"Cor van Verk: ""Er gaat nog veel mis, maar we hebben er weinig zicht op"""

woensdag 21 juni 2017

ontoereikende rijksmiddelen. Tijdens eerdere behandelingen blijft onduidelijkheid over de bedragen van de Begroting ServiceOrganisatie Jeugd. Minimaal 1,6 miljoen tekort. Inmiddels is er een Knoppennotitie. 5,4 en 5,6 miljoenen tekorten zien we voor de komende jaren. Dan is het noodzakelijk om te weten hoe die tekorten ontstaan en of ze door meer efficientie teruggedrongen kunnen worden. Analyse, inzicht in de cijfer en een uitsplitsing in kosten ...ontbreken volledig. 1 Regisseur, 1 hulpverleningsplan en 1 hulpverlener per gezin is er nog steeds niet. Dat was namelijk het uitgangspunt voor de transformatie. Er is geen regie, er zijn nog steeds veel hulpverleners in een gezin bezig. Een coordinator moet er komen, die de hulp organiseert. Dit kan geld opleveren waardoor tekorten teruggedrongen kunnen worden.

WMO en Jeugdzorg moeten we ontschotten. Ook de budgetten, dan neemt de financiele armslag toe. Teams in de wijken zijn verantwoordelijk voor de hulpverlening. Crisisinterventieteams: wat gaan we hiermee doen? Ze hebben geld nodig, maar zijn afhankelijk van de Knoppennotitie.

Mensen komen in de kou als er geen duidelijkheid komt. Er gaat nog veel mis, maar we hebben er weinig zicht op. Aan de voorkant moeten we de zorg veel meer inzichtelijk maken.

Wethouder vd Linden: Er komt binnenkort een definitief voorstel voor de CrisisInterventie Teams. Solidariteitsafspraken gaan we het nog over hebben. 17 Gemeenten: 30% minder budget, 15% meer hulpvraag. Dit groeiende tekort aan middelen belemmert de transformatie van de zorg.

PVDA: Op www.gemeente.nl wijkt Dordrecht ernstig af in negatieve zin. Hoe komen die afwijkingen, hebben we zo'n bijzonder eiland? Of zijn er andere zaken aan de hand. 1 op de 8 jongeren heeft hulp nodig, terwijl dat 1 op de 10 in Nederland is. Waarom wijkt Dordrecht zo af?

Wethouder van der Linden: 85% jongeren gaat het goed. 15% heeft zorg nodig. GGZ heeft forse kosten. Je moet je baseren op feiten. Ik wil analyse maken. Er zijn erg veel partijen om mee te onderhandelen. Amendement 1 CDA: Inzicht geven in aanbieders hoeverre zij bijdragen aan transformatie. Alle aanbieders hebben een kontrakt met ons. Laat zien hoe je het doet. Totnutoe komt daar veel discussie over en weinig resultaat. We dringen aan op duidelijkheid. De Serviceorganisatie moet daar op letten. Op veel producten kun je niet transformeren, omdat je die nodig hebt.

PVDA: Wilt u eventueel sancties op gaan leggen, CDA? Dat kan helemaal niet, want dan komt de hulpverlening in de knel, dat mag dus wettelijk niet. De preventieve kant van de Jeugdhulpverlening is onderbelicht. Steeds meer naar achterkant geschoven. Terwijl de preventieve kant wordt vergeten, heeft dit vele financiele gevolgen. Organisaties die niet meewerken, prijzen zichzelf uit de markt.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid