Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

We moeten zuinig zijn op onze binnenstad


kijken naar deze elementen in het nieuwe Bestemmingsplan, en dat we kunnen gaan nadenken waar we heen willen met onze Binnenstad.

 

Veel mooi groen staat langs de Spuihaven aan de achterkanten van Vest en Kromhout. Sommig groen heeft een instandhoudingsplicht. Maar wethouder Sleeking zei in de Adviescommissie Fysiek dat het Bestemmingsplan de Instandhoudingsplicht geen bescherming biedt. Met andere woorden het stelt niets voor. Nu zegt de wethouder dat de Bomenlijst/APV uiteraard wel enige bescherming biedt tegen het verwijderen van in die lijst genoemd opgaand groen. En dat daar in de huidige situatie al rekening mee wordt gehouden. Wij gaan er dan ook vanuit u de belofte nakomt om het groen te beschermen.Terug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief