Motie Bloedproeven voor bewoners op de Staart om nu meer duidelijkheid te bieden - RIVM steekproef duurt ruim een jaar

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 juni 2016 -

Gemeenteraad woensdag 15 juni 2016: Motie Vervuiler Betaalt: motie ingediend door GroenLinks, PvdA en SP om bloedtesten bij bewoners mogelijk te maken - Jacqueline van den Bergh: Wij dienen samen met GroenLinks en SP deze motie in, omdat wij vinden dat bewoners ondersteuning verdienen, en er een einde moet komen aan hun onzerheid. Gaandeweg blijkt dat er met de uitstoot van C8 ofwel PFOA en met DuPont/Chemours meer aan de hand is dan aanvankelijk werd gecommuniceerd en we veronderstelden. Steeds meer wordt duidelijk dat het onderzoek van RIVM nog maar het begin is. Dat krijgt nu een vervolg, inclusief de steekproef bij bewoners die hiervoor worden uitgenodigd. Maar het uiteindelijke RIVM rapport - met ook de uitslagen van deze bloedproeven erin verwerkt - is pas over een jaar afgerond. Dit geeft dan nog geen ...

PvdA: Dit is de eerste stap op weg tot het laten vervallen van eigen bijdrage in de zorg - Plan om schulden van jongeren goed te regelen

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 juni 2016 - "Drechtraad - Carrousel Sociaal - dinsdag 14 juni 2016: Aanpassing eigen bijdrage WMO Drechtsteden - Cor van Verk: Op een aantal onderdelen vervalt de eigen bijdrage, maar niet bij de Huishoudelijke Hulp. "Dit is de eerste stap op weg tot het laten vervallen van eigen bijdrage in de zorg, zeker als dit leidt tot mijding van de zorg", aldus Cor. Gemeenten kunnen hiervoor kiezen. De burger mag niet de dupe worden van het getouwtrek tussen overheden. Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden - Cor van Verk: Schulden kun je beter voorkomen dan genezen. De PvdA deed het voorstel om schulden bij jongeren over te laten nemen door de gemeenten. Jongeren lossen dan af bij de gemeenten en maken effectieve afspraken. Leiden en Den Haag zijn hier inmiddels mee bezig. Dit voorkomt dat jongeren of ..."

AGENDA's ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 21 JUNI 2016

{rs_bericht.titel}
zaterdag 18 juni 2016 - "ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 1: 19.00 uur: Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen Ingetrokken Motie 34 Stijging Parkeertarieven 20.00 uur: Nieuw Kader Kleine Subsidies ASV en Subsidiebeleidskader - met insprekers Indienen Zienswijzen Concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden - Concept Begroting 2017 GR Drechtsteden - Trap op Trap Af: Voorstel BVD over Bezuinigingstaken Gemeenschappelijke Regelingen etc. ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3: Antwoorden college op art. 40 vragen D66 over Subsidie RTV Dordrecht Brief wethouder Lambrachts over Ontwikkelingen WMO Evaluatietraject Sportboulevard Motie Vertrouwen en Sturen van D66 ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 5: Brief inwoner over Stedelijke Aankleding van Dordrecht's Historische Binnenstad Herinrichting/vernieuwing Merwedestraat-Oranjelaan Vier Fietsdoorsteekjes - Wijnstraat - Voorstraat Noord Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch Keuzerichtingen Project BelthurePark"

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 14 JUNI 2016 - vanaf 19.30 uur in Gemeentehuis te Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
maandag 13 juni 2016 - "CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Ingenieursbureau Drechtsteden Aanpak invlechting Hardinxveld-Giessendam in de GR Drechtsteden Bestek Aanbesteding Accountant Jaarstukken GR Drechtsteden 2015 Kompas rMJP 2015: Stand van Zaken Uitvoeringsprogramma Perspectiefnota GR Drechtsteden 2016 en verder Primaire Begroting GR Drechtsteden 2017 CARROUSEL SOCIAAL: Aanpassing eigen bijdrage WMO Drechtsteden Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2016-2020 Beschut Werk CARROUSEL FYSIEK: Participatiefonds Regionale Ontwikkelingsmaatschappeij Innovation Quarter 22.10 uur: DRECHTRAAD: Drechtstedenreactie op rapport Zichtbaar Samen Maritiem Aanpassing eigen bijdrage WMO Drechtsteden Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden Participatiefonds Regionale Ontwikklingsmaatschappij Innovation Quarter Klik hier voor de uitgebreide agenda met stukken."

AGENDA GEMEENTERAAD WOENSDAG 15 JUNI 2016 - 14 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
maandag 13 juni 2016 -

AGENDA BESPREEKSTUKKEN:

Jaarstukken gemeente Dordrecht 2015: Instelling Bestemmingsreserve Individueel Keuze Budget Tussenbalans 2016

Motie van GroenLinks en PvdA: De Vervuiler Betaalt, om bloedtesten van bewoners op de Staart mogelijk te maken, en de kosten neer te leggen bij DuPont/Chemours

BESPREKING NIEUW KADER KLEINE SUBSIDIES - Dinsdag 21 juni 2016, 20.00 uur, Stadskantoor, vergaderkamer 1

{rs_bericht.titel}
maandag 13 juni 2016 - "Dinsdag 21 juni 2016, 20.00 uur, is er in de Adviescommissie Bestuur en Middelen de bespreking van het Nieuwe beleidskader voor de kleine subsidies. Zeker kleine subsidies/investeringen zijn nodig om al die activiteiten in onze stad mogelijk te maken. Er kan worden ingesproken. U moet zich wel van te voren aanmelden via de raadsgriffie@dordrecht.nl"

MOGELIJK NIET DOORGAAN BELTHUREPARK HEEFT NIETS TE MAKEN MET HERONTWIKKELING SPORTPARK SCHENKELDIJK

{rs_bericht.titel}
donderdag 9 juni 2016 -

College heeft laten weten dat de verplaatsing van voetbalclub Dubbeldam aan Sportpark Schenkeldijk niet meer mogelijk is, omdat het college af wil van bebouwing aan de zuidrand van het Belthurepark. Belthurepark was ooit in het leven geroepen om het tekort aan dure woningen in het groen op te heffen. Ook zijn er plannen voor de noodzakelijke renovatie van het Sportpark Schenkeldijk. Een deel hiervan zou gefinancieerd worden met de opbrengst van deze dure woningen. Maar in die nieuwbouwplannen zit al jaren de klad.

Echter, er staat duidelijk in de Integrale Sportvisie, die door de gemeenteraad is vastgesteld, dat de ontwikkelingen rondom het Belthurepark losstaan van de renovatie van Sportpark Schenkeldijk. VV Dubbeldam zou naar een meer centrale plek verhuizen op het park, samenwerken met andere clubs en delen van voorzieningen (zoals een sporthal). Deze sportvisie is voor de PvdA nog steeds het uitgangspunt.

PVDA WEUROPE FESTIVAL

{rs_bericht.titel}
vrijdag 3 juni 2016 - "Zaterdag 11 juni 2016 is er in de Westergastfabriek te Amsterdam het PVDA WEUROPE FESTIVAL. Hoe gaan we Europa vormgeven? Hoe gaan we om met de vluchtelingencrisis, het Brexit-referendum, radicalisering en belastingontwijking? Met workshops: Positief Links, Iron Curtain Project en SIB Amsterdam. Met Agnes Jongerius, Greenpeace, Frans Timmermans, Paul Tang, Kati Piri en anderen. Lees meer en meld je aan via www.weurope.nl"

BETERE OMGANG MET STADSINITIATIEVEN

{rs_bericht.titel}
donderdag 2 juni 2016 - "In de Adviescommissie Fysiek van dinsdag 31 mei 2016 was Robbert Klaasen aanwezig om in te spreken over het project De Drechtstadboer. Samen met partijen is er een plan opgesteld om wonen in een boerderij te combineren met zorg, landbouw en werktrajecten. Men had een boerderij op het oog bij de Watertoren, maar onlangs ontving men bericht dat de boerderij is verkocht. Dit vindt men vreemd, want men was nog in gesprek met makelaar en gemeente over de realisatie van de plannen. Robbert vroeg aandacht voor het niet soepel verlopen van de kontakten met de gemeente. Men kreeg iedere keer geen duidelijkheid over wat de gemeent zelf wilde, en steeds moesten de plannen worden bijgesteld. "Wij voelen ons van het kastje naar de muur gestuurd". Om dan uiteindelijk te horen dat het pand verkocht is. Nu is men op zoek naar een ander pand. Men verwacht van de gemeente toch een wat meer meewerkende houding om initiatieven tot ontplooiing te brengen. De PvdA wil dat er een aparte afdeling komt die zich speciaal richt op stadsinitiatieven, plus een wethouder die Stadsinitiatieven in de portefeuille heeft."

STADSWERVEN MOET VEEL BETER, HET BLIJFT ACHTER BIJ DE DOELSTELLINGEN - met negatieve gevolgen voor de grondexploitatie

{rs_bericht.titel}
donderdag 2 juni 2016 - "Adviescommissie Fysiek - dinsdag 31 mei 2016: Jaarstukken 2015 gemeente Dordrecht (Milieu, Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer) - Jacqueline van den Bergh: De PvdA was geschrokken van de opmerkingen in de begeleidende brief, nl. dat er opnieuw door de gemeente aan een bijstelling wordt gewerkt van de programmatische uitgangspunten. Hierdoor verslechtert opnieuw de grondexploitatie. "Maar die bijstelling hebben toch al achter de rug?" wilde Jacqueline weten, waarom dan nu weer opnieuw. De PvdA vindt dat er te weinig woningen zijn gepland, en zeker veel te weinig bijzondere woningen. Ook mag het van de PvdA ook wel meer de hoogte in. Het is een gouden plek, waar mensen graag willen wonen, zeker nu de woningmarkt weer aantrekt. PvdA steunde het verzoek om een aparte presentatie en discussie te houden over de kwaliteit van de woningen die er nog gaan komen. Wethouder Sleeking antwoorde dat ook hij zorgen heeft ..."

PROEF MET DE NACHTBOOT KAN EINDELIJK VAN START GAAN

{rs_bericht.titel}
donderdag 2 juni 2016 -

Eindelijk heeft de Provinciale Staten groen licht gegeven om te starten met de proef van de Nachtboot in de Drechtsteden. Dat wil zeggen dat de waterbus op de donderdag-, vrijdag- en zaterdagavonden tot 1 uur 's nachts blijft doorvaren. Vanaf december start de proef. De proef is geslaagd als er minimaal 10 mensen iedere afvaart meevaren. PvdA Statenlid Metin Celik is met het voorstel een jaar geleden aan de slag gegaan. Nu is er groen licht. De Provincie financiert de proef, de Drechtsteden stellen ook een bedrag beschikbaar. De bedoeling is dat er meer gebruik gemaakt kan worden van de horeca en uitgaansvoorzieningen in de Drechtsteden en dat de auto aan de kant kan blijven staan.

TORENSTRAAT FLATS BLIJVEN

{rs_bericht.titel}
donderdag 2 juni 2016 -

In de Adviescommissie Fysiek van dinsdag 31 mei 2016 vroeg Jacqueline van den Bergh aan wethouder Reynvaan naar de stand van zaken van de flats in de Torenstraat in het centrum. Ze zijn eigendom van Woonbron die plannen heeft om ze te slopen. Daar had Jacqueline eerder vragen over gesteld, maar wethouder Reynvaan moest het antwoord toen schuldig blijven. PvdA wil niet dat de flats gesloopt worden. Er zijn toch al weinig betaalbare woningen in het centrum. Volgens de wethouder worden ze niet gesloopt. Ook wethouder Reynvaan is tegen sloop. De flats worden tijdelijk verhuurd. Ook wil Woonbron een deel van de flats/appartementen verkopen aan particulieren met een opknapverplichting. De PvdA houdt de ontwikkelingen in de gaten.

BELTHUREPARK: Wel of geen dure woningen

{rs_bericht.titel}
donderdag 2 juni 2016 - "Adviescommissie Fysiek - dinsdag 31 mei 2016: Jaarstukken 2015 gemeente Dordrecht (Milieu, Woningen, Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling) - Jacqueline van den Bergh: De PvdA vindt het merkwaardig dat in de Projectbladen het Belthurepark nog steeds wordt omschreven als het project: "dat versterkt de economie en draagt bij aan werkgelegenheid en de kennisinfrastructuur Het project zorgt voor voorzieningen die een duidelijke leemte invullen in de stad, met name op het gebied van maatschappelijke voorzieningen". Ook wordt aangegeven wat we nog gaan doen. Terwijl we in de krant hebben kunnen lezen dat de VV Dubbeldam een brief heeft ontvangen van wethouder Reynvaan dat Belthurepark niet meer doorgaat, waardoor deze voetbalclub niet meer hoeft te verhuizen en maar moet vernieuwen op de plek waar ze nu zitten? En dat terwijl de raad nog geen beslissing heeft genomen". Dat is toch gek, zei Jacqueline. Wethouder Sleeking ..."

GEMEENTE STEUNT MOTIE OP VNG-CONGRES OM DE OVERLAST VAN HOUTSTOOK TE KUNNEN AANPAKKEN

{rs_bericht.titel}
donderdag 2 juni 2016 -

In de Adviescommissie Fysiek van dinsdag 31 mei 2016 vroeg Jacqueline van den Bergh wethouder van der Linden (Milieu) of de gemeente al besloten heeft de motie Houtstook - die op het VNG-congres van 7 en 8 juni a.s. wordt ingediend door een aantal gemaanten - te steunen. De motie Houtstook wil dat er betere en duidelijkere regelgeving komt, zodat er ook goed gehandhaafd kan worden in de steden. Steeds meer wordt duidelijk dat de uitstoot van rook door houtstook gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Volgens wethouder van der Linden gaat het college de motie steunen.

"MOOIE ZONNIGE START VAN "DORDT IN STOOM""

{rs_bericht.titel}
zondag 29 mei 2016 - "Vrijdagavond 27 mei 2016 was de Vlootschouw van het evenement "Dordt in Stoom". Vele mensen stonden langs de kades om dit spectacle mee te maken. De PvdA fractieleden Cor van Verk, Inge Stevens, Peter Puik en Jacqueline van den Bergh konden - samen collegeleden, vertegenwoordigers van organisaties en ondernemers vanaf de boot De Majesteit de festiviteiten op het water meemaken. Eveneens veel bezoekers van buiten Dordrecht waren aanwezig langs de kades. Volgens Erik Zindell van het VVV zaten de hotels praktisch helemaal vol. Het was een prachtige avond en er waren als vanouds weer vele stoomboten, en ook andere boten, die het met elkaar tot een levendig geheel hebben gemaakt."

PVDA IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK IN DE SUPERMARKTEN VAN PLUS - Gulle gevers: hartelijk dank !

{rs_bericht.titel}
zondag 29 mei 2016 -

Zaterdag 28 mei 2016 hebben PvdA leden in 2 supermarkten van Plus - in Stadspolders en in Dubbeldam - bezoekers gevraagd of zij een product wilden kopen voor de Voedselbank Dordrecht. De Voedselbank heeft momenteel grote behoefte aan producten die lang houdbaar zijn, zoals spaghetti, macaronie, thee, koffie, pindakaas, sausen, etc. Aan onze oproep hebben ontzettend veel mensen gehoor gegeven. Bezoekers gaven vaak meer dan 1 product. De Voedselbank Dordrecht heeft inmiddels enorm veel kratten met deze producten ontvangen.

Gulle gevers: Hartelijk dank voor uw medewerking en al uw producten !!

Eveneens hartelijk aan de supermarkt Plus, waar de PvdA-leden mochten staan en hun bezoekers mochten vragen de Voedselbank te steunen, en voor het doorgeven van al uw producten aan de Voedselbank Dordrecht.

IN DE GROEITUINEN OP ZOEK NAAR VERBINDING IN KRISPIJN

{rs_bericht.titel}
zondag 29 mei 2016 - "Zaterdagmiddag 28 mei 2016 was er de feestelijke en zonnige opening van het Initiatief 'In de Groeituinen" in de oude school aan de Patersweg. Wethouder van de Burgt sprak hartelijke woorden over samenwerking tussen allerlei initiatieven in de wijk Krispijn, zoals de Lets Ruilwinkel, OKBZ, De Buitenwacht, de Groeituinen en anderen. Hij verbond alle initiatieven met lintjes aan elkaar, die door de medewerkers werden vastgehouden. In de school is er nu ruimte voor activiteiten waar men aan kan deelnemen, zoals houtbewerken en schilderen. Er is ook een kinderopvang. Ook werd de eerste groentebox overhandigd. De Groentebox kun je bestellen, ook kun je je erop abonneren. De groenten komen uit de Zuidpunt Boerderij op het Eiland van Dordrecht, en aangevuld met groenten uit de Groeituinen aan de Patersweg."

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 31 MEI 2016 - 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zondag 29 mei 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3: Lokale ontwikkelingen Jeugd Maatwerkbudget Sociale Teams/Jeugdteams Jaarrekening Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en onder LTZ Veilig Thuis en Routekaart "Blauwe plekken is niet het ergste" Brief van 3 bewoners over een zelfstandige Popcentrale Vragen van GroenLinks, PvdA en SP over Stichting CE ZHZ en Popcentrale ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 1: Planontwikkeling Visbrug + Participatietraject Iniitiatiefvoorstel Lastenvermindering met het oog op Veiligheid Doornemen Panden Vastgoedbedrijf (Besloten) Stukken Gemeenschappelijke Regelingen (Omgevingsdienst ZHZ, Dienst D&J ZHZ Drechtwerk, Wegschap Tunnel Dordtse Kil, Veiligheidsregio, Parkschap Nationaal Park De Biesbosch ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 5: 18.00 uur: Bezoek aan HVC 21.00 uur: Jaarstukken Gemeente Dordrecht 2015 en Bestemmingsreserve Individueel Kind Budget Tussenbalans 2016 Klik op de commissie voor de volledige agenda."

Fietsoversteek Copernicusweg complex, bekeken wordt wat op termijn nog verbeterd kan worden

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 mei 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Fietsoversteek Copernicusweg - Jacqueline van den Bergh: Lange tijd is er gewerkt aan de fietsoversteek Copernicusweg richting Crabbehof/Zuidendijk. Door de bouw van de nieuwe wijk Wilgenwende is er een autoverbinding met deze wijk bijgekomen. Maar na de eerste oplevering bleek het voor fietsers bijzonder onoverzichtelijk geworden te zijn. Ik fiets daar zelf heel vaak, en het was best onduidelijk. Daarna zijn er aanpassingen gekomen. Het is nog niet ideaal, maar tijdens de discussie bleken de aanbevelingen van Fietsersbond en poltiie toch ook niet ideaal en heel duur. Aanbeveling 1 was de kruising te verleggen verder van de afrit A16 vandaan. Maar daar zitten allerlei haken en ogen aan, omdat fietsers eerst een heel eind weer terug moeten fietsen en dan ineens sterk omhoog moeten fietsen. Ook de oplossing van stoplichten (Aanbeveling 2) werd met gemengde gevoelens ontvangen. De PvdA vindt dat je hier geen stoplichten moet plaatsen. Stoplichten zijn hier nog nooit geweest, en dat houdt het verkeer alleen maar onnodig op. Het duurt nog wel een tijd voordat Wilgenwende is volgebouwd. Dan kun je ook beter nu nog niets doen en bekijken hoe de toename van het verkeer zich ontwikkelt. Na de zomervakantie komt wethouder van der Linden met een nieuwe rapportage, over de aanbevlingen.

Je blijft lid, in voor- en tegenspoed...

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 mei 2016 -

Hans Spekman, voorzitter van de PvdA in Nederland, was speciaal vrijdagmiddag 27 mei 2016 naar Dordrecht gekomen om een aantal PvdA jubilarissen in het zonnetje te zetten, in de Theodoor Stoopzaal in Den Witten Haen, die voor even in Den Rode Haen was omgedoopt. Hans benadrukte nog eens dat voor hem gelijke kansen voor iedereen en mensen kansen geven nog steeds de basis is van de Partij van de Arbeid, evenals de leden van de partij. Zonder leden is er geen PvdA. De sociaal-democratie heeft de verzorgingsstaat helpen opbouwen. Maar er is nog steeds strijd te leveren. Hebzucht is er nog alom (Panama-Papers), en in het bieden van zekerheid ook aan jongeren (werk, pensioen, etc.) is nog veel werk te verrichten. Hierna kwamen de jubilarissen voluit in beeld. Hans begon met mevrouw van Zuuren, die ...

PvdA: Burgers krijgen schoon genoeg van al die inspraak trajecten, we moeten ons concentreren op Nieuw Dordts Peil

{rs_bericht.titel}
vrijdag 27 mei 2016 - "Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Stad in Beweging - Jacqueline van den Bergh: Het is een wat wollig stuk, waarin de doelen van de diverse beleidsterreinen zijn samengeharkt in een stuk dat gericht is op mobiliteit. "In 2040 zien we Dordrecht als een betekenisvolle, complete centrumstad in de regio: een stad met een sterke sociale, culturele en economische functie voor de Drechtsteden. Een mooie stad, waarin het in de eerste plaats prettig wonen is, maar ook prettig werken. Een stad die nationaal zichtbaar is en interessant om te bezoeken." Deze ambitie hoor ik al zolang ik in de raad zit, dat is niets nieuws. We zijn hier voortdurend mee bezig. Dit is waar we steeds naartoe werken, en we passen ons aan aan de nieuwe ..."

SLIM SLOPEN: PvdA verwacht een Plan van Aanpak in combinatie met Duurzaamheid en Circulaire Economie

{rs_bericht.titel}
donderdag 26 mei 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Motie Slim Slopen - Jacqueline van den Bergh: Via de motie is het college opgeroepen om bij het slopen van gebouwen zoveel mogelijk materialen voor hergebruik te selecteren, zodat er zo min mogelijk afval overblijft. Dit in combinatie met leer/werk trajecten. De gemeente is hiermee aan de slag. De PvdA wil een concreter Plan van Aanpak, ook in relatie met Duurzaamheid en Circulaire Economie. Hergebruik van materialen wordt steeds belangrijker, zodat uiteindelijk er nauwelijks meer afval is.

OVERLAST HOUTSTOOK SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID - PvdA wil dat gemeente motie op VNG-congres steunt

{rs_bericht.titel}
donderdag 26 mei 2016 -

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 24 mei 2016: Vragen aan college over Overlast Houtstook - Jacqueline van den Bergh: Ons bereiken berichten uit de stad dat er veel overlast is van houtstook. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende schadelijke stoffen vrij. Inademing van deze rook kan dan ook gezondheidsschade opleveren. Er zijn onvoldoende mogelijkheden tot handhaving. Wat is de stand van zaken in Dordrecht? Is er veel overlast? En wordt er gehandhaafd? Op het VNG-congres in juni a.s. worden door de Amersfoort en Leeuwarden de motie Houtstook ingediend, om te komen tot betere regelgeving waarop gehandhaafd kan worden. Gaat u deze motie te steunen?

Wethouder van der Linden vertelde dat er incidenteel wordt geklaagd. Er wordt ook wel handhavend opgetreden, maar de regelgeving is onduidelijk. De wethouder zei de motie goed te willen bestuderen en wellicht de motie te steunen. De PvdA wil dat de motie wordt gesteund. De wethouder komt erop terug.

Armoedebestrijding is draagt bij aan bestrijding van eenzaamheid

{rs_bericht.titel}
donderdag 26 mei 2016 -

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 24 mei 2016: Motie Eenzaamheid - Nilufer Sonmezer: Eenzaamheid is steeds meer aanwezig in alle leeftijdsgroepen en niet, zoals vaak als vanzelfsprekend wordt aangenomen, beperkt tot vooral ouderen. Er wordt steeds meer eenzaamheid waargenomen bij jongeren 18-23 jaar en de groep 35-55 jaar. Ook veel mantelzorgers, vooral jeugdigen, hebben door hun intensieve werk te maken met sociale en emotionele eenzaamheid.

Als we eenzaamheid willen aanpakken pleiten wij voor een aanpak van eenzaamheidsproblemen die dienen afgestemd te worden op de kenmerken van diverse doelgroepen. Daarin kunnen we onderscheiden: 1) Problemen die kunnen worden opgelost door praktijken die erop gericht zijn de participatie van mensen te vergroten. 2) Problemen die vragen om een specifiek op het individu afgestemde aanpak. Als wij kijken naar de initiatieven die er zijn, wordt er al wel ...

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 25 MEI 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 20 mei 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 1: Motie Eenzaamheid Sterrenburg voor Sterrenburgers / Stadspolders voor Stadspolders ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 3: Slim Slopen Startmemo Stad in Beweging Intercity Kwaliteit Dordrecht-Breda Fietsoversteek Copernicusweg Merwedestraat-Oranjelaan opnieuw inrichten ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5: Jaarstukken 2015 en Instelling Bestemmingsreserve IKB Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom Deelname aan Vastgoedbeurs Provada n.a.v. vragen van SP"

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht