Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Agenda's Adviescommissies dinsdag 19 september 2017 in Stadskantoor


Adviescommissies Bestuur en Midden en Fysiek: 19.00 uur: Campusontwikkeling Leerpark als onderdeel doorontwikkeling Duurzaamheidsfabriek

Stadskantoor voor de Toekomst: 19.00 uur

Adviescommissie Fysiek: 20.00 uur: Definitief Ontwerp Oranjelaan Fase 1/Reconstructiebesluit Oranjelaan Fase 2; Zienswijze Regionale Woonvisie / Brief aan raad Conceptversie 0.2 Woonvisie Drechtsteden 2017-2030; Stand van Zaken Herziening Structuurvisie en Bestemmingsplan Zudirand Dubbeldam (Belthurepark); Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij Begroting 2017

Adviescommissie Sociaal: 20.00 uur: Startnotitie Jongeren op de Rit; Motie van 18- naar 18+ maar niet tussen wal en schip; Begrotingswijziging en Ziensiwjze Raadsleden Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 2017; Ontwikkelingen Jeugd 2017-02; Beantwoording vragen over toekennen van Jeugdhulp

Adviescommissie Bestuur en Middelen: 20.00 uur: Belastingverordeningen 2018; Wensen/Bedenkingen voornemen tot afbouw aandelenbelang ENECO; Rekenkamercommissie: Onderzoek Bestuurskosten; Behandeling Begroting 2018

Klik op de commissie voor de volledige agendaTerug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief