Burgemeester van Veenendaal wordt onze nieuwe burgemeester

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters, met als ondersteuners Anneloes Webster (griffier), wethouder Reynvaan en de heer Loos (plv. voorzitter...

Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Jaarstukken 2016 - Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? - 1e Bestuursrapportage 2017 - Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Primaire Begroting 2018 - Perspectiefnota 2018

PvdA fractie in actie bij voetbalwedstrijd

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Het ging om het feit dat voetbalvereniging GSC/ODS een elftal heeft van Nederlanders met een Turkse achtergrond. Dat zou in hun ogen niet moeten kunnen, en gevolgen ...

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk

{rs_bericht.titel}
woensdag 2 augustus 2017 - Een tweede termijn biedt ons de gelegenheid om wat dieper in te gaan op de bijdrages van het college en collega’s. De volgorde wordt daarmee wat ons betreft bepaald door de opmerkelijkheid die sommige bijdragen hadden. Daarbij zullen wij de DK4 buiten beschouwing laten; dit onderwerp bespreken wij morgen uitgebreid. Voorzitter wij wijzen deze Kadernota af omdat deze op drijfzand is gebaseerd, zeker voor ...

Fijne zomer en geniet van de vele zomerfestivals

{rs_bericht.titel}
zaterdag 22 juli 2017 - "De gemeenteraad is met zomervakantie. Ook de PvdA-fractie heeft vakantie. Uiteraard zijn we bereikbaar, hebben we kontakten en gesprekken. We zijn niet allemaal tegelijk weg. U kunt ons altijd mailen via info@pvdadordrecht.nl of ons bellen (kijk bij fractie). Wij wensen iedereen een fijne zomer. Geniet van alle zomerfestival, zoals bijvoorbeeld Pop-Up Market op Beverwijcksplein (laatste zondag van de maand), Kunst op het Groothoofd (iedere zondag), Palm Parkies in Wantijpark (iedere maandagavond) en Rockabilly Square op Statenplein (zondag 20 augustus). Tot ziens..."

PvdA: Stop lozingen van giftige stoffen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 21 juli 2017 -

PvdA wil dat de lozingen van giftige stoffen (nu GenX) in lucht, water en bodem stoppen. Steeds weer ontvangen we informatie dat - nu GenX - zich toch in drinkwater en in de bodem bevindt, hoewel dit eerst steeds ontkend wordt door Chemours. Nu weer blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam (Volkskrant vrijdag 21 juli 2017) dat ook in de bodem GenX is aangetroffen en bewoners (zeker op de Staart) wordt afgeraden groente en fruit uit eigen tuin te eten. De onrust wordt steeds groter over wat er nu eigenlijk allemaal aan de hand is. Meer gericht onderzoek is nodig - zeker ook bij volkstuinen. Maar de noodzaak om de lozingen van dergelijke stoffen helemaal te gaan verbieden wordt steeds dringender. Na de zomervakantie hebben wij met onze Tweede Kamerfractie en Provinciale Statenfractie overleg hoe dit zo snel mogelijk te bereiken.

Officiele onthulling van het Jan Eijkelboomsteegje in de Cultuurnacht vrijdag 8 september 2017

{rs_bericht.titel}
donderdag 20 juli 2017 -

De Dordtse schrijver en stadsdichter Jan Eijkelboom krijgt een eigen steegje, het Jan Eijkelboomsteegje, bij het Dordrechts Museum. Vrijdagavond 8 september 2017 om 20.00 uur is de officiele onthulling van het steegje naast het Dordrechts Museum. Op verzoek van de nabestaanden is het dit steegje geworden. Dat past bij Jan Eijkelboom. Hij was wars van formaliteiten en gewichtigdoenerij. Linda Janssen van het Dordrechts Museum is druk bezig met het programma. Het belooft een mooie en verrassende opening te worden. Om 22.00 uur gaat de Cultuurnacht van start, o.a. ook in het Dordrechts Museum en de museumtuin. Vanuit de PvdA-fractie is Jacqueline van den Bergh erbij betrokken. Jan Eijkelboom was lid van de PvdA.

Big Rivers is weer losgebarsten in hartje Dordt

{rs_bericht.titel}
zaterdag 15 juli 2017 -

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli 2017 is het weer Big Rivers time. Het festival is losgebarsten in het centrum van Dordrecht met diverse podia met volop muziek, zoals op Grotekerksplein, bij Merz, Stadhuisplein en op Bagijnhof.

De sfeer is prima, het weer is uitstekend, en de muziek swingt.

Burgemeester van Veenendaal Wouter Kolff wordt onze nieuwe burgemeester

{rs_bericht.titel}
dinsdag 4 juli 2017 -

In een speciale gemeenteraad op dinsdagmiddag 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad de voordracht van de Vertrouwenscommissie opgevolgd. De huidige burgemeester van Veenendaal - de heer Wouter Kolff (VVD), 40 jaar - wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Dordrecht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters, met als ondersteuners Anneloes Webster (griffier), wethouder Reynvaan en de heer Loos (plv. voorzitter van de Drechtraad) zijn zeer enthousiast over onze nieuwe burgemeester. De heer Kolff (foto gemeente Veenendaal) is ...

PvdA wil niet korten op het Persoonlijk Minima Budget (PMB)

{rs_bericht.titel}
dinsdag 4 juli 2017 -

Drechtraad, dinsdag 4 juli 2017: Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden (Begroting 2018, Perspectiefnota 2018, Jaarrekening 2016, Nieuwe voorstellen Minimabeleid) - Cor van Verk: Het is bij elkaar een enorm pakket papier bestaande uit 7 stukken. Als PvdA ga ik het hier hebben over 2 Onderdelen: De Perspectiefnota en het Minimabeleid. De Perspectiefnota geeft een goed beeld. We staan er positief voor, 8 ton positief. Maar problemen zijn er vooral bij het sociale domein, daar is een miljoenen tekort. En het zijn toenemende tekorten. Oorzaken: ...

Agenda Drechtraad dinsdag 4 juli 2017 - 19.00 uur in Stadhuis Dordrecht

{rs_bericht.titel}
zaterdag 1 juli 2017 - "Bespreekstukken: Algemene Beschouwingen GR Drechtsteden: Jaarstukken 2016 - Kompas 2016: Drechtsteden op Koers? - 1e Bestuursrapportage 2017 - Beleidsvoorstel n.a.v. Evaluatie Minimabeleid - Primaire Begroting 2018 - Perspectiefnota 2018 Klik hier voor de volledige agenda"

PvdA: Meer innovatie bij evenementen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Toekennen van speciale status aan evenementen bij Beleid Evenementen en Amateurkunst - Peter Puik: PvdA vindt innovatie bij evenementen een belangrijk onderdeel. Wij willen weten welke effecten grote evenementen hebben op de stad en wat het betekent voor de promotie. Er moet ook ruimte zijn om nieuwe festivals toe te laten. De grote evenementen hebben nu een speciale status, waaronder Big Rivers, Dordt in Stoom, Kerstmarkt en Bach Festival. Zij krijgen veel subsidie. Ook het Bach Festival. We willen de speciale status elk jaar opnieuw vaststellen. Het Bach Festival ...

PvdA: Alle scholen moeten mee willen doen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: Doordecentraliatie Onderwijshuisvesting financiele Contouren - Peter Puik: Het voorstel is om de verantwoordelijkheid voor de schoolgebouwen over te dragen aan de scholen. Hiervoor moet een Cooperatie worden opgericht waarin alle scholen zijn vertegenwoordigd. Bij ons komt het over als het over de schutting gooien van een grote verantwoordelijkheid. Scholen zijn het nog lang niet allemaal eens om dit te doen en zijn hier niet klaar voor. Moeten we dit nu wel willen? Wethouder Heijkoop geeft aan ...

Belofte van ontwikkelaar aan raadsleden om serieus in gesprek te gaan met bewoners over de nieuwbouw is niet nagekomen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 juni 2017: wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 - Jacqueline van dene van den Bergh: De PvdA is een groot voorstander van het fors aanpakken van de Spuiboulevard om er een echt levendig en fraai stadsgebied van te maken. Met aantrekkelijke stadswoningen, appartementen, groen en water. De Visie op Spuiboulevard en omstreken wordt na de zomervakantie besproken in de raad. Waar we nu aandacht voor vragen is het gebouw Spuiboulevard 4-88, het ...

We moeten geen HMC eiland willen worden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad woensdag 28 juni 2017: Bestemmingsplan Dordtse Kil 4 en Bestemmingsplan A16/N3: Jacqueline vd Bergh: De PvdA is altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4. Kritisch waren we wel, vooral over Logistiek, Werkgelegenheid en mate van Duurzaamheid. Maar nu twijfelen we echt. En wij vinden dat wij zelfs moeten twijfelen over nut en noodzaak van Kil 4. Want als de Provincie - nota bene een grote deelnemer in dit project - twijfelt, dan is het zelfs onze plicht als PvdA en als raad om hier serieus aandacht aan te besteden. Voor de PvdA is het verruimen ...

Hoogste tijd voor de nieuwbouw van VV Dubbeldam, MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam op sportpark Schenkeldijk

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017: Kadernota 2018 / Tweede Termijn: Cor van Verk: Een tweede termijn biedt ons de gelegenheid om wat dieper in te gaan op de bijdrages van het college en collega's. De volgorde wordt daarmee wat ons betreft bepaald door de opmerkelijkheid die sommige bijdragen hadden. Daarbij zullen wij de DK4 buiten beschouwing laten dit onderwerp bespreken wij morgen uitgebreid. Voorzitter wij wijzen deze Kadernota af omdat deze op drijfzand is gebaseerd, zeker voor ...

PvdA fractie in actie bij voetbalwedstrijd

{rs_bericht.titel}
vrijdag 30 juni 2017 - "Er kwam een flinke discussie - in de gemeenteraad van woensdagavond 28 juni 2017 tijdens de Kadernotabehandeling - naar aanleiding van de Motie van 6 raadsleden van BVD. De motie heette "Sporten doe je samen". Het ging om het feit dat voetbalvereniging GSC/ODS een elftal heeft van Nederlanders met een Turkse achtergrond. Dat zou in hun ogen niet moeten kunnen, en gevolgen ..."

Agenda's Gemeenteraadsvergaderingen dinsdag 27 en woensdag 28 juni 2017 - vanaf 14 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
vrijdag 23 juni 2017 -

DINSDAG 27 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Kadernota 2018 Scopewijzigingen Merwedestraat Oranjelaan en Raadsinformatiebrief

Avondraad vanaf 20 uur: Speciale Status aan Evenementen Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Spuiboulevard 4-88 - wijzigingsbevoegdheid college

WOENSDAG 28 juni 2017: Middagraad vanaf 14 uur: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3

Avondraad vanaf 20 uur: Kadernota: Einddebat

Verdeel de historische schepen goed over het water van Stadswerven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 23 juni 2017 -

Het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch is bezig om historische schepen (varend erfgoed) ligplaatsen te bieden in het water van Stadswerven. Al jaren wordt hierover met gemeente overlegd. Leefwerf zegt 10 ligplaatsen nodig te hebben om het project financieel succesvol te kunnen uitvoeren. Ook de Provincie is die opvatting toegedaan en wil een Varend Erfgoed Subsidie toekennen voor 10 schepen. De Provincie heeft de gemeente dan ook opgedragen om voor 1 oktober a.s. zich garant te stellen voor 150.000 euro en om 10 ligplaatsen te realiseren. Wethouder Sleeking wil vooralsnog geen harde garantie afgeven voor 10 schepen, wel wil hij zich hiervoor inspannen. Maar volgens de wethouder werkt de ontwikkelaar niet bepaald mee, en hangt er een fors prijskaartje aan. De PvdA vindt dat er nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet worden gegeven aan het Burgerinitiatief. Wij denken dat met een goede spreiding over het water in de wijk Stadswerven er voldoende historische schepen een ligplaats kunnen krijgen.

Wethouder Sleeking blijft vaag over de realisatie van het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Jaarstukken 2016 - Grote Projecten / Stadswerven: Motie PvdA en GroenLinks over Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Al jaren zijn we in gesprek over het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch, dat op de Stadswerven ligplaatsen wil verzorgen voor historische schepen (varend erfgoed). Raad en college hebben veel waardering voor dit initiatief. Leefwerf zegt 10 schepen nodig te hebben voor een levensvatbare uitvoering. Dit is ook besloten door de raad over het Burgerinitiatief. Wethouder Sleeking wil vooralsnog niet verder gaan dan ...

"Cor van Verk: ""Er gaat nog veel mis, maar we hebben er weinig zicht op"""

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Gemeenteraad dinsdag 20 juni 2017: Concept begroting 2018 en Concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Geozndheid & Jeugd ZHZ - Cor van Verk: Eind maart zijn wij geconfronteerd met verontruste ouders over de knelpunten in de Jeugdzorg. Organisaties konden geen hulp meer verlenen, budget was uitgeput en nog meer tekorten werden verwacht. Dat roept bij ons de vraag op: Gaan wij begroten op realistische cijfers of blijven wij doormodderen met ...

Gedoe met bouwhoogte nieuw appartementengebouw Spuiboulevard 4-88

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 - Jacqueline van den Bergh: Op verzoek van PvdA, VSP, GroenLinks, D66 en BVD is dit nieuwe bouwplan op de agenda gezet. Het gaat om het oude ANWB-gebouw. Dit wordt omgetoverd tot een appartementengebouw. Bewoners kwamen inspreken. Het bestemmingsplan laat een bouwhoogte van 20 meter toe (ongeveer zelfde hoogte als appartementengebouw boven de Intree). College heeft haar wijzigingsbehoefte ...

Is de bestemming voor Kil 4 als logistiek bedrijventerrein dan nog wel noodzakelijk?

{rs_bericht.titel}
woensdag 21 juni 2017 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 juni 2017: Bestemmingsplan Kil 4 / A16-N3 - Jacqueline vd Bergh: De PvdA is totnutoe altijd meegegaan in de besluitvorming rondom Kil 4, vanaf 2009. Het is een langlopend project, waar veel geld en partijen mee zijn gemoeid. Maar de situatie is inmiddels wel veranderd. Voor de PvdA is het ontzettend belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt. Want dat is juist de makke in Dordrecht, dat er te weinig werkgelegenheid is, maar wel veel mensen die ...

Gementeraad dinsdag 20 juni 2017 - 14.00 uur in Raadzaal van het Stadhuis

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 juni 2017 - "Bespreekstukken: • Zienswijze Concept Begroting 2018 en concept Jaarstukken 2016 GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid • Zienswijze Begroting 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid • Jaarstukken 2016 - de Grote Projecten / in bijzonder Project Stadswerven met behandeling van Motie Pvda en GroenLinks over aantal historische schepen van Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch in de wateren van Stadswerven Klik hier voor de complete agenda"

Agenda's Adviescommissies dinsdag 20 juni 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zaterdag 17 juni 2017 -

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK, vergaderkamer 1: Wensen/Bedenkingen Vorbereidingskrediet Transformatie Regiokantoor Noordenijk 250 Brief n.a.v. de Gunning van de Ontwikkeling van het Regiokantoor aan de Noordendijk Bestemmingsplan Kil 4 en A16/N3 Wijzigingsplan Spuiboulevard 4-88 Herontwikkeling Spuiboulevard / Toekomstige Huisvesting e.o. Ontwikkeling Centrale Bibliotheek Dordrecht Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL, vergaderkamer 3: Zienswijze Solidariteitsafspraken Jeugdhulp Beantwoording raadsvragen m.b.t. raadsvoorstel Vernieuwing Zwembad De Dubbel Variant renovatie en vernieuwing Zwembad De Dubbel Aanpak Discriminatie (vervolg 30 mei 2017)

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, vergaderkamer 5: Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Financiele Contouren Prognose Reserve EgalisatieReserve ParkeerVoorzieningen 2017 BESLOTEN Prognose Grondbedrijf 2017 BESLOTEN

Klik op de Adviescommissie voor de complete agenda

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht