Bankastraat wordt niet afgesloten

Bankastraat wordt niet afgesloten
dinsdag 8 mei 2018
Bewoners van de Bankastraat willen van hun straat een veilige straat maken

De Bankastraat is een 30 km straat. Er is al eens een lasergun actie gehouden - met Veilig Verkeer Nederland (VVN) waar ook de PvdA bij betrokken was - en er is een remwegproef gehouden met VVN. Bewoners hebben op hun clico’s 30 km stickers geplakt, zodat echt zichtbaar is dat het een 30 km straat is.

Dinsdag 8 mei 2018 onthulde Emile de Gruyter (bewoner Bankastraat) het bordje Bankastraat Veilig, samen met VVN. In deze 30 km straat wordt stelselmatig te hard gereden. Bewoners zijn al enige tijd in gesprek met gemeente over de inrichting van hun straat, zodat er niet meer te hard gereden kan worden. De politie is om raad gevraagd: wanneer kan men handhaven? Want politie handhaaft niet als de straat niet goed is ingericht.

Het is de bedoeling dat de Bankastraat wordt versmald met ongeveer 1,5 meter. De lijnen op de weg worden weggehaald. Want het lijkt nu net of fietsers binnen die lijnen moeten fietsen. Als de lijnen weg zijn, krijgen fietsers meer ruimte. VVN spreekt van 'shared spaces'. Auto's moeten dan beter uitkijken. Ook wil men een soort wegverspringing maken, zodat de rechte weg wordt doorbroken. Volgens gebiedsmanager Jan Wind kan de politie dan wel handhaven 'op projectmatige basis'. Dat betekent dat er voor een bepaalde periode afspraken gemaakt kunnen worden over verkeerscontroles.

“De Bankastraat wordt niet afgesloten”, reageerde Emile op vragen. Dat was wel een van de opties, maar het is nooit de bedoeling geweest dat dit ook gaat gebeuren. Er wordt gekeken naar andere opties. Hij heeft op korte termijn een gesprek met bewoners van Reeweg Oost die mordicus tegen een afsluiting van de Bankastraat zijn. Volgens Emile moet er een oplossing komen waarin zoveel mogelijk bewoners zich kunnen vinden. Het overleg met de gemeente gaat verder. Bewoners hopen op steun vanuit de gemeenteraad voor voldoende budget.

In maart j.l. heeft de Adviescommissie Fysiek een bijeenkomst georganiseerd over Verkeersveiligheid: met name over inrichting en handhaving. Duidelijk is daar afgesproken dat er gewerkt moet worden aan een stevig beleid wat betreft Weginrichting met bijbehorend budget. Daar heeft Jacqueline van den Bergh vanuit de PvdA zich de afgelopen periode erg voor ingezet. De PvdA wil er ook de komende tijd aan werken dat straten effectief worden ingericht.

Kijk op www.bankastraatveilig.nl van de Werkgroep Bankastraat voor informatie en voor de nieuwe inrichtingsplannen.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid