Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Nieuwsarchief

Burgemeester Brok benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau: "Je hebt overal grote indruk gemaakt"

Burgemeester Brok benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau:

Vrijdagmiddag 24 februari 2017 vond in de bijzondere Gemeenteraad in het Stadhuis het afscheid plaats van burgemeester Brok. Er waren mooie lovende toespraken, bij tijd en wijle waren er ook emoties. De Commissaris van de Koning Jaap Smit vertelde de burgemeester dat de Koning hem heeft benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. "Je hebt overal grote indruk gemaakt". 

Nelleke de Smoker: plv. Voorzitter raad: U bent een mensenmens. U vertelde hoe u omging met mensen in Sneek, vooral mensen die dat nodig hadden. Dat heeft u in Dordrecht zeker ook gedaan. Aandacht ...

 

Lees meer

Richard Moti: "Er zijn veel uitbuitingsconstructies in onze regio" - Hans Spekman huldigt Lokale Helden

Richard Moti:

Op een zeer stormachtige donderdagavond 23 februari 2017 werd in de Duurzaamheidsfabriek de PvdA bijeenkomst gehouden over Duurzame banen in onze regio, met daarna de huldiging van Lokale Helden door Hans Spekman, de voorzitter van de PvdA in Nederland. Richard Moti, nr. 15 op de PvdA Kandidatenlijst, was eveneens aanwezig om e.e.a. te vertellen over banen in onze regio. Beiden waren vertraagd door het vreselijke weer. Herman vd Plas (bestuur) zei dat PvdA afdelingen in de Drechtsteden deze avond organiseerden en dat het PvdA Verkiezingsprogramma veel aandacht heeft voor nieuwe duurzame banen. Dit is een belangrijk item voor onze regio, die erg gefocust is op maritieme industrie. Jacqueline vd Bergh, als bestuurslid PvdA Zuid-Holland, vertelde dat Zuid-Holland deze bijeenkomst ondersteunt. Op zaterdag 11 maart is er eveneens een regionale campagnedag, met Richard Moti. Rein Meester, directeur Duurzaamheidsfabriek, begon te vertellen dat ...

 

Lees meer

Buitengewone vergadering van de Gemeenteraad op vrijdag 24 februari 2017 in de Raadzaal van het Stadhuis, aanvang 14.00 uur

Buitengewone vergadering van de Gemeenteraad op vrijdag 24 februari 2017 in de Raadzaal van het Stadhuis, aanvang 14.00 uur

In deze buitengewonen vergadering van de Gemeenteraad op vrijdagmiddag 24 februari 2017 wordt er afscheid genomen van burgemeester Brok, die zo'n 7 jaar onze burgemeester is geweest. Hij vertrekt omdat hij Commissaris van de Koning wordt in Friesland.

 

Diverse toespraken worden gehouden:

door mevrouw Nelleke de Smoker plv. voorzitter van de Gemeenteraad;

door loco-burgemeester de heer P. Sleeking;

door plv. voorzitter Drechtstedenbestuur de heer H. Tanis;

door Commissaris van de Koning de heer J. Smit;

en tot slot door burgemeester Brok zelf.

 

Lees meer

Meldingen bij de Wijklijn over (grof)vuil leiden niet tot het opruimen ervan, terwijl de Wijklijn een top-dienstverlening moet bieden aan bewoners

Meldingen bij de Wijklijn over (grof)vuil leiden niet tot het opruimen ervan, terwijl de Wijklijn een top-dienstverlening moet bieden aan bewoners

Een tijdje geleden is de PvdA gestart met een Melpunt Verrommeling. Over rommel, vuil en overlast in de openbare ruimte. Daar zijn een groot aantal reacties op gekomen. Deze meldingen - vaak met foto’s - gingen allemaal over veel rommel op verschillendel plaatsen in onze stad. Meldingen daarover bij de Wijklijn leiden lang niet altijd tot het gewenste resultaat, namelijk het weghalen van het vuil. Het vuil blijft lang liggen. Voor raadslid Peter Puik was dit dan ook aanleiding om het college vragen te stellen over de Wijklijn, een eerste stap om te komen tot schonere wijken, waar het ...

 

Lees meer

's Morgens en na winkelsluiting is vrij fietsen in centrum toegestaan - verruiming van aantal uren nipt niet aangenomen door raad

's Morgens en na winkelsluiting is vrij fietsen in centrum toegestaan - verruiming van aantal uren nipt niet aangenomen door raad

Gemeenteraad dinsdag 21 februari 2017: Experiment Vrij Fietsen in Voetgangersgebied Centrum - Jacqueline van den Bergh: Het gaat feitelijk om een verruiming van het vrij fietsen, want 's ochtends en na winkelsluiting mag je altijd al fietsen. Voor- en tegenstanders van de verruiming zijn ongeveer gelijk. Wel is gebleken dat het flink wat emoties oproept. Je bent wel ver van de realiteit verwijderd wil je hiervoor zijn. Toch is de PvdA - na discussies, na gesprekken met ondernemers, met voor- en tegenstanders - van mening dat we het experiment kunnen uitvoeren. Maar waarom dan? Zijn wij blind voor de gevaren - die tegenstanders aanvoeren - dat het nietsvermoedende winkelende publiek van de sokken wordt gereden, en dat ...

 

Lees meer

Nieuwe Enquete Waterbus

Nieuwe Enquete Waterbus

Op initiatief van de PvdA vaart de waterbus sinds 1 december 2016 op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur ’s nachts door. Bewoners en bezoekers hebben hierdoor de mogelijkheid om langer te genieten van het rijke culturele leven, te winkelen of uit te gaan in de Drechtsteden. De proefperiode van deze extra afvaarten loopt t/m 30 juni 2017. Omdat de PvdA graag wil weten hoe inwoners van de Drechtsteden de uitbreiding van de vaartijden ervaren, heeft de partij opnieuw een enquête opgesteld. Deze kunt u hier invullen.

U kunt de enquete invullen tot uiterlijk 3 maart. We stellen uw input zeer op prijs! Aanleiding voor deze proef ...

 

Lees meer

PVDA wil meer nieuwe duurzame banen in onze regio en Hans Spekman zet Lokale Helden in het zonnetje

 PVDA wil meer nieuwe duurzame banen in onze regio en Hans Spekman zet Lokale Helden in het zonnetje

Donderdagavond 23 februari 2017 organiseert de PvdA een bijeenkomst over nieuwe duurzame banen in Dordrecht en Drechtsteden. In de Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50, van 20.00 - 21.30 uur De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen. Onze regio kent veel maritieme en industriële bedrijven, die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daardoor zijn we kwetsbaar. In deze sector vallen nu ook de ontslagen. We zouden echter een sprong voorwaarts kunnen maken met de werkgelegenheid als er meer ingezet gaat worden op nieuwe duurzame producten en productiewijzen. De overheid (landelijk, provinciaal, lokaal) kan daarin een stimulerende rol spelen. Daarover staan ook de nodige zaken in het PvdA verkiezingsprogramma. Maar hoe kan dit in onze regio tot concrete stappen en werk leiden? Wat betekent dit voor vestigingsklimaat, onderwijs en arbeidsmarkt? PvdA Dordrecht organiseert hierover samen met de afdelingen uit de omliggende Drechtsteden een discussieavond.

PROGRAMMA ...

 

Lees meer

Agenda Gemeenteraad dinsdag 21 februari 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

Agenda Gemeenteraad dinsdag 21 februari 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

Stukken ter bespreking:

Experiment Vrij Fietsen in het Voetgangersgebied van het Centrum

Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren

 

Klik hier voor de volledige agenda

 

Lees meer

Peter van der Velden (PvdA) waarnemend burgemeester in Dordrecht

Peter van der Velden (PvdA) waarnemend burgemeester in Dordrecht

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 maart 2017 de heer P.A.C.M. (Peter) van der Velden tot waarnemend burgemeester van de gemeente Dordrecht. De heer Van der Velden is 62 jaar, heeft 26 jaar ervaring als burgemeester en is lid van de Partij van de Arbeid.

Aan de heer drs. A.A.M. Brok is per 1 maart 2017 eervol ontslag verleend als burgemeester van Dordrecht. Dit in verband met diens benoeming tot commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Jaap Smit heeft, na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Dordrecht, besloten een waarnemend burgemeester te benoemen. De waarneming duurt tot het moment dat er in Dordrecht een nieuwe kroonbenoemde burgemeester aantreedt. Dit zal naar verwachting eind september van 2017 het geval zijn.

Na een gesprek met de fractievoorzitters over het gewenste profiel van de ...

 

Lees meer

Dordtse Zeehaven onderdeel van de "Haven van Wereldklasse"

Dordtse Zeehaven onderdeel van de

Dinsdagavond 14 februari 2017, in de Adviescommissie Fysiek, gaf Rik Dalmeijer van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) een presentatie over het Beeldkwaliteitsplan voor onze zeehaven - Jacqueline vd Bergh: HbR heeft het Beeldkwaliteitsplan opgesteld, omdat men vindt dat de Dordtse bedrijventerreinen Louterbloemen, Kil 1 en 2 wel moeten passen binnen de welstandsnormen de van Rotterdamse haven. Het moet eruit zien. Het is een ambitiedocument, verwoordde Rik Dalmeijer. Onlangs nog heeft de gemeenteraad het voorstel van het college positief aanvaard om de bedrijventerreinen van de Westelijke Dordtse Oever welstandsvrij te maken. Zodat bedrijven zich niet aan allerlei voorschriften en regeltjes hoeven te houden. Het HbR vond dit niet zo'n goed idee en maakte een Beeldkwaliteitsplan. Op de vraag van de PvdA of dit in overleg is gegaan met de zittende bedrijven, was het antwoord dat er goed overleg is met de bedrijven. Bedrijven zouden juist blij zijn dat er aandacht is voor hun omgeving. De bedoeling is namelijk dat het HbR ook de wegen en het groen ...

 

Lees meer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 14 februari 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 14 februari 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 1: Aanpak Horeca (met insprekers); Toekomst Essenhof; Public Affairs/Lobby (samen met Adviescommissie Fysiek); Evaluatie Jaarwisseling en Vreugdevuren (o.a. Art.40 vragen PvdA)

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: Presentatie Havenbedrijf Rotterdam Beeldkwaliteitsplan Zeehavengebied Dordrecht; Public Affairs/Lobby (samen met Adviescommissie Bestuur en Middelen)

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Problemen Hoogbegaafde Kinderen in Onderwijs (met insprekers); Proces Lokaal Passend Verbinden; Actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017

Klik op naam commissie voor de complete agenda

 

Lees meer

Lokale Helden in het zonnetje

Lokale Helden in het zonnetje

Op donderdagavond 23 februari 2017 organiseert de PvdA een bijeenkomst over Nieuwe duurzame banen in onze Regio. Van 20.00 - 21.30 uur in de Duurzaamheidsfabriek, Maria Montessorilaan 50. Met PvdA voorzitter Hans Spekman en kandidaat Tweede Kamerlid Richard Moti.

Onze regio kent veel maritieme en industriele bedrijven, die zwaar afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Je bent daardoor kwetsbaar. Daar vallen nu ook ontslagen. We zouden een sprong voorwaarts kunnen maken met de werkgelegenheid als er meer ingezet gaat worden op nieuwe duurzame producten en productiewijzen. 

Deze avond presenteert de PvdA dan ook hiervoor een plan, waarover we met elkaar in gesprek gaan. Ook worden initiatieven die hier al mee bezig zijn in het zonnetje gezet en worden deze LOKALE HELDEN gehuldigd.

 

Lees meer

PvdA: Schrijnende effecten van de Kostendelersnorm moeten kunnen worden gecorrigeerd

PvdA: Schrijnende effecten van de Kostendelersnorm moeten kunnen worden gecorrigeerd

Drechtsteden Dinsdag 7 februari 2017: Carrousel Sociaal: Kostendelersnorm - Cor van Verk: Ter bespreking stond de brief van het Platform tegen Armoede en de brief van de Sociale Dienst Drechtsteden over de uitvoering van de Kostendelersnorm. De Kostendelersnorm wordt gehanteerd als er in een huishouden meerdere personen wonen, met inkomens. Dan wordt de bijstandsuitkering gekort, omdat er andere inkomens zijn. Dit pakt in de praktijk nadelig uit voor met name mantelzorgers, die zorgen voor hun man/vrouw, vader of moeder in huis nemen, of voor ouders die zorgen voor gehandicapte kinderen. De PvdA heeft het op de agenda gezet, om hiervoor aandacht te vragen. Ook voor verschillende zorg-woonvormen, waarbij meerdere personen in een huis of flat wonen heeft de Kostendelersnorm grote gevolgen. Men ontvangt een deel van de uitkering omdat men een huishouden deelt. Dit stimuleert niet de zelfstandigheid. Wethouder Heijkoop sprak van de "mantelzorgboete". In de tweede kamer is uitgebreid gesproken om mantelzorgers uit te ...

 

Lees meer

PvdA rode schaap

PvdA rode schaap

Dit fraaie rode schaap zal regelmatig gaan opduiken in Dordrecht, al of niet met PvdA lijsttrekker Cor van Verk. Een mooi kunstwerk van de hand van het bedrijf van Erica de Winter.

Houd het schaap in de gaten!

 

Lees meer

Onze binnenstad leeft: Meer Stadsmensen nodig - "bewoners moeten ergens tegen kunnen"

Onze binnenstad leeft: Meer Stadsmensen nodig -

Het was overweldigend druk in het door de PvdA georganiseerde Politieke Cafe op maandagavond 6 februari 2017 in The Movies, van 17.30 uur tot 20.00 uur.  Dit vroege tijdstip was speciaal gekozen door de PvdA om met name het voor ondernemers mogelijk te maken aanwezig te zijn. Die waren dan ook in groten getale gekomen en lieten van zich horen. Onder leiding van Kees Thies vonden er boeiende en levendige discussies plaats, en zanger/gitarist Maarten Teekens zorgde voor de muzikale omlijsting. De aftrap werd verricht door Platform31 - landelijke kennis- en netwerk organisatie voor stad en regio. Nodig is vooral verlichting van de regeldruk. Daarmee kwam direct het eerste knelpunt naarvoren: een aantal binnenstadsbewoners wil helemaal geen regeldruk verlichting. Zij willen ...

 

Lees meer

PvdA Politiek Cafe Het Nieuwe winkelen: o.a. Wat willen we met het V&D pand - blurring - discussieer mee via Argu.co/pvdadordrecht

PvdA Politiek Cafe Het Nieuwe winkelen: o.a. Wat willen we met het V&D pand - blurring - discussieer mee via Argu.co/pvdadordrecht

PvdA organiseert een Politiek Café over “Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad” op maandag 6 februari 2017, 17.30 uur - 20.30 uur in het restaurant van The Movies, Nieuwstraat 60-62.

Dit vroege tijdstip is expres gekozen om het voor winkeliers en ondernemers makkelijk te maken om te komen. Want het gaat ook over hun toekomst. Wat willen zij graag in de binnenstad?

Discussieer alvast mee via: Argu.co/pvdadordrecht  (Dit Forum is tijdelijk beschikbaar gesteld door Argu. Andere politieke partijen in Dordrecht kunnen ook een forum laten aanmaken)

De PvdA organiseert een Politiek Cafe over hoe, in een wereld van online winkelen, winkelleegstand kan worden tegengegaan, en een bruisende binnenstad kan worden gestimuleerd. Een onderwerp dat iedereen aanspreekt, zoals bleek bij de inventarisatie “Idee uit de Stad” en uit het grote aantal reacties eind vorig jaar op een door de PvdA begonnen discussie in de media over het aantrekken van een Zara, Starbucks of Lush. Hoe krijg je die in onze binnenstad? Daarnaast komen ook allerlei andere aspecten van een levendige binnenstad aan bod, zoals ...

 

Lees meer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 7 februari 2017 in Landvast Alblasserdam

Agenda Drechtsteden Dinsdag 7 februari 2017 in Landvast Alblasserdam

17.00 uur: Film tomorrow over kracht van Lokale Initiatieven

18.00 uur: DRECHTRAAD, deel 1

20.10 uur: CARROUSELS: Bestuur en Middelen: Geactualiseerde Begrtoing 2017 Drechtsteden; Sociaal: Kostendelersnorm

21.00 uur: DRECHTRAAD, deel 1: Geactualiseerde Begrtoing 2017 Drechtsteden

Klik hier voor de complete ageda

 

 

Lees meer

PvdA: Haal solidariteit niet uit pensioensysteem

PvdA: Haal solidariteit niet uit pensioensysteem

Op donderdagavond 2 februari 2017 werd in de Short Stay/de Plint in Wielwijk door de FNV een van de eerste verkiezingsdebatten georganiseerd met kandidaat-kamerleden van de landelijke lijsten: John Kerstens PvdA, Michel Klijmij-van der Laan Groen Links, Ad Meijer SP, Jasper Mos VVD, Wilma Schrover 50 plus, Joost Veldman SGP en Elmiro van StemNL (nieuwe partij) gingen in op de diverse stellingen die aan bod kwamen o.l.v debatleider Thijs Blom.

Marktwerking in de Zorg werd heel kritisch benaderd. Het heeft niet gebracht wat er van werd verwacht, nl. betere en goedkopere zorg voor de client. Daar was iedereen het wel over eens. Discussie over Nationaal Zorgfonds wordt nu gevoerd. VVD is fel tegen. Ook werken met bijstand gaf aanleiding tot ...

 

Lees meer

Felle discussie over verruiming fietsen in het voetgangersgebied

Felle discussie over verruiming fietsen in het voetgangersgebied

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 31 januari 2017: Vrij Fietsen in Voetgangersgebied Centrum - Jacqueline van den Bergh: Er werd een felle discussie gevoerd in de commissie over de verruiming van het fietsen tussen voor- en tegenstanders. Voor de PvdA is een belangrijk punt: duidelijkheid over fietsen in de binnenstad. Fietsen is nu ook toegestaan, tot 11 uur en na winkelsluitingstijd. Dit is niet duidelijk, want winkels gaan op verschillende tijden dicht. Bijvoorbeeld fietsen mag maandag t/m donderdag en vrijdag t/m zondag na 18.00 uur, is duidelijker. Er wordt nu ook gefietst en er wordt niet gehandhaafd. Je kunt ook niet altijd en overal handhaven. PvdA voelt wel voor het experiment dat nu wordt voorgesteld. Fietsen mag wat de PvdA betreft, maar de fietser moet zich wel realiseren dat hij/zij te gast is in winkelgebied. Asociaal gedrag moet worden aangepakt. In een aantal andere steden mag de fietser ook in winkelgebieden. De fietser draagt bij aan omzetverhoging is ...

 

Lees meer

PvdA Politiek Cafe: Het Nieuwe Winkelen - Wat willen we met het V&D pand - Blurring: Discussieer mee via Argu.co/pvdadordrecht

PvdA Politiek Cafe: Het Nieuwe Winkelen - Wat willen we met het V&D pand - Blurring: Discussieer mee via Argu.co/pvdadordrecht

PvdA organiseert een Politiek Café over “Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad” op maandag 6 februari 2017, 17.30 uur - 20.30 uur in het restaurant van the Movies, Nieuwstraat 60-62.

Dit vroege tijdstip is expres gekozen om het voor winkeliers en ondernemers makkelijk te maken om te komen. Want het gaat ook over hun toekomst. Wat willen zij graag in de binnenstad?

Discussieer alvast mee via: Argu.co/pvdadordrecht    (Dit Forum is tijdelijk beschikbaar gesteld door Argu. Andere politieke partijen in Dordrecht kunnen ook een forum laten aanmaken)

De PvdA organiseert een Politiek Cafe over hoe, in een wereld van online winkelen, winkelleegstand kan worden tegengegaan, en een bruisende binnenstad kan worden gestimuleerd. Een onderwerp dat iedereen aanspreekt, zoals bleek bij de inventarisatie “Idee uit de Stad” en uit het grote aantal reacties eind vorig jaar op een door de PvdA begonnen discussie in de media over het aantrekken van een Zara, Starbucks of Lush. Hoe krijg je die in onze binnenstad? Daarnaast komen ook allerlei andere aspecten van een levendige binnenstad aan bod, zoals  ...

 

 

Lees meer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief