Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Het politieke seizeoen gaat weer van start

Het politieke seizeoen gaat weer van start

Het politieke zomerreces is bijna weer voorbij. Dinsdagavond 23 autustus 2016 zijn er weer de eerste Adviescommissies: Sociaal, Fysiek en Bestuur en Middelen. Het zijn deze keer korte vergaderingen, over de behandelvoorstellen voor onderwerpen, over de agenda's van september en de commissieleden kunnen vragen stellen aan wethouders over actuele zaken. De vergaderingen zijn in het Stadskantoor en starten om 18.00 uur.

Aansluitend is er de raadsbarbecue.

 

Lees meer Reageer

De Nationale Fiets Telweek gaat weer van start - Doe jij ook mee?

De Nationale Fiets Telweek gaat weer van start - Doe jij ook mee?

De tweede editie van het nationale fietsonderzoek vindt plaats van 19 tot en met 25 september 2016. Met jouw bijdrage kunnen we de resultaten van 2015 verrijken en de eerste verbeteringen aan het fietsnetwerk toetsen. Zo help jij om van Nederland een nóg fijner fietsland te maken! Over het gebruik van de auto en het OV is veel bekend. Maar van de meer dan 14 miljoen fietsers in ons land weten we veel minder. Daarom onderzoeken we ieder jaar hoe we ons op de fiets verplaatsen, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn. Hoe meer we weten, hoe beter we ons fietsnetwerk kunnen verbeteren. Download de app en tel mee. 

Hoe werk de App? De Fietstel-app ...

 

Lees meer Reageer

Interpellatie vragen over de uitstoot van Chemours door PvdA Statenleden

Interpellatie vragen over de uitstoot van Chemours door PvdA Statenleden

In de Volkskrant verscheen d.d. 20 juli 2016 een artikel onder de kop ‘Dordtse fabriek stoot giftige stof uit’. In dit artikel beweren vooraanstaande toxicologen, waaronder het RIVM, dat het middel ‘GenX’ de vervanger voor C8/PFOA bij de Teflon-productie qua toxiciteit ‘dezelfde eigenschappen heeft als PFOA’ (hoogleraar Martin van den Berg, Universiteit van Utrecht). Wat ons verbaast is dat de schrijvers van het artikel, Robert van der Noordaa en Jonathan Witteman, geen inzage konden krijgen in de vergunning. In onze interpellatie van april j.l. stelden wij ondermeer de vraag “Kunt u ons een volledig en openbaar overzicht geven van de stoffen waarvoor DuPont/Chemours vanaf 2000 een lozingsvergunning heeft of heeft gehad?” In het daaropvolgende ...

 

Lees meer Reageer

Onofficiele opening SKATEPARK

Onofficiele opening SKATEPARK

Afgelopen vrijdag (15 juli 2016) hebben de skaters uit Dordrecht het skatepark onder de spoorbrug onofficieel in gebruik genomen. Dit deden zij met een gezellige bbq en een best trick contest. Het skatepark is na een periode van bouwactiviteiten weer geopend voor de skaters. Het skatepark voldoet nu aan alle eisen welke de skaters stellen aan het park. De skaters hebben zelf op verschillende manieren meegewerkt aan het vernieuwde skatepark. Zo hebben zij meegedacht over het ontwerp en wat voor soort obstakels er op het skatepark moesten komen. Ook hebben de skaters ...

 

Lees meer Reageer

Nieuw discussieplatform ARGU

Nieuw discussieplatform ARGU

Wil je meedenken over oplossen van problemen of wil je je mening geven, stellingen poneren of reageren op stellingen van anderen, dan kan dat nu via het discussieplatform ARGU.

De motie "De burger besluit mee" is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het idee is om burgers meer kans te geven om via internet mee te praten over projecten en knelpunten in onze stad. Er is gekozen om aan te sluiten bij het discussieplatform ARGU.

Het gaat om een proef van 1 jaar. Laat van je horen via www.argu.co/dordrecht

 

Lees meer Reageer

De PvdA wenst je een hele goede zomerperiode

De PvdA wenst je een hele goede zomerperiode

Het is weer zomerreces in de politiek. Tot 21 augustus 2016 zijn er geen vergaderingen. Ook de PvdA-fractie heeft zomervakantie, maar dat betekent niet dat alle fractieleden heel de periode niet bereikbaar zijn. We zijn wisselend met vakantie.

Wil je iets onder onze aandacht brengen, of wil je een gesprek, mail dan naar info@pvdadordrecht.nl

Ook kun je een fractielid bellen. Kijk onder het kopje fractie op onze website.

De PvdA wenst je een hele goede zomerperiode.

 

Lees meer Reageer

PVDA stelt vragen aan college over de overlast van de Arriva treinen bij Crayensteinstraat - overgang Krommedijk

PVDA stelt vragen aan college over de overlast van de Arriva treinen bij Crayensteinstraat - overgang Krommedijk

Namens de PvdA heeft raadslid Jacqueline van den Bergh het college vragen gesteld over de overlast van de Arriva treinen aan de Crayensteinstraat - spoorwegovergang Krommedijk. Die overlast moet stoppen. De PvdA wil dat er naar een andere opstelplaats wordt gezocht. Al een aantal malen is er in de Adviescommissie Fysiek gesproken over de overlast van de gestalde Arriva trein. Voor de bewoners van de Crayensteinstraat en aan de Krommedijk geeft deze trein veel overlast en belemmert bewoners het uitzicht. De geluidsoverlast wordt vooral veroorzaakt doordat het luchtsysteem van de remmen regelmatig aanslaat, vooral ‘s nachts. Tijdens de commissiebehandeling is ...

 

Lees meer Reageer

Symposium Bouwen aan Vertrouwen

Symposium Bouwen aan Vertrouwen

Woensdagmiddag 6 juli 2016 werd er na de gemeenteraad het Symposium Bouwen aan Vertrouwen als afscheidskadeau voor Bert van de Burgt gehouden. "Zoeken naar verbanden in een geindividualiseerde wereld" sprak de inleider.

Gastspreker Jantien Kriens (foto) (VNG-directeur) zei dat Bouwen aan Vertrouwen, dat is Bert. Er is een voortdurende strijd, aldus Jantien, tussen de gevestigden en de buitenstaanders. Er kwam de emancipatie van vrouwen, van arbeiders, van katholieken. Vroeger was het heel gewoon dat deelbelangen zich organiseerden en werden gekozen in de gemeenteraad. Burgers waren eigenaren van wonen en zorg. Nu is dat de staat. De staat verbrak het eigenaarschap, dat leidde tot ...

 

Lees meer Reageer

Afscheid wethouder van de Burgt en benoeming CDA fractievoorzitter Peter Heijkoop tot wethouder: Bert vd Burgt "Wethouderschap is een fantastische baan"

Afscheid wethouder van de Burgt en benoeming CDA fractievoorzitter Peter Heijkoop tot wethouder: Bert vd Burgt

In de gemeenteraad van woensdag 6 juli 2016 nam CDA'er Bert van de Burgt afscheid van het wethouderschap en is CDA-fractievoorzitter Peter Heijkoop benoemd tot wethouder. Hij neemt vooralsnog de portefeuilles van Bert vd Burgt over.

Burgemeester Brok vertelde bij dit afscheid dat onderwijs altijd een grote rol heeft gespeeld in het leven van Bert van de Burgt. Een kleine 40 jaar heeft Bert gewerkt in het onderwijs. Hij heeft 7 scholen geleid, zoals de Museumstraatschool en de Hans Petrischool. Kinderen en jongeren lagen hem na aan het hart. Ook stond hij aan de wieg van de Duurzaamheidsfabriek en heeft het profiel gegeven. Dat Dordrecht onderwijsstad van het jaar is geworden was de ...

 

Lees meer Reageer

DRECHTRAAD: PVDA wil meer ruimte voor huishoudelijke hulp en overzicht salarissen top Zorginstellingen in de regio

DRECHTRAAD: PVDA wil meer ruimte voor huishoudelijke hulp en overzicht salarissen top Zorginstellingen in de regio

Dinsdag 5 juli 2016 - Drechtraad: Algemene Beschouwingen - Cor van Verk: Werkgelegenheid neemt toe in ons land en de economie trekt weer aan. Het lijkt dat de crisis voorbij is. Maar wij zien wel in onze regio een toename van mensen in de bijstand. De PvdA wil meer inzicht hoe mensen in de bijstand terechtkomen: is dat vanwege herkeuringen van de WIA en WAJONG, komen mensen in de bijstand omdat hun WW-uitkering is afgelopen, komt het door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid waardoor contracten niet meer worden verlengd? Daar willen wij meer inzicht in hebben, zodat we verschillende aanpakken kunnen ontwikkelen om weer naar werk te geleiden. Onze prioriteit daarbij zijn jongeren en mensen vanaf 50 jaar. Ook maken wij ons zorgen om beschut werk, er zijn te weinig plaatsen. Veel mensen zullen niet toekomen aan werken bij een gewone werkgever, maar in een beschutte omgeving komen zij tot hun recht. Het Minimabeleid vinden wij veel te ...

 

Lees meer Reageer

EXTRA GEMEENTERAAD - woensdagmiddag 5 juli 2016

EXTRA GEMEENTERAAD - woensdagmiddag 5 juli 2016

Woensdagmiddag 6 juli 2016 is er een extra gemeenteraad. Er wordt afscheid genomen van wethouder Bert van de Burgt en vindt de benoeming plaats van raadslid Bert van de Burgt.

CDA raadslid Peter Heijkoop wordt benoemd tot wethouder.

De vergadering start om 14.00 uur, en vindt plaats in het Stadhuis van Dordrecht.

Iedereen is van harte welkom.

Klik hier voor de agenda.

 

 

Lees meer Reageer

DRECHTRAAD dinsdag 5 juli 2016: Algemene Beschouwingen en Evaluatie Minimabeleid

DRECHTRAAD dinsdag 5 juli 2016: Algemene Beschouwingen en Evaluatie Minimabeleid

Op dinsdagavond 5 juli 2016 worden in de Drechtraad de Algemene Beschouwingen gehouden over de Jaarstukken 2015 en Begroting Drechtsteden 2017. Tegelijk wordt ook de Evaluatie van het Minimabeleid behandeld.

De vergadering is in de raadzaal van het Stadhuis te Dordrecht en start om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

Lees meer Reageer

"De Put van Piet" is geen dogma - een mooi alternatief voor de "Put van Piet"

Het Gat in de Visbrug, ofwel "De Put van Piet", heeft in ieder geval veel reuring teweeg tebracht. Voor het bedrag van ca. 850.000 euro wil het college een gat in de Visbrug maken om "het kontakt met het water" te versterken. Na een tweede Adviescommissie behandeling is er besloten om de stemming in de stad te peilen, en op te halen wat er aan alternatieven mogelijk zijn. De PvdA is tegen een gat in de Visbrug, omdat het de overlast in huis wordt gehaald, het water niet dichterbij de mensen brengt, en het een ernstige verstoring is voor verkeer en terrassen. We ontvingen van de heer H.A. van Duinen een nieuw ontwerp voor de Visbrug. Dit voldoet veel meer ...

 

Lees meer Reageer

VRIJ FIETSEN IN BINNENSTAD - experiment voor 1 jaar

VRIJ FIETSEN IN BINNENSTAD - experiment voor 1 jaar

Gemeenteraad woensdag 29 juni 2016: Bij het Agendapunt "Maken van 4 Fietsdoorsteekjes" is de motie Vrij Fietsen van CU/GGP en PvdA ingediend. De PvdA keert zich tegen het maken van 4 Fietsdoorsteekjes in de binnenstad, dat ook een woud aan verkeersborden tot gevolg heeft in ons centrum. De meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen het maken van deze Fietsdoorsteekjes. Alleen is dan de vraag wat dan wel? De PvdA stelt zich op het standpunt dat er vrij gefietst moet kunnen worden in de binnenstad. Wat nu eigenlijk ook al de praktijk is, terwijl het nu niet mag na 11 uur. Uiteraard moeten fietsen zich aanpassen aan de voetgangers. En bij drukke dagen zal het fietsen op Voorstraat en Sarisgang eigenlijk niet kunnen. Maar volgens ons regelt zich dat wel. Daarbij komt dat er niet altijd drommen bezoekers in de winkelstraten lopen. En ook voor winkeliers is het goed, want fietsers zorgen eveneens voor aankopen. We gaan het experiment voor een jaar aan. Dan kunnen we bekijken wat de praktijk is. De motie van CU/SGP en PvdA is met 20 tegen 19 stemmen nipt aangenomen in de gemeenteraad.

 

Lees meer Reageer

MOTIE DUIDELIJKHEID - om bloedtesten voor bewoners Merwedepolder die het niet zelf kunnen bekostigen mogelijk te maken

MOTIE DUIDELIJKHEID - om bloedtesten voor bewoners Merwedepolder die het niet zelf kunnen bekostigen mogelijk te maken

Gemeenteraad woensdag 29 juni 2016: Motie Duidelijkheid. De motie De Vervuiler Betaalt was aanvankelijk opgesteld door GroenLinks, PvdA en SP, waarin het college werd opgeroepen bloedtesten voor de direct omwonenden van DuPont/Chemours - en het niet zelf kunnen bekostigen - mogelijk te maken. En deze kosten te verhalen op DuPont. Het Bewonerscomite Merwedepolder schat het aantal bewoners op ongeveer 200. Na 2 goede discussies in de Adviescommissie Fysiek - met de 2 wethouders Lambrechts en Van der Linden - is de motie gewijzigd. De motie kreeg de naam Duidelijkheid, omdat de bloedtesten vooral bedoeld zijn om duidelijkheid te geven aan bewoners over de waarden in hun bloed. Zij geven geen perspectief op een medische behandeling. Het zou daarbij goed zijn dat de uitslagen van deze bloedtesten en de uitslagen van de RIVM-steekproef tegelijkertijd bekend worden gemaakt aan bewoners op een zo kort mogelijke termijn. De motie is door alle politieke partij ondertekend en is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Dat is goed, want het is belangrijk om in het dossier DuPont/Chemours samen op te trekken. Wethouder Lambrechts zal na het zomerreces de gemeenteraad informeren over de inplanning in tijd en ruimte.

 

Lees meer Reageer

PVDA wil een Combinatieparkeerkaart voor parkeren zowel op straat als in parkeergarage voor binnenstadbewoners

PVDA wil een Combinatieparkeerkaart voor parkeren zowel op straat als in parkeergarage voor binnenstadbewoners

Gemeenteraad woensdag 29 juni 2016: PvdA Motie Combinatieparkeerkaart: De PvdA heeft tijdens de Kadernota behandeling de motie Combinatieparkeertkaart ingediend, met het verzoek aan college om de mogelijkheid te onderzoeken om ook in Dordrecht een Combinatieparkeerkaart te introduceren. Bewoners in de binnenstad klagen over het feit dat er regelmatig geen parkeerplaats is voor hun auto in hun parkeersector, ofwel dat zij heel lang moeten zoeken naar een plaatsje. Terwijl zij een betaalde geldige parkeervergunning hebben. Bij een recent bezoek aan de gemeente Alkmaar door de Adviescommissie Fysiek kwam naarvoren dat in het centrum van Alkmaar bewoners ook kunnen kiezen voor een Combinatieparkeerkaart, die recht geeft op zowel parkeren op straat als in parkeergarage. Wethouder van der Linden zegde een onderzoek toe en binnenkort met informatie hierover te komen.

 

Lees meer Reageer

KADERNOTA 2017 - tweede termijn: PVDA is afgestapt van bouwen in de polder en wil meer Blik in Beton

KADERNOTA 2017 - tweede termijn: PVDA is afgestapt van bouwen in de polder en wil meer Blik in Beton

Gemeenteraad woensdag 29 juni 2016: Kadernota 2016 - Cor van Verk: Ik ga wat grasduinen door de discussies die we hebben gehad deze dagen. Ten eerste het parkeren. Wat de PvdA betreft moet meer blik van de straat en meer blik in beton. Dat houdt in: Parkeren op straat duurder maken en in parkeergarages bevriezen. Dan RTV Dordrecht: aan de ene kant bezuiniging tot 100.00 en anderzijds de streekomroep. Dit heeft gevolgen voor RTV. Bij te veel bezuinigen moet de TV stoppen. Dat wordt als chantage ervaren. Is dat zo? Wij hebben geen cijfers gezien: geen jaarrekening 2015 en begroting 2017, waaruit je kunt afleiden dat tv moet worden gestopt. 50.000 tot 1 ton bezuinigen. Eerst willen wij zicht op de cijfers, om goed zicht te hebben op de taakstelling. Moet het een lokale of regionale omroep worden? De gedachte regionale omroep ondersteunen wij. De kans van slagen achten wij op dit moment ...

 

Lees meer Reageer

PvdA woordvoering KADERNOTA 2017: De wijze waarop nu met de clubs wordt omgegaan willen wij kenschetsen als onzorgvuldig en zelfs op het onbeschofte af

PvdA woordvoering KADERNOTA 2017: De wijze waarop nu met de clubs wordt omgegaan willen wij kenschetsen als onzorgvuldig en zelfs op het onbeschofte af

Cor van Verk, fractievoorzitter PvdA: Voorzitter, in afwijking van voorgaande jaren, waarin wij vooral kritische noten kraakten over de voorstellen van de kadernota, willen wij dit jaar de stad laten weten wat wij, als PvdA, voor een beleid zouden voeren. Wij gaan zoals gewoonlijk, in onze eigen kracht staan. Aan de hand van deze uitgangspunten toetsen wij de verschillende voorstellen moties en amendementen.

Bij het opstellen van deze visie hebben wij ons laten inspireren door gesprekken die wij hebben gevoerd met de STAD en waarom iemand daar in zou willen wonen.

De stad biedt van oudsher veiligheid en geborgenheid. Het biedt de inwoners welvaart en kan daardoor in hun welzijn voorzien, maar bovenal biedt de stad de mogelijkheid tot ontmoeting. Langs deze viijf begrippen willen wij ons betoog opbouwen.

Veiligheid.

Van oudsher de reden voor mensen om bij elkaar te wonen. Nog steeds een van de belangrijkste redenen. Veiligheid in 2017 betekent voor ons:

-          Leefbaar samen wonen voor iedereen ongeacht zijn/haar ...

 

Lees meer Reageer

Kadernotabehandeling in gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2016 vanaf 14.00 uur en woensdag 29 juni 2016 vanaf 13.00 uur

Kadernotabehandeling in gemeenteraad - dinsdag 28 juni 2016 vanaf 14.00 uur en woensdag 29 juni 2016 vanaf 13.00 uur

Dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni vinden de debatten in de gemeenteraad plaats over de Kadernota 2017. De Kadernota geeft richting aan het beleid en de financien. Bij de Begroting in november a.s. wordt wat er nu besloten wordt bij Kadernota verder uitgewerkt en vastgesteld.

Verder worden ook nog de Jaarstukken 2015 besproken en de motie van GroenLinks, PvdA en SP over het mogelijk maken van bloedtesten voor bewoners rondom DuPont/Chemours.

De gemeenteraad start dinsdag om 14.00 uur in het Stadhuis. Vanaf 20.00 uur zijn er de Adviescommissies in het Stadskantoor. Woensdagmiddag om 13.00 uur zijn er opnieuw de Adviescommissies over de onderwerpen uit de Kadernota.

Woensdagavond vanaf 20.00 uur is het afsluitende debat in de gemeenteraad in het Stadhuis, met de behandeling van alle ingediende moties/amendementen.

Klik hier voor de uitgebreide agenda.

 

Lees meer Reageer

PvdA: Geen woningbouw avonturen meer in de polder

PvdA: Geen woningbouw avonturen meer in de polder

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 21 juni 2016: Ontwikkelingen Belthurepark - Jacqueline van den Bergh: In 2017 moet er een nieuw Bestemmingsplan worden vastgesteld. Het college wil dat er een nieuwe visie komt op het gebied, met nieuw Bestemmingsplan. Er is geen Samenwerkingsovereenkomst meer met de ontwikkelaar. Het college wil nu de zuidkant niet meer bebouwen (gebied achter Sportpark Schenkeldijk), en mogelijk wel de Noordkant (gebied achter Stevensweg). Maar laat het aan de raad over. Er komt nog een second opinion om onder meer goed in beeld te krijgen welke wijzigingen kunnen worden aangebracht tegen welke kosten.

De Pvda is er duidelijk in en wil geen woningbouw avonturen meer in de polder.

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief