer balans komen met de WMO en Jeugdzorg.

Riet Duykers, voorzitter Platform tegen Armoede, zei dat de middelen niet herverdeeld moeten worden. Nu worden mensen die langdurig in de bijstand zitten de dupe doordat er nu ook de werkenden bij komen. Er moeten juist meer middelen bij komen.

Guus Klein-Hofmeier, voorzitter Clientenraad Sociale Dienst Drechtsteden, vertelde dat veel door de Drechtraad is afgebroken: de bereikbaarheid van de SDD, budgetten naar beneden, loketten dicht, de SDD is moeilijker bereikbaar. Er komt steeds meer digitalisering, terwijl veel mensen daar in niet mee kunnen komen.

Cor van Verk: De digitalisering sluit mensen uit, zij kunnen niet meer meedoen. Ervaringsdeskundigen zijn nodig om mensen door de instanties te helpen. Er is een groot gebrek aan kennis van de regelingen. Een Regionale Ombudsman/vrouw is nodig, want die is onafhankelijk. ""Ik zie nu veel dingen fout gaan"". Daarnaast is een Drechtstedenpas een goed middel om mensen mee te laten doen in de maatschappelijk (cultuur, sport, etc.). iedereen betaalt naar inkomen. Minima ontvangen de pas gratis. Naar het voorbeeld van Rotterdam en Den Haag. Ook is er behoefte aan lagere huren en moet er meer nieuwbouw komen. Vooral starters hebben het moeilijk om aan woonruimte te komen.

Riet Duykers vertelde dat ook de Buitenwacht op zoek is naar ervaringsdeskundigen. Men wil die vanuit de Wijkwinkel opleiden en mensen digitaal vaardig maken.

Er komt een verslag van deze bijeenkomst en een vervolgbijeenkomst op de Internationale Armoededag op 17 oktober a.s.

In de Carrousel Sociaal op de Drechtsteden Dinsdagavond 6 juni a.s. in Landvast te Alblasserdam zal de PvdA reageren op de nieuwe voorstellen Minimabeleid van de wethouder.

"

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid