PVDA: KRIJGT KUNSTMIN EEN BUITENRUIMTE MET MEER PARKEERGELEGENHEID VOOR MINDERVALIDEN?

{rs_bericht.titel}
donderdag 21 april 2016 -

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 19 april 2016: Inrichtingsplan Buitenruimte Kunstmin - Nilufer Sonmezer: Het plan van de inrichting van de buitenruimte van Kunstmin werd gepresenteerd. Op zich ziet het plan er leuk uit. Het blijft een vraagteken of er meer parkeergelegenheid gaat komen voor mindervaliden, omdat de wethouder dit nog gaat terugkoppelen. Voor de PvdA is dit een belangrijk punt. Los daarvan, waren de kosten van de inrichting eerst geraamd op 600.000 euro, nu is er een aangepast plan van de tuin, waarin de kosten met helft zijn gedaald naar 300.000 euro. Het is dus toch mogelijk om met minder kosten de tuin aantrekkelijk in te richten. Zeker omdat de DURE elementen eruit zijn gehaald. Volgens ons hebben de mensen die een klacht hadden over de te dure buitenruimte van Kunstmin er niet om gevraagd dat hun belastinggeld wordt uit gegeven aan DURE elementen om anderen te pleasen. Nu krijgen we een mooie omgeving voor Kunstmin en wel voor nog minder kosten. Wij blijven er scherp op...

PVDA MIST DE LOCATIES OMGEVING A16 EN BOERENERF

{rs_bericht.titel}
donderdag 21 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Structuurvisie Windenergie - Jacqueline van den Bergh: PvdA blijft vinden dat we te weinig doen en dat het tempo te langzaam is. We hebben al met al nog maar 4 windmolens vastgesteld op Kil 4. De Structuurvisie en de MER geven op zich wel ruimte om molens te plaatsen, maar de PvdA mist in de Structuurvisie de A16 locatie en mogelijkheden bij boeren. De Structuurvisie is daarop niet aangepast. Wij delen de zorgen in de Zienswijzen van de provincie wat betreft het tempo. De provincie spreekt van 'versnellingsmogelijkheden'. Waar ziet de wethouder die versnellingsmogelijkheden? Daarnaast wil de Provincie dat de opgenomen randvoorwaarden niet leiden tot bovenwettelijke regels en cumulatieve barrieres op het gebied van veiligheidseisen en risicozoneringen. Dat doet u namelijk wel. Dit geldt dat met name voor de industriegebieden in het Zeehavengebied. Wij hebben de indruk dat het Havenbedrijf Rotterdam hierin een dominante rol speelt. De PvdA wil dat u ...

FEESTELIJKE OPENING BIJ SPEELTUIN OOSTERKWARTIER IN REELAND

{rs_bericht.titel}
zondag 17 april 2016 -

Zaterdag 16 april 2016 was weer de opening van een nieuw speelseizoen met het Lentefeest. Veel ouders met hun kinderen waren naar de speeltuin gekomen. Het fanfareorkest De Heertjes verzorgde de muziek. Het was een vrolijke middag, zonder regen en met een beetje zon. Er is een nieuw bestuur, en er is een grote groep vrijwilligers, ook nieuwe vrijwilligers zijn erbij gekomen. Er komen eveneens activiteiten voor volwassenen. De activiteiten worden verbreed. De speeltuin Oosterkwartier wil een ontmoetingsplek zijn voor de wijk, waar ook kinderen veilig kunnen spelen met allerlei activiteiten gedurende het hele seizoen.

Er werd afscheid genomen van het oude bestuur, onder wie Lenny Scheurwater (secretaris), Jopie Burggraaf (penningmeester) en Jacqueline van den Bergh (voorzitter).

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 19 APRIL 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zondag 17 april 2016 - "ADVIESCOMMISSIE FSIEKE LEEFOMGEVING - vergaderkamer 1: Bestemmingsplan Stadwerven Parkeeronderzoek Krispijn Structuurvisie Windenergie in Dordrecht Startmemo Stad in Beweging (Intercitydossier) ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 3: Aanbevelingen Rekenkamercommissie 'Dordt op Stoom' over het Evenementenbeleid Startnotitie Lange Termijn Perspectief 'Nieuw Dordts Peil' Vastgoednota 2016-2018 ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING - vergaderkamer 5: Uitvoeringsagenda Mantelzorg en Budget Mantelzorgondersteuning 2016 Complimenten aan Mantelzorgers Krediet Inrichting Buitenruimte Schouwburg Kunstmin Cultuureducatie "

3000 BANEN VERDWENEN UIT DORDRECHT - banen weer terughalen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 15 april 2016 -

Vrijdagmiddag 15 april 2016 was er in Den Witten Haen aan de Groenmarkt een geanimeerde discussie over aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens, Arbeidsmarktdeskundige Arie van de Herik, wethouders Bert van de Burgt en Dorien Zandvliet, en Peter Vrancken van DaVinci College waren gastsprekers. Onder leiding van Hans Spigt werd het gesprek gevoerd, ook met de aanwezigen. Er is veel mis met die aansluiting. Jongeren halen hun diploma niet, of hebben een diploma voor werk waar geen vraag naar is. Jongeren kiezen opleidingen waar nauwelijks vraag naar is, en er is steeds meer vraag naar hoger gekwalificeerd personeel, met name in de technische/ICT sector waar weinig aanbod van personeel is. Maar volgens wethouder Dorien Zandvliet uit Alblasserdam komen jongeren uiteindelijk wel aan het werk, een steun in de rug is nodig voor groepen jongeren. Maar je moet wel letten op de kansen op de arbeidsmarkt, die voortdurend in beweging is. Volgens wethouder van de Burgt ...

PVDA: ONDERZOEK ALTERNATIEF PLAN HORECA VOOR VISBRUG

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 april 2016 -

Adviescommissie Bestuur & Middelen - dinsdag 12 april 2016: Nieuwe plannen Visbrug - Jacqueline van den Bergh: Deze avond stonden de nieuwe plannen van het college voor de Visbrug centraal. College vindt dat de Visbrug een locatie is met veel potentie en mogelijkheden die nu onvoldoende benut worden. Er is een onsamenhangende inrichting, bestrating met lage kwalitatieve uitstraling en amper de mogelijkheid tot waterbeleving. Het moet een sterker concentratiegebied voor de horeca worden met ruimte voor terrassen en als scharnierpunt tussen de historische havens en het kernwinkelgebied gaan functioneren. Tot zover kan de PvdA helemaal meegaan. Maar niet met de uitwerking van deze uitgangspunten in dit nieuwe plan. De PvdA is een groot voorstander van een bruisende en levendige binnenstad, en heeft zich altijd ingezet om de binnenstad aantrekkelijker te maken (Statenplein, Scheffersplein, etc.). Een sterker concentratiegebied voor de horeca en meer ruimte voor de huidige terrassen op deze locatie vinden wij belangrijk.

Echter waar wij het niet mee eens zijn, is ...

KOM IK WEL AAN HET WERK?

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 april 2016 -

De PvdA organiseert op vrijdagmiddag 15 april 2016 de bijeenkomst over de aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt. Locatie: Stoopzaal, in Den Witten Haen, Groenmarkt 19B in Dordrecht. Van 15.30 - 18.00 uur.

Het gaat nogal eens mis bij het vinden van werk als je van school komt. De opleiding en/of vaardigheden die je hebt sluiten niet aan bij de vraag van de bedrijven. Je komt niet aan de bak. En dat is zonde. Het rijk onderzoekt nu of er financieel bijgesprongen moet worden om de arbeidsmarktaansluiting van afgestudeerden te stimuleren. Dat kan in de vorm van een financiële beloning voor scholen om zich meer te richten op het bedrijfsleven, ofwel financiële ondersteuning aan bedrijven. De PvdA vraagt zich af hoe de stand van zaken is in Dordrecht en wil weten waar ...

14.154 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD LOEMPIAKIOSK BIJ VISBRUG

{rs_bericht.titel}
donderdag 14 april 2016 -

Dinsdagavond 12 april 2016 bood Xuan Tran 14154 handtekeningen aan de voorzitter van de gemeenteraad aan, burgemeester Brok. Hij hoopt op steun van de gemeenteraad en college om zijn standplaats voor zijn loempiakraam bij de Visbrug, die hij al 30 jaar huurt van de gemeente, te kunnen behouden. In de nieuwe plannen van het college voor de Visbrug is de kiosk niet ingetekend Daarin zou nu geen ruimte voor zijn.

14.154 duizend mensen uit Dordrecht en daarbuiten hebben hun handtekening geplaatst onder het motto: Xuan Tran moet blijven ...

PLAN OMWONENDEN EN DE MOVIES OM KUNSTKERK AAN TE KOPEN NIET GEKOZEN

{rs_bericht.titel}
woensdag 13 april 2016 -

Adviescommissie Bestuur & Middelen, dinsdag 12 april 2016: Jacqueline van den Bergh vroeg het college waarom het burgerinitiatief van bewoners/omwonenden en de Movies om de Kunstkerk in de Museumstraat aan te kopen, op te knappen en een nieuwe functie te geven niet is overgenomen door college. Men voelt zich niet serieus genomen. Waarom is het niet besproken in de raad? Volgens wethouder Sleeking waren er wel 14 partijen die de kerk wilde aankopen, en heus niet alleen projectontwikkelaars. Er kwam een selectie van kansrijke projecten, en daar is unaniem voor 1 project gekozen. Binnenkort zullen de initatiefnemers zelf naar buiten treden met hun initiatief. Het is een collegebevoedheid. Het aankoopbedrag is ca. 2 ton voor de initiatiefnemers.

PVDA WIL INFOPUNT OVER PFOA EN LYCRA OP DE STAART VOOR BEWONERS

{rs_bericht.titel}
woensdag 13 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 april 2016 - Thema-avond over uitstoot PFOA door DuPont/Chemours: Peter Puik en Cor van Verk: Aanwezig waren Chemours, RIVM, Dienst Gezondheid & Jeugd, Waterbedrijf Evides en Omgevingsdienst ZHZ.

PvdA wil het volgende bereiken: Een Infopunt over PFOA en LYCRA op de Staart voor bewoners Bevolkingsonderzoek voor omwonenden die dat willen (bloedonderzoek), deze kosten moeten wat ons betreft door DuPont worden vergoed en beter toezicht op risicovolle bedrijven en bij DuPont/Chemours op de stoffen die zij gebruiken en afstoten in de lucht en in het water.

Er is grote onrust onder ...

AGENDA ADVIESCOMMISSIE FYSIEK DINSDAG 12 APRIL 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor: THEMA-AVOND PFOA

{rs_bericht.titel}
zaterdag 9 april 2016 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 1: Thema-avond PFOA / CHEMOURS/DUPONT: Presentaties Dienst Gezondheid en Jeugd RIVM rapport Grondwaterverontreiniging PFOA-problematiek art. 40 vragen PvdA Antwoorden Provincie over Teflonproductie DuPont vragen GroenLinks brief mw. van den Boogaard Met gelegenheid tot stellen van vragen en discussie. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor belangstellenden. Klik hier voor de hele agenda en stukken ... Klik hier voor de presentaties van de Inloopavond dinsdag 5 april 2016"

PVDA VRAGEN AAN COLLEGE: WILLEMSHOEVEN, ONDERHOUD ZWARTE KOOR EN VESTIGING DECATHLON IN V&D

{rs_bericht.titel}
zaterdag 9 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek, woensdag 6 april 2016 - Jacqueline van den Bergh: Wat is de stand van zaken met de Willemshoeve in Sterrenburg, het is zo stil met de plannen voor deze locatie? Wethouder Sleeking antwoordde dat er ook niets gebeurt. Via de veiling verkopen is niet gelukt. Het pand heeft geen beschermde status, dus het kan worden gesloopt. Hoe lang kan deze situatie dan wel duren, wilde Jacqueline weten. Er is geen Leegstandsverordening, aldus de wethouder. M.a.w. het kan lang duren. Onduidelijk is wat de eigenaar met dit pand nu wil: zelf slopen of verkopen.

Bewoners Schuttevaer in de stad willen hun parkeerplaatsen behouden. Er zijn er toch al zo weinig. Maar door het onderhoud van Zwarte Koor dreigen parkeerplaatsen te vervallen. Wat gaat u hieraan doen? Wethouder Reynvaan vertelde dat zij het heeft geregeld dat de parkeerplaatsen blijven. Er zou eerst groen voor in de plaats komen, maar dat gebeurt nu niet meer.

Is het grote Sportbedrijf Decathlon geen goede kandidaat voor het V&D pand? Een grote winkel en toch in de binnenstad. Wethouder Mos vertelde dat dit aan de eigenaar van V&D is. Er zouden inmiddels meerdere gegadigden zijn voor het grote pand aan de Voorstraat.

ONDERZOEK NAAR 80 KM OP DE N3

{rs_bericht.titel}
zaterdag 9 april 2016 -

Adviescommissie woensdag 6 april 2016: Aanpak Luchtkwaliteit - Peter Puik: De PvdA heeft eerder aangegeven dat de luchtkwaliteit, maar ook de geluidsoverlast, bij en op de N3 moet worden aangepakt. De N3 moet toch binnenkort worden opgeknapt (dat doet Rijkswaterstaat), dan kun je meteen stil asfalt en geluidschermen ook meenemen. En op de N3 heel de weg 80 km rijden is ook zeer bevorderlijk voor schonere lucht. PvdA ziet deze zaken graag gerealiseerd. Ook andere partijen - behalve VVD - drongen hierop aan.

Wethouder van der Linden wil zich hiervoor inzetten, maar zegt tegelijkertijd dat Rijkswaterstaat daar niet zomaar in meegaat. Rws kijkt naar verkeerscijfers en de normen, en de N3 voldoet aan de normen.

Afgesproken is om een motie op te stellen, waarin de gemeenteraad wethouder van der Linden de opdracht meegeeft om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om van de N3 een 80 km weg te maken, en wat nog andere maatregelen kunnen zijn om de overlast aan te pakken. Dinsdag 10 mei komt het in de gemeenteraad.

PVDA: GA OP ZOEK NAAR LAGERE KOSTEN VAN KEURINGEN GEHANDICAPTEN PARKEERKAARTEN

{rs_bericht.titel}
zaterdag 9 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - woensdag 6 april 2016: PvdA/VSP vragen over (kosten) herkeuringen Gehandicatpen Parkeerkaarten - Peter Puik: Samen met VSP (Ouderenpartij) heeft de PvdA vragen gesteld over herkeuringen van personen die permanent gehandicapt zijn. De afspraak is dat dit niet gebeurt. Maar in de praktijk blijkt dit toch wel voor te komen. Wethouder van der Linden beloofde hier extra op te letten. Over de kosten van de keuringen is de PvdA niet tevreden. Zoals in Tilburg (via Argonaut) zijn de kosten van keuringen aanmerkelijk lager dan in Dordrecht en Drechtsteden. Het streven is om in de Drechtsteden een loket te vormen - DKCC (Drechtsteden Klant Contact Centrum) - die de regie ook gaat voeren op de (her)keuringen. Dan wil de wethouder ook dat overal bij dezelfde instantie wordt gekeurd waar het het goedkoopste is, zoals bij Argonaut. De PvdA dringt erop aan om dit dan zo snel mogelijk te realiseren.

PVDA: AANPAKKEN KANTOREN LEEGSTAND EN LEUKE STADSWONINGEN BOUWEN BIJ SPUIBOULEVARD LOCATIE

{rs_bericht.titel}
zaterdag 9 april 2016 - "Adviescommissie Fysiek - woensdag 6 april 2016: Nieuwe ontwikkelplannen voor Spuiboulevard - Jacqueline van den Bergh: Het college wil 2 panden aankopen (Belastingkantoor en bank) voor ca. 4 miljoen en vraagt goedkeuring hiervoor aan de raad. Het doel is om de Spuiboulevard aantrekkelijk te maken: minder kantoren en meer woningen. Het creeren van een aantrekkelijk binnenstedelijk milieu. De gemeente is ook lid geworden van City Deal. Dit is een groep van rijk, provincie, 7 steden, Bouwend Nederland, Vastgoedbelang en Vereniging Deltametropool. Doel is om in aangewezen pilotgebieden (waaronder nu de Spuiboulevard) met al die partijen tot een innovatieve werkwijze te komen en belemmeringen weg te nemen die de gewenste transformatie van binnenstedelijke locaties frustreren. Jacqueline hoort vaak de klacht dat het Stadskantoor en het plein ervoor zo kaal en kil is. Men noemt het wel "Het Rode Plein". Dat het gebied hier opgeknapt moet worden is voor de PvdA duidelijk. Maar hoe, daar komen we op terug in de gemeenteraadsvergadering van 10 mei a.s."

AGENDA ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - DINSDAG 12 APRIL 2016, vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zaterdag 9 april 2016 - "Adviescommissie Bestuur & Middelen - vergaderkamer 3: Planontwikkeling Visbrug Startnotitie Lange Termijn Perspectief 'Nieuw Dordts Peil' Startnotitie Participatie- en Inspraakverordening Aanbevelingen Rapport Rekenkamercommissie 'Dordt op Stoom' over het Evenementenbeleid Klik hier voor de uitgebreide agenda met stukken ..."

INVALLEND RAADSLID PETER PUIK

{rs_bericht.titel}
maandag 4 april 2016 -

Dinsdag 29 maart 2016 was voor Peter Puik de laatste gemeenteraadsvergadering als raadslid. Hij is ingevallen voor Nilufer Sonmezer, die wegens ziekte haar werkzaamheden als raadslid een tijd lang niet heeft kunnen uitoefenen. Nilufer is inmiddels hersteld en pakt haar raadslidmaatschap voor de PvdA weer op.

Peter was met veel inzet en enthousiasme raadslid. Bij de discussie over de Zonnepanelen kwam hij met het voorstel (naar aanleiding van suggesties van andere raadsleden) om met een raadsbrede werkgroep en met ambtelijke ondersteuning verder te gaan met de verruiming van mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie in 19e Eeuwse Schil.

Met dezelfde inzet en enthousiasme is Peter inmiddels weer commisielid en wij verwelkomen Nilufer weer als raadslid.

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 5 APRIL 2016 - gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 4 april 2016 - "19.35 uur: Drechtraad: Systematiek Trap Op Trap Af 20.10 uur: Carrousel Integraal: Rapport Zichtbaar Samen Maritiem Bestuursakkoord Provincie Zuid-Holland - Drechtsteden 21.35 uur: Carrousel Bestuur en Middelen: 3e Ronde Trap Op Trap Af (bezuinigingen) 21.35 uur: Carrousel Sociaal: Kostendelersnorm Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 Beschut Werk 21.35 uur: Carrousel Sociaal: Thematafel Regionale Vervoerscentrale (Drechthopper) 21.35 uur: Carrousel Fysiek: Regionaal Duurzaamheidsprogramma 2016-2018 Klik hier voor de uitgebreide agenda..."

AGENDA ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - woensdag 6 april 2016 in Stadskantoor, vanaf 20.00 uur, vergaderzaal 1

{rs_bericht.titel}
maandag 4 april 2016 - "Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit (vervolg eerdere bespreking) Gehandicapten Parkeerkaarten en Kosten Keuringen Ontwikkelvisie Spuiboulevard Krediet beschikbaar stellen inzake transacties Deelname Dordrecht aan City Deal - binnenstedelijk Bouwen en Transformaties - met het gebied Spuiboulevard Klik hier voor de complete agenda en stukken"

RIVM-RAPPORT DUPONT: PROVINCIE NEEMT AANBEVELINGEN OVER - Omwonenden langdurig blootgesteld aan PFOA door chemiebedrijf Dupont/Chemours

{rs_bericht.titel}
vrijdag 1 april 2016 - "De provincie Zuid-Holland gaat samen met Rijk en betrokken gemeenten - waaronder Dordrecht - de aanbevelingen van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omzetten in concrete acties. Het RIVM deed onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden als gevolg van de uitstoot van PFOA bij chemiebedrijf DuPont in Dordrecht. Er wordt op dinsdagavond 5 april a.s. een inloopavond georganiseerd door Provincie en Dordrecht, i.s.m. Dienst Gezondheid & Jeugd, RIVM, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst ZHZ, Waterschap Hollandse Delta, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Drinkwaterbedrijven Evides en Oasen. Locatie: Postillion Hotel Dordrecht, Rijksstraatweg 30 in Dordrecht Klik hier om het rapport te lezen. Ook kunt u het pdf bestand van het RIVM-rapport zelf downloaden, klik op Lees meer ..."

INLOOPAVOND OVER UITKOMSTEN RIVM-RAPPORT NAAR GEZONDHEIDSRISICO'S OMWONENDEN DOOR UITSTOOT VAN PFOA BIJ DUPONT

{rs_bericht.titel}
donderdag 31 maart 2016 - "De provincie Zuid-Holland gaat samen met Rijk en betrokken gemeenten - waaronder Dordrecht - de aanbevelingen van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omzetten in concrete acties. Het RIVM deed onderzoek naar mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden als gevolg van de uitstoot van PFOA bij chemiebedrijf DuPont in Dordrecht. Er wordt op dinsdagavond 5 april a.s. een inloopavond georganiseerd door Provincie en Dordrecht, i.s.m. Dienst Gezondheid & Jeugd, RIVM, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst ZHZ, Waterschap Hollandse Delta, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Drinkwaterbedrijven Evides en Oasen. Locatie: Postillion Hotel Dordrecht, Rijksstraatweg 30 in Dordrecht Klik hier om het rapport te lezen. Ook kunt u het pdf bestand van het RIVM-rapport zelf downloaden, klik op Lees meer ..."

PVDA: BEZORGD DAT MENSEN BUITEN DE BOOT VALLEN

{rs_bericht.titel}
dinsdag 29 maart 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 29 maart 2016: Verordening Beschermd Wonen - Cor van Verk: Mijn woordvoering richt zich op de positie van de cliënt zoals die beschreven wordt in de artikelen 2 en 3 van de verordening. Positie is belangrijk omdat beschermd en begeleid wonen niet alleen bescherming biedt voor de cliënt maar misschien nog wel veel meer de maatschappij bescherming biedt tegen ongewenst en overlast gevend gedrag. Gedrag dat misschien ook repressie afgedwongen kan worden, maar deze weg leidt zelden tot verbetering. Wij zouden ook liever spreken van patiënt dan van cliënt. De term patiënt verbindt deze mensen met al dan niet chronische ziektebeelden, waarvan helaas te veel en te vaak sprake is. Client veronderstelt dat men klant is, die voorzien moet worden in een al dan niet tijdelijke behoefte. Aanleiding is de veronderstelde inconsistentie in de...

AHMET KARAPINAR NEEMT AFSCHEID VAN DE GEMEENTERAAD - JOKE EDENBURG NIEUW RAADSLID

{rs_bericht.titel}
dinsdag 29 maart 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 29 maart 2016: Ahmet Karapinar (GroenLinks) moet wegens gezondheidsredenen afscheid nemen als raadslid. Hij is ruim 14 jaar raadslid geweest, aanvankelijk voor de PvdA, later voor GroenLinks. Burgemeester Brok vond Ahmet een echte volksvertegenwoordiger, gepassioneerd, en iemand die zijn dossiers zeer goed kende. Ahmet kent veel mensen en staat altijd open voor een gesprek. De burgemeester gaf hem een koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor de stad. Ahmet was geemotioneerd toen hij woorden van afscheid sprak in de gemeenteraad.

De opvolger van Ahmet is Joke Edenburg. Zij is al jarenlang commissielid voor GroenLinks. Zij neemt de portefeuilles (milieu, wonen, ruimtelijke ordening) van Ahmet over. Zie foto volgende pagina.

COR VAN VERK: Voortaan iedere raadsvergadering kort stilstaan bij slachtoffers van terrorisme

{rs_bericht.titel}
dinsdag 29 maart 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 29 maart 2016: Aan het begin van de gemeenteraad werd er stilgestaan bij de aanslagen in Brussel en elders in de wereld. 1 Minuut stilte werd in acht genomen. Cor van Verk deed het voorstel om voortaan aan het begin van iedere gemeenteraad 1 minuut stilte te houden om slachtoffers van terroristische aanslagen te herdenken. Burgemeester Bork stelde voor om hierover in het Presidium verder te praten.

Stemverklaring PvdA, Cor van Verk, bij agendapunt: Regionale Nota Gezondheidsbeleid: Wij stellen voor om de Dienst Gezondheid & Jeugd weer gewoon GGD te noemen. Hij was kritisch op de toenemende invloed van de GGD op de Jeugdzorg.

PVDA: 1 VAST AMBTELIJK AANSPREEKPUNT EN WETHOUDER BURGERINITIATIEVEN

{rs_bericht.titel}
dinsdag 29 maart 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 29 maart 2016: Stemverklaring DordtZaam - Jacqueline van den Bergh: Dordtzaam is een samenwerking van initiatiefnemers die duurzame burgerinitiatieven in de stad willen stimuleren en verder - professioneel - willen laten groeien. Men heeft behoefte aan één accounthouder van de gemeente en één wethouder met burgerinitiatieven in zijn portefeuille.
Grote klacht is namelijk dat veel initiatieven verzanden omdat men de weg niet weet of dat men met verschillende afdelingen kontakt heeft, met het risico van tegenstrijdige informatie en lange tijdsduur.
De PvdA pleit dan ook voor een duidelijk en vast aanspreekpunt in het stadskantoor. Dit om initiatieven snel in kontakt te brengen met en goede ambtelijke ondersteuning te bieden.
En met een vaste wethouder met Burgerinitiatieven in zijn portefeuille leidt dit tot een gerichte aanpak, zodat initiatieven kunnen gaan groeien en bloeien.

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht