Gemeente moet de regie nemen bij vervanging asbest daken

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

In de Adviescommissie Fysiek vroeg PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh hoe de gemeente bewoners gaat ondersteunen bij het vervangen van hun asbestdaken. Voor 2024 moeten alle asbestdaken zijn vervangen door goed materiaal. Bewoners van de Tafelberg in Sterrenburg (leiendakhuizen) willen hun daken nu gaan vervangen, maar het is lastig om dit zelf allemaal te organiseren. Het treft vooral particuliere woningeigenaren die voor deze opgave staan. Bij de Funderingsproblematiek heeft de gemeente ook ondersteuning geboden en de regie gevoerd. Dat was wel op een grotere schaal, maar het is van belang voor Dordrecht dat ook de vervanging van asbestdaken goed wordt georganiseerd. Volgens wethouder van der Linden komt er een landelijke regeling. Hij zal binnenkort met een reactie komen hoe de gemeente met deze kwestie zal omgaan.

Heel Krispijn Lacht - De Parktuin - Van de Wijk Voor de Wijk

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Een ding is duidelijk: het MOVADO-terrein moet een nieuw kloppend hart van Krispijn worden: van en voor de bewoners. Met onder meer veel groen, activiteiten, cultuur, en markten. Bewoners hebben met elkaar in de Koloriet op een avond - samen met DOCK en OKBZ - moodboards gemaakt voor de nieuwe inrichting van het terrein waar nu nog korfbalvereniging MOVADO zit. Deze moodboards werden dinsdagavond 13 december 2016 in het Stadskantoor aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de inrichting en stelt het budget vast. Met deze moodboards moet er wel een goed plan uit voortkomen. Bravo voor alle wijkbewoners, DOCK en OKBZ dat zij zich zo hebben ingezet voor deze plek in hun wijk.

Nog veel onzekerheid over stapeling stoffen en de zeer zorgwekkende stoffen

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdagavond 13 december 2016: Thema-avond DuPont/Chemours - Jacqueline vd Bergh: Een milieuambtenaar van de gemeente Dordrecht, Afdelingshoofd Vergunningen en Meldingen van de Omgevingsdienst ZHZ, Manager Site & Compliance Chemours en Plant manager Dupont gaven alle 4 een inleiding over hun vakgebied. Het was de bedoeling om enerzijds de commissieleden breed te informeren over vergunningen, soorten stoffen, toezicht en controles en anderzijds om met commissieleden hierover in gesprek te gaan. Er is een landelijke website, Risicokaart, waarop veel informatie is te vinden over risicovolle bedrijven en ...

Wethouder gaat in gesprek met initiatiefnemers van het Voedselbos

{rs_bericht.titel}
donderdag 15 december 2016 -

Jacqueline van den Bergh vroeg in de Adviescommissie Fysiek dinsdag 13 december 2016 naar de stand van zaken met betrekking tot het Voedselbos. Stichting Buiten Zinnig wil in Dordrecht een Voedselbos realiseren. De PvdA denkt dat het goed past in Dordrecht. Men zit nu op de locatie bij Jeugddorp, en heeft pas nog een prijs gewonnen van SpecSavers voor het beste initiatief. Er wordt overlegd met de gemeente, maar het is onduidelijk hoe het nu verder gaat. Wethouder van der Linden vertelde het een mooi plan te vinden, en wil binnenkort met de initiatiefnemers in gesprek gaan om na te gaan hoe het gerealiseerd kan worden. In ieder geval moet er een Plan van Aanpak komen.

Het grootste bos met voedsel in Dordrecht

{rs_bericht.titel}
zaterdag 10 december 2016 - "De PvdA fractieleden Cor van Verk, Jacqueline vd Bergh en bestuurslid Gerarda vd Boor waren zaterdagochtend 10 december 2016 op bezoek bij het Voedselbos "Buiten Zinnig" op de locatie bij Jeugddorp. Op dit terrein zijn veel scoutingsclubs gevestigd, daarvoor zit voetbalvereniging Oranje Wit. Het liefst op dit terrein wil men het Voedselbos realiseren. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente (eigenaar grond). Men is druk bezig met fondswerving, maar dat lukt beter als er zicht is op realisatie. En daar hangt het nu op, de gemeente heeft nog geen definitief accoord gegeven. Wel is er zeer positief gereageerd op dit initiatief. Een Voedselbos produceert voedsel, maar op een andere manier. Onze huidige landbouw is gebaseerd op monocultuur met veel kunstmest. De initiatiefnemers willen een permacultuur, dat is ecologisch duurzaam, geeft een gezonder leefklimaat, en kent 7 groeilagen. De bodem zit daardoor vol leven. Het terrein wordt volgens een vast systeem ingericht: ..."

Adviescommissies dinsdag 13 december 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
vrijdag 9 december 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - Vergaderkamer 1: Variant Renovatie/Vernieuwing Zwembad De Dubbel Themabijeenkomst Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt voor kwetsbare Jongeren ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - Vergaderkamer 3: Avond over Chemours-Dupont ADVIESCOMMISSIE BESTUUR&MIDDELEN - Vergaderkamer 5: Voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt Thema-avond Acquisitiebeleid Vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken "

Nieuwe duurzame energiebronnen moeten gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en betaalbaar zijn voor de consument

{rs_bericht.titel}
vrijdag 9 december 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016 - Carrousel Fysiek: Thematafel Regionale Energiestrategie - Jan Lok/Jacqueline vd Bergh: Centraal Thema deze avond was de Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. 4 Insprekers waren aanwezig die hun visie gaven op deze energietransitie. TNO begon met te vertellen dat de windmolens bij Kinderdijk veel welvaart toen hebben gebracht door gebruik te gaan maken van de wind. Energie was en is er. Het is zaak om het beter te organiseren. Ook bewoners moeten producenten van energie kunnen worden. Het oude vervuilende fossiele systeem moet afgeschakeld worden. TNO denkt bijv. nu aan warmtebatterijen in wijken. Gas zal verdwijnen. De nieuwe energiebronnen zullen impact op ons landschap hebben. De PvdA reageerde dat veel mensen niet weten wat die nieuwe energieen gaan betekenen voor hen als consument: zijn ze betrouwbaar, altijd werkend, en betaalbaar? Hoe moet het zonder gas? Daar moet veel meer ...

Gegevens meer up to date: kwartaaloverzichten

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 december 2016 -

Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016: Onderzoek in de Drechtsteden - Jacqueline vd Bergh: Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gaf een presentatie. Zij noemen zich Kennispartner en willen Zichtbaar Relevant zijn. Zij leveren de gegevens over allerlei beleidsterreinen: werkgelegenheid, wonen, economie, onderwijs, etc. De PvdA zou graag actuele gegevens hebben. Nu komt er een overzicht van 2015. Maar het is inmiddels 2016, en zeker wat werkgelegenheid betreft zijn er flinke ontwikkelingen. V&D vertrokken, waardoor veel winkelpersoneel weg moest, ontslagen bij Heerema, IHC, Damen, etc. Hoeveel bedrijven komen er en hoeveel vertrekken er? Het is belangrijk om dat nauwgezet te kunnen volgen. Op de kantorenmarkt is de leegstand iets minder. De vraag naar bedrijfsruimte stijgt, vooral naar grote kavels voor distributiecentra. Het OCD werkt ook met een bewonerspanel en een panel met ondernemers. OCD wil geen digitale panels. Dat is jammer, want dan zou je ook meer mensen sneller kunnen bereiken, en sneller reacties binnen hebben.

Gesprek met Economic Board over Roadmap Next Economy

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 december 2016 -

Drechtraad dinsdag 6 december 2016: Bij de ingekomen stukken vroeg Cor van Verk om bespreking van de brief over de Economic Board Drechtsteden en de nieuwe voorzitter. De PvdA wil graag met de voorzitter kennismaken, maar ook praten over de ontwikkelingen in onze regio, de vele ontslagen bij vooral de maritieme bedrijven. Moeten we niet ook andere bedrijfstakken aantrekken? De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een goed rapport afgeleverd: Roadmap Next Economy, over waar je naartoe moet werken met werkgelegenheid en soort bedrijvigheid. De PvdA wil dit rapport ook betrekken in de bespreking met de Economic Board. Wat voor ontwikkelingen kunnen ook voor onze regio interessant zijn?

Klik op pdf-bestand op volgende pagina (klik op Lees Meer) om het rapport te lezen.

Voedselpakketjes van de Drechtstadsboer

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 december 2016 -

In de Drechtsteden Dinsdag Carrousel Fysiek, dinsdag 6 december 2016, kwam Robert Klaassen van de Drechtstadsboer vertellen over de activiteiten die zij ontplooien. Bij de boer op de Zuidpunt van het Eiland van Dordrecht verbouwen zij groenten en fruit. Drechtstadsboer wil een ander voedselsysteem: beter en korter: Van Veld naar Bord. Alles wordt biologisch geteeld. De Drechtstadsboer heeft een online webwinkel waar groenepakketten kunnen worden besteld, in verschillende formaten en tarieven. De Drechtstadsboer wil een eigen boerderij starten, met werk voor stagieres en mensen via de Participatiewet. Ook nu werken zij daar al mee. Ter kennismaking ontving iedere aanwezige een klein biologisch voedselpakketje.

Meer samenwerking met onderwijs en bedrijven

{rs_bericht.titel}
donderdag 8 december 2016 - "Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016: Aanpak jeugdwerkloosheid - Derya Karso: Het is zeer zorgelijk te noemen dat er 800 jongeren zijn zonder startkwalificatie én zonder baan. In dat ook nog eens een regio waarin de arbeidsmarkt bijzondere uitdagingen kent. Veel banen die op de tocht staan door reorganisaties en faillissementen bij grote bedrijven. Denk aan de maritieme sector die door de Drechtsteden als heilig wordt verklaard. Maar weer terug naar de jongeren. Hoe komt het dat deze jongeren voortijdig het school verlaten en zonder een redelijk vooruitzicht op een baan thuis (of op straat) komen te zitten? De kloof tussen de arbeidsmarkt mag simpelweg niet groter worden. De bestuurder geeft aan dat ze spannende gesprekken voeren met organisaties en andere ..."

PvdA Dordrecht gaat de sportieve strijd aan met het team van Vluchtelingenwerk

{rs_bericht.titel}
maandag 5 december 2016 -

Op het terrein van voetbalvereniging Oranje Wit hebben woensdagavond 30 november 2016 vrijwilligers van de PvdA Dordrecht een voetbalwedstrijd gespeeld tegen een team van Vluchtelingenwerk. Het PvdA-team bestond uit vrijwilligers van de PvdA en juniorenspelers van Oranje Wit. Volgens coördinator Remco van der Sluis is het belangrijk om mensen met elkaar te verbinden en sport is hiervoor bij uitstek geschikt. Ondanks dat het team PvdA met een achterstand begon, is de uitslag 4-4 geworden. De bokaal voor beste speler is naar de sterspeler Amin gegaan van het Vluchtelingenwerk team. Na de wedstrijd was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van drankjes en hapjes. De activiteit biedt voor beide partijen een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen en in gesprek te gaan. Het was een geslaagde avond!

Actie voor Voedselbank - Bedankt voor al uw producten

{rs_bericht.titel}
zaterdag 3 december 2016 -

Zaterdag 3 december 2016 hield de PvdA, samen met de Voedselbank Dordrecht, een inzamelactie voor producten voor de voedselpakketten voor Dordtenaren die het financieel moeilijk hebben.

Er zijn ook dit keer weer ontzettend veel producten - die lang bewaard kunnen worden - opgehaald bij de verschillende supermarkten in Dordrecht waar de actie is gehouden.

Bedankt, voor al uw producten.

Op de foto v.l.n.r.: Jacqueline, Ayse en Bart bij Albert Heijn in de Maasplaza.

Varend Erfgoed schepen komen op Stadswerven in Zuidelijke Insteekhaven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 november 2016: Wensen/Bedenkingen Burgerinitiatief Stichting Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Groen licht voor de inrichting van de Zuidelijke Insteekhaven op Stadswerven. Er komt ruimte voor waterwoningen, plezierjachten, en nu dus ook voor oude schepen (varend erfgoed). Volgens de inspreker van Varend Erfgoed Nederland gaat het om grote schepen, ca. 10 meter lang, maar goed onderhouden. Ze worden bewoond en de bewoners hebben de plicht hun eigen boot goed te onderhouden. Hiermee komt op Stadswerven de 31e erfgoedhaven van Europa. De PvdA juicht dit van harte toe en waardeert het bijzonder dat dit dankzij de volhardendheid van Elio Barone (initiatiefnemer), en het met de steun van de Adviescommissie Fysiek ...

Meer mensen moeten kunnen genieten van wonen aan het water - liever 54 woningen op de Landtong dan een paar grote kavels

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 november 2016: Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: We lezen in de stukken dat in het laatste kwartaal van 2015 de bouwgrondexploitatie van het project Stadswerven in het kader van de prognose 2016 is geactualiseerd. Hierbij is het geprognosticeerde resultaat op contante waarde per 1 januari 2016 berekend op 41,1 miljoen. Om beter in te kunnen spelen op de nieuwe (markt)ontwikkelingen en om de bouwgrondexploitatie scherper en vollediger in beeld te kunnen brengen, is besloten om de uitgangspunten te wijzigen. Deze analyse heeft geleid tot een programmatische aanpassing op deelgebieden A, B -Noord, D, G en H. Zo is er bijvoorbeeld voor deelgebied G (de Landtong) voor gekozen om over te gaan van intensieve bebouwing (54 woningen) naar extensieve bebouwing (4-8 grote kavels), omdat gebleken is dat daar marktvraag voor is. De PvdA gaat hier niet mee accoord. Dit is een gouden plek, waar veel meer mensen kunnen genieten van wonen aan het water, en niet alleen een paar happy few. Mensen willen graag ...

Eerste passagiers super enthousiast over Nachtboot

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 - "

Donderdagavond 1 december 2016 is de eerste Nachtboot (waterbus) van start gegaan. Er waren nog niet zoveel passagiers, maar degenen die wel gebruik maakten van deze Nachtboot waren dolenthouasiast. Deze vrijdag- en zaterdagavond is het varen met de Nachtboot gratis.

D.m.v. een enquete door PvdA Statenlid Metin Celik is de bal aan het rollen gegaan. Er bleek behoefte aan een Nachtboot.

Vanaf 8 december 2016 is het iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond varen met de Nachtboot tot 1 uur, tussen Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Maar dan wel tegen betaling.

Bekijk hier het verslag en het filmpje van Peter Koster van AD/De Dordtenaar.

"

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016 - vanaf 19.35 uur, Gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 - "19.35 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: 2e Bestuursrapportage 2016 GRD 19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Aanpak toeleiding Jongeren tot 27 jaar zonder Startkwalificatie Arbeidsmarktberichten 19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Inspreker voorzitter Drechtstadsboer Thematafel Regionale Energiestrategie Warmte Koude Atlas 20.50 uur: DRECHTRAAD: 2e Bestuursrapportage 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (11e wijziging) Klik hier voor de volledige agenda en de stukken."

Meer doen aan voorkomen wateroverlast - Calamiteitenplan

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 november 2016 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 29 november 2016: Aanpak Wateroverlast in Stad en Parken - Jacqueline van den Bergh: Eerder is afgesproken om de wateroverlast in met name de parken aan te pakken, maar ook in de stad. Dat is hard nodig om ons voor te bereiden op een goede opvang en afvoer van grote hoeveelheden hemelwater. De verwachting is dat de toename van hemelwater ons veel overlast kan bezorgen als we ons niet goed voorbereiden. Bij de stortvloed van eind augustus vorig jaar kwam Dordrecht niet goed naarvoren bij de evaluatie van het Waterschap Hollandse Delta. Waterschap kon geen kontakt krijgen met Dordrecht, waardoor er niet direct efficient gehandeld kon worden. Met het Waterschap zijn daarover nu goede afspraken gemaakt. Het Waterschap Hollandse Delta heeft ...

Klachten over slecht onderhoud, stank en overlast van pand van voormalig arbeidsbureau in Kromhout

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 november 2016 -

PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh stelde in de Adviescommissie Fysiek van dinsdag 29 november 2016 een vraag aan wethouder Sleeking over de overlast van het voormalige pand van het Arbeidsbureau/Jeugdzorg in het Kromhout. De PvdA heeft klachten ontvangen over slecht onderhoud van het gebouw en omgeving, en van de tuin. Stank en ongedierte zouden voor omwonenden voor onaangename situaties zorgen. Wethouder Sleeking vertelde zelf hiervan niet op de hoogte te zijn, maar wil de situatie gaan onderzoeken. Het gebouw heeft nu een multifunctionele bestemming. De wethouder gaat het checken bij de Omgevingsdienst ZHZ, en indien nodig wordt er overgegaan tot handhaving. Het gebouw is niet van de gemeente.

Minder sloop en meer renovatie - geen sloop van Torenstraat flats

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 november 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 november 2016: Woningbouwafspraken: PALT deel 3 - Jacqueline van den Bergh: Ieder jaar wordt er 2 maal in de Adviescommissie deze z.g. PALT afspraken doorgenomen, met name het aandeel sociale woningen. Eerst was er de afspraak om 1800 sociale woningen te slopen. Dit aantal is langzaam teruggebracht naar 1500 en nu zelfs naar minder dan 1200. De beide woningbouwcorporaties die aanwezig waren - Trivire en Woonbron - zeiden beiden steeds meer de voorkeur te geven aan renovatie boven sloop. Op de vraag van de PvdA antwoordde Woonbron dat de flats in de Torenstraat niet gesloopt gaan worden. De PvdA heeft daar eerder ...

Nachtboot gaat 1 december 2016 van start

{rs_bericht.titel}
dinsdag 29 november 2016 -

Over hoe mooi het soms kan lopen Een inwoonster van Papendrecht stuurt een mail naar PvdA Statenlid Metin Celik over de slechte bereikbaarheid van Dordrecht in de avonduren. Een enquete onder inwoners van de Drechtsteden bevestigt haar verhaal. In een debat met inwoners, ondernemers en culturele instellingen omarmen bestuurders de avondboot massaal. De Drechtraad besloot om een krediet ter beschikking te stellen. Een aantal spannende debatten volgen in het Provinciehuis, de Provincie betaalt het merendeel van de kosten. En dan gaat vanaf 1 december 2016 de AVONDBOOT varen!!! Extra avondvaarten van de Waterbus op donderdag, vrijdag én zaterdag tot 01.00 uur 's nachts tussen Dordrecht, Papendrecht én Zwijndrecht. Wat een supernieuws.

Parkeren bij de Biesbosch moet gratis blijven

{rs_bericht.titel}
zondag 27 november 2016 -

Adviescommissie Bestuur en Middelen, woensdag 23 november 2016: Parkschap de Biesbosch - Peter Puik: De Biesbosch geeft bewoners en kinderen uit onze stad de kans om kennis te maken met de natuur en natuurlijk de bever. Verder genieten vele Dordtenaren op mooie dagen van de recreatieplas de Merwelanden. Dit mooie Nationale Park wordt beheerd en gerund door Parkschap De Biesbosch. Hier nemen verschillende overheden aan deel, waaronder de provincies Zuid-Holland en Brabant, de gemeente Drimmelen, Werkendam, Sliedrecht en Dordrecht. Het Parkschap staat voor grote uitdagingen om het Nationaal Park de Biesbosch goed te beheren, maar ook zelfstandig en financieel gezond te blijven. Hiervoor heeft het Parkschap verschillende verdienmodellen uitgewerkt. Deze worden nu ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 29 november 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zondag 27 november 2016 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 1: Stadwerven (Zuidelijke Insteekhaven, wijzigingen in bouwplannen, Realisatie Leefwerf De Biesbosch, brief Toekomstige bewoners aan de Werf van Schouten) Aanpak Wateroverlast in stad en parken Afspraken Woningbouw (PALT 3) Grondexploitatie Zelfbouwkavels Grondexploitatie Papeterspad ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer3: Themabijeenkomst Sociale Ontwikkelagenda/Transformatie Zorg Openstaande Moties m.b.t. Sociale Wijkteams ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5: Opgaveplan en Subsidieregeling Innovatiefonds Smart City Bevindingen en aanbevelingen onderzoek ToBe Presentatie Parkeerreserve EPV Inzichten Debat.nl Klik op Adviescommissie voor de uitgebreide agenda."

Milieuzone ook oplossing voor bevoorrading binnenstad

{rs_bericht.titel}
vrijdag 25 november 2016 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 25 november 2018 - Binnenstadservice Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: Binnenstadservice Dordrecht is 1 januari 2013 opgericht met regionale startsubsidie om een alternatief te bieden voor winkeliers en leveranciers die te maken hebben met de regeling lengtebeperking. Deze regeling is bedoeld om trillinghinder bij bewoners in de binnenstad te beperken en een bijdrage te leveren aan een duurzame binnenstad (convenant Binnenstadsontwikkeling 2014). Na drie jaar is Binnenstadservice Dordrecht op 1 januari 2016 gestopt met haar activiteiten. Te weinig winkeliers en leveranciers maakten gebruik van de diensten van Binnenstadservice Dordrecht. Belangrijke oorzaken: ...

De Theodoor Stoopprijs als speciale waardering in het bestrijden van armoede - Nomineer uw kandidaat!

{rs_bericht.titel}
vrijdag 25 november 2016 - De PvdA Dordrecht is op zoek naar mensen die altijd klaar staan voor anderen en nu zelf eens een compliment verdienen!! Wij zoeken het lokale initiatief (een persoon of groep) dat meer waardering verdient als het om vrijwillige inzet gaat om vooral armoede te bestrijden! Nomineer nu uw kandidaat!! In het kort: Periode om lokaal initiatief te nomineren 20 november - 24 december. Bekendmaking van de winnaar 15 januari 2017. De genomineerden zullen uitgenodigd worden op de nieuwjaarsreceptie van de PvdA op 15 januari 2017. Na een korte introductie zal de zaal stemmen ...

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht