Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Agenda's Adviescommissies dinsdag 30 mei 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor Dordrecht


ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 1: Themabijeenkomst Discriminatie - in gesprek met groepen uit de stad die hier last van hebben; Uitvoering Aanbevelingen RADAR omtrent Discriminatie; Actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016-2017

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 5: Indienen Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst ZHZ; Indienen Zienswijze Begroting 2018 Veiligheidsregio ZHZ; Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio ZHZ; Indienen Zienswijze concept Beroting 2018/Voorstel Minimabeleid/Concept Perspecrtiefnota 2018/Concept Jaarstukken 2016 GR Dordrecht; Indienen Zienswijzen Begroting Drechtwerk 2018; Indienen Zienswijze Begroting 2018 Parkschap Nationaal Park de Biesbosch; Niet indienen Zienswijze Begroting Wegschap Tunnel Dordtse Kil 2018; Jaarstukken 2016

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: SPREKERSPLEIN: Chw. Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en A16/N3; Raadsinformatiebrief over Ontwerp Chw. Bestemmingsplan Dordtse Kil 4, Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg A16/N3 en ontwerp MER

Zienswijze van Platform Spoor en Geluid Dordrecht over Concept Omgevingsvergunning Prorail Regio Randstad Zuid; Art. 40 vragen PvdA over Overlast gestalde Arrivatrein Deel 2

Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda...

 Terug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief