Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch moet worden uitgevoerd

Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch moet worden uitgevoerd
vrijdag 27 oktober 2017

- U zegt dat er op dit moment nog geen sprake is van een reele sluitende exploitatie. De afspraak is dat er een sluitende exploitatie moet komen. De Stichting voldoet volgens u hier niet aan door substantieel de kosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen.

- Dan moeten er extra kosten gemaakt worden voor naarvoren halen van uitbaggeren Zuidelijke Insteekhaven en de kop van de landtong moet worden afgegraven. Daarnaast is er inkomstenderving voor de gemeente omdat er minder grond kan worden uitgegeven. Maar dit was toch allemaal van te voren bekend?

- U zegt dat de Provincie vooral waarde hecht aan een plan met een sluitende exploitatie en niet zozeer aan het hebben van plek voor 10 schepen. Terwijl wij eerder van de Provincie begrepen dat het om 10 schepen gaat.

- U zegt dat het ontwerp van de Zuidelijke Insteekhaven met 5 ligplaatsen in een afrondende fase is. Maar onderwerpen van bespreking zijn nog: 1) of er voldoende breedte beschikbaar is voor 5 schepen, een rendabele jachthaven en ligplaatsen voor jachten langs de landtong. Dit verbaast de PVDA ten zeerste: Want in het onderzoek en advies van Op Koers was de verdeling van de haven al in beeld gebracht, en daar is mee accoord gegaan. 2) Inrichting groen en een helofytenfilter op het water en het beheer daarvan in relatie tot het garanderen van de openbare toegankelijkheid: dit was toch allemaal al langer bekend? En hier moet nu eerst door OCW ja tegen worden gezegd. Dat is toch vreemd?

- Stichting Leefwerf wil starten met uitvoering nog in 2017, is voorwaarde voor de Provincie om subsidie te verlenen. Ook dit is al langer bekend.

- Nu zegt u dat er eerst accoord moet worden gegeven door OCW en DordtYart (die huurt tot 2019 het gebied van de Zuidelijke Insteekhaven). Dit had toch al direct afgestemd moeten worden.

- Ook moet er eerst een nieuw Havenbeleid komen, volgens u, met inspraaktraject. Met andere woorden er kan zeker niet gestart worden in 2017, en ook kan er nog geen toezeggingen worden gedaan over ligplaatsen aan de kade langs de Wantij.

- Wel zegt u dat er in principe overeenstemming is met Stichting Leefwerf. Maar we vragen ons toch echt af: wat houdt die overeenstemming in? Want uit uw memo doemen eigenlijk alleen bezwaren op waarom er nu nog niet gestart kan worden: allerlei toestemmingen nog ontbreken, nieuw Havenbeleid neemt tijd in beslag, onzeker of schepen in het Wantij kunnen liggen.

- Onze vraag aan u is: Wilt u nu wel of niet het Burgerinitiatief helpen met het realiseren van ligplaatsen voor historische schepen in de wateren rond de Stadswerven, zodat een gezonde exploitatie kan worden gemaakt? Bent u in overleg met de Provincie? De PvdA vraagt van u dat u het initiatief gaat uitvoeren.

Wethouder Sleeking vertelde wel degelijk het burgerinitiatief te willen uitvoeren, maar dat er nu eenmaal e.e.a. nog te regelen is. En OCW is geen gemakkelijke partij. Op dinsdag 7 november 2017 heeft hij gesprekken met OCW en met DordtYart. Dan moet duidelijk zijn of zij met de opzet accoord gaan. Ook gaat wethouder Sleeking in overleg met de Provincie om de deadline van 1 december wat op te schuiven.

PvdA wil na 7 november geinformeerd worden over de stand van zaken, en wil - als dat nodig is - met een motie komen.

In Stadskantoor liet Elio Barone (Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch) zijn makette zien, van de boten en drijvend park (foto).

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid