Agenda's Adviescommissies dinsdag 19 september 2017 in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 19 september 2017 in Stadskantoor
vrijdag 15 september 2017

Adviescommissies Bestuur en Midden en Fysiek: 19.00 uur: Campusontwikkeling Leerpark als onderdeel doorontwikkeling Duurzaamheidsfabriek

Stadskantoor voor de Toekomst: 19.00 uur

Adviescommissie Fysiek: 20.00 uur: Definitief Ontwerp Oranjelaan Fase 1/Reconstructiebesluit Oranjelaan Fase 2 Zienswijze Regionale Woonvisie / Brief aan raad Conceptversie 0.2 Woonvisie Drechtsteden 2017-2030 Stand van Zaken Herziening Structuurvisie en Bestemmingsplan Zudirand Dubbeldam (Belthurepark) Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij Begroting 2017

Adviescommissie Sociaal: 20.00 uur: Startnotitie Jongeren op de Rit Motie van 18- naar 18+ maar niet tussen wal en schip Begrotingswijziging en Ziensiwjze Raadsleden Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017 Ontwikkelingen Jeugd 2017-02 Beantwoording vragen over toekennen van Jeugdhulp

Adviescommissie Bestuur en Middelen: 20.00 uur: Belastingverordeningen 2018 Wensen/Bedenkingen voornemen tot afbouw aandelenbelang ENECO Rekenkamercommissie: Onderzoek Bestuurskosten Behandeling Begroting 2018

Klik op de commissie voor de volledige agenda

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid