Aanpak overlast Houtstook onderbrengen bij Aanpak Luchtkwaliteit

Aanpak overlast Houtstook onderbrengen bij Aanpak Luchtkwaliteit
zaterdag 24 december 2016

bijdragen aan het reduceren van de uitstoot van autoverkeer. Bij experimenten in andere steden is al aangetoond dat er inderdaad reductie plaatsvindt. Wij - PvdA en GroenLinks - stellen dan ook voor om te onderzoeken wat de bijdrage van een Milieuzone in binnenstad en Schil kan zijn bij het verbeteren van de totale luchtkwaliteit. MOTIE MILEUZONE .

Houtstook: De overlast van houtstoot komt steeds meer onder de aandacht. Houtstook is helemaal niet zo onschuldig. Het is gezellig en leuk, maar de houtstook zorgt voor uitstoot van fijnstof. RIVM, GGD en Longfonds wijzen erop dat fijnstof uit houtrook even schadelijke is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook de NRC vermeldt dat houtrook de grootste producent van fijnstof is en dat - nu citeer ik: 'die gezellige haard is dus reuze schadelijk'. - Zondagavond 18 december j.l. was er een item over Houtstook op TV. Veel bewoners ervaren overlast. Gemeenten zeggen geen instrumenten te hebben om te kunnen optreden. Volgens staatssecretaris Dijksma is er het Landelijk Bouwbesluit, dat kun je gebruiken om het lokaal aan te pakken. Zij wil ook dat het lokaal wordt aangepakt, omdat situaties per regio nogal verschillen.

De PvdA vindt dat de overlast van houtstook ook in de Aanpak van Luchtkwaliteit thuishoort en wij vragen het college dan ook de uitstoot en de gevolgen voor de gezondheid in beeld te brengen, en wat we ertegen kunnen doen. Zoals handhaafbare afspraken, bijv. bij bepaald type weer. MOTIE HOUTSTOOK.

Wethouder van der Linden vertelde het jammer te vinden dat niet alle gelden voor Aanpak Luchtkwaliteit zijn besteed. Luchtvervuiling is een doodsoorzaak. Er lopen ook veel regionale projecten. Nieuwe projecten zijn niet aangedragen. Er zijn geen plannen bij de ambtenaren. Als er geen plannen zijn, dan terug naar Rijk. Vaak rondje gedaan om te vragen naar plannen.

GroenLinks en PvdA hadden motie ingediend om deze Rijksgelden te besteden aan extra bomenplant en milieuschermen langs wegen. Jammer dat er geld over is, terwijl we het hard nodig hebben.

Reageren?

Terug naar het overzicht

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht | Privacybeleid