Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

 

Het nieuwe Verkiezingsprogramma van de PvdA Dordrecht is uit.

Prioriteiten bij de PvdA zijn: bestaanszekerheid, goed werk, ontplooiing, zorg, solidariteit en binding, duurzaamheid en een sterke, betrouwbare overheid.

 

Klik hier om het pdf-bestand te downloaden en/of te lezen.

Klik op deze link om het schermbreed te kunnen lezen.

 

U kunt ook een gedrukt exemplaar ontvangen. Mail dan naar pvda.dordrecht@planet.nl

 

Frans Tuerlings (voorzitter PvdA Dordrecht): "Woensdag 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor uw gemeenteraad. Een sterk en sociaal bestuur van Dordrecht is hard nodig. Juist in deze tijd. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen en de kosten en de baten moeten eerlijk verdeeld worden. In dit programma leest u wat wij, als Partij van de Arbeid, in Dordrecht willen bereiken en hoe we dat willen aanpakken.

Als PvdA nemen wij besluiten vanuit onze sociaaldemocratische waarden: bestaanszekerheid, goed werk, ontplooiing, solidariteit en binding, duurzaamheid en een sterke, betrouwbare overheid. In dit verkiezingsprogramma leest u helder en concreet waar de Partij van de Arbeid naar toe wil met Dordrecht. Welke keuzes wij ook maken, voor deze waarden maken we ons sterk.

De PvdA staat voor bestaanszekerheid, omdat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat is de basis van een stabiele samenleving. We zijn de partij van goed werk. Jezelf nuttig kunnen maken geeft een gelukkig en tevreden gevoel. Mensen willen onder eerlijke omstandigheden kunnen werken. We willen dan ook een Plan van de Arbeid: een plan voor kwalitatief goede banen en voor betere arbeidsomstandigheden. Dit plan koppelen we aan een inzet om de lokale en regionale economie te versterken.

Ook ontplooiing is voor ons een belangrijke waarde. Vanuit het oude verheffingsideaal van de PvdA stimuleren we mensen om zichzelf te ontwikkelen. Dit zal mensen stimuleren tot innovatief en ondernemend handelen, en helpen om de basis onder de economie van de stad te versterken. Daarbij zetten we ons in voor een gelijkere verdeling van kennis, inkomen en macht.

De Partij van de Arbeid wil een samenleving waarin solidariteit en binding centraal staan. Een
samenleving waar we voor elkaar zorgen en samen besluiten nemen. Dit bereiken we door bewoners zeggenschap te geven over hun wijken en buurten, door cliënten invloed te geven op hun zorg, ouders mee te laten beslissen op scholen en samenwerking tussen ondernemers te versterken. Samen met u maken we van Dordrecht een sterke en sociale gemeente.  

En dan duurzaamheid. De PvdA wil dat onze mooie leefomgeving, onze economie en ons sociale stelsel houdbaar zijn in de toekomst. Dan kunnen onze kinderen en kleinkinderen ook nog genieten van de overvloed die we nu als samenleving kennen.

Een betrouwbare en sterke overheid is belangrijk voor de samenleving. Bestuurders en ambtenaren verdienen respect voor de verantwoordelijkheid die zij dagelijks dragen. De inwoners vragen, zeker in moeilijke tijden, steeds meer van de overheid. Een overheid die door bezuinigingen juist steeds meer gedwongen is terug te treden. De PvdA gelooft niet in de absolute werking van het marktmechanisme. Wij gaan voor een gezonde en sociale regulering van de samenleving. Daar waar dat nodig is, zoekt Dordrecht samenwerking met de regio. In het licht van de toekomstige taken van de gemeenten is er speciale aandacht nodig voor de decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en sociale zekerheid.

Bestaanszekerheid, goed werk, ontplooiing, solidariteit en binding, duurzaamheid en een sterke, betrouwbare overheid. Daar staan we voor en daar gaan we voor.
Kiest u voor een sterk en sociaal Dordrecht? Stem dan op de Partij van de Arbeid!"

 

Kandidatenlijst  |

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief