Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

PVDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

PVDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdagavond 17 december 2014 houdt de PvdA Dordrecht een Algemene Ledenvergadering in Dordts Genoegen, Voorstraat 256, vanaf 20 uur. Besproken worden de PvdA Begroting 2015 en het Werkplan 2015.

Leden - maar ook belangstellenden - zijn van harte welkom.

Klik op de pdf-bestanden op de volgende pagina voor de uitgebreide informatie.

 

Lees meer Reageer

PVDA KANDIDATENLIJST PROVINCIALE VERKIEZINGEN VASTSTELD

PVDA KANDIDATENLIJST PROVINCIALE VERKIEZINGEN VASTSTELD

In Engels, Rotterdam, is zaterdagochtend 13 december 2014 de PvdA Kandidatenlijst vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen door de leden. 1 Kandidaat uit de Drechtsteden heeft weten door te dringen tot de top 10, en wel Rik Hindriks uit Hendrik Ido Ambacht, op plaats 9.

Ron Hillebrand is als nummer 1 van de lijst de lijsttrekker.  Nr. 2 Anne Koning, nr. 3 Metin Celik, nr. 4 Naomie Matil, nr. 5 Willem Minderhout, nr. 6 Leo Mudde, nr. 7 Menno Siljee, nr. 8 Annelies Pilon, nr. 9 Rik Hindriks, nr. 10 Tim de Jong.

Na de vaststelling sprak PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam (vice-fractievoorzitter) over een weliswaar moeilijke maar belangrijke campagne en verkiezing, omdat ...

 

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 16 DECEMBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 16 DECEMBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

Dinsdag 16 december is alweer de laatste gemeenteraad van 2014. Het wordt een drukke en intensieve vergadering, want er is een overvolle agenda.

BESPREEKONDERWERPEN: Ondernemersfonds Binnenstad; Nieuwe Dordtse Biesbosch (Noorderdiepzone en Elzen-noord; Vaststellingsovereenkomst bewoners Visserstuin en voerbalvereniging OMC - toekomst OMC; Marktverordening 2015; Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht; Financiele Regeling Busvervoer 65-plus; Geactualiseerde Begroting 2015 Drechtsteden; Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; Vervanging audiovisuele apparatuur Stadhuis

Klik hier voor de complete agenda met de stukken

 

Lees meer Reageer

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: PvdA: Geen nieuw Dagrecreatieterrein met allemaal parkeerplaatsen

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: PvdA: Geen nieuw Dagrecreatieterrein met allemaal parkeerplaatsen

Adviescommissie Fysiek dinsdag 9 december 2014 - Jacqueline van den Bergh: In de discussie over het Definitief Ontwerp voor de Noorderdiepzone bleken eigenlijk alle partijen veel op- en aanmerkingen te hebben over de plannen en over het nieuwe tekort van ruim 1,2 miljoen. De partijen bleken in hun opvattingen over aanpassingen veel overeenkomsten te hebben. De PvdA wil geen nieuw Dagrecreatieterrein met veel parkeerplaatsen. Wij vinden dit gebied absoluut niet geschikt om veel verkeer aan te trekken. Het moet geen 2e Merwelanden worden. De Nieuwe Dordtse Biesbosch moet juist open en weids blijven, waar je rustig kunt genieten van de natuur, met wandel-, fiets- en ruiterpaden. De Viersprong ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 9 DECEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 9 DECEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Inspraakreactie mw. van de Kamp over onderzoek naar invoering van betaald parkeren op de Stooplaan; Nieuwe Dordtse Biebosch Noorderdiepzone en Elzen-Noord

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Marktverordening 2015; Stedebouwkundig Plan Stadswerven Vlek E en Wervenpark; Geactualiseerde Begroting 2015 Drechtsteden

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Verordening Beschermd Wonen en Opvang; Bestuurlijke Afsrpaken Beschermd Wonen en Opvang; Tussenevaluatie Housing First Dordrecht: Meerwaarde van Nieuw Beleid?; Ondernemersfonds; Derde wijziging GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Klik op de Adviescommissie voor het volledige programma van de commissie.

 

Lees meer Reageer

VRIJWILLIGERSFEEST IN KUNSTMIN

VRIJWILLIGERSFEEST IN KUNSTMIN

Dinsdag 9 december 2014 vanaf 19.30 uur is er voor alle vrijwilligers van Dordrecht in het vernieuwde Kunstmin een spetterend Vrijwilligersfeerst. Tijdens dit feest is ook de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 2014, waarvoor ruim 60 organisaties zich hebben aangemeld.

Om 20 uur is er de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 2014 in de Grote Zaal. Daarna is het feest in het Paviljoen met muziek van de band Infinity.

Iedereen is van harte uigenodigd.

 

Lees meer Reageer

INVOERING PARTICIPATIEWET EN VERORDENINGEN PER 1-1-2015: PvdA: Mensen die kunnen en willen aan werk helpen

INVOERING PARTICIPATIEWET EN VERORDENINGEN PER 1-1-2015: PvdA: Mensen die kunnen en willen aan werk helpen

Drechtsteden Dinsdag 2 december 2014: Participatiewet - Derya Karso: De PvdA is van mening dat iedereen die wil en kan aan werk geholpen moet worden met de Participatiewet. Mensen worden in categorieen ingedeeld: groep met 0-30% loonwaarde (naar woord, maar dat wordt zo gebruikt in de stukken): deze groep is vrijgesteld van de plicht tot arbeid en kan vrijwilligerswerk doen; dan de groep met 50-80% loonwaarde: deze groep wordt met diverse ondersteuning (loonkostensubsidie, aanpassing werkomgeving, etc.) bij reguliere werkgevers geplaatst. Hiervoor wordt maatwerk geleverd. Maar hoe staat het met de groep met 30-50% loonwaarde? Hiervoor is geen aandacht, omdat hiernaar geen vraag zou zijn vanuit de arbeidsmarkt. Hiermee is de PvdA ...

 

Lees meer Reageer

WMO BELEIDSPLAN 2015: PvdA: Geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers die hun partner verzorgen

WMO BELEIDSPLAN 2015: PvdA: Geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers die hun partner verzorgen

Drechtsteden Dinsdag 2 december 2014: WMO Beleidsplan 2015 - Cor van Verk: Op papier ziet het WMO Beleidsplan er goed uit, maar is dat ook de werkelijkheid? Zorgen heeft de PvdA nog steeds over de Sociale Wijkteams, die zouden niet op orde zijn. Risico daarbij is dat mensen niet die zorg krijgen die nodig is, en dat er minder maatwerk wordt geleverd. Een kostenovershrijding kan hiervan het gevolg zijn. Daarom moeten Sociale Wijkteams snel op orde zijn. Zij gaan in eerste instantie de zorg leveren die nodig is. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de ...

 

Lees meer Reageer

BAANBREKEND: Slechts 2% krijgt vaste baan

BAANBREKEND: Slechts 2% krijgt vaste baan

Drechtsteden Dinsdag 2 december 2014: Baanbrekend - Siham Berrag: In principe is het mooi, vanuit bijstand naar werk via Baanbrekend. Maar er is veel terugval weer naar de bijstand. Wat gaat de wethouder doen om mensen langdurig aan het werk te houden? Wat is langdurig? En hoeveel mensen krijgen uiteindelijk een vaste baan?

Wethouder vd Burgt verzuchtte: ...

 

 

 

Lees meer Reageer

AANBIEDEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK FONDS URGENTE NODEN IN DRECHTRAAD

AANBIEDEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK FONDS URGENTE NODEN IN DRECHTRAAD

Dinsdag 2 december 2014 werd er in de Drechtraad door Ton Wulfert (Platform tegen Armoede Drechtsteden, waar ook de PvdA lid van is) het Haalbaarheidsonderzoek voor een Fonds Urgente Noden in de Drechtsteden overhandigd aan de voorzitter van de Drechtraad - burgemeester Brok - en aan de wethouder Sociale Zaken - de heer van de Burgt.

Stichting Urgente Noden Nederland heeft dit onderzoek in opdracht van eerdergenoemd Platform uitgevoerd en heeft gesprekken gevoerd met allerlei organisaties in de Drechtsteden. Conclusie is dat ...

 

Lees meer Reageer

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN: "Van piramide naar pannekoek" en "U moet ontzorgd worden"

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN:

Drechtsteden Dinsdag 2 december 2014 - Cascade, H.I. Ambacht: Jantien Kriens van de VNG vertelde e.e.a. over de belangenbehartiging voor gemeenten. De VNG overlegt/onderhandelt met het rijk over gevolgen van beleid voor gemeenten, zoals nu met de decentralisaties. Ze begon haar verhaal met te zeggen dat voor de Drechtsteden de rivier helemaal geen scheiding betekent, maar juist verbindt. "U moet ontzorgd worden bij de 3 Decentralisaties", sprak zij de aanwezige college- en raadsleden toe. Alle duizenden kontrakten zijn inmiddels afgesloten tussen gemeenten en zorginstellingen, zodat de continuiteit van de zorg is gewaarborgd. De echte vernieuwingen komen pas later, eerst moet de zorg zijn gegarandeerd. Uiteindelijk ziet Jantien ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 DECEMBER 2014 - vanaf 19.20 uur in Cascade te H.I. Ambacht

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 DECEMBER 2014 - vanaf 19.20 uur in Cascade te H.I. Ambacht

19.20 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Instellen ad hoc commissie Regeling GRD; 2e Bestuursrapportage 2014 Drechtsteden; Geactualiseerde Begroting 2015 Drechtsteden

19.20 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Aantal plaatsingen en terugstroom Baanbrekend Drechtsteden; Evaluatie Minimabeleid 2014; Instellen ad hoc commissie Voorbereiding Toetsing Transities

20.10 uur: DRECHTRAAD: Beleidsplan WMO 2015 en Participatiewet m.i.v. 1-1-2015

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

Lees meer Reageer

HUISHOUDELIJKE HULP MAG NIET ZOMAAR WORDEN GESTOPT

HUISHOUDELIJKE HULP MAG NIET ZOMAAR WORDEN GESTOPT

Heeft u huishoudelijks hulp, en wordt die zomaar gestopt? Dan kan niet. Uw huishoudelijk hulp mag niet zomaar worden gestopt. De PvdA fractie wil weten of dat dit toch gebeurt.

Wilt u uw ervaringen met uw huishoudelijke hulp aan ons doorgeven via:

www.meldpunt-sdd.nl

 

Lees meer Reageer

ONDERNEMERSFONDS: Hoorzitting met ondernemers

ONDERNEMERSFONDS: Hoorzitting met ondernemers

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 25 november 2014: Nilufer Sonmezer: Tijdens deze Hoorzitting hebben 10 ondernemers hun betoog gehouden over een voorstel om tot een ondernemersfonds te komen, van en voor ondernemers in het kernwinkelgebied. De uitgangspunten zijn in hoofdlijnen:
•    Het ondernemersfonds moet het financieel draagvlak vergroten voor gezamenlijke activiteiten
van ondernemers in het kernwinkelgebied van de binnenstad die gericht zijn op het aantrekken
van meer bezoekers/consumenten naar de binnenstad.
•     De activiteiten die vanuit het ondernemersfonds bekostigd worden, mogen geen betrekking
hebben op de kerntaken van de gemeente op het gebied schoon, heel en veilig.
•    De gemeente Dordrecht zal de huidige ...

 

Lees meer Reageer

ALGEMEEN VERKLARING ECONOMISCHE ACTIVITEITEN (WET MARKT EN OVERHEID): PvdA wil geen marktconforme huren voor huur stukjes groen bij tuinen bewoners

ALGEMEEN VERKLARING ECONOMISCHE ACTIVITEITEN (WET MARKT EN OVERHEID): PvdA wil geen marktconforme huren voor huur stukjes groen bij tuinen bewoners

Adviescommissie Bestuur en Middelen dinsdag 25 november 2014 - Bahattin Guler: De PvdA wil graag snippergroen (stukjes groen die bewoners huren van de gemeenten om bij hun tuin te betrekken) meenemen in de Algemeen Verklaring Economische Activiteiten in het kader van de nieuwe wet Markt en Overheid. Deze nieuwe wet dwingt de gemeente om voor haar diensten en vastgoed/gronden marktconforme huren te rekenen. Maar de gemeente kan onderdelen hiervan uitsluiten. Dat noemt men de Algemeen Verklaring van Economische Activiteiten. Dit om te voorkomen dat burgers en organisaties straks de hoofdprijs moeten betalen voor allerlei diensten, zoals huren gebouwen (bijv. De Koloriet) op het gebied van ...

 

Lees meer Reageer

SUBSIDIERING GELUIDSISOLATIEMAATREGELEN AAN WONINGEN NOORDENDIJK EN BIESBOSCHSTRAAT: PvdA is ertegen dat bewoners voor 50% moeten meebetalen

SUBSIDIERING GELUIDSISOLATIEMAATREGELEN AAN WONINGEN NOORDENDIJK EN BIESBOSCHSTRAAT: PvdA is ertegen dat bewoners voor 50% moeten meebetalen

Adviescommissie Fysiek - Jacqueline van den Bergh:  Bewoners - zeker die pal tegenover Khotinsky - hebben last van de gebruikers van het Energiehuis, vooral van Khotinsky. Het blijft ongelukkig dat Khotinsky aan de bewonerskant zit, met in/uitgang en terras pal tegenover bewoners in de Biesboschstraat. Ook bezoekers van het Energiehuis veroorzaken overlast.

Toen Bibelot nog in de Wijnstraat zat, was daar ook voortudrend melding van overlast door bewoners. Afspraak is toen gemaakt dat men naar ...

 

Lees meer Reageer

STRIPMUSEUM IN BERCKEPOORT: PvdA: vragen over bekostiging

STRIPMUSEUM IN BERCKEPOORT: PvdA: vragen over bekostiging

Adviescommissie Fysiek dinsdag 25 november 2014 - Peter Puik: PvdA vindt het op zich een goed plan om een Stripmuseum te vestigen in de Berckepoort, dat nu leeg staat. Het kan een zeer goede bestemming zijn en een trekker in onze binnenstad. Zorgen heeft de PvdA wel over de financiele haalbaarheid: komen er inderdaad voldoende bezoekers hiervoor naar de Dordtse binnenstad? Maar dat ligt ook aan de kracht van de ondernemers van het Stripmuseum. Zij zien voldoende mogelijkheden om veel bezoeker te trekken. Er wordt nu geinvesteerd in het opknappen ...

 

Lees meer Reageer

REGIONAAL MEERJAREN BELEIDSPROGRAMMA (rMJP): PvdA wil concretere uitwerking van de plannen / DIENST GEZONDHEID & JEUGD: Reserves Service Organisatie niet voor DG&J

REGIONAAL MEERJAREN BELEIDSPROGRAMMA (rMJP): PvdA wil concretere uitwerking van de plannen / DIENST GEZONDHEID & JEUGD: Reserves Service Organisatie niet voor DG&J

Adviescommissie Bestuur en Middelen: dinsdag 25 november 2014 - Cor van Verk: De commissie heeft zich beziggehouden met de zienswijze van het College op het rMJP en de begroting van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J).

Over het rMJP was de commissie kort; een grote meerderheid van de raad onderschreef het Regionaal Meerjarenbeleidsprogramma. In dit plan wordt beschreven hoe de Drechtsteden zich verder gaan ontwikkelen op de volgende terreinen: economie en arbeidsmarkt, wonen, en de decentralisaties (Participatiewet, WMO en Jeugdzorg). Twee partijen (PVDA en Beter voor Dordt) drongen aan op een meer concrete vertaling ...


 

Lees meer Reageer

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: PvdA: Onduidelijkheid over tekort van 1,2 miljoen en over de invulling van het dagrecreatieterrein

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: PvdA: Onduidelijkheid over tekort van 1,2 miljoen en over de invulling van het dagrecreatieterrein

Adviescommissie Fysiek dinsdag 25 november 2014 - Jacqueline van den Bergh: Bij de behandeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch was een inspreker: de heer Van Eijk. Hij woont in dit gebied en is zeer betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen. Hij waarschuwde voor de vele risico's bij de nieuwe plannen: moeras hoort hier niet (risico botulisme), bomen worden gekapt, trekt allemaal ganzen aan die veel schade aan de gewassen aanbrengen. Hij vroeg zich af of het moeras (natte natuur) komt op de plek dat voor reacreatie is bestemd. Beheer van de gronden komt - net als bij de Merwelanden - bij Parkschap De Biesbosch te liggen, dat nu al in financieel zwaar weer verkeert. De heer van Eijk adviseerde ...

 

Lees meer Reageer

GEBRUIK VAN MOSQUITO: PvdA kritisch op inzet van de Mosquito bij overlast jongeren; risico op gehoorbeschadiging moet eerst worden onderzocht

GEBRUIK VAN MOSQUITO: PvdA kritisch op inzet van de Mosquito bij overlast jongeren; risico op gehoorbeschadiging moet eerst worden onderzocht

Adviescommissie Bestuur en Middelen dinsdag 25 november 2014 - Bahattin Guler: De PvdA is terughoudend op de inzet van de Mosquito. De Mosquito is een apparaat wat op een hele hoge frequentie een pieptoon verspreidt. Deze toon wordt gehoord door jongeren tot de leeftijd van 25 jaar en is dermate irritant dat het jongeren wegjaagt uit een gebied. Dit middel wordt ook in Dordrecht ingezet om jongerenoverlast tegen te gaan. Echter nog onvoldoende is onderzocht of dit geluid een (blijvende) schade kan aanbrengen aan het gehoor van mensen en dieren. De PvdA wil dan ook dat dit middel niet ingezet wordt totdat ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief