Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvda.dordrecht@planet.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

PVDA FRACTIE NIEUWSBRIEF

PVDA FRACTIE NIEUWSBRIEF

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

Stukken ter besluitvorming:

Verordening Winkeltijden Dordrecht (Koopzondagen); Westelijke Dordtse Oever en Dordtse Kil 4 (bedrijventerreinen en de bereikbaarheid); Uitgangspunten Startnotitie Agenda voor de Stad (Kerntakendiscussie); Verordening Wijziging APV Dordrecht (Algemeen Plaatselijke Verordening); WMO Beleidsplan Dordrecht 2015-2018

Om 13.00 brengen leerlingen van de Prinses Julianaschool (basisschool in Krispijn) een bezoek aan 'de baas van de stad': de Gemeenteraad. Na een rondleiding en gesprekken met raadsleden volgen zij vanaf 14.00 uur de raadsvergadering.

Klik hier voor de volledige agenda.

 

Lees meer Reageer

IK FLITS MEE ACTIE - Waar wilt u dat er gecontroleerd moet worden op gevaarlijke verkeerssituaties

IK FLITS MEE ACTIE - Waar wilt u dat er gecontroleerd moet worden op gevaarlijke verkeerssituaties

Met de Actie IK FLITS MEE wil de PvdA dat bewoners en bedrijven op een eenvoudige manier locaties kunnen opgeven waarvan men vindt dat het er onveilig is wat het verkeer betreft.
Met deze actie wil de PvdA met bewoners van onze stad in gesprek over de verkeersveiligheid. Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in de wijken? Waar wordt veel te hard gereden? Waar moet - volgens u - de politie nu eens gaan controleren?

In Belgie is de actie IK FLITS MEE gehouden. Daar was het een succes. In het hele land ...

 

Lees meer Reageer

LEERLINGEN WILLEN GEZELLIG "FUNSHOPPEN" MET HUN OUDERS

LEERLINGEN WILLEN GEZELLIG

Leerlingen van de Prins Bernhard basisschool brengen dinsdag 23 september 2014 een bezoek aan de 'baas van de stad': De Gemeenteraad. Pvda raadsleden Nilufer Sonmezer en Jacqueline van den Bergh bezochten woensdag 17 september de Prinses Julianaschool. De school ziet er bijzonder aantrekkelijk uit en is heel mooi opgeknapt. Daar maakten zij kennis met leerlingen van groep 8 die naar de gemeenteraad komen. Omdat kinderen concrete onderwerpen het meest aanspreken, kwam het op de Koopzondag. Die staat o.a. op de agenda. De meeste kinderen vinden het leuk om op zondag te winkelen, met hun vader en moeder. "Want dan heb je tijd voor elkaar". De leerlingen verheugen zich op het bezoek aan de gemeenteraad.

 

Lees meer Reageer

BEZOEK AAN FEEST IN SPEELTUIN AAN DIEPENBROCKWEG IN KRISPIJN - Leerlingen willen extra veldje bij school om te spelen

BEZOEK AAN FEEST IN SPEELTUIN AAN DIEPENBROCKWEG IN KRISPIJN - Leerlingen willen extra veldje bij school om te spelen

Het was feest in de Speeltuin aan de Diepenbrockweg in Krispijn op zaterdag 13 september 2014. De PvdA'ers Peter Puik en Jacqueline van den Bergh gingen er op bezoek. Er waren gesprekken met Wim Roodhuizen (OKBZ), mensen van de speeltuin en met kinderen van de basisschool Prins Bernhard.
Wim Roodhuizen ondersteunt de Ik Flits Mee Actie van de PvdA en wil graag dat het Hugo de Grootplein wordt aangepakt. De Speeltuin wil ...

 

Lees meer Reageer

VEEL STEUN VOOR "IK FLITS MEE" ACTIE - Tijdens de Raad op Straat

VEEL STEUN VOOR

Tijdens de Raad op Straat van zaterdag 13 september 2014 was er veel steun voor de PvdA actie IK FLITS MEE. Bewoners en bedrijven kunnen aangeven waar zij willen dat er gecontroleerd wordt door de politie op te hard rijden, rijden op de stoep, en andere gevaarlijke verkeerssituaties.

Op deze zonnige zaterdagmiddag hebben veel mensen gereageerd. De PvdA noteert alles reacties.

De actie gaat nog steeds door.

Je kunt reageren via ...

 

Lees meer Reageer

LEVENDIG OTTO DICKEPLEIN - Feest bij heropening StaPal

LEVENDIG OTTO DICKEPLEIN - Feest bij heropening StaPal

StaPal aan Otto Dickeplein hield een feestelijke opening op zaterdag 13 september 2014, met Big Band, rommelmarkt en muzikale optredens. De bewoners gaan meer zelf het beheer organiseren en Stichting De Wielborgh is de eigenaar. Bewoners gaan meer zelf beheren. Bewoner Jan Rietdijk is heel erg betrokken bij de activiteiten van Sta Pal.

Jan had nog wat suggesties voor het optuigen van het Otto Dickeplein: ...

 

Lees meer Reageer

DRECHTSTEDEN MOETEN BETER LOBBYEN: het gaat erom dat men je kent, je moet vooral pragmatisch zijn

DRECHTSTEDEN MOETEN BETER LOBBYEN: het gaat erom dat men je kent, je moet vooral pragmatisch zijn

Ook PvdA'ers uit de Drechtsteden gingen vrijdag 12 september 2014 mee naar Brussel met de Drechtraad, Jacqueline van den Bergh vanuit Dordrecht. Het was bepaald geen 'snoepreisje'. Belangrijk is dat je de weg kent in Brussel, en dat Brussel jou kent. Niet ons persoonlijk uiteraard, maar wel Dordrecht, Drechtsteden en de Zuidvleugel. Volgens VVD Europarlementarier Jan Huitema moet Nederland veel beter lobbyen. Duitsland doet het veel beter. Vooral brancheorganisaties zijn een bron van informatie. In Brussel wordt er wel degelijk geluisterd naar informatie die wordt aangedragen, maar dat moet gecoordineerd en gestructureerd. Wij bezochten dan ook organisaties en personen die in Brussel de weg kennen, zoals ... 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht; Gewijzigd Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch; Aanleg Landbouwweg en tracé van de Landbouwweg; Voorstellen Westelijke Dordtse Oever en Kil 4

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Regionaal Beleidsplan Eenheid Rotterdam; Startnotitie Agenda voor de Stad

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Verordening Winkeltijden Dordrecht; Dordrecht: een Stad met circussen zonder wilde dieren; beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement

Klik op de naam van de Adviescommissie voor de complete agenda.

 

 

 

 

Lees meer Reageer

PVDA START ACTIE "IK FLITS MEE" - WAAR WIL JIJ DAT GECONTROLEERD WORDT ...

PVDA START ACTIE

Zaterdagmiddag 13 september a.s. start de PvdA fractie de actie IK FLITS MEE, tijdens de Raad op Straat. De unieke samenwerking tussen politie en bewoners.

De PvdA tent is te vinden op de Statenplaats in het Centrum van Dordrecht. Van 12 - 16 uur.

Met deze actie wil de PvdA met bewoners van onze stad in gesprek over de verkeersveiligheid. Wat zijn gevaarlijke verkeersplekken in de wijken? Waar wordt veel te hard gereden?

Via een website moeten ...


 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 9 SEPTEMBER 2014 - in Stadskantoor begane grond vanaf 19.30 uur

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 9 SEPTEMBER 2014 - in Stadskantoor begane grond vanaf 19.30 uur

COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING: Huisvestingsverordening; Huisvesting Arbeidsmigranten; Omzetten zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte; Verkeerregelinstallaties 2015-2018; Verkenning Stations Copernicusweg en Leerpark; Energieakkoord voor Duurzame Groei

COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening; Jaarverslag 2013 Adviescommissie voor Bezwaarschriften; Regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden; Startnotitie Agenda voor de Stad

COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING: WMO-Beleidsplan Dordrecht 2015-2018

Klik op de commissie voor de complete agenda met stukken.

 

Lees meer Reageer

KANDIDAATSTELLING PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN VERKIEZINGEN

KANDIDAATSTELLING PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN VERKIEZINGEN

PvdA leden kunnen zich nog tot uiterlijk 22 september 2014 om 12.00 uur kandideren voor de Provinciale Staten en Waterschappen Verkiezingen.
 
U kunt zich kandidaat stellen door een brief met een motivatie en een CV te zenden aan de secretaris van het gewest Zuid-Holland:
 
Jan Barendregt
j. barendregtvlaardingen@planet.nl
 
of per post aan:
 
Secretaris PvdA gewest Zuid-Holland, Jan Barendregt
Anna van Burenstraat 64
3136 CH  Vlaardingen
 
De profielschetsen voor ...

 

Lees meer Reageer

SEIZOENSOPENER 2014-2015 VAN BIBELOT EN POPCENTRALE - OPEN UP

SEIZOENSOPENER 2014-2015 VAN BIBELOT EN POPCENTRALE - OPEN UP

Vrijdag 5 september 2014 is de Seizoensopener van Bibelot en Popcentrale in het Energiehuis, met Open Up.

 

Lees meer Reageer

DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 SEPTEMBER 2014 - in Gemeentehuis Zwijndrecht

DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 SEPTEMBER 2014 - in Gemeentehuis Zwijndrecht

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN - Cor van Verk: Weerstandsvermogen wordt gemaximaliseerd tot ca. 3 miljoen. Voor de Drechtsteden is dat voldoende. Mochten er overschrijdingen zijn, dan wordt er aan de steden gevraagd dit aan te vullen. Voor de PvdA zijn de risico's van de 3 Decentralisaties wel een aandachtspunt. Moet je daar niet extra voor reserveren? Vooralsnog gebeurt dat niet.

SCHULDHULPVERLENING - Tamara Bijl: Door de wijziging wordt het duidelijker waar beroep en bezwaar kan worden aangetekend. Alles is nu Bestuursrecht. Ook de Clientenraad ...

 

Lees meer Reageer

RAADSLEDEN UIT DORDRECHT EN REGIO BIJ DE RAADSLEDENMIDDAG IN PROVINCIEHUIS

RAADSLEDEN UIT DORDRECHT EN REGIO BIJ DE RAADSLEDENMIDDAG IN PROVINCIEHUIS

Woensdagmiddag 3 september 2014 werd in het Provinciehuis in Den Haag de eerste ontmoeting met raadsleden uit heel Zuid-Holland georganiseerd door de provincie. Een initiatief dat men regelmatig gaat organiseren. De provinciale bestuurslaag bestaat 200 jaar, en in het kader van 200 jaar Koninkrijk wilde men daar dan ook aandacht aan besteden.

Uit Dordrecht gingen zo's 18 raadsleden (vanuit de PvdA Jacqueline vd Bergh) hiernaar toe, en ook uit de Drechtsteden waren diverse raadsleden aanwezig. Na inleidende woorden van ...

 

Lees meer Reageer

DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 SEPTEMBER 2014: Diversiteit in wijken belangrijk

DRECHTSTEDEN DINSDAG 2 SEPTEMBER 2014: Diversiteit in wijken belangrijk

De 6 woningcorporaties in de Drechtsteden gaven een stand van zaken over wonen in de Drechtsteden wat de sociale huurwoningen betreft, bij monde van Henk Gravesteijn, voorzitter van de corporaties. In november 2014 komt de nieuwe Woningwet eraan en dat heeft gevolgen voor het beleid, vooral wat betreft de extra activiteiten in de wijken die woningcorporaties nu wel doen en het bouwen voor de middeninkomens. Investeren in leefbaarheid wordt moeilijker, en Achter de Deur mag alleen nog maar voor de eigen huurders. Scheefwonen moet worden aangepakt (30% huurders van sociale woningen hebben een hoger inkomen). Jacqueline vd Bergh vroeg naar de gevolgen hiervan voor de wijken, want juist diversiteit in wijken is zo belangrijk. Dat gaf Henk toe. Hij zei ...

 

Lees meer Reageer

VOORSTRAAT NOORD FESTIVAL - zaterdag 13 september 2014

VOORSTRAAT NOORD FESTIVAL - zaterdag 13 september 2014

Op 13 september 2014 staat De Voorstraat Noord weer bol van festiviteiten; dan vind namelijk wederom voor de 7e keer het Voorstraat Noord Festival plaats!!
Van 12.00 tot 23.00 uur is het één groot bruisend feest! Met muziek, kunstenaars, theater en modeshows.
 
John Idema, Sylvia Landa en Sjoerd van Lee zijn druk bezig met de organisatie van het Voorstraat Noord Festival.

Natuurlijk staan er veel kraampjes van winkeliers. De Voorstraat Noord onderscheidt zich door de creatieve sector. Er is veel kunst en cultuur. Tijdens het festival zijn er dit jaar 6 podia met een slordige twintig bands. Toppers zijn dit jaar de door Luthiers gesponsorde singer-songwriter ‘Fokko Mellema‘.

 

Lees meer Reageer

CLASSIC4DORDT OP BEVERWIJCKSPLEIN TIJDENS OPEN MONUMENTEN DAGEN DORDRECHT

CLASSIC4DORDT OP BEVERWIJCKSPLEIN TIJDENS OPEN MONUMENTEN DAGEN DORDRECHT

Zondag 14 september 2014 komt het evenement genaamd classic4dordt naar het Beverwijcksplein. Een klassiek optreden onder het genot van een hapje, drankje en een snufje van de 17e eeuw. Het valt samen met het evenement ‘open monumenten dagen Dordrecht’.
Het doel van dit evenement is om klassieke muziek en culinaire aangelegenheid te creëren en mensen samen te brengen op het Beverwijcksplein. Dit idee stamt af van het tijdperk 1600, waar mensen samen kwamen op concerten, georganiseerd in tuinen door familie van stand en-of adel.
Classic4Dordt wordt gepresenteerd ...
 

 

Lees meer Reageer

ZOMERACTIVITEITEN VOOR KINDEREN BIJ PICTURA MET ZOMERZWERFKAART

ZOMERACTIVITEITEN VOOR KINDEREN BIJ PICTURA MET ZOMERZWERFKAART

In Teekengenootschap Pictura kun je in de maand augustus leuke workshops volgen. Na iedere workshop ontvang je een stempel op je ZomerZwerfKaart, is de kaart vol dan krijg je een gratis ijsje bij Il Giardino Gelato.

In de zomervakantie hoeven kinderen van 6 tot en met 12 jaar zich niet te vervelen! Geniet van een zomer vol leuke activiteiten en belevenissen op verschillende locaties in Dordrecht.

De ZomerZwerfKaart is vanaf 16 juli op te halen tijdens kinderfestival Ultra KiTs (Energiehuis) en op alle deelnemende locaties.

Workshops - De volgende vier workshops worden gegeven in Teekengenootschap Pictura, (Voorstraat 190-192) ...

 

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief