Actie voor Voedselbank - Bedankt voor al uw producten

{rs_bericht.titel}
zaterdag 3 december 2016 -

Zaterdag 3 december 2016 hield de PvdA, samen met de Voedselbank Dordrecht, een inzamelactie voor producten voor de voedselpakketten voor Dordtenaren die het financieel moeilijk hebben.

Er zijn ook dit keer weer ontzettend veel producten - die lang bewaard kunnen worden - opgehaald bij de verschillende supermarkten in Dordrecht waar de actie is gehouden.

Bedankt, voor al uw producten.

Op de foto v.l.n.r.: Jacqueline, Ayse en Bart bij Albert Heijn in de Maasplaza.

Varend Erfgoed schepen komen op Stadswerven in Zuidelijke Insteekhaven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 november 2016: Wensen/Bedenkingen Burgerinitiatief Stichting Leefwerf De Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Groen licht voor de inrichting van de Zuidelijke Insteekhaven op Stadswerven. Er komt ruimte voor waterwoningen, plezierjachten, en nu dus ook voor oude schepen (varend erfgoed). Volgens de inspreker van Varend Erfgoed Nederland gaat het om grote schepen, ca. 10 meter lang, maar goed onderhouden. Ze worden bewoond en de bewoners hebben de plicht hun eigen boot goed te onderhouden. Hiermee komt op Stadswerven de 31e erfgoedhaven van Europa. De PvdA juicht dit van harte toe en waardeert het bijzonder dat dit dankzij de volhardendheid van Elio Barone (initiatiefnemer), en het met de steun van de Adviescommissie Fysiek ...

Meer mensen moeten kunnen genieten van wonen aan het water - liever 54 woningen op de Landtong dan een paar grote kavels

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 november 2016: Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: We lezen in de stukken dat in het laatste kwartaal van 2015 de bouwgrondexploitatie van het project Stadswerven in het kader van de prognose 2016 is geactualiseerd. Hierbij is het geprognosticeerde resultaat op contante waarde per 1 januari 2016 berekend op 41,1 miljoen. Om beter in te kunnen spelen op de nieuwe (markt)ontwikkelingen en om de bouwgrondexploitatie scherper en vollediger in beeld te kunnen brengen, is besloten om de uitgangspunten te wijzigen. Deze analyse heeft geleid tot een programmatische aanpassing op deelgebieden A, B -Noord, D, G en H. Zo is er bijvoorbeeld voor deelgebied G (de Landtong) voor gekozen om over te gaan van intensieve bebouwing (54 woningen) naar extensieve bebouwing (4-8 grote kavels), omdat gebleken is dat daar marktvraag voor is. De PvdA gaat hier niet mee accoord. Dit is een gouden plek, waar veel meer mensen kunnen genieten van wonen aan het water, en niet alleen een paar happy few. Mensen willen graag ...

Eerste passagiers super enthousiast over Nachtboot

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 - "

Donderdagavond 1 december 2016 is de eerste Nachtboot (waterbus) van start gegaan. Er waren nog niet zoveel passagiers, maar degenen die wel gebruik maakten van deze Nachtboot waren dolenthouasiast. Deze vrijdag- en zaterdagavond is het varen met de Nachtboot gratis.

D.m.v. een enquete door PvdA Statenlid Metin Celik is de bal aan het rollen gegaan. Er bleek behoefte aan een Nachtboot.

Vanaf 8 december 2016 is het iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond varen met de Nachtboot tot 1 uur, tussen Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Maar dan wel tegen betaling.

Bekijk hier het verslag en het filmpje van Peter Koster van AD/De Dordtenaar.

"

Agenda Drechtsteden Dinsdag 6 december 2016 - vanaf 19.35 uur, Gemeentehuis Zwijndrecht

{rs_bericht.titel}
vrijdag 2 december 2016 - "19.35 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: 2e Bestuursrapportage 2016 GRD 19.35 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Aanpak toeleiding Jongeren tot 27 jaar zonder Startkwalificatie Arbeidsmarktberichten 19.35 uur: CARROUSEL FYSIEK: Inspreker voorzitter Drechtstadsboer Thematafel Regionale Energiestrategie Warmte Koude Atlas 20.50 uur: DRECHTRAAD: 2e Bestuursrapportage 2016 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (11e wijziging) Klik hier voor de volledige agenda en de stukken."

Meer doen aan voorkomen wateroverlast - Calamiteitenplan

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 november 2016 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 29 november 2016: Aanpak Wateroverlast in Stad en Parken - Jacqueline van den Bergh: Eerder is afgesproken om de wateroverlast in met name de parken aan te pakken, maar ook in de stad. Dat is hard nodig om ons voor te bereiden op een goede opvang en afvoer van grote hoeveelheden hemelwater. De verwachting is dat de toename van hemelwater ons veel overlast kan bezorgen als we ons niet goed voorbereiden. Bij de stortvloed van eind augustus vorig jaar kwam Dordrecht niet goed naarvoren bij de evaluatie van het Waterschap Hollandse Delta. Waterschap kon geen kontakt krijgen met Dordrecht, waardoor er niet direct efficient gehandeld kon worden. Met het Waterschap zijn daarover nu goede afspraken gemaakt. Het Waterschap Hollandse Delta heeft ...

Klachten over slecht onderhoud, stank en overlast van pand van voormalig arbeidsbureau in Kromhout

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 november 2016 -

PvdA raadslid Jacqueline van den Bergh stelde in de Adviescommissie Fysiek van dinsdag 29 november 2016 een vraag aan wethouder Sleeking over de overlast van het voormalige pand van het Arbeidsbureau/Jeugdzorg in het Kromhout. De PvdA heeft klachten ontvangen over slecht onderhoud van het gebouw en omgeving, en van de tuin. Stank en ongedierte zouden voor omwonenden voor onaangename situaties zorgen. Wethouder Sleeking vertelde zelf hiervan niet op de hoogte te zijn, maar wil de situatie gaan onderzoeken. Het gebouw heeft nu een multifunctionele bestemming. De wethouder gaat het checken bij de Omgevingsdienst ZHZ, en indien nodig wordt er overgegaan tot handhaving. Het gebouw is niet van de gemeente.

Minder sloop en meer renovatie - geen sloop van Torenstraat flats

{rs_bericht.titel}
woensdag 30 november 2016 -

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 29 november 2016: Woningbouwafspraken: PALT deel 3 - Jacqueline van den Bergh: Ieder jaar wordt er 2 maal in de Adviescommissie deze z.g. PALT afspraken doorgenomen, met name het aandeel sociale woningen. Eerst was er de afspraak om 1800 sociale woningen te slopen. Dit aantal is langzaam teruggebracht naar 1500 en nu zelfs naar minder dan 1200. De beide woningbouwcorporaties die aanwezig waren - Trivire en Woonbron - zeiden beiden steeds meer de voorkeur te geven aan renovatie boven sloop. Op de vraag van de PvdA antwoordde Woonbron dat de flats in de Torenstraat niet gesloopt gaan worden. De PvdA heeft daar eerder ...

Nachtboot gaat 1 december 2016 van start

{rs_bericht.titel}
dinsdag 29 november 2016 -

Over hoe mooi het soms kan lopen Een inwoonster van Papendrecht stuurt een mail naar PvdA Statenlid Metin Celik over de slechte bereikbaarheid van Dordrecht in de avonduren. Een enquete onder inwoners van de Drechtsteden bevestigt haar verhaal. In een debat met inwoners, ondernemers en culturele instellingen omarmen bestuurders de avondboot massaal. De Drechtraad besloot om een krediet ter beschikking te stellen. Een aantal spannende debatten volgen in het Provinciehuis, de Provincie betaalt het merendeel van de kosten. En dan gaat vanaf 1 december 2016 de AVONDBOOT varen!!! Extra avondvaarten van de Waterbus op donderdag, vrijdag én zaterdag tot 01.00 uur 's nachts tussen Dordrecht, Papendrecht én Zwijndrecht. Wat een supernieuws.

Parkeren bij de Biesbosch moet gratis blijven

{rs_bericht.titel}
zondag 27 november 2016 -

Adviescommissie Bestuur en Middelen, woensdag 23 november 2016: Parkschap de Biesbosch - Peter Puik: De Biesbosch geeft bewoners en kinderen uit onze stad de kans om kennis te maken met de natuur en natuurlijk de bever. Verder genieten vele Dordtenaren op mooie dagen van de recreatieplas de Merwelanden. Dit mooie Nationale Park wordt beheerd en gerund door Parkschap De Biesbosch. Hier nemen verschillende overheden aan deel, waaronder de provincies Zuid-Holland en Brabant, de gemeente Drimmelen, Werkendam, Sliedrecht en Dordrecht. Het Parkschap staat voor grote uitdagingen om het Nationaal Park de Biesbosch goed te beheren, maar ook zelfstandig en financieel gezond te blijven. Hiervoor heeft het Parkschap verschillende verdienmodellen uitgewerkt. Deze worden nu ...

Agenda's Adviescommissies dinsdag 29 november 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
zondag 27 november 2016 - "ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 1: Stadwerven (Zuidelijke Insteekhaven, wijzigingen in bouwplannen, Realisatie Leefwerf De Biesbosch, brief Toekomstige bewoners aan de Werf van Schouten) Aanpak Wateroverlast in stad en parken Afspraken Woningbouw (PALT 3) Grondexploitatie Zelfbouwkavels Grondexploitatie Papeterspad ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer3: Themabijeenkomst Sociale Ontwikkelagenda/Transformatie Zorg Openstaande Moties m.b.t. Sociale Wijkteams ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5: Opgaveplan en Subsidieregeling Innovatiefonds Smart City Bevindingen en aanbevelingen onderzoek ToBe Presentatie Parkeerreserve EPV Inzichten Debat.nl Klik op Adviescommissie voor de uitgebreide agenda."

Milieuzone ook oplossing voor bevoorrading binnenstad

{rs_bericht.titel}
vrijdag 25 november 2016 -

Adviescommissie Fysiek dinsdag 25 november 2018 - Binnenstadservice Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: Binnenstadservice Dordrecht is 1 januari 2013 opgericht met regionale startsubsidie om een alternatief te bieden voor winkeliers en leveranciers die te maken hebben met de regeling lengtebeperking. Deze regeling is bedoeld om trillinghinder bij bewoners in de binnenstad te beperken en een bijdrage te leveren aan een duurzame binnenstad (convenant Binnenstadsontwikkeling 2014). Na drie jaar is Binnenstadservice Dordrecht op 1 januari 2016 gestopt met haar activiteiten. Te weinig winkeliers en leveranciers maakten gebruik van de diensten van Binnenstadservice Dordrecht. Belangrijke oorzaken: ...

De Theodoor Stoopprijs als speciale waardering in het bestrijden van armoede - Nomineer uw kandidaat!

{rs_bericht.titel}
vrijdag 25 november 2016 - De PvdA Dordrecht is op zoek naar mensen die altijd klaar staan voor anderen en nu zelf eens een compliment verdienen!! Wij zoeken het lokale initiatief (een persoon of groep) dat meer waardering verdient als het om vrijwillige inzet gaat om vooral armoede te bestrijden! Nomineer nu uw kandidaat!! In het kort: Periode om lokaal initiatief te nomineren 20 november - 24 december. Bekendmaking van de winnaar 15 januari 2017. De genomineerden zullen uitgenodigd worden op de nieuwjaarsreceptie van de PvdA op 15 januari 2017. Na een korte introductie zal de zaal stemmen ...

Stoppen met Cooperatie Parkeerservice - Parkeerservice bleek toch niet de gedroomde partner

{rs_bericht.titel}
vrijdag 25 november 2016 -

Adviescommissie Fysiek woensdag 23 november 2016 - Uittreding Cooperatie Parkeerservice - Jacqueline van den Bergh: De PvdA is er niet erg rauwig om dat we stoppen met deze Parkeerservice, omdat toch erg onduidelijk was en bleef of de dienstverlening wel klopte. Waarom kan onze eigen afdeling Parkeren de diensverlening niet blijven verzorgen, of waarom niet met andere partijen in zee gaan? Voor de PvdA was vooral de digitalisering van de parkeerdiensten en het mobiele betalen overal belangrijk. Steeds zei wethouder van der Linden echter dat Parkeerservice een uitstekende capabele partner was. Waar kwam deze roze bril vandaan bij de kontakten en gesprekken? Waarom is niet eerder ingeschat dat Parkeerservice niet aan de verwachtingen kon voldoen? Handhaving is uitbesteed, maar Meldkamer en Vergunningen blijven nu voorlopig bij de eigen gemeente. En als het aan de PvdA ligt, blijven onze eigen ambtenaren alles wat met parkeren te maken heeft, zelf verzorgen. Want we kunnen het dus blijkbaar wel. Wethouder van der Linden ...

Nachtboot gaat van start op donderdagavond 1 december 2016 - eerste 3 dagen gratis - vaar met ons mee

{rs_bericht.titel}
vrijdag 25 november 2016 -

De Nachtboot (waterbus) gaat donderdagavond 1 december 2016 voor het eerst varen. Op initiatief van PvdA Statenlid Metin Celik en een bewoonster uit Papendrecht (en met financiele steun van Provincie en Drechtsteden) is er nu een waterbus die op donderdag- vrijdag- en zaterdagavond tot 1 uur 's nachts gaat varen tussen Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Als er per keer minimaal 10 personen staan op de pontons, dan blijft de waterbus varen. Als start is het varen dit weekend gratis.

Om dit heuglijke feit te vieren varen de PvdA fractieleden Peter Puik, Cor van Verk, Inge Stevens en Jacqueline van den Bergh mee met de eerste Nachtboot op donderdagavond 1 december, vanaf de Merwedekader, ca. 22.00 uur. Wij zien u ook graag op de nachtboot !

Voor 2 euro lid worden van de PvdA

{rs_bericht.titel}
vrijdag 25 november 2016 - "Tot en met 5 december 2016 kunnen mensen voor 2 euro lid worden van de PvdA om nog mee te kunnen stemmen met de Lijsttrekkersverkiezing. Tot die periode worden nieuwe leden binnen 24 uur aangemeld. We moedigen mensen dan ook van harte aan - als zij het van belang achten wie straks bij de PvdA de kar gaat trekken - om lid te worden als ze dat nu niet zijn. Klik hier voor meer informatie over de kandidaten Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. "

PvdA: Vloerverlichting bij zebrapaden en fietspaden Groenezoom Rotonde / Andere oplossing voor afsluiten Kilweg

{rs_bericht.titel}
donderdag 24 november 2016 -

In de Adviescommissie Fysiek stelde PvdA vroeg raadslid Jacqueline van den Bergh aan wethouder van der Linden naar de evaluatie Rotonde Groenezoom. Deze rotonde is onlangs veiliger gemaakt en er zou een evaluatie volgen. Een soort evaluatie is er geweest. De wethouder beloofde deze informatie naar de commissieleden te sturen. De PvdA denkt dat vloerverlichting bij de zebrapaden en de fietspaden een goede maatregel is. Zodat - zeker in deze donkere tijden - voetgangers en fietsers beter zichtbaar zijn. Bij de bespreking van deze informatiebrief wil de PvdA dan het plan van de lichten in de grond bespreken. Ook vroeg Jacqueline of het nu wel zo verstandig is om door de afsluiting van de Kilweg in Sterrenburg het verkeer nu over de Zeedijk te laten gaan. Is er geen andere oplossing vroeg zij zich af. Wethouder vd Linden vertelde met bewoners in gesprek te zijn om de situatie opnieuw te bekijken.

Milieuzone in binnenstad en Schil, mobiele metingen, en Overlast Houtstook tegengaan

{rs_bericht.titel}
donderdag 24 november 2016 -

Adviescommissie woensdag 23 november 2016: Voortgang Aanpak Luchtkwaliteit - Jacqueline van den Bergh: Dordrecht zegt dat we binnen de normen zitten voor de luchtkwaliteit. Maar andere bronnen - WHO normen, Milieudefensie - laten andere geluiden horen, het is niet goed toeven in de steden. Het Europees Milieu Agentschap stelt zelfs in zijn rapport over de luchtkwaliteit in Europa dat de Nederlandse luchtkwaliteit slecht scoort in vergelijking met andere Europese landen. Nu is Nederland veel compacter gebouwd en heeft in verhouding weinig open ruimte t.o.v. andere landen, maar het betekent wel dat er nog werk te doen is, ook in Dordrecht niet. Grootste vervuiler is het verkeer over weg en water in Dordrecht. PvdA wil dan ook extra maatregelen. Zoals: een milieuzone in binnenstad en Schil, meer groen langs wegen, mobiele luchtkwaliteitsmetingen en 80 km op de N3. Om 80 km op de N3 te realiseren is wethouder ...

Wijzigingen aanbrengen in PvdA Verkiezingsprogramma

{rs_bericht.titel}
woensdag 23 november 2016 -

Beste PvdA-leden,

In de ALV van donderdag 17 november 2016 is stilgestaan bij de voorbereidingen van het landelijke verkiezingsprogramma, en heeft het nieuwe bestuurslid Herman van der Plas uitgelegd hoe je via de ledenkamer op de landelijke pvda-website amendementen kunt indienen en ondersteunen. Over het algemeen is het bestuur behoorlijk tevreden over de inhoud van het programma, en zien we geen dringende aanleiding tot moties of amendementen.

Herman heeft een overzichtje gemaakt van lokaal relevante onderdelen en heeft gisteren nog in de ledenkamer gekeken welke amendementen daarop eventueel zijn ingediend. Dat blijken er maar enkele te zijn, en verder is opvallend dat het aantal benodigde likes (100) over de hele linie nog lang niet in zicht is.

Om jullie te helpen ...

PvdA neemt afscheid van Belthurepark

{rs_bericht.titel}
woensdag 23 november 2016 - Gemeenteraad dinsdag 22 november 2016: Heroverweging Toekomst Belthurepark - Jacqueline van den Bergh: De PvdA neemt afscheid van Belthurepark, en niet alleen van Belthurepark maar ook van het dun en duur bouwen, ofwel van rustig wonen in het groen zoals het verwoord is in de Structuurvisie. Wij nemen afscheid van het woningbouw in de polder. Dordtenaren willen niet dat er gebouwd wordt in de polder. Nu is het moment om daar een punt achter te zetten. In Amendement van BVD (de grootste coalitiepartij) staat dat er alternatieven zijn voor het bouwen in het dun en dure segment op andere plekken dan in de polder. Hoe gaat het nu verder met de ambitie van het college om dun en duur te bouwen? Neemt u nu volledig afscheid van de ambitie van dun en duur bouwen ofwel rustig wonen in het groen? - zoals die is ..

Agenda Adviescommissies woensdag 23 november 2016 - 20.00 uur in Stadskantoor

{rs_bericht.titel}
maandag 21 november 2016 - "ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - Vergaderkamer 1: Onderzoek Clientondersteuning in Dordrecht Stijging Meldingen Verwarde Personen regio Rotterdam Art.40 vragen PvdA en Antwoorden College over Zorgmijders Actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit 2016/2017 ADVIESCOMMISSIE BESTUUR&MIDDELEN - Vergaderkamer 3: Stichting Breedband Drechtsteden Rekenkamercommissie: Werkplan 2017 Zienswijzen Vernieuwde Systematiek Trap op Trap af Natonaal Park De Biesbosch: Zienswijzen Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - Vergaderkamer 5: Voorgangsrapportage Luchtkwaliteit Binnenstadservice Dordrecht Uittreding Cooperatie ParkeerService en Voortgang Digitalisering Parkeervergunningen Klik op Adviescommissie voor de complete agenda. "

Agenda Gemeenteraad dinsdag 22 november 2016 - vanaf 20.30 uur in Stadhuis

{rs_bericht.titel}
maandag 21 november 2016 - "Ter bespreking: Heroverweging toekomst Belthurepark Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Klik hier voor de complete agenda"

Aandelen Eneco behouden na de splitsing en niet verkopen

{rs_bericht.titel}
vrijdag 18 november 2016 -

Gemeenteraad dinsdag 15 november 2016: Wensen/Bedenkingen Splitsing Eneco Holding - Peter Puik: Eneco is wettelijk verplicht om zich te splitsen in een productie/handelspoot en een transportpoot (gaat naar Stedin). Daar is veel verzet tegen, maar het moet nu eenmaal gebeuren. Dordrecht is een van de aandeelhouders van Eneco, en ontvangt jaarlijks dividend over die aandelen, wat is gunstig voor onze Begroting. Er ligt nu de keuze om de aandelen i.v.m. de splitsing te verkopen, ofwel de aandelen vast te houden en wellicht jaarlijks minder dividend te ontvangen. De PvdA kiest ervoor om de aandelen te behouden, ook al is het onzeker wat nu precies het dividend zal worden. En gaat accoord met het gemeentevoorstel. Je ontvangt in ieder geval jaarlijks een bepaald bedrag, dat je kunt gebruiken in de Begroting. Wethouder Mos verwacht zo'n 7 - 9 miljoen.

Motie veel betere informatie over risicovolle bedrijven

{rs_bericht.titel}
vrijdag 18 november 2016 -

De PvdA statenleden Ron Hillebrand en Willem Minderhout hebben in de Provinciale Staten een motie ingedien om ervoor te zorgen dat er veel betere informatie komt voor omwonenden over risicovolle bedrijven, zoals DuPont. Dit zijn de zogeheten BRZO-bedrijven, die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven. Vaak is concrete informatie over dit soort bedrijven moeilijk te vinden via websites e.d. De motie wil dat DCMR Milieudienst Rijnmond een interactieve kaart opneemt op hun website met alle BRZO-bedrijven in Zuid-Holland, waaraan informatie over BRZO-bedrijven is gelinkt. Deze kaart moet ook op gemeentelijke websites gepubliceerd kunnen worden. Zodat bewoners over duidelijke informatie kunnen beschikken. De motie is aangenomen.

Klik op Lees meer om de motie te lezen.

1 Wethouder per stad in Drechtstedenbestuur

{rs_bericht.titel}
vrijdag 18 november 2016 - "Gemeenteraad dinsdag 15 november: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) - Cor van Verk: Onze gemeente wil dat er 2 Dordtse wethouders in het Drechtstedenbestuur blijven zitten. Het was altijd 1 wethouder per Drechtsteden gemeente. De PvdA wil hieraan vasthouden. "Het gaat om de kwaliteit", aldus Cor van Verk. Dordrecht moet niet willen domineren. Volgens burgemeester Brok is het logisch dat Dordrecht 2 vertegenwoordigers in het Drechtstedenbestuur heeft en houdt. Het is een centrumgemeente, zit in veel netwerken en aan overlegtafels. Alleen Dordrecht zit bij de 31 grotere gemeenten, de andere Drechtsteden niet. En Dordrecht betaalt ook het meeste in de GRD. 2 Dordtse wethouders voor sociale zaken en zorg is juist goed. De PvdA is het hiermee niet eens. Je moet kijken naar de kwaliteit, en niet naar het aantal wethouders. Het blijft vooralsnog onbeslist. Over het CDA amendement om 2 wethouders vast te leggen moet volgende gemeenteraadsvergadering weer worden besloten, omdat de stemmen staakten (evenveel voor als tegen)."

Deel dit bericht

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte.

Copyright © 2017 | PvdA Dordrecht