Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

DOET MEE AAN DE FIETS TELWEEK - Nederlands grootste fietsonderzoek ooit

DOET MEE AAN DE FIETS TELWEEK - Nederlands grootste fietsonderzoek ooit

Stap jij ook bijna dagelijks op de fiets? Op 14 september 2015 start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit en eindigt op 20 september 2015. Doe dan mee aan de Fiets Telweek. Dit onderzoek is mede geïnitieerd door de Fietsersbond en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

Meten. Weten. Verbeteren.
Met behulp van zoveel mogelijk fietsers worden een week lang al onze fietsbewegingen in kaart gebracht. Met behulp van een app voor je smartphone wordt gemeten welke routes je fietst, hoe lang je er over doet, waar bijv. grote vertragingen zijn. Al deze gegevens worden gebruikt om het fietsnetwerk in Nederland te verbeteren.

Doe mee en download de app. Meedoen aan de Fiets Telweek is zo ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG - 1 september 2015, in gemeentehuis te Zwijndrecht vanaf 19.35 uur

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG - 1 september 2015, in gemeentehuis te Zwijndrecht vanaf 19.35 uur

AGENDA CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN - 20.10 uur:

IT-Audit 2014 van Deloitte b.v.; Wijziging Reglement van Orde Drechtraad; Kredietaanvraag Verwerving en Implementatie van Klant-, Zaak en Archiefsysteem; Afronding 2e Ronde Trap Op Trap Af (bezuinigingen Drechtsteden)

AGENDA CARROUSEL SOCIAAL - 20.10 uur:

Toetsingskader Drechtraad inzake Decentralisaties; Transformatie WMO: de dijk op Deltahoogte; Oprichting Steunpunt voor Urgente Noden Drechtsteden; Continuering Startersbeurs en invoeren Meesterbeurs; Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden

AGENDA CARROUSEL FYSIEK - 20.10 uur:

Investeringsstrategie/Investeringsfonds; Spetterend wonen in de Drechtsteden

Klik hier voor de uitgebreide agenda met stukken.

 

Lees meer Reageer

BUURT IN ACTIE TEGEN VERKEERSOVERLAST / MELDPUNT VERKEERSOVERLAST

BUURT IN ACTIE TEGEN VERKEERSOVERLAST / MELDPUNT VERKEERSOVERLAST

Om de top 10 van buurtproblemen worden er maar liefst 4 veroorzaakt door verkeer: Te hard rijden; Parkeeroverlast; Geluidsoverlast van verkeer; Agressief verkeersgedrag. Naast de verantwoordelijkheid van wegbeheerders (gemeente o.a.) om het wegennet ordelijk en netjes in te richten, is het de eigen verantwoordelijheid van verkeersdeelenemers om zich veilig te gedragen. Niet iedereen doet dat. Daarom is er controle nodig door politie, maar kunnen ook buurten zelf aan de slag gaan.

Verkeersonveilige situaties kunnen worden gemeld via: www.meldpuntveiligverkeer.nl

Ook kan een Buurtpakket worden aangevraagd bij Veilig Verkeer Nederland. En vanaf september a.s. kunt u een Buurtpakket ook aanvragen bij de PvdA fractie via info@pvdadordrecht.nl


In dit Productpakket vindt u informatie over ...

 

Lees meer Reageer

LANDELIJKE CONFERENTIE 50PLUS POWER IN ENERGIEHUIS DORDRECHT - PVDA Tweede Kamerlid John Kerstens (Arbeidsmarkt) is er ook bij

LANDELIJKE CONFERENTIE 50PLUS POWER IN ENERGIEHUIS DORDRECHT - PVDA Tweede Kamerlid John Kerstens (Arbeidsmarkt) is er ook bij

Op donderdagmiddag 3 september 2015 is er vanaf 14 uur de Conferentie 50Plus Power in het Energiehuis aan de Noordendijk. Dagvoorzitter is Lars Sørensen. Deze Conferentie gaat over de positie van 'oudere' werkzoekenden op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder 'ouderen' is een hardnekkig probleem: als zij eenmaal zonder werk zijn geraakt, komen velen moeilijk of niet meer terug in een baan. Naarmate de situatie van werkloosheid langer duurt wordt het perspectief geringer. In het hele land zijn inmiddels groepen gemotiveerde en ondernemende 50-plussers actief die op allerlei manieren proberen elkaar weer aan een plaats op de arbeidsmarkt te helpen. Zij zijn hierin behoorlijk succesvol. Lees ook programma op de volgende pagina ...

Deze zelforganisaties hebben besloten tot ...

 

Lees meer Reageer

GEZINNEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN PGB UITBETALINGEN

GEZINNEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN PGB UITBETALINGEN

Cor van Verk heeft namens de PvdA Fractie nog een aantal vervolg vragen gesteld op de eerdere vragen over de wachtlijsten en crisisopvang bij Jeugdzorg. Nu blijken er in de praktijk ook nog steeds mensen hun PGB niet te ontvangen van de SVB, en komen daardoor in de financiele problemen.
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft al een tijd geleden aangegeven dat zij mensen kunnen helpen met het overbruggen als de wachttijden van het uitbetalen van SVB veel te lang gaan duren.

PVDA vindt het vreemd dat Dienst Gezondheid & Jeugd ...

 

Lees meer Reageer

VERRASSEND FILMPJE OVER DORDRECHT VAN DE PVDA STAGIAIRE

VERRASSEND FILMPJE OVER DORDRECHT VAN DE PVDA STAGIAIRE

 

Vooral dankzij onze stagiaire Yeslin hebben we een mooie impressie van onze stad gekregen. Tenslotte zijn de stad en haar inwoners onze belangrijkste drijfveer!

Posted by PvdA Dordrecht on Saturday, July 25, 2015
 

Lees meer Reageer

MELD VERKEERSOVERLAST OP MELDPUNT VEILIG VERKEER

MELD VERKEERSOVERLAST OP MELDPUNT VEILIG VERKEER

Het Meldpunt voor Verkeersonveilige situaties is er nu ook voor Dordrecht. Verkeersonveilige situaties?? Ga naar www.meldpuntveiligverkeer.nl en maak uw melding, want samen maken we Dordrecht verkeersveiliger!

Lijkt uw woonstraat soms meer op een racebaan? Parkeren buren of bedrijven op de verkeerde plek en is veilig buitenspelen en naar school gaan voor uw kinderen niet zonder risico? Dan is het nu tijd om hiervan melding bij Meldpunt Veilig Verkeer Nederland (VVN) te maken, want er is iets aan te doen!

Tijdens het PvdA Politiek Cafe op 18 juni j.l. over Verkeersveiligheid gaf het Meldpunt Veilig Verkeer Nederland een presentatie van de mogelijkheden van dit Meldpunt voor Dordrecht. Vanaf 1 juli is ...


 

Lees meer Reageer

JOUW FOTO OP ONZE WEBSITE

JOUW FOTO OP ONZE WEBSITE

De PvdA vraagt bewoners, ondernemers, organisaties een foto te sturen van wat zij mooi, of slecht vinden in Dordrecht. Ook kan men iets aan de kaak wil stellen of onder de aandacht brengen. En dat weergeven met een foto, met een tekst van de situatie die in beeld is gebracht, en waarvoor men aandacht wil. Wij plaatsen die foto dan bovenaan op onze homepagina van onze website, met een korte tekst erbij (en de naam van de fotograaf erbij, als men dat wil).

De PvdA website wordt goed gelezen, en bijna dagelijks wordt er iets nieuws op geplaatst. Zodat men verzekerd is dat de foto onder de aandacht komt van vele Dordtenaren, maar ook van mensen buiten Dordrecht.

De foto’s moeten niet te klein zijn (liefst 300 dpi) en als jpg worden aangeleverd via: info@pvdadordrecht.nl

 

Lees meer Reageer

NAAR FILMS KIJKEN OP MOOIE ZOMERAVONDEN IN DE TUIN VAN DORDRECHTS MUSEUM

NAAR FILMS KIJKEN OP MOOIE ZOMERAVONDEN IN DE TUIN VAN DORDRECHTS MUSEUM

Deze vakantie heten het Dordrechts Museum en cinema The Movies Dordrecht je weer van harte welkom bij Film in de Tuin. Vier vrijdagen, op 31 juli, en 7, 14 en 21 augustus kun je zomers genieten van de beste films in de prachtige museumtuin. Voor slechts € 6,-, inclusief een drankje vooraf, wacht jou een heerlijke avond. Neem wel een stoeltje of kleedje mee.  

Klik hier voor meer informatie op de website van Dordrechts Museum.

 

Lees verder voor het filmprogramma ...:

 

Lees meer Reageer

PVDA STELT VRAGEN AAN COLLEGE OVER DREIGENDE TOENAME CRISISOPVANG OMDAT JEUGDTEAMS NIET OP ORDE ZOUDEN ZIJN

PVDA STELT VRAGEN AAN COLLEGE OVER DREIGENDE TOENAME CRISISOPVANG OMDAT JEUGDTEAMS NIET OP ORDE ZOUDEN ZIJN

De fractie van de PvdA heeft met toenemende onrust kennis genomen van de berichten met betrekking tot de Jeugdzorg. Jeugdzorg constateert dat er nu al knelpunten ontstaan bij de specialistische hulp waardoor de crisisopvang dreigt over te stromen. Als belangrijke oorzaak schrijft het AD dat de jeugdteams nog niet op orde zijn en dat dit de komende twee jaar ook zeker nog niet het geval kan zijn. Het lijkt er dus sterk op dat de dijken nog nergens op delta-hoogte zijn, ondanks geruststellende geluiden vanuit het College.

Voor de fractie van de PVDA is het aanleiding om een reeks van vragen te stellen naar aanleiding van dit artikel. Wij zijn verontrust door de signalen uit het veld. Tegelijkertijd zijn wij verbaasd over de reactie van de regionaal bestuurder dhr. M. van der Vlist. Hij stelt in een krantenartikel slechts om signalen te hebben gevraagd. Tegelijkertijd stellen wij, samen met de hulpverlening vast, dat deze regio wel degelijk het voornemen heeft om 2% extra te bezuinigen op ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: WETHOUDER LIJKT RAADSBESLUIT NIEUW DAGRECREATIETERREIN IN BIESBOSCH NIET ERG SERIEUS TE NEMEN

PVDA: WETHOUDER LIJKT RAADSBESLUIT NIEUW DAGRECREATIETERREIN IN BIESBOSCH NIET ERG SERIEUS TE NEMEN

Raadslid Jacqueline van den Bergh stelt namens de PvdA-fractie vragen aan het college over het nieuwe Dagrecreatieterrein in de Biesbosch en over het feit dat betrokken wethouder van de Burgt het besluit van de gemeenteraad voor de minimale variant niet erg serieus blijkt te nemen.

Groot is onze verbazing over de openbare uitspraken van wethouder van de Burgt. Ten eerste sprak de wethouder tijdens de Kadernotadiscussie over de maximale variant (die houdt in minstens 300 parkeerplaatsen, horeca en andere voorzieningen midden in de polder). Daarnaast werd bij de presentatie van de plannen tijdens de Inloopavond ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: MAAK GRAFFITI SPUITEN ONDER ZWIJNDRECHTSE BRUG LEGAAL

PVDA: MAAK GRAFFITI SPUITEN ONDER ZWIJNDRECHTSE BRUG LEGAAL

PvdA commissielid Peter Puik heeft vragen aan college gesteld over het graffiti spuiten onder de Zwijndrechtse brug bij het Skatepark, samen met Kitty Kruger van GroenLinks.

Veel jongeren komen daar dagelijks om te skaten. Ook worden er regelmatig graffiti tekeningen gemaakt. Dat is nu illegaal, het is verboden. Maar het wordt wel oogluikend toegestaan. Alleen zo nu en dan wordt er iemand beboet. En dat vindt de PvdA raar. Als het verboden is, dan moet je handhaven. Als je het gedoogt, dan kun je het net zo goed legaliseren. Dat is wat de PvdA nu wil bereiken, samen met GroenLinks.

Vandaar dat er schriftelijke vragen aan het college hierover zijn gesteld: maak graffiti spuiten onder de Zwijndrechtse brug legaal.

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIES BIJVERDIENEN IN DE BIJSTAND EN GEEN BOETE BIJ NIET OPZETTELIJKE FRAUDE

PVDA MOTIES BIJVERDIENEN IN DE BIJSTAND EN GEEN BOETE BIJ NIET OPZETTELIJKE FRAUDE

Drechtraad dinsdag 7 juli 2015: Bestuursrapportage 2015 / Concept Begroting GR Drechtsteden 2016 - Cor van Verk: Er is een forse stijding van aanvragen voor bijstandsuitkeringen, van werkzoekenden (uit de WW komend) en door meer asielzoekers/statushouders in onze regio. Statushouders hebben recht op gezinshereniging en gaan hun nieuwe leven hier starten. Daarvoor is een woning nodig en moeten zij inrichtingskosten maken. De tegemoetkoming Inrichtingskosten is in de Drechtsteden bijzonder laag, nl. ca. 2000 euro. Deze groep heeft nl. niet kunnen sparen. In andere gemeenten is dat veel hoger, van 3000 tot ruim 5000 euro. De PvdA wil dat ook in de Drechtsteden de Inrichtingskosten worden verhoogd. Wethouder van de Burgt reageerde dat Inrichtingskosten een leenbijstand is die moet worden terugbetaald, en dat daar bij de hoogte van het bedrag rekening mee wordt gehouden. Maar dat hij hier nog eens kritisch naar zal kijken. Cor zei dat niet de terugbetaal capaciteit leidend moet zijn, maar dat wat daadwerkelijk nodig is. Ook zou er een vorm van dagebesteding moeten zijn voor deze groep, want nu mogen zij ...

 

Lees meer Reageer

AFSCHEID VAN RAAFDGRIFFIER MEREL VAN HAL

AFSCHEID VAN RAAFDGRIFFIER MEREL VAN HAL

Aan het eind van de gemeenteraad op maandag 6 juli 2015 werd afscheid genomen van de raadsgriffier Merel van Hal. Zij heeft ontslag genomen, omdat zij m.i.v. 1 september a.s. raadsgriffier wordt in de gemeente Utrecht. Merel heeft daar heel veel zin in. Burgemeester Brok vertelde over Merel dat zij de steun en toeverlaat is geweest van de gemeenteraad. Zij kan functioneel irritant zijn, is altijd energiek, maakt het altijd gezellig, en de klik van haar schoenen is bekend als zeer specifiek en herkenbaar. Merel zei zich altijd zeer welkom te hebben gevoeld in Dordrecht en dankte de raad voor de zeer goede samenwerking. Zij heeft ervan genoten om 1e raadsadviseur te zijn geweest. Merel kijkt uit naar de nieuwe uitdaging in Utrecht.

Merel, bedankt voor de plezierige en dynamische samenwerking ...

 

Lees meer Reageer

MOTIES PVDA GEDEELTELIJK GESTEUND DOOR GEMEENTERAAD EN GEDEELTELIJK OVERGENOMEN DOOR WETHOUDERS

MOTIES PVDA GEDEELTELIJK GESTEUND DOOR GEMEENTERAAD EN GEDEELTELIJK OVERGENOMEN DOOR WETHOUDERS

Besluitvorming Kadernota 2016 - Behandeling moties/amendementen: Er werden in totaal door de gemeenteraad 14 amendementen (wijzigingsvoorstellen) en 44 moties (opdrachten aan college) ingediend. Uiteindelijk zijn er 22 moties aangenomen, waaronder ook een aantal van de PvdA, zoals:

Motie Volparkeren: om te experimenten met parkeren zonder gemarkeerde vakken - er worden een aantal locaties aangewezen om het uit te testen;

2 Moties Leerlingenvervoer: opdracht aan college om coulance te betrachten voor de mensen die door de zomerperiode in de problemen komen bij het aanvragen voor Leerlingenvervoer en maken van bezwaar; en opdracht aan college om te rapporteren over ...

 

Lees meer Reageer

EXTRA GEMEENTERAADSVERGADERING: Veel onduidelijkheden over financiering Sportnota en Kunstgrasveld

EXTRA GEMEENTERAADSVERGADERING: Veel onduidelijkheden over financiering Sportnota en Kunstgrasveld

Extra Gemeenteraad maandag 6 juli 2015 - Cor van Verk: Na de tumultueus verlopen raadsvergadering van woensdagavond 1 juli 2015, waarin de oppositiepartijen wegliepen vanwege het voortdurend niet serieus genomen worden, werd de gemeenteraadsvergadering vervolgd. De Kadernota 2016 was nog niet volledig behandeld. Na een besloten deel, waarin alle partijen hun visie konden geven op het gebeuren, werd de openbare vergadering voortgezet. Cor van Verk verweet het college de reserves flink uit te putten. En daarboven op kwam dan nog de rommelige Visie Sportparken, waarin geen deugdelijke voorstellen incl. financiele onderbouwingen stonden. Ook ontbrak de planning van de aanpak van de sportparken. Nadat in de eerdere vergadering CDA, BVD en CU/SGP per motie een krediet van 4 ton ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTRAAD - dinsdag 7 juli 2015 in Stadhuis Dordrecht vanaf 19.00 uur

AGENDA DRECHTRAAD - dinsdag 7 juli 2015 in Stadhuis Dordrecht vanaf 19.00 uur

BESPREEKSTUKKEN:

Wijziging GR Drechtsteden; Eerste Bestuursrapportage 2015 GR Drechtsteden;  Concept Primaire Begroting GR Drechtsteden 2016

Klik hier voor de complete agenda.

 

Lees meer Reageer

OPPOSITIE VOELT ZICH NIET GEHOORD EN STAPT OP TIJDENS KADERNOTA DEBAT

OPPOSITIE VOELT ZICH NIET GEHOORD EN STAPT OP TIJDENS KADERNOTA DEBAT

Gemeenteraad woensdag 1 juli 2015: Kadernota Debat - Cor van Verk: Tijdens het debat over de Kadernota, en zeker ook naar aanleiding van de discussie over de Sportvisie, bleek er een steeds groter wordende kloof tussen coalitie en oppositie te ontstaan. D66 wilde het vooral hebben over de rol van de raad. Het wordt steeds duidelijker dat de coalitie opereert van: Zo willen we het, zo gaat het gebeuren. Maar macht hoort tegenmacht te krijgen. Er zou een open bestuursstijl komen, maar daar blijkt in de praktijk bar weinig van. Nodig is een raad die samenwerkt. College gaat over het hoe, raad over het wat. PVDA: Deze stad wordt op Spartaanse wijze bestuurd. Men is blind voor de inbreng ...

 

Lees meer Reageer

SAMENWERKEN DOE JE SAMEN

SAMENWERKEN DOE JE SAMEN

Gemeenteraad woensdag 1 juli 2015: Kadernota 2016/Agenda voor de Stad 2e termijn - Cor van Verk: Voorzitter, Gisteren - in de eerste termijn - heb ik vastgesteld dat deze Kadernota desastreuze gevolgen heeft voor de stad. De afgelopen twee dagen ben ik tot de ontluisterende conclusie gekomen dat deze stad op Spartaanse wijze geregeerd wordt door bestuurders die op geen enkele wijze bereid zijn te beoordelen of de oppositie wellicht ook nog belangwekkende zaken te melden heeft. Badinerend reacties en georganiseerd wantrouwen zijn ons deel. Ontluisterend is ook de volstrekte onkunde waarmee deze stad bestuurd of, beter gezegd, niet bestuurd wordt. Achter veel holle ...

 

Lees meer Reageer

EEN NIEUWE SEQUOIA OP DE LOCATIE VAN OMC IN STADSPOLDERS?

EEN NIEUWE SEQUOIA OP DE LOCATIE VAN OMC IN STADSPOLDERS?

Gemeenteraad woensdag 1 juli 2015:  Visie Sportparken - Cor van Verk: Hij is er dan eindelijk, de Sportvisie. Daarin staat onder meer dat sportclubs zoals OMC in Stadspolders en MOVADO in Krispijn moeten samengaan met andere verenigingen op andere locaties. En dus moeten verdwijnen op de plek waar ze nu zitten. Maar welke status heeft deze visie? Dat is uiteraard wel interessant, want dat bepaalt onze houding. Als dit een eerste start is die een riichting aangeeft, dan kunnen we ermee leven. Dan worden eerst alle konsekwenties verder uitgewerkt, waarna we definitief gaan besluiten op basis van de uitgewerkte gegevens: wat  kosten de verplaatsingen? wat zijn de vergoedingen/schadeloosstellingen? wat gebeurt er met locaties die leeg komen? Gaan we bijvoorbeeld een nieuwe Sequoia bouwen op het terrein van OMC? Omdat we geld moeten verdienen? Dat zullen de bewoners vast leuk vinden. De gemeente heeft het over ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief