Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvda.dordrecht@planet.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

GROOT STADSDEBAT: ROTTERDAM EN DORDRECHT VRIENDEN OF VIJANDEN?

GROOT STADSDEBAT: ROTTERDAM EN DORDRECHT VRIENDEN OF VIJANDEN?

Het twaalfde Grote Stadsdebat draait op woensdagavond 1 oktober om de actuele relatie tussen Dordrecht en Rotterdam. De organisatie - gedragen door Dordtse journalisten - geeft vanaf zeven uur in het Dordrechts Museum eerst twee inleiders de ruimte. Oud-wethouder van Dordrecht Dion van Steensel is afkomstig uit Rotterdam. Hij ziet goede kansen voor samenwerking tussen de twee steden. Van Steensel heeft er ervaring mee. In het verleden bracht hij namens de gemeente het Dordtse havenbedrijf al onder bij het havenbedrijf Rotterdam. Hij is nu directeur Businessontwikkeling en Grondstoffen van nutsbedrijf HVC. Onderwijsjurist mr. Jochem Streefkerk (23) vertegenwoordigt met zijn visie de jonge generatie. Jochem Streefkerk was namens de studenten van de Erasmus Universiteit ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 30 SEPTEMBER 2014 - vanaf 19.30 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 30 SEPTEMBER 2014 - vanaf 19.30 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Energie Transitie m.b.t. Waterstof (presentatie); Bomenvisie Binnenstad 2014; Pilot Groenbeheer Stadspolder; Bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven - Vragen over De Vrije Tuinder en antwoorden college - Brief Bijenhoudersvereniging

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Toezicht Informatiehuishouding; toekomstscenario Toezicht; Vorming van een Drechtstedelijke KCC (Klant Contakt Centrum); Concept Begroting GEVUDO en zienswijzen indienen

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement; Voortgang Sociale Wijkteams 2014-2015; Regionaal Transitiearrangement MEE/Clientenondersteuning ZHZ; Ondernemersfaciliteiten; Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht: Reactie college op brief Sportbedrijf dat schoolvervoer door de gemeente is wegbezuinigd bij Schoolzwemmen

Klik op de Adviescommissies voor de complete agenda.

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Startnotitie Agenda voor de Stad (Kerntakendiscussie) - PvdA: Het is of bezuinigen of een Kerntakendiscussie voeren

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Startnotitie Agenda voor de Stad (Kerntakendiscussie) - PvdA: Het is of bezuinigen of een Kerntakendiscussie voeren

Cor van Verk: Onze fractie heeft een aantal keren getracht dit voorstel te doorgronden. In dat proces zijn wij tot de conclusie gekomen dat de gehele nota rammelt. De basis, waarop het voorstel rust staat vol clichés en wordt gekenmerkt door ongefundeerde aannames en een mankerend en incompleet historisch perspectief. Verder laat het voorstel zich vooral zien in een eindeloze herhaling, als ware het een mantra, en veel doel redeneringen. Allemaal zaken die de kracht van een voorstel niet bevorderen maar eerder getuige van een bestuurlijk onvermogen om keuzes te maken.

We moeten het namelijk hebben over of een kerntaken discussie ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Westelijke Dordtse Oever en Kil 4: Kansrijk en Risicovol: Nieuwe aansluiting bij McDonalds moet ruimer

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Westelijke Dordtse Oever en Kil 4: Kansrijk en Risicovol: Nieuwe aansluiting bij McDonalds moet ruimer

Jacqueline van den Bergh: De PvdA heeft al eerder ingestemd met de combinatie van renovatie oude bedrijventerreinen en aanleggen Kil 4 met een nieuwe goede ontsluiting. En nu komt de realisatie in zicht. Het is een groot - maar ook risicovol - project, er is veel geld mee gemoeid en er zijn vele partijen bij betrokken. Zeker in deze tijd van bezuinigingen moet het bij een
dergelijk complex project duidelijk zijn waarom je het doet.
Het gaat om werkgelegenheid, het opknappen en het beter bereikbaar maken van het hele westelijke gebied, om aantrekken nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven.

De PvdA wil hier nog kort stilstaan bij een aantal belangrijke zaken: ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENGTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER: Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening: PvdA tegen flyerverbod

GEMEENGTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER: Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening: PvdA tegen flyerverbod

Bahattin Guler: De PvdA is het niet eens met de beperking binnen artikel 2:6. Dit is het verbod op flyeren op bepaalde locaties in onze binnenstad. Onze fractie is van mening dat een dergelijke beperking niet past in een moderne tijd waarbij we juist meer vrijheden nastreven. Dordrecht is een moderne grote stad die de vrijheid van meningsuiting waardeert in welke vorm en in welke straat dan ook.  

Het verbaasde ons ook dat partijen die vóór deze beperking zijn en waarbij men sprak over het in handen duwen van ...

 

Lees meer Reageer

IK FLITS MEE ACTIE - Waar wilt u dat er gecontroleerd moet worden op gevaarlijke verkeerssituaties

IK FLITS MEE ACTIE - Waar wilt u dat er gecontroleerd moet worden op gevaarlijke verkeerssituaties

Met de Actie IK FLITS MEE wil de PvdA dat bewoners en bedrijven op een eenvoudige manier locaties kunnen opgeven waarvan men vindt dat het er onveilig is wat het verkeer betreft.
Met deze actie wil de PvdA met bewoners van onze stad in gesprek over de verkeersveiligheid. Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in de wijken? Waar wordt veel te hard gereden? Waar moet - volgens u - de politie nu eens gaan controleren?

In Belgie is de actie IK FLITS MEE gehouden. Daar was het een succes. In het hele land ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: WMO-Beleidsplan Dordrecht 2015-2018: PvdA: Geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers / PGB ook voor partners zorgclienten

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: WMO-Beleidsplan Dordrecht 2015-2018: PvdA: Geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers / PGB ook voor partners zorgclienten

Cor van Verk: De fractie van de PVDA wil een drietal punten met de raad bespreken waarbij wij de hoop uitspreken dat partijen die het goed voor hebben met de bewoners van onze stad over hun partijpolitieke grenzen durven te stappen. Ik spreek de hoop uit dat we een debat kunnen voeren op de inhoud met een zelfde inzet en betrokkenheid zoals we die in de commissie zien.
De drie punten zijn:
1.    De beheersing van het budget, dat ik zal inleiden met een kort nieuws item
2.    De PGB in relatie tot de mantelzorg en
3.    De SDD als indicators voor de zware zorg.
Hierop liet Cor een stukje film vertonen van het NOS nieuws.
Tja, voorzitter, een kort nieuws-item van ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENGTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Verordening Winkeltijden Dordrecht - winkels kunnen nu op zondag altijd open

GEMEENGTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Verordening Winkeltijden Dordrecht - winkels kunnen nu op zondag altijd open

Cor van Verk: De PvdA zal bij dit onderwerp aandacht besteden aan twee punten. In de eerste plaats willen wij aandacht vragen voor een zaak die samenhangt met de verruiming van de Winkeltijden, namelijk de parkeerregulering. In de binnenstad geldt al sinds lange tijd een parkeerregulering waardoor bewoners in enige mate de zekerheid hebben dat zij hun auto in de buurt kunnen parkeren, krts waar zij voor betalen in de vorm van de parkeervergunning. De parkeerregulering geldt echter niet op zondag. Tot op heden geeft dit weinig problemen, er is immers maar 1x per maand een koop zondag waar de bewoners enige overlast van ondervinden . En ja je woont in de binnenstad en dis ben je bereid wat meer overlast voor lief te nemen. Nu zal dit ingrijpend veranderen wanneer er elke week sprake is van koopzondag. Bewoners van de binnenstad zijn er bijna ...

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Scholieren Prinses Julianaschool op bezoek

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Scholieren Prinses Julianaschool op bezoek

Scholieren uit groep 8 waren op bezoek bij DE BAAS VAN DE STAD: De Gemeenteraad. Ze kregen een rondleiding door het gebouw, hadden gesprekken met gemeenteraadsleden (onder wie Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA) en woonden een deel van de gemeenteraadsvergadering bij. De raad discussieerde onder meer over de Koopzondagen. De leerlingen vonden het al met al een interessante middag. Enes - zoontje van PvdA raadslid Nilufer Sonmezer - was de organisator van het bezoek. Burgemeester Brok nodigde hem uit om naar voren te komen voor een kort gesprekje. Enes houdt van voetbal en was bijzonder trots om op bezoek te zijn.

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Vrijstelling Exploitatievergunning voor bepaalde bedrijven

GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: Vrijstelling Exploitatievergunning voor bepaalde bedrijven

BVD, PVDA, VVD en CDA hebben in de Gemeenteraad van dinsdag 23 september 2014 een Motie ingediend voor Vrijstelling van de Exploitatievergunning voor bepaalde type bedrijven. Dit om de lastenvermindering voor bedrijven te realiseren, en om te stimuleren dat vooral kleinere bedrijven sneller en met minder kosten zich kunnen vestigen in onze binnenstad. De vaak tijdrovende en dure procedure is voor vooral kleine bedrijven - die geen alcohol verkopen (automatiek, broodjeszaak, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, tearoom, etc.) - een belemmering om zich te kunnen vestigen. Terwijl een levendige binnenstad juist gebaat is met ...

 

Lees meer Reageer

PVDA FRACTIE NIEUWSBRIEF

PVDA FRACTIE NIEUWSBRIEF

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

Stukken ter besluitvorming:

Verordening Winkeltijden Dordrecht (Koopzondagen); Westelijke Dordtse Oever en Dordtse Kil 4 (bedrijventerreinen en de bereikbaarheid); Uitgangspunten Startnotitie Agenda voor de Stad (Kerntakendiscussie); Verordening Wijziging APV Dordrecht (Algemeen Plaatselijke Verordening); WMO Beleidsplan Dordrecht 2015-2018

Om 13.00 brengen leerlingen van de Prinses Julianaschool (basisschool in Krispijn) een bezoek aan 'de baas van de stad': de Gemeenteraad. Na een rondleiding en gesprekken met raadsleden volgen zij vanaf 14.00 uur de raadsvergadering.

Klik hier voor de volledige agenda.

 

Lees meer Reageer

LEERLINGEN WILLEN GEZELLIG "FUNSHOPPEN" MET HUN OUDERS

LEERLINGEN WILLEN GEZELLIG

Leerlingen van de Prins Bernhard basisschool brengen dinsdag 23 september 2014 een bezoek aan de 'baas van de stad': De Gemeenteraad. Pvda raadsleden Nilufer Sonmezer en Jacqueline van den Bergh bezochten woensdag 17 september de Prinses Julianaschool. De school ziet er bijzonder aantrekkelijk uit en is heel mooi opgeknapt. Daar maakten zij kennis met leerlingen van groep 8 die naar de gemeenteraad komen. Omdat kinderen concrete onderwerpen het meest aanspreken, kwam het op de Koopzondag. Die staat o.a. op de agenda. De meeste kinderen vinden het leuk om op zondag te winkelen, met hun vader en moeder. "Want dan heb je tijd voor elkaar". De leerlingen verheugen zich op het bezoek aan de gemeenteraad.

 

Lees meer Reageer

BEZOEK AAN FEEST IN SPEELTUIN AAN DIEPENBROCKWEG IN KRISPIJN - Leerlingen willen extra veldje bij school om te spelen

BEZOEK AAN FEEST IN SPEELTUIN AAN DIEPENBROCKWEG IN KRISPIJN - Leerlingen willen extra veldje bij school om te spelen

Het was feest in de Speeltuin aan de Diepenbrockweg in Krispijn op zaterdag 13 september 2014. De PvdA'ers Peter Puik en Jacqueline van den Bergh gingen er op bezoek. Er waren gesprekken met Wim Roodhuizen (OKBZ), mensen van de speeltuin en met kinderen van de basisschool Prins Bernhard.
Wim Roodhuizen ondersteunt de Ik Flits Mee Actie van de PvdA en wil graag dat het Hugo de Grootplein wordt aangepakt. De Speeltuin wil ...

 

Lees meer Reageer

VEEL STEUN VOOR "IK FLITS MEE" ACTIE - Tijdens de Raad op Straat

VEEL STEUN VOOR

Tijdens de Raad op Straat van zaterdag 13 september 2014 was er veel steun voor de PvdA actie IK FLITS MEE. Bewoners en bedrijven kunnen aangeven waar zij willen dat er gecontroleerd wordt door de politie op te hard rijden, rijden op de stoep, en andere gevaarlijke verkeerssituaties.

Op deze zonnige zaterdagmiddag hebben veel mensen gereageerd. De PvdA noteert alles reacties.

De actie gaat nog steeds door.

Je kunt reageren via ...

 

Lees meer Reageer

LEVENDIG OTTO DICKEPLEIN - Feest bij heropening StaPal

LEVENDIG OTTO DICKEPLEIN - Feest bij heropening StaPal

StaPal aan Otto Dickeplein hield een feestelijke opening op zaterdag 13 september 2014, met Big Band, rommelmarkt en muzikale optredens. De bewoners gaan meer zelf het beheer organiseren en Stichting De Wielborgh is de eigenaar. Bewoners gaan meer zelf beheren. Bewoner Jan Rietdijk is heel erg betrokken bij de activiteiten van Sta Pal.

Jan had nog wat suggesties voor het optuigen van het Otto Dickeplein: ...

 

Lees meer Reageer

DRECHTSTEDEN MOETEN BETER LOBBYEN: het gaat erom dat men je kent, je moet vooral pragmatisch zijn

DRECHTSTEDEN MOETEN BETER LOBBYEN: het gaat erom dat men je kent, je moet vooral pragmatisch zijn

Ook PvdA'ers uit de Drechtsteden gingen vrijdag 12 september 2014 mee naar Brussel met de Drechtraad, Jacqueline van den Bergh vanuit Dordrecht. Het was bepaald geen 'snoepreisje'. Belangrijk is dat je de weg kent in Brussel, en dat Brussel jou kent. Niet ons persoonlijk uiteraard, maar wel Dordrecht, Drechtsteden en de Zuidvleugel. Volgens VVD Europarlementarier Jan Huitema moet Nederland veel beter lobbyen. Duitsland doet het veel beter. Vooral brancheorganisaties zijn een bron van informatie. In Brussel wordt er wel degelijk geluisterd naar informatie die wordt aangedragen, maar dat moet gecoordineerd en gestructureerd. Wij bezochten dan ook organisaties en personen die in Brussel de weg kennen, zoals ... 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht; Gewijzigd Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch; Aanleg Landbouwweg en tracé van de Landbouwweg; Voorstellen Westelijke Dordtse Oever en Kil 4

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Regionaal Beleidsplan Eenheid Rotterdam; Startnotitie Agenda voor de Stad

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Verordening Winkeltijden Dordrecht; Dordrecht: een Stad met circussen zonder wilde dieren; beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement

Klik op de naam van de Adviescommissie voor de complete agenda.

 

 

 

 

Lees meer Reageer

PVDA START ACTIE "IK FLITS MEE" - WAAR WIL JIJ DAT GECONTROLEERD WORDT ...

PVDA START ACTIE

Zaterdagmiddag 13 september a.s. start de PvdA fractie de actie IK FLITS MEE, tijdens de Raad op Straat. De unieke samenwerking tussen politie en bewoners.

De PvdA tent is te vinden op de Statenplaats in het Centrum van Dordrecht. Van 12 - 16 uur.

Met deze actie wil de PvdA met bewoners van onze stad in gesprek over de verkeersveiligheid. Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in de wijken? Waar wordt veel te hard gereden?

Via een website moeten ...


 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 9 SEPTEMBER 2014 - in Stadskantoor begane grond vanaf 19.30 uur

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 9 SEPTEMBER 2014 - in Stadskantoor begane grond vanaf 19.30 uur

COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING: Huisvestingsverordening; Huisvesting Arbeidsmigranten; Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte; Verkeerregelinstallaties 2015-2018; Verkenning Stations Copernicusweg en Leerpark; Energieakkoord voor Duurzame Groei

COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening; Jaarverslag 2013 Adviescommissie voor Bezwaarschriften; Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden; Startnotitie Agenda voor de Stad

COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING: WMO-Beleidsplan Dordrecht 2015-2018

Klik op de commissie voor de complete agenda met stukken.

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief