Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvda.dordrecht@planet.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

DIENST GEZONDHEID EN JEUGD: HOOFDPIJNDOSSIER - Gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2014

DIENST GEZONDHEID EN JEUGD: HOOFDPIJNDOSSIER - Gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2014

DIENST GEZONDHEID EN JEUGD - Cor van Verk: Dit is een echt Hoofdpijndossier. Er is sprake van mismanagement, de continuiteit is in gevaar. Er spelen 2 zaken: Er is een structureel tekort van 2 miljoen. Oorzaken hiervan, voorzover we dat kunnen zien, zijn: 1) de kosten van de Regiostaf ZHZ die nog steeds betaald moet worden, terwijl de dienst er geen gebruik meer van maakt; 2) de Taakstelling van 1,4 miljoen is men vergeten door te berekenen in Begroting; 3) het Vertrek van de Jeugd en Gezondheidszorg. Dit alles leidde tot meer overheadkosten. Wethouder Lambrechts zei eerder in de Adviescommissie dat iedereen drager is van de cultuur, die deze situatie veroorzaakte. Deze mening deelt de PvdA niet. De cultuur ...

 

Lees meer Reageer

PARKEERFONDS IS GRABBELTON GEWORDEN: LAGERE OPBRENGSTEN EN VEEL WENSEN - Adviescommissie Fysiek dinsdagavond 28 oktober 2014

PARKEERFONDS IS GRABBELTON GEWORDEN: LAGERE OPBRENGSTEN EN VEEL WENSEN - Adviescommissie Fysiek dinsdagavond 28 oktober 2014

EGALISATIERESERVE PARKEERVOORZIENINGEN PROGNOSE 2014 - Jacqueline vd Bergh: Parkeergelden brengen structureel minder op dan begroot. Afspraak is dat de parkeergelden ten goede komen aan parkeervoorzieningen. Zo zijn we van 4 naar 7 parkeergarages gegroeid in de loop der tijd. Maar nu komen er minder auto's naar de binnenstad. Men gaat ervan uit dat dit structureel is. Aan het verhogen van parkeertarieven zit een grens, op een gegeven moment levert een extra verhoging nauwelijks nog iets op. Terwijl aan de andere kant er veel wensen zijn, zoals fietsenstallingen, Centrale Meldkamer, Pollers, P+R, parkeerterrein van de Ark die niet kostendekkend te exploiteren zijn. De PvdA vindt dat het zo langzamerhand een Grabbelton dreigt te worden, het fonds, en wil dat we ...

 

Lees meer Reageer

PROGNOSE GRONDBEDRIJF: PVDA NIET ACCOORD - Gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2014

PROGNOSE GRONDBEDRIJF: PVDA NIET ACCOORD - Gemeenteraad dinsdag 28 oktober 2014

PROGNOSE GRONDBEDRIJF - Jacqueline van den Bergh: De PvdA gaat niet akkoord met deze Prognose Grondbedrijf, omdat er nog te veel onduidelijkheid is. We behouden ons het recht voor om op een later moment hierop terug te komen.

Op onze vraag naar de stand van zaken van het Belthurepark (dat in de Prognose nog verder uitgewerkt gaat worden, maar waarvan de wethouder eerder zei dat het niet meer uitgevoerd wordt) zei wethouder Sleeking dat de ontwikkelaar niet akkoord is gegaan ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: COLLEGE WIL AF VAN HET SCHOOLZWEMMEN - MINDER LEERLINGEN LEREN NU ZWEMMEN - Gemeenteraad dinsdag 20 oktober 2014

PVDA: COLLEGE WIL AF VAN HET SCHOOLZWEMMEN - MINDER LEERLINGEN LEREN NU ZWEMMEN - Gemeenteraad dinsdag 20 oktober 2014

VERVOER SCHOOLZWEMMEN - Niufer Sonmezer: In het schooljaar 2012-2013 is er gestart met een herziene aanpak schoolzwemmen, maar het doel bleef dat alle kinderen die de basisschool verlaten in het bezit zijn van een A-diploma. Zwemmen is immers een basisvaardigheid en in ons waterrijke Dordrecht is het dus belangrijk dat ieder kind moet kunnen zwemmen Als PvdA  ondersteunen wij deze ambitie dan ook van harte. Voor het behalen van deze doelstelling streefde men naar een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, scholen en gemeente. Een mooi streven. Maar ...

 

 

Lees meer Reageer

NIEUW BESTUUR PVDA: VERJONGEN, VERBINDEN, VERBREDEN

 NIEUW BESTUUR PVDA: VERJONGEN, VERBINDEN, VERBREDEN

Woensdagavond 29 oktober hebben de leden van de Partij van de Arbeid Dordrecht in 't Dordts Genoegen aan de Voorstraat een geheel nieuw bestuur gekozen. Vol met enthousiaste vrouwen, en een man.

Het bestuur wordt gevormd door:
Katja Rusinovic (voorzitter, oud-raadslid), Annelies Blommers, Gerarda van der Boor, Joke Heijmans (oud-raadslid), Remco van der Sluis, Inge Stevens (ook commissielid voor de PvdA) en Viona Versluis (eveneens oud-raadslid).
 
Dit nieuwe bestuur heeft een ...

 

Lees meer Reageer

JUBAL IN VOLLE ACTIE

JUBAL IN VOLLE ACTIE

Na de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 28 oktober 2014 gaf JUBAL op het Stadhuisplein een kort spetterend optreden voor het toegestroomde publiek en de aanwezige raadsleden.

 

Lees meer Reageer

BENOEMING NIEUW PVDA COMMISSIELID: INGE STEVENS

BENOEMING NIEUW PVDA COMMISSIELID: INGE STEVENS

Inge Stevens is in de gemeenteraad van dinsdag 28 oktober 2014 benoemd tot commissielid van de PvdA. Zij zal vaak te vinden zijn in de Adviescommissies Sociaal en Bestuur & Middelen. Zowel van de griffier als van de PvdA fractie ontving Inge een bos bloemen.

De totale PvdA fractie bestaat nu uit de raadsleden: Cor van Verk, Bahattin Guler, Nilufer Sonmezer, Jacqueline van den Bergh; en de commissieleden Peter Puik en Inge Stevens.

Op de pagina Fractie van onze website kunt u informatie over de fractieleden vinden.

 

 

 

Lees meer Reageer

PVDA FRACTIE NIEUWSBRIEF IS UIT

PVDA FRACTIE NIEUWSBRIEF IS UIT

De nieuwe PvdA Fractieberichten/Nieuwsbrief van 24 oktober 2014 is er weer.

Klik hier om de Nieuwsbrief te lezen.

Wilt u de Fractieberichten rechtstreeks ontvangen, kan kunt u mailen naar info@pvdadordrecht.nl

 

 

 

Lees meer Reageer

PVDA GEWESTELIJKE BIJEENKOMST OVER VERKIEZINGSPROGRAMMA'S WATERSCHAPPEN EN PROVINCIALE STATEN

PVDA GEWESTELIJKE BIJEENKOMST OVER VERKIEZINGSPROGRAMMA'S WATERSCHAPPEN EN PROVINCIALE STATEN

Zaterdagochtend 1 november 2014 is er in Zalencentrum Engels te Rotterdam (vlak naast Centraal Station) van 10-13 uur de gewestelijke bijeenkomst voor PvdA leden, maar ook belangstellenden zijn welkom.

Op deze bijeenkomst worden de verkiezingsprogramma's vastgesteld voor de Waterschappen en voor de Provinciale Staten Verkiezingen die tegelijkertijd plaatsvinden, op 18 maart 2015. De Provinciale Staten Verkiezingen zijn mede belangrijk omdat via de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer worden gekozen.

Meer dan 100 ...

 

Lees meer Reageer

MELD GEVAARLIJKE VERKEERSITUATIES IN DE STAD OF UW WIJK

MELD GEVAARLIJKE VERKEERSITUATIES IN DE STAD OF UW WIJK

Waar wilt u dat de politie verkeerscontroles houdt in Dordrecht of in uw wijk?

Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in uw wijk?

U kunt die gevaarlijke verkeersplekken melden via pvdadordrecht@upcmail.nl

De PvdA wil dat politie gaat controleren op die plekken die bewoners hebben opgegeven en dat er samen met bewoners naar oplossingen wordt gezocht om gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken.

In Belgie is de actie IK FLITS MEE gehouden. Daar was het een succes. In het hele land ...

 

Lees meer Reageer

MELDPUNT SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN VAN START

MELDPUNT SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN VAN START

Vanaf 16 oktober 2014  is er een meldpunt op internet waar klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), of hun omgeving, meldingen kwijt kunnen over hun ervaringen.

Het meldpunt is opgezet gezamenlijk door Partij van de Arbeid, Groen Links en de Socialistische Partij. Leden van deze partijen kregen de afgelopen jaren via vele kanalen verontrustende signalen over problemen van mensen met de SDD. Onder andere, maar niet uitsluitend, met betrekking tot bejegening, zeer strikte handhaving van regels - die zoveel mogelijk in het nadeel van de client worden uitgelegd, lange wachttijden, reïntegratie-trajecten met een neerbuigend karakter, en zonder uitzicht op een baan. Met de drie grote decentralisaties die...

Het meldpunt is te bereiken via de link meldpunt-sdd.nl

 

Lees meer Reageer

PVDA: MIS-MANAGEMENT BIJ DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD (voorheen GGD) - Adviescommissie Sociaal/Bestuur en Middelen dinsdag 14 oktober 2014

PVDA: MIS-MANAGEMENT BIJ DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD (voorheen GGD) - Adviescommissie Sociaal/Bestuur en Middelen dinsdag 14 oktober 2014

Cor van Verk - Stand van Zaken Dienst Gezondheid en Jeugd: In de Adviescommissie is uitgebreid stilgestaan bij de financiële problemen van de DG&J; de puinzooi zoals dhr. Schalken van de BVD het noemde. Vanuit de PVDA hebben wij drie vragen gesteld namelijk:
1. hoe kan het dat van 8 ton incidenteel tekort (keert niet elk jaar terug)in 2013;  het tekort opeens 2,6 miljoen structureel (elk jaar terugkerend) wordt in 2014?
2. Hoe zit het nu eigenlijk met die verkeerde cultuur; wie zijn daarvan de dragers en wie zijn daar (mede)verantwoordelijk voor dat zij een dergelijke cultuur in stand houden?
3. Hoe kijkt het College zelf aan tegen de informatievoorziening in de richting van de Raad?

Op de eerste vraag was het antwoord van de wethouder kort: ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: DUIDELIJKHEID OVER DE VRIJE TUINDER EN BELTHUREPARK - Adviescommissie Fysiek dinsdag 14 oktober 2014

PVDA: DUIDELIJKHEID OVER DE VRIJE TUINDER EN BELTHUREPARK - Adviescommissie Fysiek dinsdag 14 oktober 2014

Jacqueline van den Bergh - Prognose Grondbedrijf: Al enige tijd gaat het niet goed met het Grondbedrijf, dat ooit de motor was voor onze lokale economie en jaarlijks geld stortte in de Algemene Reserves/Strategische Investeringen van Dordrecht. Dankzij grote projecten en woningbouw waren er flinke opbrengsten voor de stad. De economische crisis heeft ook in Dordrecht er hard ingehakt, waardoor veel projecten zijn afgewaardeerd en er nu een tekort is ontstaan bij het Grondbedrijf van 19,63 miljoen. Grote verliezen zijn geleden bij Stadswerven, Gezondheidspark, Leerpark en Amstelwijck. Alle verliezen zijn inmiddels afgedekt. En ook op de korte termijn worden geen winsten verwacht. Het meest gunstig zijn nog nog afdrachten van de Erfpachtexploitaties(Zeehaven eenmalig gunstig ivm deal Havenbedrijf Rotterdam), maar worden minder. De uitwerkingen van het Leerpark en Belthurepark ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: KINDEROPVANG VOOR IEDEREEN / ZORGEN OM FORSE STIJGING VAN DISCRIMINATIE - Adviescommissie Sociaal dinsdag 14 oktober 2014

PVDA: KINDEROPVANG VOOR IEDEREEN / ZORGEN OM FORSE STIJGING VAN DISCRIMINATIE - Adviescommissie Sociaal dinsdag 14 oktober 2014

Nilufer Sonmezer: Kinderopvang: Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ook moet de kinderopvang naadloos aansluiten op het onderwijs, zodat kinderen goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen. Voor ouders is het van belang dat de kinderopvang betaalbaar blijft. Zo kunnen zij op een goede manier hun werk combineren met de zorg voor de kinderen.
Kinderopvang biedt ook ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces. Wij als PvdA vinden daarom dat de overheid mee moet ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: SERVICEPUNT VOOR BEWONERSINITIATIEVEN: Adviescommissie Fysiek dinsdag 14 oktober 2014

PVDA: SERVICEPUNT VOOR BEWONERSINITIATIEVEN: Adviescommissie Fysiek dinsdag 14 oktober 2014

Peter Puik: De PVDA vindt initiatieven door bewoners om lege terreinen tijdelijk aantrekkelijk te maken voor de buurt erg goed. Zowel voor het leefklimaat in deze buurt als voor de sociale cohesie in een buurt. Net als D66 wil de PvdA een Servicepunt voor maatschappelijke initiatieven organiseren, zodat initiatiefnemers een plek hebben om vragen aan gemeente en andere diensten te kunnen stellen zodat deze integraal kunnen worden opgepakt. En kunnen vergunningen direct en makkelijk worden verstrekt.
De pvda vindt de communicatie over het tijdelijke ...

 

Lees meer Reageer

WAAR WILT U DAT DE POLITIE VERKEERSCONTROLES HOUDT

WAAR WILT U DAT DE POLITIE VERKEERSCONTROLES HOUDT

Waar wilt u dat de politie verkeerscontroles houdt in Dordrecht of in uw wijk?

Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in uw wijk?

U kunt die gevaarlijke verkeersplekken melden via pvdadordrecht@upcmail.nl

De PvdA wil dat politie gaat controleren op die plekken die bewoners hebben opgegeven. Samen met wethouder Van der Linden en politie willen we dit organiseren.

In Belgie is de actie IK FLITS MEE gehouden. Daar was het een succes. In het hele land ...

 

Lees meer Reageer

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD - Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Financien nog lang niet op orde, klanttevredenheid scoort goed

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE DIENST GEZONDHEID EN JEUGD - Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Financien nog lang niet op orde, klanttevredenheid scoort goed

Bert vd Wulp, Nilufer Sonmezer, Jacqueline vd Bergh: Er is een Interimmanager aangetrokken om de situatie bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (vroegere GGD) weer gezond te maken. De financiele huishouding en de administratie zijn nog steeds niet op orde. Een wordt slechts een voorlopige Begroting 2015 samengesteld. De definitieve verwacht de interimmanager in maart 2015 te kunnen aanbieden aan de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De situatie is al langer aan het verslechteren. Deels omdat diensten en taken zijn verdwenen, zoals de Ambulancedienst, taken naar de Omgevingsdienst en naar de Veiligheidsregio en deels door onvoldoende management/bestuur. In de Bestuursrapportage 2014 wordt het tekort geschat op ...

 

Lees meer Reageer

PARTICIPATIEWET PER 1-1-2015: Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: PvdA wil meer bescherming van kwetsbare groepen

PARTICIPATIEWET PER 1-1-2015: Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: PvdA wil meer bescherming van kwetsbare groepen

Derya Karso: De PvdA vindt dat het hanteren van een grens van 425 bij beschut werk een beleidswijziging is waarbij enkel is gekeken naar het financieel haalbare. Nieuwe instroom in beschut werk wordt voor een nieuwe groep arbeidsgehandicapten onmogelijk gemaakt. Ze komen pas aan de beurt wanneer de huidige Wsw-ers zijn uitgestroomd. Tot die tijd doen we gewoon alsof ze niet bestaan. Althans, ze komen pas echt in beeld wanneer zij  een loonwaarde (LW) hebben tussen de 50-80%. Hebben ze een LW van onder de 50% dan kunnen ze zich melden bij de lokale gemeenten voor maatwerk. Hebben de arbeidsgehandicapten ...

 

Lees meer Reageer

THEMABIJEENKOMST WATERVEILIGHEID - Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Mensen zijn zich niet bewust van de risico's / Weinig mensen hebben een Overlevingspakket

THEMABIJEENKOMST WATERVEILIGHEID - Drechtsteden Dinsdag 7 oktober 2014: Mensen zijn zich niet bewust van de risico's / Weinig mensen hebben een Overlevingspakket

Jacqueline vd Bergh: We liggen in een Deltagebied, dus we merken direct de gevolgen van wateroverlast. Het gaat bij het Deltaprogramma Waterveiligheid om: Waterveiligheid (dijken verhogen, verbreden, ruimte voor de rivier); Ruimtelijke Ontwikkelingsplannen; Risicobeheersing (effect van dijkdoorbraken). In Dordrecht ligt het historisch havengebied buitendijks. Je kunt er geen muur neerzetten, maar hoe maak je het wel veilig? Daar wordt op gestudeerd. Voorstraat is onze primaire dijk. Het zuidelijk deel van het eiland zijn secundaire dijken. Mensen zijn zich eigenlijk niet bewust van de risico's van het water. Slechts weinig mensen hebben bijvoorbeeld een Overlevingspakket. Kunst is om niet in paniek te raken als er iets gebeurt, want evacueren vanaf ons eiland is enorm lastig. Alle wegen slippen direct dicht. Daarom wil men shelters maken op ons eiland, verticale hoge punten waar mensen naartoe kunnen in geval van nood. "We moeten een ...

 

Lees meer Reageer

7 OKTOBER: DECENT WORK DAY: IK TREK HET ME AAN

7 OKTOBER: DECENT WORK DAY: IK TREK HET ME AAN

Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! De PvdA strijdt internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers, zodat ze weerbaar worden gemaakt in een snel veranderende arbeidsmarkt. Die strijd is nog niet klaar, maar op 7 oktober - Decent Work Day - is het goed om stil te staan waar we nu staan en waar we naartoe willen.

Fractielid Jacqueline van den Bergh met T-Shirt: Ik trek het me aan, dat zij heel dag dag zal aan hebben.

Lees meer via http://www.pvda.nl/acties/eerlijkwerk

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief