In Den Witten Haen wordt tijdelijk In Den Rode Haen met Hans Spekman

{rs_bericht.titel}
vrijdag 20 mei 2016 -

PVDA Partijvoorzitter Hans Spekman zet PvdA vrijdagmiddag 27 mei a.s. van 14.00 - 15.30 uur leden die al lange tijd lid zijn in het zonnetje, gaat in gesprek met de aanwezigen en tovert in Den Witten Haen om tot in Den Rode Haen. Leden die al lang lid zijn van de PvdA - en die zijn er nog steeds in grote aantallen - worden door Hans Spekman ontvangen en zij krijgen een speciaal lintje of de speciale Willem Drees Penning. Op deze manier worden zij geeerd voor hun verbondenheid door al die (ook veelal roerige) jaren heen. Zo ontvangt ook onder anderen mevrouw van Zuuren (van oud-burgemeester Jan van Zuuren) een speciaal lintje omdat zij al 70 jaar lid is van de Partij van de Arbeid. Ook andere PvdA'ers met een gedenkwaardige staat van lidmaatschap ontvangen een lintje of penning. Hans Spekman zal vertellen over ...

INFORMATIEAVOND DUPONT/CHEMOURS: Uitslag steekproef bloedonderzoek duurt minstens 9 maanden - DuPont wil geen bloedonderzoeken bij omwonenden, PvdA wel

{rs_bericht.titel}
vrijdag 13 mei 2016 -

Woensdagavond 11 mei 2016 was er in het theaterzaal van De Merwelanden op de Staart een bijeenkomst voor bewoners, die georganiseerd was door het Comite Merwedepolder. Peter Puik en Jacqueline vd Bergh waren vanuit de PvdA fractie aanwezig op deze druk bezochte avond. De nieuwe directeur van Chemours - Erik Meijer - begon te vertellen wat PFOA is. Het is een stof die nodig is om Teflon te maken (inmiddels niet meer), het wordt vanaf 2002 niet meer gebruikt. DuPont heeft volgens Erik een hele goede naam opgebouwd wat veiligheid en zorgvuldigheid betreft. Hij betreurde het dat het kontakt met omwonenden minder is geworden, en wil juist dat kontakt weer herstellen. Erik zei dat de emissies van PFOA altijd ...

PROEF MET NACHTBOOT NOG ALTIJD GEEN GROEN LICHT

{rs_bericht.titel}
vrijdag 13 mei 2016 -

De PvdA Statenfractie is al maanden bezig een proef te realiseren om de Waterbus in de avonduren langer te laten varen, met name in de weekends. Ter stimulering van het bezoek aan horeca, voorzieningen en festiviteiten in de Drechtsteden. De Waterbus zelf, ondernemers in de Drechtsteden en ook het Drechtstedenbestuur steunen met acties en geld dit initiatief. De gedeputeerde in de provincie - de SP'er Rik Janssen - heeft zijn steun ook al toegezegd.

Bij de behandeling woensdag 11 mei 2016 in de Provinciale Staten commissie van het voorstel kwamen de fracties van D66 en SP (nota bene de partij van de gedeputeerde) met allerlei nog hele uitgebreide en kritische vragen, waarop eerst weer uitvoerig moet worden ingegaan.

In de Drechtraad steunen alle fracties het initiatief.

De besluitvorming is nu weer uitgesteld tot 1 juni 2016.

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 MEI 2016 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 13 mei 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 1: Jeugd: Stand van Zaken Ventieltafels, rapportage Serviceorganisatie en plan Veilig Thuis Brief Deloitte over Plan van Aanpak 3 Dencentralisaties Brief Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aandachgtspunten actuele ontwikkelingen WMO 2015 Monitor 3D Dordrecht, Feiten, Cijfers en Duiding Klik op deze link voor de uitgebreide agenda. ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Geen agenda ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Bezoekt FC Dordrecht voor de presentatie van de nieuwe plannen"

PVDA: Het is hard nodig dat de kille en sombere uitstraling - ook van het Stadskantoor - hier wordt aangepakt

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 mei 2016 -

Gemeenteraad, dinsdag 10 mei 2016: Nieuwe Ontwikkelvisie Spuiboulevard en Omgeving - Jacqueline van den Bergh: De PvdA is erg voor het opknappen van dit gebied van Spuiboulevard en omgeving. Er is veel kantorenleegstand, zeker nu ook de Belastingdienst is vertrokken. Het is hard nodig dat de kille en sombere uitstraling - ook van het Stadskantoor - hier wordt aangepakt. Dordtenaren spreken nog altijd over Het Rode Plein voor het Stadskantoor. We moeten geen koude betonnen bunkers meer willen waar het bestuur zich in terugtrekt, maar juist een leuke en aantrekkelijke mix van woningen, groen en kantoren, waaronder een kleiner uitnodigend Stadskantoor met een mooi groen stadsplein, waar bewoners van harte welkom zijn en ambtenaren steeds beter samenwerken met de stad. Met vergaderfaciliteiten voor particuliere initiatieven en voor de Drechtraad. Ook trekken ambtenaren ...

"PVDA: "Nieuw Dordts Peil": Geen externen inhuren voor de gesprekken met de stad"

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 mei 2016 - "Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Lange Termijn Perspectief: "Nieuw Dordts Peil" - Cor van Verk: PvdA kan accoord gaan. 2 Ton is veel geld voor dit project, om in gesprekken met de stad duidelijk te krijgen waar we met de stad naartoe willen. Deze gesprekken met de stad zijn belangrijk. En het gaat nu om de helft, 1 ton. Na de evaluatie bepalen we dan of we er verder mee gaan. De PvdA wil dat de communicatie zakelijk en evenwichtig is. De creativiteit moet uit onze eigen organisatie komen, niet overal externen voor inhuren. Belangrijk is dat we eind 2017 een integraal en coherent beeld hebben van waar we met de stad naartoe willen. Een Klanbordgroep met alleen maar gemeenteraadsleden. Wij denken dat dit al snel kan leiden tot allerlei gemeenteraadsretoriek op weg naar de verkiezingen."

PVDA: Tijdelijk verhuur van gemeentelijke panden kan ook door commerciele partijen worden gedaan

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 mei 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Vastgoednota Dordrecht - Bahattin Guler: De PvdA is accoord dat de gemeente veel panden wil verkopen, al of niet na een periode van tijdelijk verhuur. De gemeente wil een kleine kernportefeuille overhouden. De gemeente moet niet zelf als een soort woningbedrijf willen opereren. Maar dit uitbesteden aan andere partijen. Bruikleen is bedoeld voor panden voor antikraak, voor panden waar nog geen bestemming voor is. Afdeling Vastgoed kampt met opgaven. Moet afdrachten leveren voor de stad. Uitgangspunt van de PvdA is dat het tijdelijk verhuren goed gebeurt en dat maatwerk wordt geleverd. Als woningcorporaties zelf graag locaties en panden willen voor sociale woningbouw - maar die niet kunnen krijgen - dan wil ik graag hierover opnieuw nadenken, aldus Bahattin. Wethouder Mos vertelde dat er juist hoge kosten aan de panden vastzitten. Woningcorporaties willen de panden dan ook niet, vanwege de ...

PVDA: Overlast N3 van geluid en vervuilde lucht aanpakken met stil asfalt, geluidschermen en 80 km

{rs_bericht.titel}
donderdag 12 mei 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 10 mei 2016: Aanpak Luchtkwaliteit Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: Vooral de autowegen (N3, A16) geven veel overlast wat geluid en vuile lucht betreft door de uitstoot van de auto's. We halen daar nipt te normen, maar regelmatig worden de normen van NO2 ook overschreden. Juist in onze buitengebieden is er overlast. Bij de N217 en de Rijksstraatweg dreigt een nieuw knelpunt te ontstaan. Plaatsen zeer gevoelig voor wijzigingen in achtergrondconcentratie en emissiefactoren voor NO2 zijn: Laan der VN, Diepenbrockweg, Hugo de Grootlaan (oprit stadsbrug), Dokweg, Mijlweg, Laan der VN (A16-zijde). De PvdA wil om te beginnen de maximum snelheid terugbrengen naar 80 km voor de totale lengte op de N3. We zullen dan ook de motie steunen die door CU/SGP zal worden ingediend, en die wij hebben mee ondertekend, evenals alle fracties behalve VVD. Er wordt opgeroepen tot een onderzoek naar de mogelijkheden naar 80 km en met de opdracht aan ...

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 10 MEI 2016 - 14.00 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
maandag 9 mei 2016 - "Stukken ter bespreking: Nieuwe plannen Spuiboulevard Lange Termijn Perspectief "Nieuw Dordts Peil" Vastgoednota 2016-2018 Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit Klik hier voor de volledige agenda met stukken ..."

PVDA PROVINCIAAL STATENLID STELT VRAGEN OVER VLUCHTROUTE/AANRIJROUTE BIJ DUPONT/CHEMOURS

{rs_bericht.titel}
zaterdag 30 april 2016 -

Tijdens het interpellatiedebat over de PFOA-uitstoot bij DuPont/Chemours heeft PvdA Statenlid Willem Minderhout onder andere inzage gevraagd in de inspectierapporten. Deze zouden pas op zijn vroegst eind mei 2016 beschikbaar kunnen zijn. Sinds kort zijn ons echter door het Algemeen Dagblad twee inspectierapporten toegestuurd uit 2010 en 2011, als mede een advies van de Veiligheidsregio uit 2011. Uit deze rapporten blijkt dat DuPont (thans Chemours) niet voldeed aan de brandveiligheidsvoorschriften. De Veiligheidsregio toonde zich daarom en vanwege het feit dat de Dupont/Chemours-fabriek slechts vanuit een richting kan worden bereikt huiverig met betrekking tot de vergunning voor de aanlanding van methanol en chloroform per boot.

De PvdA wil tijdens de commissievergadering van 11 mei 2016 de gedeputeerde de volgende vragen stellen: ...

PVDA: OPKNAPPEN SPUIBOULEVARD PRIMA - laat commerciele partijen dat ontwikkelen onder regie van gemeente

{rs_bericht.titel}
vrijdag 29 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 apil 2016: Ontwikkelvisie Spuiboulevard - Jacqueline van den Bergh: De gemeente wil het gebied van Spuiboulevard gaan ontwikkelen. Daar zijn diverse redenen voor: veel kantoren staan leeg (o.a. voormalig Belastingkantoor), het huidige Stadskantoor is verouderd, en het hele gebied is niet echt aantrekkelijk te noemen. Men wil er aantrekkelijke woningen voor in de plaats laten komen, gecombineerd met kantoren. Vooral het Stadskantoor met plein is kil en de gebouwen (incl. Belastingkantoor) zijn bepaald geen pareltjes te noemen. De PvdA ziet dan ook voordelen in het opknappen, maar vraagt zich af of je je als gemeente als projectontwikkelaars moet ...

MERWESTEINPARK: EEN PARK DOOR BURGERS GESCHONKEN - een park van en door burgers

{rs_bericht.titel}
vrijdag 29 april 2016 - "Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Park Merwestein - Jacqueline van den Bergh: De voorzitter van Stichting Park Merwestein - Peter Bos - kwam inspreken en vertelde dat het park moet blijven zoals het is. Het bestuur van het park is geschrokken van de plannen van het college om het Werfje in het park te verkopen. Men vreest dat daardoor de grenzen van het park worden aangetast, en het park kleiner wordt. Er is altijd een goed overleg tussen de stichting en de gemeente, maar Peter zei zich overvallen te voelen door de nieuwe plannen. Deze plannen zijn niet met de Stichting besproken. De gemeente wil het Werfje (pand met monumenten status, waarin onderhoudsmateriaal is opgeslagen) verkopen, omdat bezuinigingen nu eenmaal zijn afgesproken. "Het gaat dan om een bezuiniging van 9000 euro "

PVDA: DORDRECHT DE OUTLET STAD VAN NEDERLAND - LEEGSTANDSVERORDENING LAAT ONZE STAD SCHIJNEN ALS EEN PAREL

{rs_bericht.titel}
vrijdag 29 april 2016 -

Adviescommissie Bestuur & Middelen, dinsdag 26 april 2016: Programma Levendige Binnenstad - Peter Puik: De PvdA heeft wederom gepleit voor een betere branding van onze stad, zoals bijvoorbeeld DE OUTLET STAD VAN NL. Dit punt wordt meegenomen (qua branding) in een expert groep die aan de slag gaat. Ook wil de PvdA dat er een Leegstandsverordening komt: wethouder Sleeking gaat bekijken welke steden dit doen en wat de voor en nadelen van zijn en komt dan met een voorstel naar de commissie.

PVDA: GRATIS BUSVERVOER VOOR OUDEREN EN VOOR MINIMA

{rs_bericht.titel}
vrijdag 29 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Concessie Busvervoer - Jacqueline van den Bergh: Zowel Arriva als de Provincie gaven een korte presentatie over wat men in de Drechtsteden wil met het busvervoer en waar het nog kan verbeteren. De oude aanbesteding (aan Arriva) loopt in 2018 af, en begin 2017 begint de nieuwe aanbesteding. Nu vindt de inventarisatie plaats van wensen bij de diverse steden, deze avond dus bij Dordrecht. Reizigers worden in diverse categorieen ingedeeld, met het doel de dienstverlening te verfijnen. Zo heb je: Vergrijsde Eenvoud (eufemisme voor arme ouderen), Landelijk Leven, Elitaire Topklasse, Vrijheid en Ruimte, Rijpe Middenklasse, Sociale Huurders, Kind en Carriere, Modale Koopgezinnen, Goed Stadsleven, Samen Starten, Stedelijke Balanceerders, etc. Voor de PvdA is belangrijk: Veiligheid in de bus, gratis busvervoer voor ouderen en Minima, en een busverbinding naar voorzieningen, zoals naar de begraafplaats (bijvoorbeeld door een paar maal per dag te rijden en niet om de 15 minuten).

PVDA: STADSWERVEN EEN MIX VAN HISTORISCHE BOTEN, DE RENE SIEGFRIED, PLEZIERJACHTEN, WATERWONINGEN en veel karakteristieke woningen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 29 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Bestemmingsplan (BP) Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: In het Bestemmingsplan is ruimte gelaten om meer gebruik te maken van het water in de Zuidelijke Insteekhaven. Hoewel wethouder Sleeking het Bestemmingsplan niet concreet wil maken wat het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch betreft, zegt hij dat dit BP die plannen niet tegenhoudt. Het is mogelijk, maar hij heeft meer tijd nodig om alle belangen af te wegen. Historische boten en de Rene Siegfried worden niet concreet genoemd met ligplaatsen. De Noordelijke Insteekhaven wordt gedempt in dit BP. De PvdA wil de mogelijkheid om dit water (gedeeltelijk) open te houden, ook ...

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 APRIL 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 25 april 2016 - "ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 1: Programma Levendige Binnenstad (vervolg eerdere behandeling) Participatie-Inspraakverordening Dordrecht Krediet t.b.v. onderzoek ToBe ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - op locatie bij Sociaal Team in Bankastraat 10: Transitieavond 3 Decentralisaties ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 3: Inspreker de heer Bos namens Stchting Park Merwestein Concessieverlening Busvervoer Ontwikkelvisie Spuiboulevard - Beschikbaar stellen krediet inzake Transacties Spuiboulevard Bestemmingsplan Stadswerven"

PVDA: GAT IN BRUG ONMOGELIJK - maak opstapplaats(en) langs de Voorstraathaven

{rs_bericht.titel}
zaterdag 23 april 2016 - "Raadsleden - onder wie Cor van Verk en Jacqueline van den Bergh - gingen zaterdagochtend 23 april 2016 met de Dordtevaer op uitnodiging van Dries Schilten (Centre Ville) door de Voorstraathaven onder de Visbrug door. Om aan te tonen dat het Gat in de Visbrug niet uitvoerbaar is. Klik hier voor filmpje (AD/De Dordtenaar)Er is een verschil in waterhoogte van ruim 1 meter tussen hoog en laag water. Vanaf het water is de ruimte onder de brug veel te klein - je zit zo met je hoofd tegen de bovenkant. Plus er is onvoldoende ruimte voor een steiger, om bootjes aan te leggen. Daarbij komt ook nog eens dat ..."

PVDA VRAGEN OVER GROENONDERHOUD EN VERKOOP WERFJE IN MERWESTEINPARK

{rs_bericht.titel}
donderdag 21 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Jacqueline van den Bergh stelde aan wethouder Reynvaan vragen over het groenonderhoud in park Merwestein en de verkoop van het 'werfje' (loods). Zij had mensen gesproken die nu vrijwillig het onderhoud doen in het park en een oogje in het zeil houden. Het groenonderhoud gaat straks centraal geregeld worden en komt op afstand te staan van het park. Waarom gaat u dit zo doen? En waarom wordt het gebouwtje in het park verkocht? Dit wordt nu gehuurd door de vrijwilligers. De tendens is dat meer bewoners vrijwillig in hun omgeving en wijk het groen onderhouden. Dat hoeft de gemeente dus niet ...

BESTEMMINGSPLAN STADSWERVEN: STICHTING LEEFWERF EN DE RENE SIEGFRIED WILLEN MEER ZEKERHEID

{rs_bericht.titel}
donderdag 21 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Sprekersplein Bestemmingsplan Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: Stichting Leefwerf de Biesbos en de Rene Siegfried waren de insprekers. Hoewel het Bestemmingsplan Stadswerven zegt ruimte te bieden aan water-culturele-historische initiatieven willen de insprekers meer zekerheid. Het Bestemmingsplan is te open geformuleerd. Stichting Leefwerf wil ca. 10 historische woonboten in de Zuidelijke Insteekhaven. De combinatie met plezierjachten en waterwoningen is mogelijk. Er zijn investeringen gedaan en dan wil men erop kunnen vertrouwen dat het initiatief van de historische boten ook daadwerkelijk doorgang kan vinden. Er moeten afspraken gemaakt worden met ...

PVDA: GA IN GESPREK MET KERKEN, Q-PARK EN DE PRINSEMARIJ - meer ruimte voor vol parkeren, geen parkeervakken meer

{rs_bericht.titel}
donderdag 21 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Parkeren Mauritsweg en omgeving - Peter Puik: De bewonersenquete over invoering betaald parkeren is massaal door bewoners afgewezen. Men wil geen betaald parkeren in hun wijk. De gemeente had met de begeleidende brief de indruk gewekt betaald parkeren te willen invoeren. Dit kan uiteraard niet. Betaald parkeren kan alleen ingevoerd worden als een meerderheid van bewoners dat wil in hun buurt of wijk. Uit een eerdere scan vanuit de gemeente is daarnaast gebleken dat het met die parkeerdruk wel meevalt. Alleen op bepaalde momenten (kerkbezoek op zondag) en op sommige plekken in de wijk. De PvdA adviseerde wethouder van der Linden dan ook - evenals andere partijen - om in gesprek te gaan met de kerken, met Q-park (eigenaar parkeerterrein bij NS) en de Prinsemarij over het parkeren. De Prinsemarij heeft ...

PVDA: KRIJGT KUNSTMIN EEN BUITENRUIMTE MET MEER PARKEERGELEGENHEID VOOR MINDERVALIDEN?

{rs_bericht.titel}
donderdag 21 april 2016 -

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 19 april 2016: Inrichtingsplan Buitenruimte Kunstmin - Nilufer Sonmezer: Het plan van de inrichting van de buitenruimte van Kunstmin werd gepresenteerd. Op zich ziet het plan er leuk uit. Het blijft een vraagteken of er meer parkeergelegenheid gaat komen voor mindervaliden, omdat de wethouder dit nog gaat terugkoppelen. Voor de PvdA is dit een belangrijk punt. Los daarvan, waren de kosten van de inrichting eerst geraamd op 600.000 euro, nu is er een aangepast plan van de tuin, waarin de kosten met helft zijn gedaald naar 300.000 euro. Het is dus toch mogelijk om met minder kosten de tuin aantrekkelijk in te richten. Zeker omdat de DURE elementen eruit zijn gehaald. Volgens ons hebben de mensen die een klacht hadden over de te dure buitenruimte van Kunstmin er niet om gevraagd dat hun belastinggeld wordt uit gegeven aan DURE elementen om anderen te pleasen. Nu krijgen we een mooie omgeving voor Kunstmin en wel voor nog minder kosten. Wij blijven er scherp op...

PVDA MIST DE LOCATIES OMGEVING A16 EN BOERENERF

{rs_bericht.titel}
donderdag 21 april 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Structuurvisie Windenergie - Jacqueline van den Bergh: PvdA blijft vinden dat we te weinig doen en dat het tempo te langzaam is. We hebben al met al nog maar 4 windmolens vastgesteld op Kil 4. De Structuurvisie en de MER geven op zich wel ruimte om molens te plaatsen, maar de PvdA mist in de Structuurvisie de A16 locatie en mogelijkheden bij boeren. De Structuurvisie is daarop niet aangepast. Wij delen de zorgen in de Zienswijzen van de provincie wat betreft het tempo. De provincie spreekt van 'versnellingsmogelijkheden'. Waar ziet de wethouder die versnellingsmogelijkheden? Daarnaast wil de Provincie dat de opgenomen randvoorwaarden niet leiden tot bovenwettelijke regels en cumulatieve barrieres op het gebied van veiligheidseisen en risicozoneringen. Dat doet u namelijk wel. Dit geldt dat met name voor de industriegebieden in het Zeehavengebied. Wij hebben de indruk dat het Havenbedrijf Rotterdam hierin een dominante rol speelt. De PvdA wil dat u ...

FEESTELIJKE OPENING BIJ SPEELTUIN OOSTERKWARTIER IN REELAND

{rs_bericht.titel}
zondag 17 april 2016 -

Zaterdag 16 april 2016 was weer de opening van een nieuw speelseizoen met het Lentefeest. Veel ouders met hun kinderen waren naar de speeltuin gekomen. Het fanfareorkest De Heertjes verzorgde de muziek. Het was een vrolijke middag, zonder regen en met een beetje zon. Er is een nieuw bestuur, en er is een grote groep vrijwilligers, ook nieuwe vrijwilligers zijn erbij gekomen. Er komen eveneens activiteiten voor volwassenen. De activiteiten worden verbreed. De speeltuin Oosterkwartier wil een ontmoetingsplek zijn voor de wijk, waar ook kinderen veilig kunnen spelen met allerlei activiteiten gedurende het hele seizoen.

Er werd afscheid genomen van het oude bestuur, onder wie Lenny Scheurwater (secretaris), Jopie Burggraaf (penningmeester) en Jacqueline van den Bergh (voorzitter).

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 19 APRIL 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zondag 17 april 2016 - "ADVIESCOMMISSIE FSIEKE LEEFOMGEVING - vergaderkamer 1: Bestemmingsplan Stadwerven Parkeeronderzoek Krispijn Structuurvisie Windenergie in Dordrecht Startmemo Stad in Beweging (Intercitydossier) ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 3: Aanbevelingen Rekenkamercommissie 'Dordt op Stoom' over het Evenementenbeleid Startnotitie Lange Termijn Perspectief 'Nieuw Dordts Peil' Vastgoednota 2016-2018 ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING - vergaderkamer 5: Uitvoeringsagenda Mantelzorg en Budget Mantelzorgondersteuning 2016 Complimenten aan Mantelzorgers Krediet Inrichting Buitenruimte Schouwburg Kunstmin Cultuureducatie "

3000 BANEN VERDWENEN UIT DORDRECHT - banen weer terughalen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 15 april 2016 -

Vrijdagmiddag 15 april 2016 was er in Den Witten Haen aan de Groenmarkt een geanimeerde discussie over aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens, Arbeidsmarktdeskundige Arie van de Herik, wethouders Bert van de Burgt en Dorien Zandvliet, en Peter Vrancken van DaVinci College waren gastsprekers. Onder leiding van Hans Spigt werd het gesprek gevoerd, ook met de aanwezigen. Er is veel mis met die aansluiting. Jongeren halen hun diploma niet, of hebben een diploma voor werk waar geen vraag naar is. Jongeren kiezen opleidingen waar nauwelijks vraag naar is, en er is steeds meer vraag naar hoger gekwalificeerd personeel, met name in de technische/ICT sector waar weinig aanbod van personeel is. Maar volgens wethouder Dorien Zandvliet uit Alblasserdam komen jongeren uiteindelijk wel aan het werk, een steun in de rug is nodig voor groepen jongeren. Maar je moet wel letten op de kansen op de arbeidsmarkt, die voortdurend in beweging is. Volgens wethouder van de Burgt ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht