Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Nieuwsarchief

PvdA: Geef bewoners recht om over hun eigen omgeving te beslissen

PvdA: Geef bewoners recht om over hun eigen omgeving te beslissen

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 29 augustus 2017: Burgerparticipatie: Aanbevelingen van de RekenKamerCommissie (RKC) - Peter Puik: Voor de PvdA is het belangrijk om te weten op welke wijze de gemeente burgers extra betrekt bij het maken van beleid? En op welke wijze geven we burgers meer ruimte om initiatieven vorm te geven? In het RKC-rapport "Meer dan een Goed Idee" wordt gesproken over een versnipperd beeld van participatie. Het lijkt alsof we alles qua participatie willen doen waardoor we eigenlijk nergens echt in uitblinken. Belangrijk uitgangspunt voor een juiste participatie is om de leefwereld en de systeemwereld met elkaar te ...

 

Lees meer

Windmolen op Krabbegors hard nodig

Windmolen op Krabbegors hard nodig

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017: Wensen/Bedankingen windturbine Krabbegors - Jacqueline vd Bergh: PvdA wil dat er zo snel mogelijk met de bouw van de HVC-windmolen op Krabbegors (Duivelseiland) wordt begonnen. Op woensdag 16 november j.l. was er al een informatieavond in Duurzaamheidscentrum Weizigt over deze windmolen. Het is hetzelfde type windmolen als op Kil 4.?Het is de bedoeling om deze HVC-windmolen samen met Energiecooperatie Dordrecht en Energiezorg wordt gerealiseerd. Het perceel is eigendom van HVC. De PvdA vindt dat het nu wel tijd ...

 

Lees meer

Duurzame energie moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn

Duurzame energie moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017: Energiestrategie Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: De ambitie in de Drechtsteden is dat er wordt gekozen voor: 1. We stoppen met aardgasnetten; bij nieuwbouw, en verouderende bestaande netten vervangen we niet. 2. We gaan af van benzine, diesel en andere fossiele energie, zodra dat redelijkerwijs kan. 3. Alle elektriciteit die we gebruiken moet duurzaam zijn opgewekt, met opbouw in tijdstaffels. 4. We realiseren dit met de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst voor de regio. De PvdA kan zich hier best in vinden, maar de omschakeling moet wel zorgvuldig gebeuren: nieuwe duurzame energie moet Betrouwbaar en Betaalbaar zijn. Alleen electriciteit (all electric) ...

 

Lees meer

PvdA kiest voor RTV Dordrecht

PvdA kiest voor RTV Dordrecht

Adviescommissie Sociaal, dinsdag 29 augustus 2017: Aanwijzen van RTV Dordrecht als Lokale Publieke Media-Instelling en Verlenen van een nieuwe Uitzendmachtiging  - Inge Stevens:  Er is een keus gemaakt voor een uitzendmachtiging van een lokale omroeporganisatie. Twee partijen hebben hiervoor een verzoek ingediend: Next Media en RTV Dordrecht. Beide partijen hebben in de commissie een presentatie gegeven. Tijdens de presentatie kreeg ik het gevoel naar de reclame van Twix te kijken. Beiden hebben visie en zijn enthousiast. Alleen het werd snel duidelijk dat zij niet in de zelfde verpakking passen. Vijf jaar hebben zij pogingen gedaan om tot samenwerking te komen maar ...

 

Lees meer

Bewoners Tafelberg (Sterrenburg) kunnen van start met asbestverwijdering van hun daken

Bewoners Tafelberg (Sterrenburg) kunnen van start met asbestverwijdering van hun daken

In de Adviescommissies dinsdag 22 en 29 augustus 2017 heeft Jacqueline vd Bergh aangedrongen op spoedige besluitvorming om de bewoners financieel te ondersteunen bij de aanpak van asbestverwijdering van hun daken. Het is wettelijk verplicht dat asbest wordt verwijderd van daken. De bewoners willen alle huizen tegelijk laten aanpakken door een hiervoor gecertificeerde aannemer. Offertes zijn uitgebracht. Knelpunt is dat niet iedere bewoner het geld ervoor op de plank heeft liggen. Er zijn Fondsen die laagrentende leningen verstrekken in deze situaties. Ook in andere steden komen vergelijkbare constructies voor. Het college heeft nu het besluit genomen om de Tafelberg-bewoners financieel te ondersteunen op grond van de Verordening financiele Steun bij Particuliere Woningverbetering. Binnenkort komt er een voorstel voor een stadsbrede aanpak van asbestverwijdering bij particuliere woningbezitters in Dordrecht.

 

Lees meer

Spooragenda Drechtsteden 2040: Fiets mee in trein en gevaarlijke stoffen van ons spoor af

Spooragenda Drechtsteden 2040: Fiets mee in trein en gevaarlijke stoffen van ons spoor af

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 augustus 2017 - Jacqueline vd Bergh: Er werd een presentatie gegeven over de Spooragenda 2040. De ambitie in de Drechtsteden is om aantal Intercity treinen te handhaven, de intercity's naar Breda weer volledig terug te krijgen. Daarnaast wil men light-rail verbindingen, met extra stations en hogere frekwenties. De sprinter verdwijnt dan. Light-rail treinen zijn lichter dan de Sprinters (goedkoper), zijn meer metrolijnen. Daarvoor is wel nodig dat we ons economisch flink verder ontwikkelen. Ook wil men in de Drechtsteden 30.000 woningen bouwen. Voor de PvdA is belangrijk dat de intercitytreinen blijven, en ...

 

Lees meer

Feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje - Draag zelf een gedicht voor van Jan Eijkelboom

Feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje - Draag zelf een gedicht voor van Jan Eijkelboom

Mede namens Roelien Eijkelboom-de Melker en Jacqueline van den Bergh (PvdA raadslid), nodigt het Dordrechts Museum u van harte uit voor de feestelijke onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje op vrijdag 8 september om 20.00 uur. Op initiatief van de PvdA en het Dordrechts Museum gaat het naamloze steegje tussen de Museumstraat en de Vest het Jan Eijkelboomsteegje heten. Ingang: aan de Vestzijde, ingang via de Vest.

Welkomstwoord - Peter Schoon, directeur Dordrechts Museum; Onthulling - Piet Sleeking, wethouder Cultuur en Roelien Eijkelboom-de Melker; Voordracht - Nico Lamers, oud-wethouder Dordrecht; Voordracht gedicht - Kors Eijkelboom; Muziek - David Groeneweg. Aansluitend is er een borrel in de museumtuin.

Jan Eijkelboom, ereburger en ...

 

Lees meer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 29 augustus 2017

Agenda's Adviescommissies dinsdag 29 augustus 2017

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 1: Energiestrategie Drechtsteden; Wensen/Bedenkingen Ontwerpverklaring Windturbines Krabbegors; Bespreking GenX en andere zeer zorgwekkende stoffen - Chemours/DuPont - Bodemrapporten PFOA - Brief Dhr. Elzerman aan Waterbedrijf Evides

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 3: RTV Dordrecht: Aanwijzen als Lokale Publieke Media-instelling en verlenen van een Uitzendmachtiging voor 23.09.2017 tot 23.09.2022; Factsheet OCD-onderzoek RTV Dordrecht; Sportkompas Dordrecht - Gymzalen Binnenstad

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - kamer 5: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - Beleidsplan 2017-2020; Rekenkamercommissie Dordrecht: Samen Burgerparticipatie naar een hoger plan tillen; Wensen/Bedenkingen Statutenwijziging ROM-D Capital

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda met stukken

 

Lees meer

Grote opkomst bij Protestmars voor Schoon Water

Grote opkomst bij Protestmars voor Schoon Water

Zaterdagmiddag 26 augustus 2017 startte om 16.00 uur de Protestmars voor Schoon Water vanaf het Stadskantoor. Heel veel verontruste bewoners waren gekomen om hun afschuw te laten blijken tegen de giftige lozingen van het chemiebedrijf Chemours aan de Baanhoekweg. "Schoon water" was de leus. Het kan niet zo zijn dat giftige stoffen  - zoals nu GenX - in het drinkwater terechtkomt of in de bodem, zodat men geen groenten uit eigen tuin meer kan eten. Het moet absoluut veilig en schoon zijn. De Protestmars liep door de binnenstad naar het Otto Dickeplein. Vertegenwoordigers van SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren riepen op om alles in het werk te stellen om de ...

 

Lees meer

Stop het lozen van chemisch afval! - Loop mee met de Protestmars voor schoon water

Stop het lozen van chemisch afval! - Loop mee met de Protestmars voor schoon water

Zaterdagmiddag 26 augustus 2017 wordt er een Protestmars gehouden. Verontruste bewoners en politici geven hiermee een signaal af dat het afgelopen moet zijn met het lozen van allemaal zeer gifitige stoffen in lucht, water en bodem door chemiebedrijf DuPont/Chemours. Regelmatig komen berichten naar buiten over eerst PFOA, nu GenX, en mogelijk nog andere stoffen die aangetroffen worden in de bodem en drinkwater. Dit moet stoppen. Ook wordt door onderzoekers van de Vrije Universiteit afgeraden groenten uit eigen tuin te eten vanwege het aantreffen van GenX stoffen. 

Loop mee voor schoon water en tegen het lozen van chemisch afval! Ook de PvdA fractie loopt mee.

Zaterdag 26 augustus 2017: Voor Stadskanoor. Verzamelen vanaf 15.30 uur. Start om 16.00 ur.

 

Lees meer

Politiek gaat weer van start...

Politiek gaat weer van start...

Het zomerreces is voorbij. Dinsdagavond 22 augustus 2017 zijn er de eerste Adviescommissies: Sociaal, Bestuur en Middelen, Fysiek.

Om 18.00 uur in het Stadskantoor komen de commissieleden weer bij elkaar. Er is alleen de bespreking van de Behandelvoorstellen, de nieuwe agenda's voor 29 augustus, 12 en 19 september.

Om 19.00 uur is er de raadsbarbecue in restaurant De Merwelanden.

Klik hier voor de uitgebreidere agenda.

 

Lees meer

Herdenking van de gebroeders De Witt

Herdenking van de gebroeders De Witt

Het was zondag 20 augustus 2017 345 jaar geleden dat de Dordtse broers Johen en Cornelis de Witt in Den Haag door Oranjeklanten werden vermoord. En precies 99 jaar na de onthulling van het monument op de brug. Radiomaker Ben Corino (van Studio De Witt, RTV Dordrecht) was op het idee gekomen om de broers te herdenken. Zo'n vijfenzeventig mensen waren deze zondag naar het monument op de Visbrug gekomen om de gebroeders De Witt te herdenken. Zowel het bestuur van de PvdA Dordrecht als de fractie waren vertegenwoordigd bij deze officieuze herdenking. Historicus Kees Klok legde een verband met de moderne tijd. Johan de Witt was de belangrijkste ...

 

Lees meer

Fijne zomer en geniet van de vele zomerfestivals

Fijne zomer en geniet van de vele zomerfestivals

De gemeenteraad is met zomervakantie. Ook de PvdA-fractie heeft vakantie. Uiteraard zijn we bereikbaar, hebben we kontakten en gesprekken. We zijn niet allemaal tegelijk weg. U kunt ons altijd mailen via info@pvdadordrecht.nl of ons bellen (kijk bij fractie).

Wij wensen iedereen een fijne zomer. Geniet van alle zomerfestival, zoals bijvoorbeeld Pop-Up Market op Beverwijcksplein (laatste zondag van de maand), Kunst op het Groothoofd (iedere zondag), Palm Parkies in Wantijpark (iedere maandagavond) en Rockabilly Square op Statenplein (zondag 20 augustus).

Tot ziens...

 

Lees meer

PvdA: Stop lozingen van giftige stoffen

PvdA: Stop lozingen van giftige stoffen

PvdA wil dat de lozingen van giftige stoffen (nu GenX) in lucht, water en bodem stoppen. Steeds weer ontvangen we informatie dat - nu GenX - zich toch in drinkwater en in de bodem bevindt, hoewel dit eerst steeds ontkend wordt door Chemours. Nu weer blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam (Volkskrant vrijdag 21 juli 2017) dat ook in de bodem GenX is aangetroffen en bewoners (zeker op de Staart) wordt afgeraden groente en fruit uit eigen tuin te eten. De onrust wordt steeds groter over wat er nu eigenlijk allemaal aan de hand is. Meer gericht onderzoek is nodig - zeker ook bij volkstuinen. Maar de noodzaak om de lozingen van dergelijke stoffen helemaal te gaan verbieden wordt steeds dringender. Na de zomervakantie hebben wij met onze Tweede Kamerfractie en Provinciale Statenfractie overleg hoe dit zo snel mogelijk te bereiken.

 

Lees meer

Officiele onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje in de Cultuurnacht vrijdag 8 september 2017

Officiele onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje in de Cultuurnacht vrijdag 8 september 2017

De Dordtse schrijver en stadsdichter Jan Eijkelboom krijgt een eigen steegje, het Jan Eijkelboomsteegje, bij het Dordrechts Museum. Vrijdagavond 8 september 2017 om 20.00 uur is de officiele onthulling van het steegje naast het Dordrechts Museum. Op verzoek van de nabestaanden is het dit steegje geworden. Dat past bij Jan Eijkelboom. Hij was wars van formaliteiten en gewichtigdoenerij. Linda Janssen van het Dordrechts Museum is druk bezig met het programma. Het belooft een mooie en verrassende opening te worden. Om 22.00 uur gaat de Cultuurnacht van start, o.a. ook in het Dordrechts Museum en de museumtuin. Vanuit de PvdA-fractie is Jacqueline van den Bergh erbij betrokken. Jan Eijkelboom was lid van de PvdA. 

 

Lees meer

Big Rivers is weer losgebarsten in hartje Dordt

Big Rivers is weer losgebarsten in hartje Dordt

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli 2017 is het weer Big Rivers time. Het festival is losgebarsten in het centrum van Dordrecht met diverse podia met volop muziek, zoals op Grotekerksplein, bij Merz, Stadhuisplein en op Bagijnhof.

De sfeer is prima, het weer is uitstekend, en de muziek swingt. 

 

Lees meer

PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget (PMB)

PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget (PMB)

Drechtraad, dinsdag 4 juli 2017: Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden (Begroting 2018, Perspectiefnota 2018, Jaarrekening 2016, Nieuwe voorstellen Minimabeleid) - Cor van Verk: Het is bij elkaar een enorm pakket papier bestaande uit 7 stukken. Als PvdA ga ik het hier hebben over 2 Onderdelen: De Perspectiefnota en het Minimabeleid. De Perspectiefnota geeft een goed beeld. We staan er positief voor, 8 ton positief. Maar problemen zijn er vooral bij het sociale domein, daar is een miljoenen tekort. En het zijn toenemende tekorten. Oorzaken: ...

 

Lees meer

Burgemeester van Veenendaal Wouter Kolff wordt onze nieuwe burgemeester

Burgemeester van Veenendaal Wouter Kolff wordt onze nieuwe burgemeester

In een speciale gemeenteraad op dinsdagmiddag 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad de voordracht van de Vertrouwenscommissie opgevolgd. De huidige burgemeester van Veenendaal - de heer Wouter Kolff (VVD), 40 jaar - wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Dordrecht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters, met als ondersteuners Anneloes Webster (griffier), wethouder Reynvaan en de heer Loos (plv. voorzitter van de Drechtraad) zijn zeer enthousiast over onze nieuwe burgemeester. De heer Kolff (foto gemeente Veenendaal) is ...

 

Lees meer

Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

Bespreekstukken:

Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden:

Jaarstukken 2016 - Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? - 1e Bestuursrapportage 2017 - Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Primaire Begroting 2018 - Perspectiefnota 2018

Klik hier voor de volledige agenda

 

Lees meer

PvdA fractie in actie bij voetbalwedstrijd

PvdA fractie in actie bij voetbalwedstrijd

Er kwam een flinke discussie - in de gemeenteraad van woensdagavond 28 juni 2017 tijdens de Kadernotabehandeling - naar aanleiding van de Motie van 6 raadsleden van BVD. De motie heette "Sporten doe je samen". Het ging om het feit dat voetbalvereniging GSC/ODS een elftal heeft van Nederlanders met een Turkse achtergrond. Dat zou in hun ogen niet moeten kunnen, en gevolgen ...

 

Lees meer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief