Amstelwijck: College moet Thialf en GoedAf helpen bij vinden van nieuwe locaties

Amstelwijck: College moet Thialf en GoedAf helpen bij vinden van nieuwe locaties
donderdag 20 december 2018
Gemeenteraad dinsdag 18 decembr 2018 | Amstelwijck | Cor van Verk:

PVDA: We kunnen instemmen met dit plan. Het heft de disbalans op in de woningmarkt. Aandacht willen wij voor een aantal woningen net een tandje lager. Net als bij Stadswerven, een rijtje woningen dat jonge gezinnen aantrekt, voor middengroepen. Dat is best goed. Dat kan ook in Amstelwijck. Het bestaande groen dat in de wijk aanwezig is, willen wij behouden en mooi laten aansluiten op de nieuwe bebouwing. Niet eerst slopen dan weer nieuw terugbrengen.

Wethouder Burggraaf: We leggen de ambitie hoog met hoge kwaliteit voor het gebied. Ook voor Dordtse Hout. Geluid wordt een stuk meer geweerd door de geluidswallen die we neerleggen. Dat zijn forse investeringen. Daar heb je flinke opbrengsten voor nodig.We hebben dan ook een bepaalde bebouwingsgraad nodig. De bestaande groen blauwe structuur versterken we. 
Andere aspect is: wordt het dan een hele eenzijdige wijk? Er komen juist hele verschillende type woningen: appartementen, vrijstaande woningen, 2 onder 1 kap, etc. Visueel is het allemaal heel divers. U hoeft niet bang te zijn voor een eenzijdige wijk. Je moet meteen overtuigend veel kwaliteit gaan bouwen. Dus geen sociale woningbouw. Behouden van Thialf en GoedAf en bouwen sociale woningbouw brengt maar de helft op. We hebben een plankosten scan en een risicoanalyse gedaan. Marktpartijen moeten de verdere uitwerking doen. Twee informatiebijeenkomsten komen er. We gaan in gesprek met bewoners en de markt. Zoals de Omgevingswet het heeft bedoeld. Dan komt er een nieuwe financiele doorvertaling. Wacht de vervolgstappen en de marktconsultatie af.
Nog niet alles is tot achter de komma berekend. Wij helpen GoedAf met het zoeken naar plekken op het eiland. Je krijgt dan een afgesloten terrein in het groen. Het is lastig, maar dat gaan we wel doen. We zijn echter zeer terughoudend in in het geven van een Garantiestelling, zoals de motie opdraagt. Maar dat is aan de raad. Wij kunnen niet verder kijken van ons eigen eiland. Wil GoedAf buiten ons eiland, dan is dat aan GoedAf. 

Na de discussie heeft de raad groen licht gegeven voor het verder ontwikkelen van het gebied Amstelwijck. Het college wil daar vooral woningen in het hogere segment (vanaf 350.000 euro) bouwen. De raad stemde in met het verder uitwerken van het ontwikkelperspectief in een Bestemmingsplan.
Via een motie riep de raad het college op:
voor Amstelwijck 3 scenario's verder uit te werken en ter besluitvorming aan de raad voor te leggen:
- 10% van de wooneenheden ter beschikking te stellen voor sociale huur;
- 10% van de wooneenheden ter beschikking te stellen voor koopwoningen tot € 300.000,-;
- 10% van de wooneenheden ter beschikking te stellen voor een mix van sociale huur en koopwoningen tot € 300.000,-;
in de verdere planvorming ruimte te houden voor het mogelijk inpassen van bovenstaande uitgewerkte scenario's.

De ontwikkeling van Amstelwijck betekent nu dat tennisvereniging 'Thialff' en Naturistenvereniging 'Goed Af' op zoek moeten naar een nieuwe plek.
Via een motie riep de raad het college op Goed Af te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe locatie op het eiland van Dordrecht en binnen een jaar de alternatieven aan de raad te presenteren.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid