Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

8. INGE STEVENS

Zorg
In iedere wijk een zorgcentrum waar mensen makkelijk binnen kunnen stappen. Een zorgcentrum waar met jou wordt meegedacht en waar je je eigen verantwoordelijkheid houdt.

Veiligheid van het kind
Kinderen en jongeren moeten veilig opgroeien in hun eigen omgeving. In sommige gevallen is dit niet mogelijk en moet jeugdzorg ingrijpen. Als dit bekent dat het kind tijdelijk uit huis geplaatst wordt moet dit, indien mogelijk, in eigen omgeving.

Armoede
Kinderen die opgroeien in armoede hebben extra ondersteuning nodig. Voor deze groep kinderen kan deelname aan sport, cultuur of kunst een middel zijn om verder te komen. Wanneer ouders dit niet kunnen betalen kan er een beroep worden gedaan op stichting Leergeld.

Werk
Werk is inkomen en geeft de nodige sociale contacten. Daarom wil ik extra ondersteuning voor jongeren en 50 plussers die moeilijk aan het werk komen.

Email: inge@ingestevens.nl

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief