Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

PvdA wil dat wijkagenten vooral bezig zijn in hun wijk


aan het college te stellen:

1) Bent u het met ons eens dat de wijkagent een belangrijke partner is voor veiligheid en leefbaarheid in Dordtse buurten en wijken?

2) Is het college het met ons eens dat de wijkagenten in zowel in preventieve als in repressieve zin een sleutelpositie hebben in de aanpak van kleine en grote criminaliteit in de wijk?

3) Klopt het dat verschillende wijkagenten hun taken als wijkagent minder kunnen uitoefenen omdat zij ingezet worden bij andere taken als noodhulp-dienst en ME inzet? Zo ja: waardoor komt dit? En welke gevolgen heeft dit voor het wijkwerk van de politie?

4) Welke inzet wordt er gepleegd om er voor te zorgen dat de wijkagenten in Dordrecht hun specifieke rol weer volledig kunnen vervullen?

5) Kan het college aangeven hoeveel procent van hun werk de wijkagenten in Dordt daadwerkelijk in de wijk actief zijn? Terug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief