Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvdadordrecht@upcmail.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

GESPREK OVER ZORG MET STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN - woensdag 4 maart in het Waterwiel

GESPREK OVER ZORG MET STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN - woensdag 4 maart in het Waterwiel

Staatssecretaris Zorg - MARTIN VAN RIJN - is WOENSDAG 4 MAART 2015 vanaf 19.30 uur in Het WATERWIEL, Admiraalsplein 700 in Wielwijk. Om met Dordtenaren te praten over de kwaliteit van de zorg, de veranderingen en over hun ervaringen. Het gesprek vindt plaats o.l.v. BEN CORINO, verslaggever Drechtstad FM.

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD.

Wilt u van te voren al uw vraag laten weten, mail ons dan via pvdadordrecht@upcmail.nl

PROGRAMMA WOENSDAGAVOND 4 MAART IN HET WATERWIEL:

19.30 uur:    Zaal open, koffie/thee
19.45 uur:    Opening/welkom door Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA
 Korte inleidingen door:
    •    Martin van Rijn, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    •    Christien Baas, directeur Stichting De Wielborgh
    •    Karin Lambrechts, wethouder Zorg

IN GESPREK MET DE AANWEZIGEN/BELANGSTELLENDEN

Ook voorzitter van de PvdA Provinciale Statenfractie Ron Hillebrand neemt deel aan de discussie.

 

Lees meer Reageer

WAT WILT U VRAGEN AAN OF WETEN VAN STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN

WAT WILT U VRAGEN AAN OF WETEN VAN STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN

Woensdagavond 4 maart 2015 is Staatssecretaris Zorg Martin van Rijn in Dordrecht om in gesprek te gaan met belangstellenden over de kwaliteit van de zorg.

Vanaf 19.30 uur is Martin van Rijn in het Waterwiel in Wielwijk.

Wat wilt u eten van de staatssecretaris of wat wilt u vragen aan Martin van Rijn?

Mail ons van te voren uw opmerkingen/vragen, dan weet u zeker dat ze beantwoord worden.

Mail ons via: pvdadordrecht@upcmail.nl

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 3 MAART 2015 - Landvast in Alblasserdam

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 3 MAART 2015 - Landvast in Alblasserdam

19.35 uur: DRECHTRAAD: Invulling Bezuinigingsopgave 2e ronde Trap Af

20.40 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Inspreekster: Geen Balonnen oplaten; Voorstel: Tweede Deel Bezuinigingsopgave Trap Af

21.55 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Evaluatie Startersbeurs en Meesterbeurs

21.55 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Financiele Beleidsstukken; Jaarrekening 2014: Resultaatbepaling en resultaatbestemming

Klik hier om de complete agenda te lezen.

 

Lees meer Reageer

STATIONS MOETEN HET KARAKTER VAN DE STAD WAARIN ZE STAAN UITSTRALEN - meer diversiteit

STATIONS MOETEN HET KARAKTER VAN DE STAD WAARIN ZE STAAN UITSTRALEN - meer diversiteit

Woensdagmiddag 25 februari 2015 was er de Conferentie Stedenbaan in het Energiehuis. Stations en hun omgeving worden steeds belangrijker. Het worden interessante hotspots waar mensen graag komen. Om te reizen maar ook om er te verblijven. De diverse sprekers benadrukten de belangrijkste aspecten van de ontwikkelingen van stations en stationsomgevingen.

Veel stations worden momenteel aangepakt (Amsterdam, Utrecht, Delft o.a.). Rotterdam is het ultieme voorbeeld: leuk winkelgebied in het station, makkelijke fietsenstalling onder station, met fietsverhuur, om het station heen allemaal kantoren, instellingen en appartementen. Verkeer deels onder de grond. Uit het station sta je ...

 

Lees meer Reageer

STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN IN GESPREK MET DORDTENAREN OVER DE KWALITEIT VAN DE ZORG

STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN IN GESPREK MET DORDTENAREN OVER DE KWALITEIT VAN DE ZORG

Woensdag 4 maart 2015 is Staatssecretaris Martin van Rijn in het Waterwiel (in Wielwijk), vanaf 19.30 uur, om met de aanwezigen te praten over de kwaliteit van de zorg.

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD.

Om zeker te weten dat alle vragen beantwoord kunnen worden, kunt u uw vragen van te voren naar ons mailen via: pvdadordrecht@upcmail.nl

Martin van Rijn bezoekt ook het Sociaal Team en het Jeugd Team.

Lees verder voor het programma:

 

Lees meer Reageer

STAATSSECRETARIS ZORG MARTIN VAN RIJN IN DORDRECHT OVER DE KWALITEIT VAN DE ZORG

STAATSSECRETARIS ZORG MARTIN VAN RIJN IN DORDRECHT OVER DE KWALITEIT VAN DE ZORG

"Niet de zorginstituten en hun systemen, maar de hulpvraag van mensen moet weer centraal staan".

WOENSDAGAVOND 4 MAART 2015 is er vanaf 19.30 uur is een bijeenkomst in HET WATERWIEL IN WIELWIJK waarvoor wij iedereen uitnodigen. Martin van Rijn gaat in gesprek met iedereen over de kwaliteit van de zorg. Daarbij gaat hij natuurlijk ook in op de vragen die leven bij de aanwezigen.

Om zeker te weten dat de vragen kunnen worden beantwoord, vragen wij u deze toe te zenden naar pvdadordrecht@upcmail.nl

Zorg voor iedereen die dat nodig heeft zonder wachtlijsten. Zorg dicht bij de mensen zonder onnodig bureaucratisch geneuzel. Zorg die betaalbaar is en blijft. Zorg: hét onderwerp van de PVDA.
Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg van 0 tot 100 jaar. Iedereen in de politiek wil de zorg goed organiseren met het geld dat van het Rijk is gekomen.
Daarvoor zijn veel discussies gevoerd in de gemeenteraad en Drechtraad, nu komt het aan op de uitvoering.

 

Lees meer Reageer

PVDA: OPLOSSING VOOR OMC MOET ER SNEL KOMEN - WAT MET GEHEIMZINNIG HUURKONTRAKT

PVDA: OPLOSSING VOOR OMC MOET ER SNEL KOMEN - WAT MET GEHEIMZINNIG HUURKONTRAKT

Voetbalvereniging OMC - Cor van Verk: PvdA: Er is veel gebeurd in korte tijd. Nog maar 2 maanden geleden spraken we hier ook over OMC, de tribune zat vol met OMC leden o.l.v. voorzitter. Vaststellingsovereenkomst werd vastgesteld en een motie is door deze raad aangenomen. Nadrukkelijk heb ik de wethouder gevraagd of zij in 2015 met een structurele oplossing komt. Zij heeft dat toegezegd. Nu voor de tweede maal in deze zaal praten we over hetzelfde onderwerp. En na 2 maanden stel ik vast dat er iiets aan de hand is. Wat is er gebeurd? Vaststellingovereenkomst is in uitvoering, deze overeenkomst is nadelig voor OMC. Dat hebben wij ook de vorige keer gezegd. OMC heeft een nieuw plan gepresenteerd om het kunstgrasveld eerder te verplaatsen. Inmiddels is dit plan ...

 

Lees meer Reageer

MINDER POTJES, MEER GELD NAAR ALGEMENE RESERVE

MINDER POTJES, MEER GELD NAAR ALGEMENE RESERVE

Gemeenteraad dinsdag 17 februari 2015: Nota reserves en Voorzieningen - Cor van Verk: De gemeente heeft potjes met gereserveerd geld. Zo ook bij de Strategische Investeringen. Omdat er regelmatig na het afsluiten van een groot project gelden overblijven in de Strategische Investeringen (SI), is nu het voorstel om deze niet gebruikte gelden over te hevelen naar de Algemene Reserve. SI is geoormerkt geld voor investeringen in de stad. Omdat nu veel grote projecten zijn afgerond of in de wacht zijn gezet, is niet al dit SI geld meer nodig. Hoewel er wel geinvesteerd moet worden in Dordrecht. Volgens wethouder Mos zijn alle projecten van reserves voorzien. Begroting moet structureel in evenwicht zijn. Structureel interen zou niet aan de orde mogen zijn. Amendement voor de SI gelden van D66 is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

 

 

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 17 FEBRUARI 2015: 14.00 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 17 FEBRUARI 2015: 14.00 uur in Stadhuis

ONDERWERPEN TER BESPREKING:

Nota Reserves en Voorzieningen / Financiele kader, functies en doelstellingen en voorgestelde op te heffen reserves; OMC; Positionering Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Klik hier voor de uitgebreide agenda en de bijbehorende stukken

 

Lees meer Reageer

WE MOETEN ONZE GEZONDHEID BESCHERMEN

WE MOETEN ONZE GEZONDHEID BESCHERMEN

Aldus bewoners tijdens het Duurzaamheidscafe over Schone Lucht in Milieucentrum Weizigt op woensdagavond 11 februari 2015. Stichting Milieudefensie presenteerden hun plannen om tot een gezondere lucht te komen. Vooral scooter en snorfietsen zijn uiterst vervuilend en langs snelwegen is er een hoge concentratie fijnstof/roet.

Het Plan van Aanpak kent de volgende maatregelen: ...

 

Lees meer Reageer

INSPIRERENDE PRESENTATIE VAN SCHOOLBESTUREN OVER HUISVESTINGSPLAN

INSPIRERENDE PRESENTATIE VAN SCHOOLBESTUREN OVER HUISVESTINGSPLAN

Cor van Verk: Dinsdagavond 10 februari 2015 heeft de Adviescommissie Sociaal een bezoek gebracht aan de Regenboog; een school voor primair onderwijs aan de Noordendijk. Nilufer Sonmezer en ik waren vanuit de PvdA daarbij. Een goed gekozen locatie want bij binnenkomst was al zichtbaar dat het gebouw behoorlijk gedateerd is. Het onderwerp van gesprek was dan ook de investeringen die de komende jaren nodig zijn in verschillende schoolgebouwen. De onderwijs-besturen presenteerden gezamenlijk de uitgangspunten voor het nieuwe huisvestingsplan. Belangrijkste uitgangspunten voor nieuwbouw zijn ...

 

Lees meer Reageer

BOEIEND WERKBEZOEK AAN STANDIC AAN WIELDRECHTSEWEG: Opslag van biobrandstoffen, chemicals, basisolie en smeermiddelen

BOEIEND WERKBEZOEK AAN STANDIC AAN WIELDRECHTSEWEG: Opslag van biobrandstoffen, chemicals, basisolie en smeermiddelen

Dinsdagavond 10 februari 2015 was de Adviescommissie Fysiek op bezoek bij het bedrijf Standic (outstandic in Tank Storage). Fractieleden Peter Puik en Jacqueline van den Bergh waren hierbij. De aftrap kwam van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), die de Dordtse Zeehaven in beheer heeft. De Rotterdamse haven moet er echt aan gaan trekken om een van de grootste havens te blijven. Antwerpen en Hamburg zijn sterke concurrenten en groeien op dit moment iets harder. Rotterdam zoekt steeds meer de samenwerking met andere Nederlandse havens, zoals Amsterdam en Vlissingen. Maar men ziet de toekomst zonnig in en gaat meer inzetten op ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 10 FEBRUARI 2015

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 10 FEBRUARI 2015

20.00 uur: BESTUUR & MIDDELEN, in Stadskantoor, Vergaderzaal 1: Gesprek met Verbonden Partijen: ENECO en Bank Nederlandse Gemeenten

20.00 uur: SOCIAAL, op locatie bij basisschool De Regenboog, Noordendijk 264: Themabijeenkomst over Onderwijshuisvesting

19.45 uur: FYSIEK, op locatie bij Standic Tankopslag, Wieldrechtseweg 50: Havenvisie 2030 door Havenbedrijf Rotterdam; Presentatie Standic; Presentatie Ontwikkelingen Zeehavengebied

Klik op de commissie voor de complete agenda en informatie.

 

 

 

Lees meer Reageer

REGIONAAL MEERJARENPROGRAMMA: PvdA steunt de regionale ambities

REGIONAAL MEERJARENPROGRAMMA: PvdA steunt de regionale ambities

Drechtsteden Dinsdag 3 februari 2015: Regionaal Meerjarenprogramma (rMJP) - Cor van Verk: De PvdA kan de regionale ambities zoals die nu geformuleerd zijn in het RMJP onderschrijven. Een programma dat zijn basis vindt in de Drechtraad en niet alleen in het bestuur.
De PvdA steunt de opvatting van het DSB dat de waterveiligheid niet alleen een uitvoeringsprogramma is maar juist een belangrijk regionaal onderdeel vormt op de ontwikkeling van het Deltaprogramma. De gezamenlijke gemeenten kunnen wellicht meer invloed uitoefenen in deze ontwikkeling als Drechtsteden dan als elke gemeente afzonderlijk. Juist de opgebouwde netwerken zijn in dit dossier van groot belang voor het voeren van een succesvolle lobby.
Voor wat betreft het arbeidsmarktbeleid ...
 

 

Lees meer Reageer

BEZUINIGINGEN TRAP AF: Geen bezuinigingen op Minimabeleid

BEZUINIGINGEN TRAP AF: Geen bezuinigingen op Minimabeleid

Drechtsteden Dinsdag 3 februari 2015: Bezuinigingen 2e Ronde Trap Af - Bert vd Wulp: Het is gebruikelijk in bestuurlijk Nederland dat als het Rijk bezuinigt op de uitkeringen aan gemeenten, gemeenten dan ook bezuinigen op hun taken. Dit heet: Trap Op en Trap Af. Nu gaan we Trap Af. Het Drechtstedenbestuur (DSB) zou met nieuwe voorstellen komen, omdat de eerste voorstellen niet werden geaccepteerd door de Drechtraad. Te veel bezuinigingen kwamen terecht bij de Sociale Dienst (zorg en minimabeleid). Het DSB kwam deze keer niet zozeer met nieuwe voorstellen, als wel met een procedure voorstel, dat inhoudt: ...

 

Lees meer Reageer

ONDERZOEK NAAR TOETREDING GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM TOT DRECHTSTEDEN

ONDERZOEK NAAR TOETREDING GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM TOT DRECHTSTEDEN

Drechtsteden Dinsdag 3 februari 2015: Onderzoek toetreding gemeente Hardinxveld-Giessendam tot Drechtsteden - Cor van Verk: Eerst was het woord aan waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam, de heer Augusteijn: Hij vertelde de voorgeschiedenis dat leidde tot het verzoek tot dit onderzoek. Andere samenwerking, mogelijk ook fusie, met de direct omliggende gemeenten bleek niet haalbaar. "Het liep niet". Hij vindt de Drechtsteden iets hebben en de Drechtraad is iets bijzonders. In 1956 zei de toenmalige burgemeester van Dordrecht al ...

 

Lees meer Reageer

INNOVATION QUARTER: VAN PARELTJES NAAR PARELKETTING

INNOVATION QUARTER: VAN PARELTJES NAAR PARELKETTING

Drechtsteden Dinsdag 3 februari 2015: Presentatie Innovation Quater: Ab van der Touw (CEO Siemens Nederland): Innovation Quarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland (Drechtsteden betalen mee, maar zijn geen aandeelhouder). Innovation Quarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo ontwikkelen zij Zuid-Holland tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. Ab van der Touw is voorzitter van de Economische Programmaraad Zuidvleugel. Hij begon te zeggen dat we voor een geweldige overgang ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 - gemeentehuis Zwijndrecht

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 3 FEBRUARI 2015 - gemeentehuis Zwijndrecht

19.35 uur: BESTUUR & MIDDELEN: Onderzoek Toetreding Hardinxveld-Giessendam tot Drechtsteden; Wet Markt en Overheid; Bezuinigingsopgave 2e Ronde Trap Af

19.35 uur: FYSIEK-SOCIAAL: Prestatieafspraken Woningbouw Lange Termijn (PALT)

21.15 uur: DRECHTRAAD: Ondersteuning Drechtraad, dekking meerkosten; Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018

Klik hier voor de complete agenda met stukken

 

 

Lees meer Reageer

ARRIVA: PVDA WIL VERVOERSPLANNEN JAARLIJKS BESPREKEN - WATERBUS: KIOSK BIJ MERWEKADE / OVERNAME VEERPONT KOP VAN 'T LAND

ARRIVA: PVDA WIL VERVOERSPLANNEN JAARLIJKS BESPREKEN - WATERBUS: KIOSK BIJ MERWEKADE / OVERNAME VEERPONT KOP VAN 'T LAND

Adviescommissie dinsdag 27 januari 2015: Presentaties vervoer per (water)bus: Door de heer Kleingeld (Arriva) en de heer Schutte (Waterbus) werden presentaties gegevens over hun vervoer. De gemeente krijgt namelijk meer invloed op de aanbesteding met vervoersbedrijven in onze regio Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Dan is het zaak dat ook de gemeenteraad meer inzicht krijgt in deze materie om invloed te kunnen uitoefenen. De huidige concessie loopt tot 2018. De raadsleden Paul Tiebosch (D66), Theo van Oostenrijk (CDA) en Jacqueline vd Bergh (PvdA) zijn in oktober j.l. naar een conferentie geweest over openbaar vervoer (bus en spoor), om goed geinformeerd te worden over de aanbestedingstrajecten. Arriva vertelde ...

 

Lees meer Reageer

BETERE BEWEGWIJZERING IN DE STAD: PVDA WIL VOORTAAN NAMEN VAN WIJKEN VOLUIT

BETERE BEWEGWIJZERING IN DE STAD: PVDA WIL VOORTAAN NAMEN VAN WIJKEN VOLUIT

Adviescommissie dinsdag 27 januari 2015: Nota Nieuwe Bewegwijzering: De bewegwijzering in de binnenstad wordt onder de loep genomen, en verbeterd en toegankelijker gemaakt waar nodig. Regelmatig zijn er klachten - vooral van bezoekers - dat zij de weg naar museum of andere instellingen niet kunnen vinden. Er wordt de tijd voor genomen om met een gedegen voorstel te komen, nl. pas in 2016. Een flink aantal ambtenaren en instellingen, maar ook burgers zijn erbij betrokken om met goede realistische plannen te komen.

De PvdA wil dat er ook naar de grote borden wordt doorgegeven dat de wijken voortaan niet met cijfers maar met hun namen worden weergegeven.

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief