Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Nieuwsarchief

Hoe houden we Dordt schoon?

Hoe houden we Dordt schoon?

PvdA fractie organiseert donderdagavond 18 mei 2017 in de Crabbehoeve in Crabbehof (van Karnebeekstraat 2) van 19.30 tot 21.30 uur een politiek cafe over ZWERFAVAL: Hoe houden we Dordt Schoon? Discussie onder leiding van KEES THIES.

Vele Dordtenaren ergeren zich groen en geel aan het vele afval op diverse plekken in onze stad. Sommige mensen gooien maar achteloos alles op de grond. Maar er ontbreken ook afvalbakken, en de organisatie van het ophalen van (zwerf)afval ligt in vele handen. Wie is de baas over ons afval? Hoe houden we Dordt schoon is de centrale vraag in het Politiek Cafe dat de PvdA-fractie organiseert. De PvdA heeft een Meldpunt Verrommeling, en daar zijn vele meldingen binnengekomen. Het lijkt wel of onze stad steeds meer vervuilt.

HVC, DW-Groen (Drechtwerk), Dordtse Doorpakkers (particulier initiatief), Stadsbeheer en A-Garden zijn allerlei partijen die zich bezighouden met het opruimen van het afval in onze stad. Daarnaast zijn er nog meer initiatieven in wijken die opruimdagen houden.

Wat doen deze organisaties? Zij zijn de gastsprekers op deze avond. Hoe komt het dat er dan toch op vele plekken het zwerfafval blijft liggen, of steeds weer terugkomt? Daarover gaan we in discussie, o.l.v. Kees Thies, columnist AD/De Dordtenaar.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen met de discussie en zijn/haar ideeën/ervaringen naarvoren te brengen. De PvdA-fractie wil met deze ideeen verder aan de slag bij de Kadernota en Begroting. Want Dordt Moet Schoon !

 

Lees meer

Zinvolle dagbesteding hoort thuis in een zorgplan en niet in een verordening - Een goed PGB geeft regie over eigen zorg

Zinvolle dagbesteding hoort thuis in een zorgplan en niet in een verordening - Een goed PGB geeft regie over eigen zorg

Gemeenteraad dinsdag 9 mei 2017: Verordening tot wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging - Cor van Verk: De hervorming van de zorg die het kabinet heeft doorgevoerd gaat uit van het in eigen kracht zetten van de mensen waarbij zij zoveel mogelijk zelf de regie houden. Het PGB (PersoonsGebonden Budget) is daarbij een uitstekend middel om dit doel te bereiken. De hervorming van de zorg gaat uit van twee belangrijke principes namelijk de eigen kracht van mensen wat tot uitdrukking komt door behoud van regie. In dat kader heeft het kabinet in alle nieuwe zorgwetten artikelen opgenomen waarin wettelijk wordt vastgelegd dat mensen in plaats van zorg in natura een persoonsgebonden budget kunnen krijgen. Feitelijk is dat de meest ver doorgevoerde manier om mensen de regie te laten behouden over hun leven. Mensen kunnen dan immers zelf keuzes ...

 

Lees meer

Bij verkoop van gemeentepanden van belang hoe panden worden aangeboden

Bij verkoop van gemeentepanden van belang hoe panden worden aangeboden

Gemeenteraad dinsdag 9 mei 2017: Verkoop panden aan Groothoofd en Palingstraat - Peter Puik: De SP heeft een amendement ingediend. Hadden de bewoners niet mee moeten kunnen dingen naar de koop of andere partijen? Zijn de taxaties goed verlopen? Had de opbrengst hoger kunnen zijn? Daarover ging de discussie. Volgens wethouder Mos loopt eventueel de gemeente Dordrecht juridisch een risico omdat taxatie mede is gedaan door gemeente, en in stuk staat alleen DuDoc. Namens college hebben we geen probelemen alsnog een taxatierapport opnieuw te maken. Als dat meer confort geeft. Alleen opdrachtgever kan rechten ontlenen aan taxatierapport. Onze juristen denken dat met de 2 onafhankelijke taxaties geen vuiltje aan de lucht is. Maar wij willen dat verzoek inwilligen. SP Amendement ontraad ik. Wij willen in een hand verkopen. Een geheel gelijk doorverkopen. Er was een kettingbeding. Willen niet zelf de panden kopen uit strategische overwegingen. Mogelijk hadden de panden meer kunnen opbrengen, maar dat is als de gemeente eigenaar is meestal niet het geval. PVDA: Wij ...

 

Lees meer

Geen Welstandscommissie meer en wel verkeerscontroles in Wijnstraat

Geen Welstandscommissie meer en wel verkeerscontroles in Wijnstraat

In de gemeenteraad van dinsdag 9 mei 2017 legde PvdA raadslid Jacqueline vd Bergh twee Stemverklaringen af: HAMERSTUK 14: WELSTANDS/MONUMENTEN-COMMISSIE - benoemen nieuwe leden:  De PvdA heeft eerder bedenkingen geuit bij het functioneren van een Welstandscommissie. Wij zien de meerwaarde voor onze stad er niet van in. Haar besluiten doen te veel te wenkbrouwen fronsen. Ook nu weer bij het gebouw Willemshoeve in Sterrenburg. Hier heeft de Welstandscommissie een plan afgekeurd waarbij het gebouw grotendeels in tact kon blijven. Nu wordt het gesloopt. Wij willen toe naar een andere vorm van omgaan met kwaliteit in de openbare ruimte en komen hierover met een voorstel bij de Evaluatie van de Welstandsnota binnenkort. Wij gaan niet accoord met ...

 

Lees meer

Twee BVD raadsleden stappen op: "BVD is onderdeel van de bestuurlijke machine geworden"

Twee BVD raadsleden stappen op:

In de gemeenteraad van dinsdag 9 mei 2017 legden Martijn Groeneweg en Eline van der Vorm - beiden raadsleden voor Beter Voor Dordt - een verklaring af.

"De afgelopen maanden dwingen ons om kritisch te zijn over onze eigen prestaties als raadsleden. Als je moet erkennen dat het grootste gevecht dat je de afgelopen tijd hebt gevoerd plaatsvond tussen de muren van de fractiekamer en niet in het publieke debat, dan zit er iets niet goed. Het afgelopen half jaar voelen wij ons in toenemende mate ...

 

Lees meer

Gemeenteraad dinsdag 9 mei 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

Gemeenteraad dinsdag 9 mei 2017 - 14.00 uur in Stadhuis

Agenda bespreekstukken Gemeenteraad:

1) Uiten van Wensen en Bedenkingen inzake Aan- en Verkoop panden Groothoofd en Palingstraat en het beschikbaar stellen van een krediet

2) Verordening tot wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Klik hier voor de complete agenda van de Gemeenteraad

 

Lees meer

PvdA: Zwerfauto's/autowrakken vervuilen de straat en houden parkeerplaatsen bezet - Na vragen PvdA zijn zwerfauto en volle afvalcontainer weggesleept

PvdA: Zwerfauto's/autowrakken vervuilen de straat en houden parkeerplaatsen bezet  -  Na vragen PvdA zijn zwerfauto en volle afvalcontainer weggesleept

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: Vragen aan College over Zwerfauto’s/autowrakken - Peter Puik: Na signalen uit de stad hebben wij een vraag gesteld over zwerfauto’s (autowrakken) in de stad. Dit zijn auto’s welke langdurig niet gebruikt worden en de straat vervuilen en parkeerplaatsen bezet houden. De burgermeester gaf aan dat, zolang de auto een kenteken heeft en de wegenbelasting wordt betaald, het lastig is. Dan moeten zo ongeveer de wielen van de auto af zijn en de ruiten zijn vernield om het als wrak te betitelen en te laten weghalen. Wel gaf de burgermester aan dat toezicht/handhaving hierop nog een keer wordt gewezen. Ook zei de burgemeester iets “grappigs” met een serieuze ondertoon. Dit was de uitspraak: laten wij ...

 

Lees meer

Toxicoloog Martin van den Berg: "De geschiedenis moet zich niet blijven herhalen"

Toxicoloog Martin van den Berg:

Het was druk bezocht, de informatiebijeenkomst over GenX in het Dolhuis op woensdagavond 3 mei 2017. Wat begon met een facebookactie van een betrokken Dordtenaar resulteerde in een bomvol Dolhuis. Jong en oud wilden zich laten informeren over hoe het nu toch zit met die GenX lozingen van DuPont/Chemours, en waarom het zelfs in het drinkwater terechtkomt. Men is ongerust. Ook was er ruimte voor muziek en gedichten. Chemours was aanwezig en vertelde dat het bedrijf werkt binnen de wet. Sinds de gebeurtenissen van vorig jaar en de protestactie van bewoners wil het bedrijf het vertrouwen herstellen. Volgens Chemours is GenX een hulpstof om producten te kunnen produceren die wij allen dagelijks gebruiken. In hun ogen in GenX veilig, is niet ...

 

Lees meer

ZWERFAFVAL - Hoe houden we Dordt schoon?

ZWERFAFVAL - Hoe houden we Dordt schoon?

De PvdA fractie organisert op donderdagavond 18 mei 2017 een Politiek Cafe over Zwerfafval: Hoe houden we Dordt schoon? In de Crabbehoeve, Van Karnebeekstraat 2, in Crabbehof, van 19.30 tot 21.30 uur.

Via het PvdA Meldpunt Verrommeling zijn er bij de PvdA vele klachten binnengekomen over de verrommeling op straat. Veel zwerfvuil komt niet in de afvalbakken terecht, maar ligt op straat. N.a.v. de vele meldingen heeft raadslid Peter Puik vragen gesteld aan het college over de Wijklijn (waar de meldingen over zwerfvuil binnenkomen), wat wordt er gedaan met meldingen? Dit heeft weer geleid tot het organiseren van een Politiek Cafe. Een aantal organisaties houden zich bezig met het opruimen van afval, zoals HVC, DW-Groen (Drechtwerk), particuliere initiatieven zoals de Dordtse Doorpakkers met Tony Bruys, en Stadsbeheer. Deze partijen zijn gastsprekers op onze avond. Na een korte inleiding van hen gaan we in discussie met de aanwezigen: hoe kunnen we Dordt schoner maken? De discussie vindt plaats o.l.v. Kees Thies.


Toegang is gratis. U bent van harte welkom. Degenen die meldingen bij ons hebben gedaan, worden speciaal uitgenodigd.

 

Lees meer

PvdA Bingo Bustour voor Senioren groot succes

PvdA Bingo Bustour voor Senioren groot succes

Op maandag 1 mei 2017 organiseerde de PvdA Dordrecht op de Dag van de Arbeid een supergezellige bustour voor senioren door Dordrecht, met koffie & gebak, muziek, zingen, lunch en leuke bingo. De senioren uit verzorgingshuizen Waterwiel, Prinsemarij, De Linde en Polderwiel werden vanaf 10 uur opgehaald. De stemming zat er direct al goed in. Er werd gezongen (ook De Internationale), gezellig gekletst, terwijl er door het groene hart van ons Eiland werd gereden. Langs De Viersprong, De Stoopbank, via Sterrenburg, ...

 

Lees meer

Gratis Gezellige Bingo Bustour voor Senioren door Dordrecht

Gratis Gezellige Bingo Bustour voor Senioren door Dordrecht

De PvdA Dordrecht organiseert om maandag 1 mei 2017 een gratis gezellige BINGO BUSTOUR voor Senioren door Dordrecht. Van 10 tot 15 uur. Op deze Dag van de Arbeid willen wij onze oudere bewoners eens flink in het zonnetje zetten. In samenwerking met Woon-zorg-complexen Waterwiel, Prinsemarij, De Linde en Polderwiel organiseert de PvdA deze gezellige bustour over ons mooie eiland, speciaal voor senioren. De opstapplaatsen zijn in De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel. De senioren worden hier opgehaald, en dan begint deze gezellige tour vol met verrassingen. We rijden langs markante plekken in de stad en in het groene buitengebied. Onderweg wordt er op diverse locaties gestopt voor koffie/gebak, voor een lunch, en voor een bingo. Ook is er muziek, hoe en wat is nog een verrassing.

Aanmelden via secretarispvdadordrecht@gmail.com of bellen naar Remco van der Sluis: 06 52 05 40 17. Ook kunnen senioren zich opgeven bij de recepties van De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel. 


Uiteraard wordt iedereen bij terugkomst ook weer netjes afgezet bij De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel.

 

Lees meer

Jan Vogelaar: een gedreven raadslid, Staartenees en mensenmens

Jan Vogelaar: een gedreven raadslid, Staartenees en mensenmens

Ons bereikte het droevige bericht dat Jan Vogelaar op 22 april 2017 is overleden. Jan was bijzonder begaan met mensen en kon geen onrecht zien. Hij was jarenlang een zeer gedreven raadslid en actief voor de PvdA met een groot hart voor de mensen in onze stad, vooral voor hen die het moeilijk hadden. 

Hij was een zeer actieve wijkbewoner op de Staart en organiseerde met vrijwilligers activiteiten voor Wijkcentrum Staart-West. Ook werd de sloop van het Noorderkwartier omgezet in renovatie dankzij zijn inzet en de inzet van talloze bewoners. 

Jan Vogelaar ontving in 2015 uit handen van toenmalige burgemeester Brok de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van zijn overlijden.

Fractie en Bestuur PvdA Dordrecht

Bekijk hier het filmpje "Mini Docu over de Staart, Dordrecht" op IDordt

 

Lees meer

Gemeenteraden gaan hoorzittingen organiseren over de ervaringen van clienten Jeugdzorg

Gemeenteraden gaan hoorzittingen organiseren over de ervaringen van clienten Jeugdzorg

Adviescommissie Sociaal, dinsdag 18 april 2017 en Tweede Themabijeenkomst over Jeugdzorg, woensdag 19 april 2017: De Raad van Voor naar Achter door Cor van Verk (fractievoorzitter PVDA): Afgelopen week stond geheel in het teken van de jeugdzorg. Dinsdagavond besteedde de Raad veel aandacht aan de ontwikkelingen bij Veilig Thuis en het Crisis Interventie Team. Het college vroeg de Raad in te stemmen met haar zienswijze op een extra bijdrage aan Veilig Thuis/CIT van € 1.6 miljoen. Als woordvoerder zorg van de PvdA konden wij mededelen dat wij deze extra bijdrage op zichzelf een stap in de goede richting vonden, omdat de zorg aan de kinderen geregeld moet zijn. Wij hebben echter kritische kanttekeningen geplaatst bij de inhoud van de zienswijze. Het ontbreekt bij het College volledig aan een visie waarvoor deze extra middelen nodig zijn. De reden dat er een toename is, zonder te onderzoeken hoe die toename dan is ontstaan en zonder te kijken of iedereen wel ...

 

Lees meer

PvdA: Burgerinitiatieven vragen om een creatieve aanpak - wethouder komt met nieuw voorstel

PvdA: Burgerinitiatieven vragen om een creatieve aanpak - wethouder komt met nieuw voorstel

Adviescommisie Fysiek, dinsdag 18 april 2017: Burgerinitatief Indische Buurt Noord - Jacqueline van den Bergh: De gemeente zegt met woorden initiatieven van burgers van harte toe te juichen. Het toont dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt en er serieus over nadenken wat in hun buurt of wijk beter of anders kan. In de praktijk blijkt deze ambitie van de gemeente echter regelmatig anders uit te pakken. Er zijn altijd opstakels, hetzij financieel, hetzij organisatorisch, of het past niet in staand beleid. Wat bewoners willen kan dan dus niet. Dat vindt de PvdA niet de juiste manier om met Burgerinitiatieven om te gaan. Het moet beginnen met serieus naar de voorstellen en inbreng van bewoners te kijken. En in overleg te proberen hoe de voorstellen kunnen worden ingepast. Het is bekend dat de Bankastraat en omgeving op de schop gaat vanwege vanvanging van rioleringen. Al langer heeft de gemeente gesprekken met bewoners om te onderzoeken - en te stimuleren zelfs - om wensen ...

 

Lees meer

PvdA Motie Anoniem Solliciteren - om de kansen op een baan te vergroten

PvdA Motie Anoniem Solliciteren - om de kansen op een baan te vergroten

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: PvdA Motie Anoniem Solliciteren - Peter Puik: De PvdA vind het ontzettend belangrijk dat iedereen een baan kan vinden. Waar je vandaan komt, hoe oud je bent, wat je geslacht is enzovoorts mag niet uitmaken bij de selectie voor de juiste nieuwe medewerker. De lokale overheid moet het juiste voorbeeld geven.

Daarom hebben wij de Motie Anoniem Solliciteren opgesteld. Dit om het anoniem solliciteren binnen de gemeentelijke organisatie mogelijk te maken, zodat mogelijke discriminatie uitgesloten wordt. In het onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat verschillende groepen in de maatschappij substantieel minder kans hebben op een baan. Dit mag niet voorkomen, want waar ...

 

Lees meer

Sprekersplein over Coffeeshopbeleid - Coffeeshops horen bij een stad

Sprekersplein over Coffeeshopbeleid - Coffeeshops horen bij een stad

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: Sprekersplein over Coffeeshopbeleid - Peter Puik: Het college heeft een voorstel gemaakt om 2 van de 5 coffeeshops te verplaatsen naar de randen van de stad (de buitenwijken). Omdat dit een flinke wijziging is in het coffeeshopbeleid hebben wij voorgesteld om hierover een sprekersplein (inspraakronde) te houden. Dit sprekersplein was dinsdag 18 april in het Stadskantoor. Zowel bewoners, coffeeshophouders, ondernemers, als de cannabis consumenten hebben hun zegje gedaan over het idee van verplaatsing. Alle insprekers gaven aan dat de overlast van de coffeeshops ligt bij het hard rijden en fout parkeren van bezoekers, geluidsoverlast, afval, samenscholing en soms intimidaties en ruzies. Daarnaast gaven alle omwonenden aan een zeer goed contact te hebben met de coffeeshophouders en dat deze veel inzet ...

 

Lees meer

Adviescommissie Fysiek overhandigt brief aan Provincie aan DuPont/Chemours - PvdA wil geen uitstoot meer en toewerken naar zero emission

Adviescommissie Fysiek overhandigt brief aan Provincie aan DuPont/Chemours - PvdA wil geen uitstoot meer en toewerken naar zero emission

Dinsdagmiddag 18 april 2017 was de Adviescommissie Fysiek op bezoek bij DuPont/Chemours op de Staart. PvdA raadslid Jacqueline vd Bergh was hierbij. Dit bezoek was al lang gepland, maar viel nu precies in de berichtgeving in de krant over GenX-lozingen in het water en de gevolgen voor het drinkwater. Namens alle fracties overhandigde het VVD raadslid Maarten Burggraaf de brief die de gemeenteraad heeft geschreven aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland: "Laat vertrouwen in topkwaliteit drinkwater niet ondermijnen", symbolisch verpakt in een lege drinkwaterfles. Erik Meijer van Chemours nam de brief in ontvangst. Het gesprek ging - uiteraard - over de lozingen en de uitstoot. Waarom DuPont/Chemours niet zelf actief de lozingen en de uitstoot in de lucht van gif ontdoet. Volgens DuPont/Chemours ... 

 

Lees meer

PvdA Motie Anoniem Solliciteren

PvdA Motie Anoniem Solliciteren

De PvdA fractie heeft in de gemeenteraad van dinsdag 21 februari 2017 de Motie Anoniem Solliciteren ingediend. Veel mensen ondervinden belemmeringen bij het vinden van een baan vanwege hun leeftijd, geslacht en etnische herkomst. Dit leidt tot ongelijke kansen op het kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt (en verder toekomstperspectief) voor ouderen, vrouwen en mensen met een ethnische herkomst. De PvdA vindt dat de overheid in haar rol als werkgever hierin een voorbeeld functie heeft. Bij anoniem solliciteren worden persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, postcode van sollicitanten in de eerste ronde geanonimiseerd. Proeven in andere steden (o.a. Den Haag) tonen aan dat de gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen, vrouwen en werkzoekenden met een etnische herkomst worden verbeterd.

In de motie wordt dan ook het college ...

 

Lees meer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 18 april 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 18 april 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 1: Ontwerpbegroting GEVUDO 2018; Motie PvdA fractie: Anoniem Solliciteren; Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 'om-niet'

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 3: Verordening tot wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging; Begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team; Onroereikende Capaciteit Jeugdhulp en Inzet Sociaal Netwerk Middels PGB; Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: 17.30 uur: Werkbezoek DuPont/Chemours; 20.30 uur: Kamer 5: Burgerinitiatief Indische Buurt Noord + Insprekers

Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken 

 

 

Lees meer

PvdA houdt risico's scherp in de gaten

PvdA houdt risico's scherp in de gaten

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 11 april 2017: Toekomst Nationaal Park De Biesbosch - Peter Puik: De Biesbosch is het natuurpark van onze regio. Met prachtige natuur en de plek waar de bever in Nederland leeft. Hier genieten elke dag vele inwoners van Dordrecht en uit allerlei andere streken van Nederland. Nu zijn er plannen voor de toekomst neergelegd in het plan voor 2021, waarbij ondernemers en bezoekers samen de Biesbosch tot een geweldig succes kunnen maken. Meer verblijfsmogelijkheden, bedrijven uit de regio die meer inzet plegen in de Biesbosch in o.a. het onderhoud enz. Echter naast de mooie toekomstplannen is er ook een ...

 

 

Lees meer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief