Agenda Drechtsteden Dinsdag - dinsdag 4 oktober 2016, in Stadskantoor Dordrecht

Agenda Drechtsteden Dinsdag - dinsdag 4 oktober 2016, in Stadskantoor Dordrecht
maandag 3 oktober 2016

19.35 uur: CARROUSE BESTUUR EN MIDDELEN: Accountantscontrole 2016 Herijking Taakstelling Trap Op en Trap Af - Meicirculaire 2016 Doorontwikkeling ICT - verrekensystematiek en het Meerjaren Investeringsplan

19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Benoeming Algemene Vergadering van Aandeelhouders Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Aanpassing Systematiek Eigen Bijdragen WMO Evaluatie WMO Evaluatie Minimabeleid 2016

19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Themtafel OV-Concessie Bijeenkomst Drechtsteden-Ablasserwaard-Vijfheerenlanden op 6 oktober 2016

20.45 uur: DRECHTRAAD: Initiatiefvoorstel GroenLinks: Afronding Dialoog over Systematiek Trap Op Trap Af Vorming Economic Board Drechtsteden Aanpassing Systematiek Eigen Bijdragen WMO

Klik hier voor de complete agenda met stukken

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid