Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

7. MARTIJN WEHRMEIJER

•    Meer ruimte voor de Dordtse ondernemers en kleine zelfstandigen om te ondernemen. Dat wil ik bereiken door: Het terugdringen van de bureaucratie, ondersteuning bieden bij wet- en regelgeving,    mogelijkheden creëren voor goedkope (bedrijfs)huisvesting voor startende
ondernemers.

•     Werk, werk, werk voor kwetsbare groepen in de Dordtse samenleving, waaronder schoolverlaters, mensen van de sociale werkvoorziening en diegene die noodgedwongen in de bijstand zitten. Dat gaan we realiseren door werkgevers ‘warm te maken’ om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.

•     Bewoners niet alleen laten meepraten, maar ook daadwerkelijk invloed geven door hen te laten beslissen waar het geld van hun wijk in wordt geïnvesteerd.

Email: m.wehrmeijer@hetnet.nl

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief