Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

PvdA prioriteiten bij lobbyen: Chemie dossier; Waterveiligheid, Veilig goederenvervoer/meer intercitytreinen, Sociaal domein


moet er ook meer lobby komen voor de bijstandsgelden. Op de andere dossiers kan wel op een lager niveau worden gelobbyd, of helemaal niet, zoals geen randstadrail en geen tunnel onder Hollands Diep.

 

Wethouder Mos vertelde dat veel lobby onzichtbaar is. Wat betreft de spoorveiligheid en het sociale domein zijn er goede kontakten met ministeries, ook vanuit de Sociale Dienst. VNG doet ook veel aan lobby, zoals bijv. over Jeugdzorg, dat doen wij dan weer wat minder. "Niet allemaal hetzelfde doen". We zouden wat meer zichtbaar moeten zijn in Brussel. Ambtenaren zitten ook in allerlei overleggen.

 

Wethouder Sleeking vertelde erg succesvol te zijn op watergebied. We zouden moeten lobbyen dat Rotterdam het Instituut Waterveiligheid krijgt i.p.v. Groningen. Daar zouden wij als Dordrecht van mee kunnen profiteren. Daarnaast wil hij meer focussen op de ondertunneling van het goederenvervoer.Terug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief