Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

3. PETER PUIK

In het dagelijkse leven ben ik wijkcoördinator. Samen met bewoners werk ik dagelijks aan een betere buurt. Met deze kennis en ervaring ga ik mij de komende jaren richten op:

Leefbare wijken voor alle inwoners van Dordrecht. Waar kinderen veilig kunnen opgroeien en waar mensen meebeslissen over wat er in de buurt gebeurt.

Goede en betaalbare zorg. Ouderen in de buurt verdienen zorg dichtbij huis waar aandacht is voor iedereen.

Veilig Verkeer. Dit betekent dat knelpunten moeten worden aangepakt zoals het te hard rijden op wegen als Krommedijk, Singel en Toulonselaan.

Stem PvdA kies Puik!

Email: p.puik@hotmail.com

Twitter: @peterpuik

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief