Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

VOETBALVERENIGING OMC MOET WEER VRIJ KUNNEN VOETBALLEN in 2015

VOETBALVERENIGING OMC MOET WEER VRIJ KUNNEN VOETBALLEN in 2015

Gemeenteraad dinsdag 16 december 2014: TOEKOMST VOETBALVERENIGING OMC - Cor van Verk: Voorafgaand aan het raadsdebat overhandigde OMC een petitie met ca. 1600 handtekeningen, met het doel om zo snel mogelijk weer normaal te kunnen voetballen en de club daarbij te helpen. Er is een jarenlang slepend conflict van een paar direct omwonenden met de gemeente over de geluidsoverlast van OMC. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de huizen te dicht zijn gebouwd bij het al bestaande sportpark De Corridor. Daarbovenop komt nog eens het feit dat het kunstgrasveld van OMC - tegen de wens in van OMC - door de gemeente is aangelegd pal achter de huizen i.p.v. helemaal aan de andere kant, wat OMC wilde. "Dit kun je een onrechtmatige daad noemen", sprak CU/SGP. Sindsdien zijn er ...

 

Lees meer Reageer

GRATIS BUSVERVOER VOOR 65-PLUSSERS: PvdA: Onderzoek naar Pilot in Eindhoven met gratis busvervoer voor Minima

GRATIS BUSVERVOER VOOR 65-PLUSSERS: PvdA: Onderzoek naar Pilot in Eindhoven met gratis busvervoer voor Minima

Gemeenteraad dinsdag 16 december 2014: GRATIS BUSVERVOER VOOR 65-PLUSSERS - Jacqueline van den Bergh: De PvdA heeft aan de wieg gestaan van het gratis busvervoer voor 65 plussers. Samen met BVD. Dankzij onze toen nog 12 zetels hebben wij het voorstel aan een meerderheid geholpen. Dit met het idee om ouderen te stimuleren actief en mobiel te blijven (gevolg minder eenzaamheid) en zich makkelijk per bus te kunnen verplaatsen, naar stad, ziekenhuis, kennissen en familie. Zonder financiele belemmeringen.

Sinds de start zijn er regelmatig discussies geweest over de betaalbaarheid en het nut van deze voorziening. Zeker nu in financieel slechtere tijden en zware bezuinigingen. En een steeds groter wordende doelgroep zet de financiele ...

 

Lees meer Reageer

ONDERNEMERSFONDS VAN START

ONDERNEMERSFONDS VAN START

Gemeenteraad dinsdag 16 december 2014: ONDERNEMERSFONDS KERNWINKELGEBIED - Nilufer Sonmezer: Na jarenlange discussies over nut en (on)mogelijkheden van een Ondernemersfonds voor de binnenstad ondernemers is er eindelijk een besluit genomen. De PvdA heeft veel waardering voor de ondernemers die hier heel veel tijd en energie in hebben gestoken. De PvdA heeft dit onderwerp ooit op de agenda geplaatst, omdat de PvdA er een groot voorstander van is dat ondernemers zelf kunnen bepalen hoe zij hun eigen bedrijventerrein/winkelgebied aantrekkelijker kunnen maken. Bij de meeste winkelcentra ...

 

Lees meer Reageer

MEER BIESBOSCH VOOR MINDER GELD

MEER BIESBOSCH VOOR MINDER GELD

Gemeenteraad dinsdag 16 december 2014: NIEUWE DORDTSE BIESBOS - Jacqueline van den Bergh: Er is een nieuw tekort, van ca. 1,2 miljoen bij de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB), ontstaan door nieuwe berekeningen. De discussie in de raad ging ditmaal over de inrichting van de Noorderdiepzone en Elzen-Noord. De PvdA vindt dat ook het NDB project (net als Belthurepark, Gezondheidspark, Leerpark en Stadswerven) aangepast moet worden. Door de crisis moet de gemeente de grote projecten kritisch onder de loep nemen en aanpassen. Voluit de oorspronkelijke plannen uitvoeren en betalen, gaat niet meer. Ook zijn de opvattingen over nieuwe natuur aan wijzigingen onderhevig. De PvdA geeft dan ook geen accoord ...

 

Lees meer Reageer

VERPLICHTE AANWEZIGHEID IN HUN MARKTKRAAM VOOR MARKTKOOPLUI IETS FLEXIBELER

VERPLICHTE AANWEZIGHEID IN HUN MARKTKRAAM VOOR MARKTKOOPLUI IETS FLEXIBELER

Gemeenteraad dinsdag 16 december 2014: NIEUWE MARKTVERORDENING 2015 - Bahattin Guler: Er komt een nieuwe Marktverordening m.i.v. 1 januari 2015. De PvdA vindt het redelijk dat marktkooplui niet heel de dag in hun marktkraam hoeven te staan. Dit was niet in de Verordening geregeld. Het Amendement van BVD - dat de PvdA mede heeft ondertekend - geeft marktkooplui maximaal 240 minuten (4 uur) per marktdag de mogelijkheid om afwezig te zijn. De marktmeester houdt hierop ...

 

Lees meer Reageer

DORDRECHT PLASTIC TAS VRIJ

DORDRECHT PLASTIC TAS VRIJ

Gemeenteraad dinsdag 16 december 2014: DORDRECHT PLASTIC TAS VRIJ: Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering vroeg de Werkgroep Plastic Tas Vrij Dordrecht aandacht voor de vervuilende werking van plastic tasjes. Ze zijn makkelijk in gebruik, maar ze hebben een verwoestend effect op ons milieu. Op de oceanen drijft een gigantisch grote plak vol met plastic dat niet afbreekt. Dat is een groot gevaar. De Werkgroep pleit voor een ...

 

Lees meer Reageer

COALTIEPARTIJEN EN WETHOUDER HANDHAVEN HOGE HUREN VOOR "SNIPPERGROEN"

COALTIEPARTIJEN EN WETHOUDER HANDHAVEN HOGE HUREN VOOR

Gemeenteraad dinsdag 16 december 2014:  MOTIE SNIPPERGROEN - Jacqueline vd Bergh: De PvdA heeft dinsdagnacht de Motie Snippergroen ingediend in de gemeenteraad. Met deze motie wilde de PvdA dat wetouder Reynvaan het beleid om marktconforme huren te vragen voor stukjes groen - die bewoners in de wijken bij hun tuin mochten betrekken, jaren geleden - versoepelde. Vanaf de jaren 80 in de vorige eeuw bood de gemeente deze stukjes groen (Snippergroen) aan bewoners aan, om tegen een schappelijke huur dit groen te onderhouden, en zelf helemaal in te richten. Want vaak waren het kale stukjes. De gemeente had hier ...

 

Lees meer Reageer

PVDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

PVDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdagavond 17 december 2014 houdt de PvdA Dordrecht een Algemene Ledenvergadering in Dordts Genoegen, Voorstraat 256, vanaf 20 uur. Besproken worden de PvdA Begroting 2015 en het Werkplan 2015.

Leden - maar ook belangstellenden - zijn van harte welkom.

Klik op de pdf-bestanden op de volgende pagina voor de uitgebreide informatie.

 

Lees meer Reageer

PVDA KANDIDATENLIJST PROVINCIALE VERKIEZINGEN VASTSTELD

PVDA KANDIDATENLIJST PROVINCIALE VERKIEZINGEN VASTSTELD

In Engels, Rotterdam, is zaterdagochtend 13 december 2014 de PvdA Kandidatenlijst vastgesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen door de leden. 1 Kandidaat uit de Drechtsteden heeft weten door te dringen tot de top 10, en wel Rik Hindriks uit Hendrik Ido Ambacht, op plaats 9.

Ron Hillebrand is als nummer 1 van de lijst de lijsttrekker.  Nr. 2 Anne Koning, nr. 3 Metin Celik, nr. 4 Naomie Matil, nr. 5 Willem Minderhout, nr. 6 Leo Mudde, nr. 7 Menno Siljee, nr. 8 Annelies Pilon, nr. 9 Rik Hindriks, nr. 10 Tim de Jong.

Na de vaststelling sprak PvdA Tweede Kamerlid Martijn van Dam (vice-fractievoorzitter) over een weliswaar moeilijke maar belangrijke campagne en verkiezing, omdat ...

 

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 16 DECEMBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 16 DECEMBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

Dinsdag 16 december is alweer de laatste gemeenteraad van 2014. Het wordt een drukke en intensieve vergadering, want er is een overvolle agenda.

BESPREEKONDERWERPEN: Ondernemersfonds Binnenstad; Nieuwe Dordtse Biesbosch (Noorderdiepzone en Elzen-noord; Vaststellingsovereenkomst bewoners Visserstuin en voerbalvereniging OMC - toekomst OMC; Marktverordening 2015; Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht; Financiele Regeling Busvervoer 65-plus; Geactualiseerde Begroting 2015 Drechtsteden; Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; Vervanging audiovisuele apparatuur Stadhuis

Klik hier voor de complete agenda met de stukken

 

Lees meer Reageer

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: PvdA: Geen nieuw Dagrecreatieterrein met allemaal parkeerplaatsen

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: PvdA: Geen nieuw Dagrecreatieterrein met allemaal parkeerplaatsen

Adviescommissie Fysiek dinsdag 9 december 2014 - Jacqueline van den Bergh: In de discussie over het Definitief Ontwerp voor de Noorderdiepzone bleken eigenlijk alle partijen veel op- en aanmerkingen te hebben over de plannen en over het nieuwe tekort van ruim 1,2 miljoen. De partijen bleken in hun opvattingen over aanpassingen veel overeenkomsten te hebben. De PvdA wil geen nieuw Dagrecreatieterrein met veel parkeerplaatsen. Wij vinden dit gebied absoluut niet geschikt om veel verkeer aan te trekken. Het moet geen 2e Merwelanden worden. De Nieuwe Dordtse Biesbosch moet juist open en weids blijven, waar je rustig kunt genieten van de natuur, met wandel-, fiets- en ruiterpaden. De Viersprong ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 9 DECEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 9 DECEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Inspraakreactie mw. van de Kamp over onderzoek naar invoering van betaald parkeren op de Stooplaan; Nieuwe Dordtse Biebosch Noorderdiepzone en Elzen-Noord

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Marktverordening 2015; Stedebouwkundig Plan Stadswerven Vlek E en Wervenpark; Geactualiseerde Begroting 2015 Drechtsteden

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Verordening Beschermd Wonen en Opvang; Bestuurlijke Afsrpaken Beschermd Wonen en Opvang; Tussenevaluatie Housing First Dordrecht: Meerwaarde van Nieuw Beleid?; Ondernemersfonds; Derde wijziging GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Klik op de Adviescommissie voor het volledige programma van de commissie.

 

Lees meer Reageer

VRIJWILLIGERSFEEST IN KUNSTMIN

VRIJWILLIGERSFEEST IN KUNSTMIN

Dinsdag 9 december 2014 vanaf 19.30 uur is er voor alle vrijwilligers van Dordrecht in het vernieuwde Kunstmin een spetterend Vrijwilligersfeerst. Tijdens dit feest is ook de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 2014, waarvoor ruim 60 organisaties zich hebben aangemeld.

Om 20 uur is er de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 2014 in de Grote Zaal. Daarna is het feest in het Paviljoen met muziek van de band Infinity.

Iedereen is van harte uigenodigd.

 

Lees meer Reageer

INVOERING PARTICIPATIEWET EN VERORDENINGEN PER 1-1-2015: PvdA: Mensen die kunnen en willen aan werk helpen

INVOERING PARTICIPATIEWET EN VERORDENINGEN PER 1-1-2015: PvdA: Mensen die kunnen en willen aan werk helpen

Drechtsteden Dinsdag 2 december 2014: Participatiewet - Derya Karso: De PvdA is van mening dat iedereen die wil en kan aan werk geholpen moet worden met de Participatiewet. Mensen worden in categorieen ingedeeld: groep met 0-30% loonwaarde (naar woord, maar dat wordt zo gebruikt in de stukken): deze groep is vrijgesteld van de plicht tot arbeid en kan vrijwilligerswerk doen; dan de groep met 50-80% loonwaarde: deze groep wordt met diverse ondersteuning (loonkostensubsidie, aanpassing werkomgeving, etc.) bij reguliere werkgevers geplaatst. Hiervoor wordt maatwerk geleverd. Maar hoe staat het met de groep met 30-50% loonwaarde? Hiervoor is geen aandacht, omdat hiernaar geen vraag zou zijn vanuit de arbeidsmarkt. Hiermee is de PvdA ...

 

Lees meer Reageer

WMO BELEIDSPLAN 2015: PvdA: Geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers die hun partner verzorgen

WMO BELEIDSPLAN 2015: PvdA: Geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers die hun partner verzorgen

Drechtsteden Dinsdag 2 december 2014: WMO Beleidsplan 2015 - Cor van Verk: Op papier ziet het WMO Beleidsplan er goed uit, maar is dat ook de werkelijkheid? Zorgen heeft de PvdA nog steeds over de Sociale Wijkteams, die zouden niet op orde zijn. Risico daarbij is dat mensen niet die zorg krijgen die nodig is, en dat er minder maatwerk wordt geleverd. Een kostenovershrijding kan hiervan het gevolg zijn. Daarom moeten Sociale Wijkteams snel op orde zijn. Zij gaan in eerste instantie de zorg leveren die nodig is. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de ...

 

Lees meer Reageer

BAANBREKEND: Slechts 2% krijgt vaste baan

BAANBREKEND: Slechts 2% krijgt vaste baan

Drechtsteden Dinsdag 2 december 2014: Baanbrekend - Siham Berrag: In principe is het mooi, vanuit bijstand naar werk via Baanbrekend. Maar er is veel terugval weer naar de bijstand. Wat gaat de wethouder doen om mensen langdurig aan het werk te houden? Wat is langdurig? En hoeveel mensen krijgen uiteindelijk een vaste baan?

Wethouder vd Burgt verzuchtte: ...

 

 

 

Lees meer Reageer

AANBIEDEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK FONDS URGENTE NODEN IN DRECHTRAAD

AANBIEDEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK FONDS URGENTE NODEN IN DRECHTRAAD

Dinsdag 2 december 2014 werd er in de Drechtraad door Ton Wulfert (Platform tegen Armoede Drechtsteden, waar ook de PvdA lid van is) het Haalbaarheidsonderzoek voor een Fonds Urgente Noden in de Drechtsteden overhandigd aan de voorzitter van de Drechtraad - burgemeester Brok - en aan de wethouder Sociale Zaken - de heer van de Burgt.

Stichting Urgente Noden Nederland heeft dit onderzoek in opdracht van eerdergenoemd Platform uitgevoerd en heeft gesprekken gevoerd met allerlei organisaties in de Drechtsteden. Conclusie is dat ...

 

Lees meer Reageer

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN: "Van piramide naar pannekoek" en "U moet ontzorgd worden"

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN:

Drechtsteden Dinsdag 2 december 2014 - Cascade, H.I. Ambacht: Jantien Kriens van de VNG vertelde e.e.a. over de belangenbehartiging voor gemeenten. De VNG overlegt/onderhandelt met het rijk over gevolgen van beleid voor gemeenten, zoals nu met de decentralisaties. Ze begon haar verhaal met te zeggen dat voor de Drechtsteden de rivier helemaal geen scheiding betekent, maar juist verbindt. "U moet ontzorgd worden bij de 3 Decentralisaties", sprak zij de aanwezige college- en raadsleden toe. Alle duizenden kontrakten zijn inmiddels afgesloten tussen gemeenten en zorginstellingen, zodat de continuiteit van de zorg is gewaarborgd. De echte vernieuwingen komen pas later, eerst moet de zorg zijn gegarandeerd. Uiteindelijk ziet Jantien ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 DECEMBER 2014 - vanaf 19.20 uur in Cascade te H.I. Ambacht

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 DECEMBER 2014 - vanaf 19.20 uur in Cascade te H.I. Ambacht

19.20 uur: CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN: Instellen ad hoc commissie Regeling GRD; 2e Bestuursrapportage 2014 Drechtsteden; Geactualiseerde Begroting 2015 Drechtsteden

19.20 uur: CARROUSEL SOCIAAL: Aantal plaatsingen en terugstroom Baanbrekend Drechtsteden; Evaluatie Minimabeleid 2014; Instellen ad hoc commissie Voorbereiding Toetsing Transities

20.10 uur: DRECHTRAAD: Beleidsplan WMO 2015 en Participatiewet m.i.v. 1-1-2015

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

Lees meer Reageer

HUISHOUDELIJKE HULP MAG NIET ZOMAAR WORDEN GESTOPT

HUISHOUDELIJKE HULP MAG NIET ZOMAAR WORDEN GESTOPT

Heeft u huishoudelijks hulp, en wordt die zomaar gestopt? Dan kan niet. Uw huishoudelijk hulp mag niet zomaar worden gestopt. De PvdA fractie wil weten of dat dit toch gebeurt.

Wilt u uw ervaringen met uw huishoudelijke hulp aan ons doorgeven via:

www.meldpunt-sdd.nl

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief