Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Agenda Gemeenteraad en Adviescommissies dinsdag 24 oktober 2017


14.00 uur: GEMEENTERAAD in Stadhuis: Algemene Beschouwingen over Begroting 2018 Dordrecht

20.00 uur: ADVIESCOMMISSIES in Stadskantoor over de Begroting 2018, incl. ingediende moties en amendementen

Adviescommissie Bestuur en Middelen: Herijking Onderwijshuisvesting; Septembercirculaire 2017; Tariefsverordeningen 2018: Precariobelasting, Marktgeld, Reinigingsrecht, OZB, Riool, Afvalstoffen; Heffingsverordeningen met Tarieventabel Essenhof; Verordening Heffing en Invordering Hondenbelasting en Leges

Adviescommissie Fysiek: Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Klik op Gemeenteraad en Adviescommissies voor de uitgebreide agenda

Klik hier voor het lezen van de Begroting 2018 DordrechtTerug naar het overzicht

Reageer

Reacties

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief