Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Nieuwsarchief

Motie Milieuzone in binnenstad en 19e Eeuwse Schil van PvdA en GroenLinks

Motie Milieuzone in binnenstad en 19e Eeuwse Schil van PvdA en GroenLinks

De Motie Milieuzone in binnenstad en 19e Eeuwse Schil is dinsdagmiddag 20 december 2016 door PvdA en GroenLinks ingediend. Een Milieuzone in Binnenstad en Schil kan zeker bijdragen aan het reduceren van de uitstoot van autoverkeer. Autoverkeer is een grote bron van vervuiling van onze lucht. Bij experimenten in andere steden is al aangetoond dat er inderdaad reductie plaatsvindt. Wij stellen dan ook voor om te onderzoeken wat de bijdrage van een Milieuzone in binnenstad en Schil kan zijn bij het verbeteren van de totale luchtkwaliteit. 

Volgens wethouder van der Linden is de luchtkwaliteit in de binnenstad aardig op weg om de normen te halen. Wordt iets beter en we komen in de buurt van WHO normen (Wereld GezondheidsOrganisatie). Hij ontraadde nu de motie, maar wil erop terugkomen bij de Mobiliteitsnota, waar meer technische informatie dan kan worden aangeboden. De PvdA en GroenLinks hebben de motie ingetrokken, en komen er bij de Mobliteitsnota op terug. 

Klik op "Lees meer" hieronder om de motie te lezen.

 

Lees meer

PvdA wil Raadsenquete als aanvulling op onderzoek bij ToBe

PvdA wil Raadsenquete als aanvulling op onderzoek bij ToBe

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Interpellatiedebat ToBe - Peter Puik: Het onderzoek geeft veel duidelijkheid. Er is in de Commisie Bestuur en Middelen goed over gesproken. Maar in de krant is er een dialoog ontstaan. De krant is niet de plek om die discussie te voeren. PvdA wil dan ook een Raadsenquete. Bestuurders die zich inzetten voor de openbare zaak horen verantwoording af te leggen in het openbaar. Volgens wethouder Sleeking moeten we vooral naar de toekomst kijken. Als voormalig bestuurder kan hij geen uitspraken doen over de vragen over het Faillissementsdossier. Financieel zijn de gevolgen voor Dordrecht te overzien. Salarissen staan in de Jaarverslagen. Die zijn bij Kamer van Koophandel opvraagbaar.

Hoewel meer partijen aangaven dat er toch nog wel wat mist blijft hangen over de rol van 2 bestuurders die niet mee wilden werken aan het onderzoek door KPMG, kreeg de oproep van de PvdA om een Raadsenquete (dan moeten bestuurders meewerken aan interview) geen steun.

 

Lees meer

Aanpak overlast Houtstook onderbrengen bij Aanpak Luchtkwaliteit

Aanpak overlast Houtstook onderbrengen bij Aanpak Luchtkwaliteit

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit - Jacqueline vd Bergh: Dordrecht zegt dat we binnen de normen zitten voor de luchtkwaliteit. Volgens andere bronnen - zoals Europa, Gezondheidsorganisatie (WHO) en Milieudefensie - is het in de steden nog steeds niet goed toeven. En vooral mensen met longziektes en astma hebben veel last. Het verkeer is vooral de boosdoener. De PvdA wil dan ook extra acties om de kwaliteit van onze lucht te verbeteren. Meten is weten. Veel bewoners willen zelf kunnen vaststellen wat de luchtkwaliteit is in hun buurt. Mobiele snuffelpalen - die je steeds kunt verplaatsen - geven duidelijkheid over de kwaliteit van lucht. De PvdA wil in Dordrecht mobiele snuffelpalen inzetten, en komt met een MOTIE SNUFFELPALEN. Een Milieuzone in Binnenstad en Schil kan zeker ...

 

Lees meer

Dubbeldam verdient een nieuw zwembad De Dubbel, en geen te klein zwembadje

Dubbeldam verdient een nieuw zwembad De Dubbel, en geen te klein zwembadje

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Variant Renovatie - Vernieuwing zwembad De Dubbel - Cor van Verk: De PvdA vindt nader onderzoek nodig. Vooral voor de gevolgen voor OptiSport en de financiele gevolgen voor gemeente voor wat betreft nieuwbouw. De PvdA wil graag een nieuw zwembad. Meer inzicht in staatkundige staat van het huidige gebouw is nodig. Er is nu alleen een quick scan gedaan. In 2009 was er een Bouwkundig onderzoek, en dat wees uit dat het bad eigenlijk gesloten had moeten worden. Het bad wordt nu met beperkte ingrepen in stand gehouden. Bij nieuwbouw kun je ook gebruikmaken van toepassingen van duurzaamheid, wat voor besparingen levert dat op? Zwembaden zijn nu eenmaal energieslurpers. De PvdA wil ook nader onderzoek naar andere doelgroepen die dan ook gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad: zoals bewoners van Parkhuis, Dubbelmonde, en mensen met beperkingen. De werkomstandigheden voor het personeel moeten worden verbeterd. Wet/regelgeving voor een nieuw zwembad is beter voor veiligheid. En ook kan je als zwembad met de IJsclub...

 

Lees meer

Het zijn gouden plekken aan het water op de Landtong op Stadswerven: liever 54 woningen bouwen dan een paar voor de happy few

Het zijn gouden plekken aan het water op de Landtong op Stadswerven: liever 54 woningen bouwen dan een paar voor de happy few

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Bouwgrondexploitatie Stadswerven - Jacqueline vd Bergh: Ter discussie staat de bebouwing van de Landtong (soort schiereiland) op Stadswerven. De PvdA wil vasthouden aan het huidige plan van 54 woningen op deze landtong. College wil 4-8 hele grote kavels op deze prachtig gelegen grond aan het water. Totale tekort van de grondexploitatie loopt hierdoor op. Het kan er bij de PvdA niet in dat er geen vraag zou zijn voor die 54 woningen aan het water. De markt trekt aan. Ook hoogbouw is voor ons zeker bespreekbaar. De PvdA vindt dat veel meer mensen moeten kunnen genieten van wonen aan het water, - het zijn gouden plekken - en niet alleen voor de happy few daar ...

 

Lees meer

Agenda Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

Agenda Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

Bespreekstukken: Verzoek Interpellatiedebat D66: ToBe; Bouwgrondexploitatie Stadswerven (over bebouwing Landtong: ofwel enkele grote kavels ofwel 54 woningen); Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (met moties van PvdA, GroenLinks en SP); Renovatie of Vernieuwing Zwembad De Dubbel; Motie Vreemd aan de Orde van de Dag: Motie Zonnedaken (over zonnepanelen in 19e Eeuwse Schil)

Klik hier voor de complete agenda met de stukken.

 

Lees meer

Nog veel onzekerheid over stapeling stoffen en de zeer zorgwekkende stoffen

Nog veel onzekerheid over stapeling stoffen en de zeer zorgwekkende stoffen

Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 13 december 2016: Thema-avond DuPont/Chemours - Jacqueline vd Bergh: Een milieuambtenaar van de gemeente Dordrecht, Afdelingshoofd Vergunningen en Meldingen van de Omgevingsdienst ZHZ, Manager Site & Compliance Chemours en Plant manager Dupont gaven alle 4 een inleiding over hun vakgebied. Het was de bedoeling om enerzijds de commissieleden breed te informeren over vergunningen, soorten stoffen, toezicht en controles en anderzijds om met commissieleden hierover in gesprek te gaan. Er is een landelijke website, Risicokaart, waarop veel informatie is te vinden over risicovolle bedrijven en ...

 

Lees meer

Heel Krispijn Lacht - De Parktuin - Van de Wijk Voor de Wijk

Heel Krispijn Lacht - De Parktuin - Van de Wijk Voor de Wijk

Een ding is duidelijk: het MOVADO-terrein moet een nieuw kloppend hart van Krispijn worden: van en voor de bewoners. Met onder meer veel groen, activiteiten, cultuur, en markten. Bewoners hebben met elkaar in de Koloriet op een avond - samen met DOCK en OKBZ - moodboards gemaakt voor de nieuwe inrichting van het terrein waar nu nog korfbalvereniging MOVADO zit. Deze moodboards werden dinsdagavond 13 december 2016 in het Stadskantoor aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de inrichting en stelt het budget vast. Met deze moodboards moet er wel een goed plan uit voortkomen. Bravo voor alle wijkbewoners, DOCK en OKBZ dat zij zich zo hebben ingezet voor deze plek in hun wijk.

 

Lees meer

Wethouder gaat in gesprek met initiatiefnemers van het Voedselbos

Wethouder gaat in gesprek met initiatiefnemers van het Voedselbos

Jacqueline van den Bergh vroeg in de Adviescommissie Fysiek dinsdag 13 december 2016 naar de stand van zaken met betrekking tot het Voedselbos. Stichting Buiten Zinnig wil in Dordrecht een Voedselbos realiseren. De PvdA denkt dat het goed past in Dordrecht. Men zit nu op de locatie bij Jeugddorp, en heeft pas nog een prijs gewonnen van SpecSavers voor het beste initiatief. Er wordt overlegd met de gemeente, maar het is onduidelijk hoe het nu verder gaat. Wethouder van der Linden vertelde het een mooi plan te vinden, en wil binnenkort met de initiatiefnemers in gesprek gaan om na te gaan hoe het gerealiseerd kan worden. In ieder geval moet er een Plan van Aanpak komen.

 

Lees meer

Gemeente moet de regie nemen bij vervanging asbest daken

Gemeente moet de regie nemen bij vervanging asbest daken

In de Adviescommissie Fysiek vroeg PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh hoe de gemeente bewoners gaat ondersteunen bij het vervangen van hun asbestdaken. Voor 2024 moeten alle asbestdaken zijn vervangen door goed materiaal. Bewoners van de Tafelberg in Sterrenburg (leiendakhuizen) willen hun daken nu gaan vervangen, maar het is lastig om dit zelf allemaal te organiseren. Het treft vooral particuliere woningeigenaren die voor deze opgave staan. Bij de Funderingsproblematiek heeft de gemeente ook ondersteuning geboden en de regie gevoerd. Dat was wel op een grotere schaal, maar het is van belang voor Dordrecht dat ook de vervanging van asbestdaken goed wordt georganiseerd. Volgens wethouder van der Linden komt er een landelijke regeling. Hij zal binnenkort met een reactie komen hoe de gemeente met deze kwestie zal omgaan.

 

Lees meer

Het grootste bos met voedsel in Dordrecht

Het grootste bos met voedsel in Dordrecht

De PvdA fractieleden Cor van Verk, Jacqueline vd Bergh en bestuurslid Gerarda vd Boor waren zaterdagochtend 10 december 2016 op bezoek bij het Voedselbos "Buiten Zinnig" op de locatie bij Jeugddorp. Op dit terrein zijn veel scoutingsclubs gevestigd, daarvoor zit voetbalvereniging Oranje Wit. Het liefst op dit terrein wil men het Voedselbos realiseren. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente (eigenaar grond). Men is druk bezig met fondswerving, maar dat lukt beter als er zicht is op realisatie. En daar hangt het nu op, de gemeente heeft nog geen definitief accoord gegeven. Wel is er zeer positief gereageerd op dit initiatief. Een Voedselbos produceert voedsel, maar op een andere manier. Onze huidige landbouw is gebaseerd op monocultuur met veel kunstmest. De initiatiefnemers willen een permacultuur, dat is ecologisch duurzaam, geeft een gezonder leefklimaat, en kent 7 groeilagen. De bodem zit daardoor vol leven. Het terrein wordt volgens een vast systeem ingericht: ...

 

Lees meer

Adviescommissies dinsdag 13 december 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

Adviescommissies dinsdag 13 december 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - Vergaderkamer 1: Variant Renovatie/Vernieuwing Zwembad De Dubbel; Themabijeenkomst Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt voor kwetsbare Jongeren

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - Vergaderkamer 3: Avond over Chemours-Dupont

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR&MIDDELEN - Vergaderkamer 5: Voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt; Thema-avond Acquisitiebeleid; Vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw

 

Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken 

 

Lees meer

Nieuwe duurzame energiebronnen moeten gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en betaalbaar zijn voor de consument

Nieuwe duurzame energiebronnen moeten gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en betaalbaar zijn voor de consument

Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016 - Carrousel Fysiek: Thematafel Regionale Energiestrategie - Jan Lok/Jacqueline vd Bergh: Centraal Thema deze avond was de Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. 4 Insprekers waren aanwezig die hun visie gaven op deze energietransitie. TNO begon met te vertellen dat de windmolens bij Kinderdijk veel welvaart toen hebben gebracht door gebruik te gaan maken van de wind. Energie was en is er. Het is zaak om het beter te organiseren. Ook bewoners moeten producenten van energie kunnen worden. Het oude vervuilende fossiele systeem moet afgeschakeld worden. TNO denkt bijv. nu aan warmtebatterijen in wijken. Gas zal verdwijnen. De nieuwe energiebronnen zullen impact op ons landschap hebben. De PvdA reageerde dat veel mensen niet weten wat die nieuwe energieen gaan betekenen voor hen als consument: zijn ze betrouwbaar, altijd werkend, en betaalbaar? Hoe moet het zonder gas? Daar moet veel meer ...

 

Lees meer

Meer samenwerking met onderwijs en bedrijven

Meer samenwerking met onderwijs en bedrijven

Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016: Aanpak jeugdwerkloosheid - Derya Karso: Het is zeer zorgelijk te noemen dat er 800 jongeren zijn zonder startkwalificatie én zonder baan. In dat ook nog eens een regio waarin de arbeidsmarkt bijzondere uitdagingen kent. Veel banen die op de tocht staan door reorganisaties en faillissementen bij grote bedrijven. Denk aan de maritieme sector die door de Drechtsteden als heilig wordt verklaard. Maar weer terug naar de jongeren. Hoe komt het dat deze jongeren voortijdig het school verlaten en zonder een redelijk vooruitzicht op een baan thuis (of op straat) komen te zitten? De kloof tussen de arbeidsmarkt mag simpelweg niet groter worden. De bestuurder geeft aan dat ze spannende gesprekken voeren met organisaties en andere ...

 

Lees meer

Voedselpakketjes van de Drechtstadsboer

Voedselpakketjes van de Drechtstadsboer

In de Drechtsteden Dinsdag Carrousel Fysiek, dinsdag 6 december 2016, kwam Robert Klaassen van de Drechtstadsboer vertellen over de activiteiten die zij ontplooien. Bij de boer op de Zuidpunt van het Eiland van Dordrecht verbouwen zij groenten en fruit. Drechtstadsboer wil een ander voedselsysteem: beter en korter: Van Veld naar Bord. Alles wordt biologisch geteeld. De Drechtstadsboer heeft een online webwinkel waar groenepakketten kunnen worden besteld, in verschillende formaten en tarieven. De Drechtstadsboer wil een eigen boerderij starten, met werk voor stagieres en mensen via de Participatiewet. Ook nu werken zij daar al mee. Ter kennismaking ontving iedere aanwezige een klein biologisch voedselpakketje. 

 

Lees meer

Gesprek met Economic Board over Roadmap Next Economy

Gesprek met Economic Board over Roadmap Next Economy

Drechtraad dinsdag 6 december 2016: Bij de ingekomen stukken vroeg Cor van Verk om bespreking van de brief over de Economic Board Drechtsteden en de nieuwe voorzitter. De PvdA wil graag met de voorzitter kennismaken, maar ook praten over de ontwikkelingen in onze regio, de vele ontslagen bij vooral de maritieme bedrijven. Moeten we niet ook andere bedrijfstakken aantrekken? De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een goed rapport afgeleverd: Roadmap Next Economy, over waar je naartoe moet werken met werkgelegenheid en soort bedrijvigheid. De PvdA wil dit rapport ook betrekken in de bespreking met de Economic Board. Wat voor ontwikkelingen kunnen ook voor onze regio interessant zijn?

Klik op pdf-bestand op volgende pagina (klik op Lees Meer) om het rapport te lezen.

 

Lees meer

Gegevens meer up to date: kwartaaloverzichten

Gegevens meer up to date: kwartaaloverzichten

Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016: Onderzoek in de Drechtsteden - Jacqueline vd Bergh: Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gaf een presentatie. Zij noemen zich Kennispartner en willen Zichtbaar Relevant zijn. Zij leveren de gegevens over allerlei beleidsterreinen: werkgelegenheid, wonen, economie, onderwijs, etc. De PvdA zou graag actuele gegevens hebben. Nu komt er een overzicht van 2015. Maar het is inmiddels 2016, en zeker wat werkgelegenheid betreft zijn er flinke ontwikkelingen. V&D vertrokken, waardoor veel winkelpersoneel weg moest, ontslagen bij Heerema, IHC, Damen, etc. Hoeveel bedrijven komen er en hoeveel vertrekken er? Het is belangrijk om dat nauwgezet te kunnen volgen. Op de kantorenmarkt is de leegstand iets minder. De vraag naar bedrijfsruimte stijgt, vooral naar grote kavels voor distributiecentra. Het OCD werkt ook met een bewonerspanel en een panel met ondernemers. OCD wil geen digitale panels. Dat is jammer, want dan zou je ook meer mensen sneller kunnen bereiken, en sneller reacties binnen hebben.

 

Lees meer

PvdA Dordrecht gaat de sportieve strijd aan met het team van Vluchtelingenwerk

PvdA Dordrecht gaat de sportieve strijd aan met het team van Vluchtelingenwerk

Op het terrein van voetbalvereniging Oranje Wit hebben woensdagavond 30 november 2016 vrijwilligers van de PvdA Dordrecht een voetbalwedstrijd gespeeld tegen een team van Vluchtelingenwerk. Het PvdA-team bestond uit vrijwilligers van de PvdA en juniorenspelers van Oranje Wit. Volgens coördinator Remco van der Sluis is het belangrijk om mensen met elkaar te verbinden en sport is hiervoor bij uitstek geschikt. Ondanks dat het team PvdA met een achterstand begon, is de uitslag 4-4 geworden. De bokaal voor beste speler is naar de sterspeler Amin gegaan van het Vluchtelingenwerk team. Na de wedstrijd was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van drankjes en hapjes. De activiteit biedt voor beide partijen een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen en in gesprek te gaan. Het was een geslaagde avond!

 

Lees meer

Actie voor Voedselbank - Bedankt voor al uw producten

Actie voor Voedselbank - Bedankt voor al uw producten

Zaterdag 3 december 2016 hield de PvdA, samen met de Voedselbank Dordrecht, een inzamelactie voor producten voor de voedselpakketten voor Dordtenaren die het financieel moeilijk hebben.

Er zijn ook dit keer weer ontzettend veel producten - die lang bewaard kunnen worden - opgehaald bij de verschillende supermarkten in Dordrecht waar de actie is gehouden.

Bedankt, voor al uw producten.

Op de foto v.l.n.r.: Jacqueline, Ayse en Bart bij Albert Heijn in de Maasplaza.

 

 

Lees meer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016 - vanaf 19.35 uur, Gemeentehuis Zwijndrecht

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016 - vanaf 19.35 uur, Gemeentehuis Zwijndrecht

19.35 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: 2e Bestuursrapportage 2016 GRD

19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Aanpak toeleiding Jongeren tot 27 jaar zonder Startkwalificatie; Arbeidsmarktberichten

19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Inspreker voorzitter Drechtstadsboer; Thematafel Regionale Energiestrategie; Warmte Koude Atlas

20.50 uur: DRECHTRAAD: 2e Bestuursrapportage 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (11e wijziging)

 

Klik hier voor de volledige agenda en de stukken.

 

Lees meer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief