Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

PVDA PROVINCIAAL STATENLID STELT VRAGEN OVER VLUCHTROUTE/AANRIJROUTE BIJ DUPONT/CHEMOURS

PVDA PROVINCIAAL STATENLID STELT VRAGEN OVER VLUCHTROUTE/AANRIJROUTE BIJ DUPONT/CHEMOURS

Tijdens het interpellatiedebat over de PFOA-uitstoot bij DuPont/Chemours heeft PvdA Statenlid Willem Minderhout onder andere inzage gevraagd in de inspectierapporten. Deze zouden pas op zijn vroegst eind mei 2016 beschikbaar kunnen zijn. Sinds kort zijn ons echter door het Algemeen Dagblad twee inspectierapporten toegestuurd uit 2010 en 2011, als mede een advies van de Veiligheidsregio uit 2011. Uit deze rapporten blijkt dat DuPont (thans Chemours) niet voldeed aan de brandveiligheidsvoorschriften. De Veiligheidsregio toonde zich daarom en vanwege het feit dat de Dupont/Chemours-fabriek slechts vanuit een richting kan worden bereikt huiverig met betrekking tot de vergunning voor de aanlanding van methanol en chloroform per boot.

De PvdA wil tijdens de commissievergadering van 11 mei 2016 de gedeputeerde de volgende vragen stellen: ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: STADSWERVEN EEN MIX VAN HISTORISCHE BOTEN, DE RENE SIEGFRIED, PLEZIERJACHTEN, WATERWONINGEN en veel karakteristieke woningen

PVDA: STADSWERVEN EEN MIX VAN HISTORISCHE BOTEN, DE RENE SIEGFRIED, PLEZIERJACHTEN, WATERWONINGEN en veel karakteristieke woningen

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Bestemmingsplan (BP) Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: In het Bestemmingsplan is ruimte gelaten om meer gebruik te maken van het water in de Zuidelijke Insteekhaven. Hoewel wethouder Sleeking het Bestemmingsplan niet concreet wil maken wat het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch betreft, zegt hij dat dit BP die plannen niet tegenhoudt. Het is mogelijk, maar hij heeft meer tijd nodig om alle belangen af te wegen. Historische boten en de Rene Siegfried worden niet concreet genoemd met ligplaatsen. De Noordelijke Insteekhaven wordt gedempt in dit BP. De PvdA wil de mogelijkheid om dit water (gedeeltelijk) open te houden, ook ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: OPKNAPPEN SPUIBOULEVARD PRIMA - laat commerciele partijen dat ontwikkelen onder regie van gemeente

PVDA: OPKNAPPEN SPUIBOULEVARD PRIMA - laat commerciele partijen dat ontwikkelen onder regie van gemeente

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 apil 2016: Ontwikkelvisie Spuiboulevard - Jacqueline van den Bergh: De gemeente wil het gebied van Spuiboulevard gaan ontwikkelen. Daar zijn diverse redenen voor: veel kantoren staan leeg (o.a. voormalig Belastingkantoor), het huidige Stadskantoor is verouderd, en het hele gebied is niet echt aantrekkelijk te noemen. Men wil er aantrekkelijke woningen voor in de plaats laten komen, gecombineerd met kantoren. Vooral het Stadskantoor met plein is kil en de gebouwen (incl. Belastingkantoor) zijn bepaald geen pareltjes te noemen. De PvdA ziet dan ook voordelen in het opknappen, maar vraagt zich af of je je als gemeente als projectontwikkelaars moet ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: DORDRECHT DE OUTLET STAD VAN NEDERLAND - LEEGSTANDSVERORDENING LAAT ONZE STAD SCHIJNEN ALS EEN PAREL

PVDA: DORDRECHT DE OUTLET STAD VAN NEDERLAND - LEEGSTANDSVERORDENING LAAT ONZE STAD SCHIJNEN ALS EEN PAREL

Adviescommissie Bestuur & Middelen, dinsdag 26 april 2016: Programma Levendige Binnenstad - Peter Puik: De PvdA heeft wederom gepleit voor een betere branding van onze stad, zoals bijvoorbeeld DE OUTLET STAD VAN NL. Dit punt wordt meegenomen (qua branding) in een expert groep die aan de slag gaat. Ook wil de PvdA dat er een Leegstandsverordening komt: wethouder Sleeking gaat bekijken welke steden dit doen en wat de voor en nadelen van zijn en komt dan met een voorstel naar de commissie.

 

Lees meer Reageer

PVDA: GRATIS BUSVERVOER VOOR OUDEREN EN VOOR MINIMA

PVDA: GRATIS BUSVERVOER VOOR OUDEREN EN VOOR  MINIMA

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Concessie Busvervoer - Jacqueline van den Bergh: Zowel Arriva als de Provincie gaven een korte presentatie over wat men in de Drechtsteden wil met het busvervoer en waar het nog kan verbeteren. De oude aanbesteding (aan Arriva) loopt in 2018 af, en begin 2017 begint de nieuwe aanbesteding. Nu vindt de inventarisatie plaats van wensen bij de diverse steden, deze avond dus bij Dordrecht. Reizigers worden in diverse categorieen ingedeeld, met het doel de dienstverlening te verfijnen. Zo heb je: Vergrijsde Eenvoud (eufemisme voor arme ouderen), Landelijk Leven, Elitaire Topklasse, Vrijheid en Ruimte, Rijpe Middenklasse, Sociale Huurders, Kind en Carriere, Modale Koopgezinnen, Goed Stadsleven, Samen Starten, Stedelijke Balanceerders, etc. Voor de PvdA is belangrijk: Veiligheid in de bus, gratis busvervoer voor ouderen en Minima, en een busverbinding naar voorzieningen, zoals naar de begraafplaats (bijvoorbeeld door een paar maal per dag te rijden en niet om de 15 minuten).

 

Lees meer Reageer

MERWESTEINPARK: EEN PARK DOOR BURGERS GESCHONKEN - een park van en door burgers

MERWESTEINPARK: EEN PARK DOOR BURGERS GESCHONKEN - een park van en door burgers

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 26 april 2016: Park Merwestein - Jacqueline van den Bergh: De voorzitter van Stichting Park Merwestein - Peter Bos - kwam inspreken en vertelde dat het park moet blijven zoals het is. Het bestuur van het park is geschrokken van de plannen van het college om het Werfje in het park te verkopen. Men vreest dat daardoor de grenzen van het park worden aangetast, en het park kleiner wordt. Er is altijd een goed overleg tussen de stichting en de gemeente, maar Peter zei zich overvallen te voelen door de nieuwe plannen. Deze plannen zijn niet met de Stichting besproken. De gemeente wil het Werfje (pand met monumenten status, waarin onderhoudsmateriaal is opgeslagen) verkopen, omdat bezuinigingen nu eenmaal zijn afgesproken. "Het gaat dan om een bezuiniging van 9000 euro 

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 APRIL 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 26 APRIL 2016 - 20 uur, in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 1: Programma Levendige Binnenstad (vervolg eerdere behandeling); Participatie-Inspraakverordening Dordrecht; Krediet t.b.v. onderzoek ToBe

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - op locatie bij Sociaal Team in Bankastraat 10: Transitieavond 3 Decentralisaties

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 3: Inspreker de heer Bos namens Stchting Park Merwestein; Concessieverlening Busvervoer; Ontwikkelvisie Spuiboulevard - Beschikbaar stellen krediet inzake Transacties Spuiboulevard; Bestemmingsplan Stadswerven

 

Lees meer Reageer

PVDA: GAT IN BRUG ONMOGELIJK - maak opstapplaats(en) langs de Voorstraathaven

PVDA: GAT IN BRUG ONMOGELIJK - maak opstapplaats(en) langs de Voorstraathaven

Raadsleden - onder wie Cor van Verk en Jacqueline van den Bergh - gingen zaterdagochtend 23 april 2016 met de Dordtevaer op uitnodiging van Dries Schilten (Centre Ville) door de Voorstraathaven onder de Visbrug door. Om aan te tonen dat het Gat in de Visbrug niet uitvoerbaar is.

Klik hier voor filmpje (AD/De Dordtenaar)

Er is een verschil in waterhoogte van ruim 1 meter tussen hoog en laag water. Vanaf het water is de ruimte onder de brug veel te klein - je zit zo met je hoofd tegen de bovenkant. Plus er is onvoldoende ruimte voor een steiger, om bootjes aan te leggen. Daarbij komt ook nog eens dat ...

 

Lees meer Reageer

PVDA MIST DE LOCATIES OMGEVING A16 EN BOERENERF

PVDA MIST DE LOCATIES OMGEVING A16 EN BOERENERF

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Structuurvisie Windenergie - Jacqueline van den Bergh: PvdA blijft vinden dat we te weinig doen en dat het tempo te langzaam is. We hebben al met al nog maar 4 windmolens vastgesteld op Kil 4. De Structuurvisie en de MER geven op zich wel ruimte om molens te plaatsen, maar de PvdA mist in de Structuurvisie de A16 locatie en mogelijkheden bij boeren. De Structuurvisie is daarop niet aangepast. Wij delen de zorgen in de Zienswijzen van de provincie wat betreft het tempo. De provincie spreekt van “versnellingsmogelijkheden”. Waar ziet de wethouder die versnellingsmogelijkheden? Daarnaast wil de Provincie dat de opgenomen randvoorwaarden niet leiden tot bovenwettelijke regels en cumulatieve barrieres op het gebied van veiligheidseisen en risicozoneringen. Dat doet u namelijk wel. Dit geldt dat met name voor de industriegebieden in het Zeehavengebied. Wij hebben de indruk dat het Havenbedrijf Rotterdam hierin een dominante rol speelt. De PvdA wil dat u ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: KRIJGT KUNSTMIN EEN BUITENRUIMTE MET MEER PARKEERGELEGENHEID VOOR MINDERVALIDEN?

PVDA: KRIJGT KUNSTMIN EEN BUITENRUIMTE MET MEER PARKEERGELEGENHEID VOOR MINDERVALIDEN?

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 19 april 2016: Inrichtingsplan Buitenruimte Kunstmin - Nilufer Sonmezer: Het plan van de inrichting van de buitenruimte van Kunstmin werd gepresenteerd. Op zich ziet het plan er leuk uit. Het blijft een vraagteken of er meer parkeergelegenheid gaat komen voor mindervaliden, omdat de wethouder dit nog gaat terugkoppelen. Voor de PvdA is dit een belangrijk punt. Los daarvan, waren de kosten van de inrichting eerst geraamd op 600.000 euro, nu is er een aangepast plan van de tuin, waarin de kosten met helft zijn gedaald naar 300.000 euro. Het is dus toch mogelijk om met minder kosten de tuin aantrekkelijk in te richten. Zeker omdat de DURE elementen eruit zijn gehaald. Volgens ons hebben de mensen die een klacht hadden over de te dure buitenruimte van Kunstmin er niet om gevraagd dat hun belastinggeld wordt uit gegeven aan DURE elementen om anderen te pleasen. Nu krijgen we een mooie omgeving voor Kunstmin en wel voor nog minder kosten. Wij blijven er scherp op...

 

Lees meer Reageer

PVDA: GA IN GESPREK MET KERKEN, Q-PARK EN DE PRINSEMARIJ - meer ruimte voor vol parkeren, geen parkeervakken meer

PVDA: GA IN GESPREK MET KERKEN, Q-PARK EN DE PRINSEMARIJ - meer ruimte voor vol parkeren, geen parkeervakken meer

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Parkeren Mauritsweg en omgeving - Peter Puik: De bewonersenquete over invoering betaald parkeren is massaal door bewoners afgewezen. Men wil geen betaald parkeren in hun wijk. De gemeente had met de begeleidende brief de indruk gewekt betaald parkeren te willen invoeren. Dit kan uiteraard niet. Betaald parkeren kan alleen ingevoerd worden als een meerderheid van bewoners dat wil in hun buurt of wijk. Uit een eerdere scan vanuit de gemeente is daarnaast gebleken dat het met die parkeerdruk wel meevalt. Alleen op bepaalde momenten (kerkbezoek op zondag) en op sommige plekken in de wijk. De PvdA adviseerde wethouder van der Linden dan ook - evenals andere partijen - om in gesprek te gaan met de kerken, met Q-park (eigenaar parkeerterrein bij NS) en de Prinsemarij over het parkeren. De Prinsemarij heeft ...

 

Lees meer Reageer

BESTEMMINGSPLAN STADSWERVEN: STICHTING LEEFWERF EN DE RENE SIEGFRIED WILLEN MEER ZEKERHEID

BESTEMMINGSPLAN STADSWERVEN: STICHTING LEEFWERF EN DE RENE SIEGFRIED WILLEN MEER ZEKERHEID

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Sprekersplein Bestemmingsplan Stadswerven - Jacqueline van den Bergh: Stichting Leefwerf de Biesbos en de Rene Siegfried waren de insprekers. Hoewel het Bestemmingsplan Stadswerven zegt ruimte te bieden aan water-culturele-historische initiatieven willen de insprekers meer zekerheid. Het Bestemmingsplan is te open geformuleerd. Stichting Leefwerf wil ca. 10 historische woonboten in de Zuidelijke Insteekhaven. De combinatie met plezierjachten en waterwoningen is mogelijk. Er zijn investeringen gedaan en dan wil men erop kunnen vertrouwen dat het initiatief van de historische boten ook daadwerkelijk doorgang kan vinden. Er moeten afspraken gemaakt worden met ...

 

Lees meer Reageer

PVDA VRAGEN OVER GROENONDERHOUD EN VERKOOP WERFJE IN MERWESTEINPARK

PVDA VRAGEN OVER GROENONDERHOUD EN VERKOOP WERFJE IN MERWESTEINPARK

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 19 april 2016: Jacqueline van den Bergh stelde aan wethouder Reynvaan vragen over het groenonderhoud in park Merwestein en de verkoop van het 'werfje' (loods). Zij had mensen gesproken die nu vrijwillig het onderhoud doen in het park en een oogje in het zeil houden. Het groenonderhoud gaat straks centraal geregeld worden en komt op afstand te staan van het park. Waarom gaat u dit zo doen? En waarom wordt het gebouwtje in het park verkocht? Dit wordt nu gehuurd door de vrijwilligers. De tendens is dat meer bewoners vrijwillig in hun omgeving en wijk het groen onderhouden. Dat hoeft de gemeente dus niet ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 19 APRIL 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 19 APRIL 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FSIEKE LEEFOMGEVING - vergaderkamer 1: Bestemmingsplan Stadwerven; Parkeeronderzoek Krispijn; Structuurvisie Windenergie in Dordrecht; Startmemo Stad in Beweging (Intercitydossier)

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 3: Aanbevelingen Rekenkamercommissie 'Dordt op Stoom' over het Evenementenbeleid; Startnotitie Lange Termijn Perspectief 'Nieuw Dordts Peil'; Vastgoednota 2016-2018

ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING - vergaderkamer 5: Uitvoeringsagenda Mantelzorg en Budget Mantelzorgondersteuning 2016; Complimenten aan Mantelzorgers; Krediet Inrichting Buitenruimte Schouwburg Kunstmin; Cultuureducatie

 

 

 

Lees meer Reageer

FEESTELIJKE OPENING BIJ SPEELTUIN OOSTERKWARTIER IN REELAND

FEESTELIJKE OPENING BIJ SPEELTUIN OOSTERKWARTIER IN REELAND

Zaterdag 16 april 2016 was weer de opening van een nieuw speelseizoen met het Lentefeest. Veel ouders met hun kinderen waren naar de speeltuin gekomen. Het fanfareorkest De Heertjes verzorgde de muziek. Het was een vrolijke middag, zonder regen en met een beetje zon. Er is een nieuw bestuur, en er is een grote groep vrijwilligers, ook nieuwe vrijwilligers zijn erbij gekomen. Er komen eveneens activiteiten voor volwassenen. De activiteiten worden verbreed. De speeltuin Oosterkwartier wil een ontmoetingsplek zijn voor de wijk, waar ook kinderen veilig kunnen spelen met allerlei activiteiten gedurende het hele seizoen.

Er werd afscheid genomen van het oude bestuur, onder wie Lenny Scheurwater (secretaris), Jopie Burggraaf (penningmeester) en Jacqueline van den Bergh (voorzitter).

 

Lees meer Reageer

3000 BANEN VERDWENEN UIT DORDRECHT - banen weer terughalen

3000 BANEN VERDWENEN UIT DORDRECHT - banen weer terughalen

Vrijdagmiddag 15 april 2016 was er in Den Witten Haen aan de Groenmarkt een geanimeerde discussie over aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens, Arbeidsmarktdeskundige Arie van de Herik, wethouders Bert van de Burgt en Dorien Zandvliet, en Peter Vrancken van DaVinci College waren gastsprekers. Onder leiding van Hans Spigt werd het gesprek gevoerd, ook met de aanwezigen. Er is veel mis met die aansluiting. Jongeren halen hun diploma niet, of hebben een diploma voor werk waar geen vraag naar is. Jongeren kiezen opleidingen waar nauwelijks vraag naar is, en er is steeds meer vraag naar hoger gekwalificeerd personeel, met name in de technische/ICT sector waar weinig aanbod van personeel is. Maar volgens wethouder Dorien Zandvliet uit Alblasserdam komen jongeren uiteindelijk wel aan het werk, een steun in de rug is nodig voor groepen jongeren. Maar je moet wel letten op de kansen op de arbeidsmarkt, die voortdurend in beweging is. Volgens wethouder van de Burgt ...

 

Lees meer Reageer

KOM IK WEL AAN HET WERK?

KOM IK WEL AAN HET WERK?

De PvdA organiseert op vrijdagmiddag 15 april 2016 de bijeenkomst over de aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt. Locatie: Stoopzaal, in Den Witten Haen, Groenmarkt 19B in Dordrecht. Van 15.30 - 18.00 uur.

Het gaat nogal eens mis bij het vinden van werk als je van school komt. De opleiding en/of vaardigheden die je hebt sluiten niet aan bij de vraag van de bedrijven. Je komt niet aan de bak. En dat is zonde. Het rijk onderzoekt nu of er financieel bijgesprongen moet worden om de arbeidsmarktaansluiting van afgestudeerden te stimuleren. Dat kan in de vorm van een financiële beloning voor scholen om zich meer te richten op het bedrijfsleven, ofwel financiële ondersteuning aan bedrijven. De PvdA vraagt zich af hoe de stand van zaken is in Dordrecht en wil weten waar ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: ONDERZOEK ALTERNATIEF PLAN HORECA VOOR VISBRUG

PVDA: ONDERZOEK ALTERNATIEF PLAN HORECA VOOR VISBRUG

Adviescommissie Bestuur & Middelen - dinsdag 12 april 2016: Nieuwe plannen Visbrug - Jacqueline van den Bergh: Deze avond stonden de nieuwe plannen van het college voor de Visbrug centraal. College vindt dat de Visbrug een locatie is met veel potentie en mogelijkheden die nu onvoldoende benut worden. Er is een onsamenhangende inrichting, bestrating met lage kwalitatieve uitstraling en amper de mogelijkheid tot waterbeleving. Het moet een sterker concentratiegebied voor de horeca worden met ruimte voor terrassen en als scharnierpunt tussen de historische havens en het kernwinkelgebied gaan functioneren. Tot zover kan de PvdA helemaal meegaan. Maar niet met de uitwerking van deze uitgangspunten in dit nieuwe plan. De PvdA is een groot voorstander van een bruisende en levendige binnenstad, en heeft zich altijd ingezet om de binnenstad aantrekkelijker te maken (Statenplein, Scheffersplein, etc.). Een sterker concentratiegebied voor de horeca en meer ruimte voor de huidige terrassen op deze locatie vinden wij belangrijk.

Echter waar wij het niet mee eens zijn, is ...

 

Lees meer Reageer

14.154 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD LOEMPIAKIOSK BIJ VISBRUG

14.154 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD LOEMPIAKIOSK BIJ VISBRUG

Dinsdagavond 12 april 2016 bood Xuan Tran 14154 handtekeningen aan de voorzitter van de gemeenteraad aan, burgemeester Brok. Hij hoopt op steun van de gemeenteraad en college om zijn standplaats voor zijn loempiakraam bij de Visbrug, die hij al 30 jaar huurt van de gemeente, te kunnen behouden. In de nieuwe plannen van het college voor de Visbrug is de kiosk niet ingetekend Daarin zou nu geen ruimte voor zijn.

14.154 duizend mensen uit Dordrecht en daarbuiten hebben hun handtekening geplaatst onder het motto: Xuan Tran moet blijven ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL INFOPUNT OVER PFOA EN LYCRA OP DE STAART VOOR BEWONERS

PVDA WIL INFOPUNT OVER PFOA EN LYCRA OP DE STAART VOOR BEWONERS

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 12 april 2016 - Thema-avond over uitstoot PFOA door DuPont/Chemours: Peter Puik en Cor van Verk: Aanwezig waren Chemours, RIVM, Dienst Gezondheid & Jeugd, Waterbedrijf Evides en Omgevingsdienst ZHZ.

PvdA wil het volgende bereiken: Een Infopunt over PFOA en LYCRA op de Staart voor bewoners; Bevolkingsonderzoek voor omwonenden die dat willen (bloedonderzoek), deze kosten moeten wat ons betreft door DuPont worden vergoed; en beter toezicht op risicovolle bedrijven en bij DuPont/Chemours op de stoffen die zij gebruiken en afstoten in de lucht en in het water.

Er is grote onrust onder ...

 

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief