Agenda's Adviescommissies dinsdag 21 maart 2017 - 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zondag 19 maart 2017 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 1: Herinrichting Oranjelaan-Merwedestraat (met inspreker) Nieuw Hondenbeleid 2016-2020 Antwoorden college op brief over overlast bij Admiraalsflat in Wielwijk Stand van Zaken project Nieuwe Dordtse Biesbosch ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 3: Herfinanciering Duurzaamheidsfabriek Voorlopige Prognose Grondbedrijf Prognose Grondexploitatie 2017 Gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen Beeindigen Pilot Argu ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Antwoorden college op art. 40 vragen CDA over Offensief tegen kinderleed Brief Jongerenraad over problemen met de Jeugdzorg Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017 Klik op Adviescommissie voor de complete agenda en stukken"

Blauwe zone voor parkeren Keplerweg-Tweelingenstraat / Geen sluipverkeer door aanpak Oranjelaan / Bezoekersparkeerkaarten moeten blijven

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 maart 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: Vragen aan college - Jacqueline vd Bergh: Bewoners vragen om het instellen van blauwe zone voor parkeren Keplerweg-Tweelingenstraat voor bezoekersparkeren. Dit omdat het personeel van het Albert Schweitzer Ziekenhuis overal parkeren behalve in hun eigen garage omdat ze daarvoor moeten betalen. Hierdoor kunnen de bewoners hun eigen auto niet kwijt. Een blauwe zone kan een oplossinge zijn om dit tegen te gaan, vindt de PvdA. Wethouder van der Linden beloofde met de bewoners in gesprek te gaan om te kijken hoe de blauwe zone hier kan worden ingesteld.

Bewoners Hallincqlaan en Groenedijk hebben bezwaar ...

PvdA en GroenLinks willen een bewonerspagina op website gemeente over Goederenvervoer

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 maart 2017 - "Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: PvdA (Jacqueline vd Bergh) en GroenLinks (Joke Edenburg) willen een speciale bewonerspagina over Goederenvervoer en Spoorveiligheid op de website van de gemeente Dordrecht. Omdat het hier ook over spoorveiligheid gaat, doen wij het voorstel om een Bewonerspagina Spoor op de website van de gemeente Dordrecht te maken, met informatie van ProRail en NS, over aantal goederentreinen (incl. gevaarlijke stoffen), geluid, kamerstukken, brieven van gemeente en provincie, vergunningen en andere relevante informatie. Zodat bewoners een helder beeld krijgen van wat er allemaal over onze spoorlijnen gaat. Bijgaand voorbeelden van de website in Eindhoven. Eindhoven heeft een speciale pagina voor bewoners over het vervoer over spoor. En spoorveiligheid. Wethouder van der Linden wil dit onderzoeken en komt terug met een voorstel."

Presentatie N3 vernieuwen: N3 enige weg in Nederland met straffactor 1,5

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 maart 2017 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 14 maart 2017: Presentatie vernieuwing N3: De N3 gaat binnenkort worden aangepakt. RijksWaterStaat is eigenaar van N3 en groot onderhoud is nodig. 60 Miljoen is beschikbaar. Het moet een zichtbare autoweg worden. Er gaat veel verkeer over, 50.000 voertuigen per etmaal. Dat wordt in de nabije toekomst 70.000 voertuigen. Sluipverkeer in de wijken moet de N3 voorkomen en het is ook de route voor gevaarlijke stoffen vervoer over de weg. Deze gevaarlijke stoffen mogen niet door de tunnel onder de A16. De N3 is een onoverzichtelijke weg, en heeft een straffactor van 1,5. Dat wil zeggen dat de N3 gevaarlijker ...

Parkeergarage Vrieseplein

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 maart 2017 -

Adviescommissies Fysiek en Bestuur en Middelen, dinsdag 14 maart 2017: Presentatie EPV (Egalisatiereserve ParkeerVoorzieningen): Met de parkeeropbrengsten worden parkeervoorzieningen gefinancierd: parkeerplaatsen, parkeergarages, en sinds kort ook fietsenstallingen. Bij deze presentatie konden politieke partijen plannen aandragen voor de verschillende scenario's, die kunnen worden uitgewerkt met de financiele uitwerkingen erbij. De PvdA heeft deze plannen aangedragen: Niet alleen digitale parkeervergunningen voor bezoekers binnenstad en Schil, maar ook parkeerkaarten kunnen blijven kopen Speciale parkeertarieven (of gratis) voor Mantelzorgers Van de kort parkeerplaatsen aan Spuiboulevard normale parkeerplaatsen maken Parkeergarage onder Vrieseplein (voor bewoners en bezoekers binnenstad) Abonnementstarieven Veemarktgarage minder laten stijgen

"Commissaris van de Koning: ""Deze stad heeft recht op een klasseburgemeester"""

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 maart 2017 -

Gemeenteraad donderdag 16 maart 2017: Profielschets nieuwe burgemeester: Deze avond heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester van Dordrecht vastgesteld en overhandigd aan CdK. De Commissaris van de Koning (CdK) Jaap Smit was aanwezig en heeft de raad uitgedaagd met specifieke vragen om een aantal zaken wat te verduidelijken. Ruim voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 moet er een nieuwe burgemeester zijn. De profielschets geeft precies weer wat we verwachten: boegbeeld voor de stad, voorzitter, strateeg, bindende schakel, van orde en gezag, visionair, verbinder van mensen, organisaties, belangen bij elkaar brengen, oprecht interesse in mensen, echte netwerker. Ook de inbreng van burgers, college en Drechtestedenbestuur zijn erin verwerkt. In totaal zijn er 70 reacties binnengekomen van burgers: luisterend vermogen, handhaven en boegbeeld zijn verwerkt in de profielschets. Ook communicatie en coachende eigenschappen, gezag en daadkracht. CdK vond de profielschets redelijk ...

Vaste baan geeft koopkracht en zekerheid

{rs_bericht.titel}
donderdag 16 maart 2017 -

Zaterdag 11 maart 2017 was er de feestelijke opening van het FNV huis aan de Spuiboulevard 422 te Dordrecht om 13.00 uur. De FNV wil dicht bij de leden en bewoners zitten en biedt diverse diensten aan, o.a. de belastingservice. De kersverse FNV-voorzitter Han Busker verrichte de opening, samen met Jan van der Zedde (voorzitter van FNV Lokaal Drechtsteden). Om 13.30 uur ging het debat los met Hans Busker, Peter Heijkoop (wethouder arbeidsmarktbeleid) en Teun Muller (voorzitter Werkgevers Drechtsteden). Volgens Peter Heijkoop is er nog altijd een mismatch tussen vraag en aanbod naar personeel en werk. Juist de onderkant van de arbeidsmarkt krijgt steeds meer te maken met flex werk. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt komt vast werk weer ...

Profiel nieuwe burgemeester in gemeenteraad

{rs_bericht.titel}
donderdag 16 maart 2017 -

Donderdagavond 16 maart 2017 wordt er in de gemeenteraad gesproken over het profiel van de nieuwe burgemeester. De Commissaris van de Koning - Jaap Smit - is bij de vergadering aanwezig.

Het profiel wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De gemeenteraadsvergadering is vanaf 20.00 uur in Stadhuis in Dordrecht.

DuPont en Chemours zoeken leden voor de Burenraad

{rs_bericht.titel}
vrijdag 10 maart 2017 - "Chemours en DuPont gaan een Burenraad oprichten om de dialoog met hun buren nadrukkelijk te zoeken. De Burenraad is hiervoor een belangrijk platform. DuPont/Chemours hebben beloofd - na de incidenten en protesten - om het kontakt met de omwonenden aanmerkelijk te gaan verbeteren. Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter willen DuPont en Chemours regelmatig met de leden van de Burenraad om de tafel. Om te horen welke vragen er onder de bewoners leven, om deze te beantwoorden, en om te informeren over de zaken waarmee de bedrijven bezig zijn. Als het nodig is worden onafhankelijke deskundigen gevraagd hun kennis in te brengen. De Burenraad moet een afspiegeling zijn van de diversiteit van de buurt. U kunt zich tot uiterlijk 17 maart 2017 kandidaat stellen voor de Burenraad van Chemours en DuPont via de mail: omgeving@chemours.com of via het contactformulier op de website www.dupontdordrecht.info"

Agenda's Adviescommissies dinsdag 14 maart 2017 - 20.15 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 10 maart 2017 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 5: Presentatie Parkeerreserve EPV (samen met Adviescommissie Bestuur en Middelen) Grondstoffenbeleidsplan 2016-2020 Moties Geef Dordt meer schone lucht en Snel op naar geluidsarme N3 Verduurzaming N3: Rapport door Fietsersbond en Milieufederatie Drechtsteden Zienswijze Platform Spoor en Geluid Dordrecht over Concept Omgevingsvergunning ProRail Regio Randstad Zuid Abonnementstarieven Parkeergarage Veemarkt 2017 ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 1: Presentatie Parkeerreserve EPV (samen met Adviescommissie Fysiek) Vestiging coffeeshops buiten de binnenstad Brief bewoners over verhuizing coffeeshop 't Geeltje en vertrek burgemeester naar Friesland Gesprek met de Rekenkamercommissie ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 3: Presentatie, Raadsinformatiebrief en art.40 vragen GroenLinks over Beschermd Wonen Startnotitie Sterke Basis in de Wijk Tijdelijke Formatie-uitbreiding Sociale Teams Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda met stukken"

Wijnie Jabaaijlaan in het Leerpark

{rs_bericht.titel}
vrijdag 10 maart 2017 -

Er komt een Wijnie Jabaaijlaan in het Leerpark. Dit kondigde wethouder Sleeking aan tijdens de vrouwenlunch op woensdag 8 maart 2017 in DOOR in het kader van Internationale Vrouwendag. Op Internationale Vrouwendag (8 maart) - en over het hele jaar - zijn er diverse activiteiten. Het is 100 jaar geleden dat - na jarenlange strijd - vrouwen het passief kiestrecht kregen (ze mochten gekozen worden), maar zelf stemmen bleef nog verboden. Dat werd later geregeld, na volhardende strijd.

Suze Groeneweg - een vurige socialiste - was de eerste vrouw die in de Tweede Kamer werd gekozen. Zij was lid van de SDAP.

Ook Wijnie Jabaaij (in 1939 in Dordrecht geboren) heeft zich altijd ingezet voor meer rechten voor vrouwen en was van 1977 tot 1989 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Verkiezingsmarkt voor de HEMA

{rs_bericht.titel}
vrijdag 10 maart 2017 -

Zaterdag 11 maart 2017 is er een Verkiezingsmarkt op het Bagijnhof in de Dordtse binnenstad, hoek Bagijnhof/Achterom. Van 10 tot 16 uur.

Uiteraard is de PvdA ook van de partij. Onze stand wordt bemenst door leden, fractie en bestuur. Met posters, rode rozen en ander campagnemateriaal.

Wij zien u graag op de Verkiezingsmarkt. Van verschillende kanten horen we dat er interesse is in posters en ander campagnemateriaal. U kunt dit zaterdag bij onze kraam komen ophalen.

U bent van harte welkom voor een praatje of een kopje warme chocomel.

Vraag uit arbeidsmarkt past minder goed bij wat mensen kunnen

{rs_bericht.titel}
woensdag 8 maart 2017 - "Drechtsteden Dinsdag 7 maart 2017 - Baanbrekend Drechtsteden: Deze organisatie bemiddelt mensen met beperkingen naar betaalde banen bij werkgevers in onze regio. De mensen hebben gemiddeld een "loonwaarde" (zoals dat dan heet) van gemiddeld tot 70% en ontvangen het minimumloon. De werkgevers krijgen voor een deel van dat loon een loonkostensubsidie. Deze subsidie kan heel lang doorlopen. De ambitie is om in 2017 1500 mensen aan een baan te helpen. Baanbrekend geeft veel aandacht aan de toekomstige werknemers voordat men rijp wordt geacht te gaan werken. Aan de voorkant ..."

Oeverlocaties: Goud van de Drechtsteden

{rs_bericht.titel}
woensdag 8 maart 2017 - "Drechtsteden Dinsdag 7 maart 2017: Thematafel Ruimtelijke Kwaliteit - Jacqueline vd Bergh: Bernadette Jansen, stedebouwkundige uit Rotterdam, vertelde dat de Drechtsteden met de oeverlocaties goud in handen heeft. Niet alleen om te bebouwen, maar ook om de ruimte iets specifieks te laten zijn. "Start iets, en kijk of het aanslaat". Je kunt kiezen voor woningbouw en je kunt het een publieke plek laten zijn. Ze gaf diverse voorbeelden van oeverlocaties en water. Ze waarschuwde dat de Drechtsteden veel te weinig dure woningen heeft. "Daar is een gebrek aan". 18% van de beroepsbevolking is hoogopgeleid, en er zijn maar 8% dure woningen. De suggestie kwam van raadsleden om als Drechtsteden niet alleen in de eigen gemeente bezig te zijn met deze gouden locaties, maar ..."

Installatie van de nieuwe tijdelijke voorzitter van de Drechtraad: Peter van der Velden: Ik doe voluit mee...

{rs_bericht.titel}
woensdag 8 maart 2017 - "Drechtsteden Dinsdag 7 maart 2017 - Drechtraad: De nieuwe tijdelijke burgemeester van Dordrecht, Peter van der Velden, werd in de Drechtraad geinstalleerd als de nieuwe "tijdelijke" voorzitter. De VVD greep deze gelegenheid aan om het automatisme te willen doorbreken dat de burgemeester van Dordrecht automatisch voorzitter wordt van de Drechtraad. Dit is inmiddels uit de reglementen gehaald. Maar andere partijen vonden het niet kies om deze discussie nu juist op dit moment aan te gaan. Het idee is goed maar niet nu. Peter vertelde wel tijdelijk te zijn, maar vastberaden te zijn om verder te gaan met de samenwerking. "Ik doe voluit mee". Hij wil voortgaan op de weg om de Drechtsteden sociaal en economisch te versterken. Ook de woningbouw en de arbeidsmarkt. Het is goed om aandacht te ..."

VVD motie om de tegenprestatie bij bijstandsuitkeringen te verplichten ruim verworpen

{rs_bericht.titel}
woensdag 8 maart 2017 -

Drechtraad, dinsdag 7 maart 2017: VVD diende een motie in om de tegenprestatie bij bijstandsuitkeringen te gaan verplichten. Dat is mogelijk, maar in de Drechtsteden heeft men ervoor gekozen om de tegenprestatie op vrijwillige basis te organiseren. De motie is evenwel met grote meerderheid verworpen. Cor van Verk zei dat de ijskoude wind van de VVD nu ook gaat waaien in de Drechtraad. De PvdA is tegen de verplichting, niet tegen een tegenprestatie op zich. In sommige situaties kun je daartoe overgaan, maar dat kan nu al. Een verplichting draagt niet bij om de werkloosheid te verminderen - het leidt niet tot werk, de kosten van handhaving en uitvoering zijn erg hoog. Er is dus nauwelijks een meerwaarde.

8 Maart Internationale Vrouwendag: 1917 - 2017: Honderd jaar passief kiesrecht voor vrouwen

{rs_bericht.titel}
dinsdag 7 maart 2017 -

Woensdag 8 maart 2017 is het Internationale Vrouwendag. Die staat in het teken van 100 jaar passief Kiesrecht voor vrouwen. Het is nu zo vanzelfsprekend dat je je stem mag uitbrengen, dat je mag stemmen, maar dat is niet altijd zo geweest. Onze over-, overgrootmoeders en oma's hebben hier flink voor moeten knokken. Maak dus gebruik van je stemrecht. Wees er trots op dat je een mening mag hebben! Laat je stem niet verloren gaan. Honderd jaar passief kiesrecht voor vrouwen wat houdt dat in? Tegenwoordig zijn mannen en vrouwen voor de wet gelijk en mogen zij allebei stemmen. Dit was 100 jaar geleden wel anders. Er was nog geen algemeen kiesrecht niet voor alle mannen en helemaal niet voor vrouwen. Na ...

Mail foto's en filmpjes over gevaarlijke situaties in 30 km gebieden naar info@pvdadordrecht.nl

{rs_bericht.titel}
dinsdag 7 maart 2017 - "Bredere fietsstroken en smallere rijbanen voor de auto: Maandagavond 6 maart 2017 was het bomvol in Ferdinand's Eetlokaal aan de Singel. De PvdA fractie organiseerde een bijeenkomst over 30 km gebieden. Bewoners, vooral van de Singel en daaromheen, maar ook bewoners uit Sterrenburg, Bankastraat en Stadspolders waren gekomen. De laatste jaren zijn er in onze stad steeds meer 30 km straten gekomen, met het doel om de snelheid uit de auto te halen en de veiligheid - met name voor de fietsers - te verhogen. Vooral de recente aanpassingen in de 19e Eeuwse Schil en ook het uitblijven van de passende inrichting (bijv. in Dubbeldam) roepen reacties op. Verkeersadviseur Willy Sweers van Verkeersadviesbureau Ligtermoet & Partners (Rotterdam) gaf ..."

PvdA organiseert een bijeenkomst over (de toekomst van) 30 km gebieden

{rs_bericht.titel}
zaterdag 25 februari 2017 -

Maandagavond 6 MAART 2017 organiseert de PvdA een bijeenkomst over 30 km gebieden, o.a. ook in de 19e Eeuwse Schil. Locatie: FERDINAND'S EETLOKAAL, Singel 183 (in het hart van het 30 km gebied in de Schil). Van 19.30 tot ca. 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Deze avond wil de PvdA met bewoners, ondernemers en belangstellenden praten over inrichting, verkeersveiligheid, snelheid en handhaving in 30 km gebieden, o.a. de 19e Eeuwse Schil. Er komen steeds meer 30 km straten. De inrichting van deze straten is niet altijd even duidelijk en roept vragen op, ook over handhaving. Moet en kan er wel of niet gehandhaafd worden? Wat gaat goed, wat kan beter? Wat werkt? Wat is de ervaring? Hoe willen we verdergaan met 30 km gebieden?

PROGRAMMA:

KIM BRUGGEMAN - Gespreksleider

Kim heeft al vele bijeenkomsten over onder meer verkeer geleid, en is zelf bewoner in 30 km gebied (Singel)

WILLY SWEERS - Verkeersadviseur van Bureau Ligtermoet & Partners Rotterdam

Willy geeft ...

"Burgemeester Brok benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau: "Je hebt overal grote indruk gemaakt""

{rs_bericht.titel}
vrijdag 24 februari 2017 - "Vrijdagmiddag 24 februari 2017 vond in de bijzondere Gemeenteraad in het Stadhuis het afscheid plaats van burgemeester Brok. Er waren mooie lovende toespraken, bij tijd en wijle waren er ook emoties. De Commissaris van de Koning Jaap Smit vertelde de burgemeester dat de Koning hem heeft benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. "Je hebt overal grote indruk gemaakt". Nelleke de Smoker: plv. Voorzitter raad: U bent een mensenmens. U vertelde hoe u omging met mensen in Sneek, vooral mensen die dat nodig hadden. Dat heeft u in Dordrecht zeker ook gedaan. Aandacht ..."

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester, zoekt u mee?

{rs_bericht.titel}
vrijdag 24 februari 2017 - "De gemeenteraad heeft een eerste profielschets gemaakt. U kunt deze vinden op www.dordrecht.nl/nieuweburgemeester en als pdf bestand op de Lees Meer pagina onderaan. Welke eigenschappen vindt u belangrijk voor de nieuwe burgemeester van Dordrecht? De raad vraagt nu alle Dordtenaren, ondernemers en belanghebbenden te reageren op deze profielschets. Wij zijn benieuwd naar uw reacties. Deze reacties worden verwerkt in de door de raad vast te stellen profielschets. Tot 6 maart kunt u uw reacties en voorkeuren mailen naar: raadsgriffie@dordrecht.nl U kunt ook de profielschets inzien op het Stadskantoor en daar uw reactie geven. Op vrijdag 3 maart en maandag 6 maart zijn er van 15.00 - 17.00 uur enkele raadsleden aanwezig op het Stadskantoor om u te helpen uw reactie in te dienen. "

"Richard Moti: "Er zijn veel uitbuitingsconstructies in onze regio" - Hans Spekman huldigt Lokale Helden "

{rs_bericht.titel}
vrijdag 24 februari 2017 - Op een zeer stormachtige donderdagavond 23 februari 2017 werd in de Duurzaamheidsfabriek de PvdA bijeenkomst gehouden over Duurzame banen in onze regio, met daarna de huldiging van Lokale Helden door Hans Spekman, de voorzitter van de PvdA in Nederland. Richard Moti, nr. 15 op de PvdA Kandidatenlijst, was eveneens aanwezig om e.e.a. te vertellen over banen in onze regio. Beiden waren vertraagd door het vreselijke weer. Herman vd Plas (bestuur) zei dat PvdA afdelingen in de Drechtsteden deze avond organiseerden en dat het PvdA Verkiezingsprogramma veel aandacht heeft voor nieuwe duurzame banen. Dit is een belangrijk item voor onze regio, die erg gefocust is op maritieme industrie. Jacqueline vd Bergh, als bestuurslid PvdA Zuid-Holland, vertelde dat Zuid-Holland deze bijeenkomst ondersteunt. Op zaterdag 11 maart is er eveneens een regionale campagnedag, met Richard Moti. Rein Meester, directeur Duurzaamheidsfabriek, begon te vertellen dat ...

Meldingen bij de Wijklijn over (grof)vuil leiden niet tot het opruimen ervan, terwijl de Wijklijn een top-dienstverlening moet bieden aan bewoners

{rs_bericht.titel}
donderdag 23 februari 2017 - Een tijdje geleden is de PvdA gestart met een Melpunt Verrommeling. Over rommel, vuil en overlast in de openbare ruimte. Daar zijn een groot aantal reacties op gekomen. Deze meldingen - vaak met foto's - gingen allemaal over veel rommel op verschillendel plaatsen in onze stad. Meldingen daarover bij de Wijklijn leiden lang niet altijd tot het gewenste resultaat, namelijk het weghalen van het vuil. Het vuil blijft lang liggen. Voor raadslid Peter Puik was dit dan ook aanleiding om het college vragen te stellen over de Wijklijn, een eerste stap om te komen tot schonere wijken, waar het ...

Buitengewone vergadering van de Gemeenteraad op vrijdag 24 februari 2017 in de Raadzaal van het Stadhuis, aanvang 14.00 uur

{rs_bericht.titel}
donderdag 23 februari 2017 -

In deze buitengewonen vergadering van de Gemeenteraad op vrijdagmiddag 24 februari 2017 wordt er afscheid genomen van burgemeester Brok, die zo'n 7 jaar onze burgemeester is geweest. Hij vertrekt omdat hij Commissaris van de Koning wordt in Friesland.

Diverse toespraken worden gehouden:

door mevrouw Nelleke de Smoker plv. voorzitter van de Gemeenteraad

door loco-burgemeester de heer P. Sleeking

door plv. voorzitter Drechtstedenbestuur de heer H. Tanis

door Commissaris van de Koning de heer J. Smit

en tot slot door burgemeester Brok zelf.

's Morgens en na winkelsluiting is vrij fietsen in centrum toegestaan - verruiming van aantal uren nipt niet aangenomen door raad

{rs_bericht.titel}
dinsdag 21 februari 2017 - Gemeenteraad dinsdag 21 februari 2017: Experiment Vrij Fietsen in Voetgangersgebied Centrum - Jacqueline van den Bergh: Het gaat feitelijk om een verruiming van het vrij fietsen, want 's ochtends en na winkelsluiting mag je altijd al fietsen. Voor- en tegenstanders van de verruiming zijn ongeveer gelijk. Wel is gebleken dat het flink wat emoties oproept. Je bent wel ver van de realiteit verwijderd wil je hiervoor zijn. Toch is de PvdA - na discussies, na gesprekken met ondernemers, met voor- en tegenstanders - van mening dat we het experiment kunnen uitvoeren. Maar waarom dan? Zijn wij blind voor de gevaren - die tegenstanders aanvoeren - dat het nietsvermoedende winkelende publiek van de sokken wordt gereden, en dat ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht