Belofte van ontwikkelaar aan raadsleden om serieus in gesprek te gaan met bewoners over de nieuwbouw is niet nagekomen

Belofte van ontwikkelaar aan raadsleden om serieus in gesprek te gaan met bewoners over de nieuwbouw is niet nagekomen
vrijdag 30 juni 2017

voormalige ANWB gebouw. Daar komt een nieuw appartementengebouw voor in de plaats. Dat is een uitstekend idee. Wij willen dat het een mooi gebouw wordt, dat past in de omgeving.

De hoogte van het gebouw is nu onderwerp van bespreking. Het huidige ANWB-gebouw is 15 meter hoog. Het bestemmingsplan geeft een hoogte aan van 20 meter, maar met de wijzigingsbevoegdheid van het college wordt het nieuwe gebouw 27,5 meter hoog. Dat geeft problemen met de karakteristieke woningbouw aan het Beverwijcksplein dat er pal achter ligt. De wijzigingsbevoegd is door de raad overgedragen aan het college, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er met de raad overlegd moet worden als het onderwerp politiek gevoelig is. En dat vinden wij nu het geval. Bewoners hebben ingesproken in de commissie Fysiek. Zij lieten de effecten zien van de nieuwbouw op hun woonsituatie (van 15 meter nu naar 27,5 meter straks). Bewoners zeiden dat er nooit een serieus gesprek is geweest met de ontwikkelaar over zijn nieuwbouwplan. Dat is wel heel gebruikelijk als je nieuwbouw gaat ontwikkelen tussen bestaande bouw. Met de nieuwe Omgevingswet - die de leefbaarheid heel centraal stelt - moet er overlegd worden met direct omwonenden. Om tot een goed en aanvaardbaar plan te komen. Draagvlak voor de nieuwe plannen is belangrijk. Wij vinden dan ook dat dit gesprek alsnog moet plaatsvinden.

Wethouder Sleeking gaf in de commissie aan dat de gemeenteraad wel was geraadpleegd en zelfs heeft ingestemd. Hij doelde op een commissievergadering ergens in 2015. Maar dat was een eerste globale Artist Impression van de projectontwikkelaar. Het was nog lang niet duidelijk om hoeveel appartementen het zou gaan, wat de prijsklassen en doelgroepen zouden worden. Van een echt serieus overleg met de gemeenteraad was helemaal geen sprake. Wij namen er kennis van. Een meer definitief ontwerp zou volgen. Dat is niet gebeurd. Nieuwbouw moet wel passen in een bestaand gebied en leiden tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de direct omwonenden. Het woon- en leefklimaat voor de direct omwonenden wordt nu aangetast door de forse hoogte. Wij willen dan ook dat het college in overleg gaat met de ontwikkelaar en met de omwonenden gaat om te komen tot planaanpassingen in de bouwhoogte die leiden tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de direct omwonenden.

Met GroenLinks, VSP, D66 en BVD dient de PvdA hiervoor een motie in.

Wethouder Sleeking zei verrast te zijn, gezien de procedure. BestemmingsPlan is vastgesteld. 25 Meter was voor de bioscoop die daar had kunnen komen. De raad is er wel actief bij betrokken. Verslag van de vergadering is nu openbaar. Kijk er nog eens naar. Er is nog geen bouwplan ingediend. Het gaat tot 25 meter. Ontwerp wijzigingsplan naar de raad gestuurd. Daar heeft u niet op gereageerd. Advies Welstandscommissie moet nog komen. Bewoners kunnen tot 3 juli beroep aantekenen. Op de wijzigingen, niet op het bouwplan. Raad heeft niet aan de bel getrokken bij besluiten. De wijzigingsbevoegdheid tot 10% kan.

D66: Ontwikkelaar zou nog met omwonenden praten. Ook zou gekeken worden naar de criteria. Ook over bouwhoogte. Dit staat in de notulen te lezen.

Wethouder Sleeking: Plan is gepresenteerd. U bent te laat.

PvdA: Ontwikkelaar moet praten met bewoners. Hij heeft het beloofd. U heeft een actieve informatieplicht. U had ons er veel duidelijker op moeten wijzen wat het doel was van de presentatie en ons verder op de hoogte moeten houden. Wij hoeven niet overal op te letten of afspraken worden nagekomen, dat uw werk.

De motie om op alsnog in gesprek te gaan hebben wij met de andere indieners ingetrokken. De nieuwe motie om die 10% extra verhoging tegen te gaan heeft het niet gehaald. Wel zegde de wethouder toe de afwijkingsbevoegdheid nog eens zorgvuldig af te wegen.

Na de zomervakantie wil de PvdA een discussie gaan starten over de gebruikte afwijkingsbevoegdheden van het college in bestaande Bestemmingsplannen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid