Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Nieuwsarchief

Agenda Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - gemeentehuis Zwijndrecht

Agenda Drechtsteden Dinsdag 17 januari 2017 - gemeentehuis Zwijndrecht

19.35 uur: DRECHTRAAD

20.00 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Kennismaking met de voorzitter Economic Board, de heer S. Vollebregt; Raadsinformatiebrief over Economic Board

21.00 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Proeftraject Maak Verschil

21.00 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Nazorg Schuldhulpverlening; Evaluatie WMO; Toepassing Wet Normering Topinkomens bij Aanbestedingen WMO; Doorrekening Opties Eigen Bijdrage WMO

21.00 uur: CARROUSEL FYSIEK: Thematafel Bereikbaarheid: A15, A16, A4 Zuid, Verduurzaming N3 en tunnelmonden, Toekomstvisie Openbaar Vervoer 2040

Klik op Drechtraad en Carrousel voor de complete agenda's.

 

 

Lees meer

Toespraak Lodewijk Asscher op druk PvdA Congres op zondag 15 januari 2017 - "Met gelijk loon voor gelijk werk als basis"

Toespraak Lodewijk Asscher op druk PvdA Congres op zondag 15 januari 2017 -

Op de laatste dag van het druk bezochte PvdA congres in La Fabrique in Utrecht hield Lodewijk Asscher zijn toespraak, op zondag 15 januari 2017. 

"Een sociale economie. Zodat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk salaris en een zeker pensioen krijgt - niet alleen de mensen aan de top. En ieder kind de kans heeft om het beste uit zichzelf te halen".

Klik hier om de hele toespraak te lezen.

 

Lees meer

Leger des Heils Maaltijdenproject wint de Theodoor Stoopprijs 2017

Leger des Heils Maaltijdenproject wint de Theodoor Stoopprijs 2017

Op de gezellige PvdA nieuwjaarsreceptie - zondagmiddag 15 januari 2017 in grand cafe Dordts Genoegen - waren ook de 3 genomineerden met hun groepen voor de Theodoor Stoopprijs aanwezig. Voorzitter van de PvdA Dordrecht Katja Rusinovic heette iedereen van harte welkom. Zij vertelde over de armoede in Dordrecht. In het kader van armoedebestrijding had de PvdA het plan om het initiatief dat veel bijdraagt aan de verbetering van de positie van mensen die het financieel langdurig moeilijk hebben de Theodoor Stoopprijs uit te reiken. Om hen in het zonnetje te zetten. 3 Initiatieven waren door leden en ook veel niet-leden voorgedragen voor deze prijs, nl.: 1) Het Maaltijdenproject van het Leger des Heils; 2) De Voedselbank en 3) Geef het Dordt. Raadslid Peter Puik vertelde ...

 

Lees meer

Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad

Het Nieuwe Winkelen in een Bruisende Dordtse Binnenstad

Op maandagavond 6 februari 2017 houdt de PvdA een Politiek Cafe over de binnenstad: Het nieuwe winkelen in een Bruisdende Dordtse Binnenstad. Op Maandagavond 6 FEBRUARI, 17.30 - 20.00 uur (met soep/broodjes) in THE MOVIES, Nieuwstraat 62.

m.m.v.: Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht, Dordrecht Marketing, Coffeelicious, Habets Herenmode, CBRE/Drievriendenhof, Concreet (Horeca-) Advies, De Wijkondernemer/Zakenexpert, Platform31

Met discussie over o.a. overal en altijd winkelen  cultuur uitgaan • shop in shop  horeca de nieuwe V&D persoonlijke aandacht lokaal ondernemen  stadsherstelfonds onderscheidend zijn specialisering samenwerking  leegstandsverordening lifestyle functiemenging bewegwijzering ZARA/MANGO  

Discussie o.l.v. KEES THIES en met Zanger/Gitarist MAARTEN TEEKENS 

Ondernemers, bewoners, gemeente, politici, belangstellenden zijn van harte welkom.

Graag aanmelden i.v.m. catering via: secretarispvdadordrecht@gmail.com

 

Lees meer

PvdA Nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 15 januari 2017, vanaf 14.30 uur, in Grand Cafe Dordts Genoegen

PvdA Nieuwjaarsreceptie zondagmiddag 15 januari 2017, vanaf 14.30 uur, in Grand Cafe Dordts Genoegen

We beginnen het jaar goed. We nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie in Grandcafé Dordts Genoegen (Voorstraat 256) op zondag 15 januari van 14.30 tot 17.00 uur. Op deze middag wordt ook de winnaar van de Stoopprijs 2017 bekend – u kunt ter plekke meestemmen. De Stoopprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of initiatief die in Dordrecht werk maakt van sociaaldemocratische idealen. Eerder ging de prijs al naar leden Jacqueline van den Bergh, Arie van Zanten en Bart Bouman en naar initiatieven het Faire Schaap en Den Witten Haen.

 

Dit jaar staat de prijs in het teken van armoedebestrijding. Uit de inzendingen (waarvoor dank aan alle leden die reageerden op onze oproep) zijn drie genomineerden gekozen die doorgaan naar de finale op onze receptie. Deze drie genomineerden zijn (in willekeurige volgorde): ...

 

Lees meer

Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?

Waar zijn de daklozen onder Zwijndrechtse Brug naartoe?

De berichten dat er – na de schoonmaakactie onder de Zwijndrechtse Brug door de gemeente – met de daklozen die hier verbleven geen kontakt meer is en dat zij nu uit het zicht van de hulpverlening zijn, waren voor de PvdA (Inge Stevens) en GroenLinks (Kitty Kruger) aanleiding om hierover vragen aan het college te stellen. Gezien de weersomstandigheden verzoeken wij u deze vragen spoedig te beantwoorden.

1) In de Adviescommissie Sociaal en in de gemeenteraad is er door de PvdA en GroenLinks naar de schoonmaakactie gevraagd die plaats ging vinden onder de Zwijndrechtse Brug. Dit was de plek waar een groep daklozen verbleef en waar kontakt mee was vanuit de hulpverlening. Het antwoord van wethouder Lambrechts was dat het om vier mensen ...

 

Lees meer

Jongerenraad wil spreekbuis zijn voor en naar jongeren: Opknappen hal station een van de actiepunten

Jongerenraad wil spreekbuis zijn voor en naar jongeren: Opknappen hal station een van de actiepunten

Dinsdagmiddag 10 januari 2017 presenteerde de Jongerenraad zich aan de Gemeenteraad. Daphne Herwig, Jetske van Veen en Britte Oosterwijk (foto) waren aanwezig om e.e.a. te vertellen over hun plannen en aanpak. Men wil een springplan zijn voor jongeren en een spreekbuis voor en naar jongeren. De Jongerenraad volgt actief van de gemeente doet om zodoende te bekijken wat zij voor jongeren kunnen doen. De Jongerenraad wil jongeren betrekken en onderwerpen aankaarten die van belang zijn voor jongeren. Een aantal onderwerpen die de Jongerenraad gaat aankaarten in 2017: 

 

Lees meer

"Uniek: De raad in luisterstand"

Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad - Nelleke de Smoker - stelde de veranderende rol van de gemeenteraad centraal in haar Nieuwjaarsspeech dinsdagmiddag 10 januari 2017. Maar eerst feliciteerde zij burgemeester Brok met zijn nieuwe functie van Commissaris van de Koning in Friesland. "Het is u gegund". Veel rapporten zijn er inmiddels geschreven over de veranderende rol van de raad. Het wordt meer van buiten naar binnen. Er wordt steeds meer van bewoners en organisaties verwacht. "Hoe gaan wij als raad daarmee om?" vroeg Nelleke zich af. We moeten leren loslaten en afblijven. De "Wij regelen reflex" verdwijnt naar de achtergrond. Nieuwe vormen van democratie ontwikkelen zich, zoals bijv. Code Oranje. Er komt een Thema-avond voor ...

 

Lees meer

"De elite krabt zich achter de oren"

Burgemeester Brok opende zijn nieuwjaarsspeech op dinsdagmiddag 10 januari 2017 in de gemeenteraad met de vraag hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Volgens hem heeft ieder tijdperk belangrijke momenten, ook in ons persoonlijk leven. De burgemeester is er van overtuigd dat dit tijdperk herinnerd wordt in de geschiedenis. "De elite krabt zich achter de oren". 100 Jaar is er nu Algemeen Kiesrecht, met de strijd voor gelijke rechten. Dit is onderdeel van de democratische ontwikkeling. Democratie is niet statisch, aldus de burgemeester. Samenleven doe je met elkaar. Ook in Dordrecht worden er steeds meer gesprekken gevoerd met inwoners en krijgen bewoners meer invloed. Organisaties en mensen worden steeds meer zelf verantwoordelijk. Participatieve democratie moet zich ...

 

Lees meer

Nieuwjaars gemeenteraad - 16.00 uur in Stadhuis

Nieuwjaars gemeenteraad - 16.00 uur in Stadhuis

Dinsdagmiddag 10 januari 2017 opent de gemeenteraad met de Nieuwjaarsraad het nieuwe jaar.

Om 16.00 uur begint in het Stadhuis de burgemeester met zijn - helaas - laatste Nieuwjaarsrede in de gemeenteraad. Daarna houdt Nelleke de Smoker (plv. voorzitter van de gemeenteraad) haar Nieuwjaarsrede.

Tot slot is er de presentatie van de Jongerenraad 2017.

Vanaf 19.30 uur is er in de centrale hal van het Stadhuis de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dordrecht. Iedereen is van harte welkom.

 

Lees meer

Dordtse raad was tegen motie van PvdA, GroenLinks en D66 om zonnepanelen in de 19e Eeuwse Schil ruimer toe te staan

Dordtse raad was tegen motie van PvdA, GroenLinks en D66 om zonnepanelen in de 19e Eeuwse  Schil ruimer toe te staan

Lange tijd was er in de raad en in de commissie Fysiek de discussie over het strenge regime van zonnepanelen op daken in gebieden met een Beschermd Stadsgezicht, zoals ook in de 19e Eeuwse Schil. Zonnepanelen mogen namelijk niet in het zicht liggen, vanaf de straatzijde. Dat staat in de Welstandsnota. PvdA, GroenLinks, D66 en ook VVD vonden dat dit niet meer van deze tijd is, nu alles op alles wordt gezet om over te gaan op duurzame energie. Ook zonnepanelen op daken dragen hieraan bij. Veel mensen - ook in Beschermd Stadsgezicht - willen zonne-energie zelf kunnen opwekken. Die mogelijkheid moeten zij hebben. Vandaar de motie van Pvda, D66 en GroenLinks en de Welstandsnota ...

 

Lees meer

PvdA stelt vragen aan college over gang van zaken rondom de Vreugdevuren

PvdA stelt vragen aan college over gang van zaken rondom de Vreugdevuren

De gemeenteraad - zeker ook de PvdA - is accoord gegaan met het organiseren van Vreugdevuren in Krispijn en Zeehavenlaan tijdens de jaarwisseling. Deze Vreugdevuren vonden andere jaren ook al min of meer plaats, maar nu wilden we er een officieel feest van maken. Wij denken dat een dergelijke activiteit juist positief kan bijdragen aan de saamhorigheid en levendigheid in de buurt. Nu blijkt het direct tot problemen te hebben geleid - met ingrijpen van politie en ME - en de politie zegt er liever helemaal vanaf te willen omdat het in hun ogen onbeheersbaar en onveilig is. De PvdA zou graag de Vreugdevuren behouden en PvdA raadslid Peter Puik heeft dan ook vragen aan het college gesteld over de gang van zaken. Wat is er precies gebeurd bij de 2 Vreugdevuren in Krispijn en Zeehavenlaan tijdens de jaarwisseling, en waarom ging het fout? Welke preventieve maatregelen waren genomen om overlast te voorkomen?

De PvdA vindt het belangrijk dat er met bewoners, ...

 

Lees meer

Concept PvdA Kandidatenlijst wordt op PvdA Congres vastgesteld

Concept PvdA Kandidatenlijst wordt op PvdA Congres vastgesteld

De Concept PvdA-Kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 is uit. De leden van de PvdA bepalen op zondag 15 januari 2016 in de Fabrique in Utrecht wat de definitieve lijst wordt. Lodewijk Asscher staat op nummer 1, Khadija Arib (huidige voorzitter van de Tweede Kamer) staat op 2, Jeroen Dijsselbloem (minister van Financien) staat op 3, Sharon Dijksma (staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu staat op 4, en Gijs van Dijk (vice-voorzitter FNV) staat op 5. 

Bij de Kieskring Dordrecht staat PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh.

Klik hier voor de complete lijst.

 

Lees meer

Lodewijk Asscher wil PvdA Verkiezingsprogramma aanscherpen

Lodewijk Asscher wil PvdA Verkiezingsprogramma aanscherpen

Op zaterdag 14 en zondag 15 januari 2016 houdt de PvdA haar Congres, in de Fabrique in Utrecht. Daar wordt het Verkiezingsprogramma vastgesteld door de PvdA-leden. Lijsttrekker Lodewijk Asscher wil het PvdA Verkiezingsprogramma op een aantal onderdelen aanscherpen. Het moet een krachtig programma zijn dat de basis is voor de politieke koers in de komende jaren. Een progressieve koers voor een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Voor een Nederland waarop iedereen trots kan zijn. Lodewijk wil het PvdA Verkiezingsprogramma op de volgende thema's aanscherpen: 1) Nieuwe, eerlijke spelregels voor werknemers in Europa; 2) Extra geld voor liefdevolle zorg van goede kwaliteit voor ouderen in verpleeghuizen; 3) Belastingvoordeel voor werknemers, eerder stoppen met werken voor wie dat nodig heeft en extra banen creeren.

Klik hier voor meer informatie.

Klik op Lees Meer om het Verkiezingsprogramma te lezen als pdf-bestand.

 

Lees meer

Uitnodiging PvdA Nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging PvdA Nieuwjaarsreceptie

Wij nodigen u uit voor onze NIEUWJAARSRECEPTIE op ZONDAG 15 JANUARI 2017, vanaf 14.30 uur in cafe-restaurant DORDTS GENOEGEN, Voorstraat 256 te Dordrecht.

Wij blikken met u terug op 2016, maar vooral kijken wij met u vooruit naar 2017.

Ook wordt er de THEODOOR STOOPPRIJS uitgereikt aan een persoon die of een initiatief dat zich flink heeft ingezet om de armoede in onze stad te bestrijden.

U bent van harte welkom, tot ziens op zondag 15 januari a.s.

Wij wensen u een Gezond & Goed 2017!

 

Lees meer

PvdA fractieleden op bezoek bij bewoners in Sterrenburg

PvdA fractieleden op bezoek bij bewoners in Sterrenburg

Woensdagochtend 28 december 2016 waren de raadsleden Peter Puik en Jacqueline van den Bergh op bezoek bij bewoners in Sterrenburg, aan de Platenlaan. Zij hadden een melding geplaatst op ons Meldpunt Verrommeling. We zijn langs de rommelplaatsen gelopen. Vooral op plekjes tussen geparkeerde auto's en de stoeprand hoopt het vuil zich op en wordt niet weggehaald. Ook in het groen achter de grote parkeerplaats wordt veel rommel gegooid, wat niet wordt weggehaald.

Wij gaan verder met de meldingen die bij ons zijn binnengekomen. In het nieuwe jaar komen we met activiteiten.

 

Lees meer

Motie van SP, PvdA en GroenLinks tegen overlast Houtstook - Houtstook is de grootste producent van fijnstof

Motie van SP, PvdA en GroenLinks tegen overlast Houtstook - Houtstook is de grootste producent van fijnstof

Dinsdagmiddag 20 december 2016 hebben SP, PvdA en GroenLinks de motie Houtstook ingediend. College zegt dat we binnen de normen zitten voor de luchtkwaliteit. Volgens andere bronnen - zoals Europa, Gezondheidsorganisatie en Milieudefensie - is dat niet het geval. Vooral mensen met longziektes en astma hebben veel last. Het verkeer is vooral de boosdoener. Maar ook overlast door Houtstook is er, maar dit is nog niet opgenomen in de Aanpak Luchtkwaliteit. De overlast van Houtstoot komt steeds meer onder de aandacht. Houtstook is helemaal niet zo onschuldig. Het is gezellig en leuk, maar de houtstook zorgt voor uitstoot van fijnstof. RIVM, GGD en Longfonds wijzen erop dat fijnstof uit houtrook even schadelijke is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook de NRC van 15 december j.l. vermeldt dat houtrook de grootste producent van fijnstof is en dat - nu citeer ik: “die gezellige haard is dus reuze schadelijk”. Zondagavond 19 december j.l. was er een item over Houtstook op TV. Veel bewoners ervaren overlast. Gemeenten zeggen geen instrumenten te hebben om op te treden. Volgens staatssecretaris Dijksma is er het Landelijk Bouwbesluit, dat ...

 

Lees meer

Horeca-ondernemers moeten duidelijkheid krijgen over wat wel en niet kan

Horeca-ondernemers moeten duidelijkheid krijgen over wat wel en niet kan

Gemeenteraad dinsdag 20 december 2016: Horecabeleid - Peter Puik: Naar aanleiding van diverse sluitingen van horecazaken had BVD een motie ingediend om over het huidige horecabeleid te discussieren. Ook de PvdA maakt zich zorgen over de strakke handhaving. We hebben zorgen dat we straks geen kroeg meer over hebben. Terwijl horecaondernemers zelf er niets aan kunnen doen. Wij willen veel meer duidelijkheid. Blijft er straks nog wel horeca over in onze stad. Cor van Verk: In een stad met 100.000 inwoners, en met veel kroegen, daar gebeurt weleens wat. Een knokpartij komt weleens voor. Maar ik accepteer dat wel als een randverschijnsel van een grote stad. Ik ben er niet voor. Belangrijker is: hoe er wordt ingegrepen door het personeel? Alleen maar drank geven, dat is verkeerd. We wonen niet in de Efteling, we wonen in de grote stad. Laten we eens vaststellen, als uitbater het goede doet, dan er niet voor straffen. Uitbater kan niet verantwoordelijk zijn voor wat een bezoeker in zijn zak heeft zitten. Mag niet fouilleren als uitbater. Maar een gebruiker die openlijk gebruikt, dat kan niet.

Volgens burgemeester ...

 

Lees meer

PvdA, D66, VVD en GroenLinks willen bewoners in de Schil meer ruimte geven voor zonnepanelen op hun daken

PvdA, D66, VVD en GroenLinks willen bewoners in de Schil meer ruimte geven voor zonnepanelen op hun daken

Dinsdagavond 20 december 2016 dienden PvdA, D66 en GroenLinks de Motie Zonnedaken in.Dit als een vervolg op het eerdere Initiatiefvoorstel om meer ruimte aan bewoners in Beschermd Stadsgebied te geven voor zonnepanelen op hun daken. De beperking is dat zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf de straat. Omdat er nu een handhavingsactie loopt, hebben wij - als oorspronkelijke indieners van het Initiatiefvoorstel - gemeend om nu een motie in te dienen. Op dit moment, vlak voor de Kerstvakantie. In de Raadswerkgroep waren er verschillen over de mogelijkheden van zonnepanelen in de Schil. Wij willen binnenkort een evaluatie van de Welstandsnota, en dan vooral om het belang van duurzame energie een prominente rol te geven. Wat zijn de belemmeringen in de Welstandsnota om tot een optimaal gebruik van andere energiebronnen te komen voor bewoners en bedrijven in heel Dordrecht? Gezien de urgentie van de energietransitie, en de opgave om in 2050 energieneutraal te zijn, en de Klimaatafspraken. En tot aan die evaluatie en nieuwe besluiten stellen we voor de huidige situatie te laten zoals die is, wat zonnepanelen in de Schil betreft. Volgens ons kan dat weldegelijk. Bij de ...

 

Lees meer

PvdA Motie Snuffelpalen in wijken - meten is weten

PvdA Motie Snuffelpalen in wijken - meten is weten

De PvdA diende in de gemeenteraad van dinsdag 20 december 2016 de Motie Snuffelpalen in. Meten is weten. Veel bewoners willen zelf kunnen vaststellen wat  de luchtkwaliteit is in hun buurt. Mobiele snuffelpalen - die je steeds kunt verplaatsen - geven duidelijkheid over de kwaliteit van lucht op verschillende momenten en op verschillende locaties. De PvdA wil in Dordrecht mobiele snuffelpalen inzetten.

Wethouder van der Linden vertelde dat snuffelpalen niet altijd eenvoudig zijn uit te lezen. Hij zegde toe naar manieren te zoeken die op een eenvoudige manier de luchtkwaliteit aangeven in het eigen woongebied van bewoners. Hoe bewoners zelf kunnen vaststellen wat de luctkwaliteit is in hun eigen buurt. 

De PvdA heeft dan ook - na deze toezegging - de motie ingetrokken in afwachting van de nadere voorstellen van de wethouder.

Klik op "Lees meer" hieronder om de motie te lezen.

 

Lees meer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief