Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · pvdadordrecht@upcmail.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

JOANNA - DE MANTELZORGER - IN BEELD

JOANNA - DE MANTELZORGER - IN BEELD

Dinsdagavond 24 maart 2015 was er in de Adviescommissie Sociaal een thema-avond over de Mantelzorger met organisaties. Vanuit de PvdA fractie waren Cor ven Verk en Nilufer Sonmezer aanwezig.

Veel mensen zijn mantelzorger, zij dragen de zorg voor hun kind, man/vrouw of ouder. In veel gevallen is dit heel zwaar. Uit onderzoeken blijkt ook dat het ziekteverzuim op het werk onder mantelzorgers toeneemt. Het eist een hoge tol van werknemers.

Deze avond kwam Joanna in beeld, zij staat voor de mantelzorger in Dordrecht. De behoeften van mantelzorgers en het aanbod van organisaties ter ondersteuning, sluit dat wel op elkaar aan?

Joanna vertelde haar ...

 

Lees meer Reageer

NIEUWE CONCEPT WELSTANDSNOTA 2015: Aanscherping excessen gebieden

NIEUWE CONCEPT WELSTANDSNOTA 2015: Aanscherping excessen gebieden

Dinsdagmiddag 24 maart 2015 was er in Zorgcentrum De Linde in de Bankastraat voor de leden van de Adviescommissie Fysiek de presentatie van de nieuwe concept Welstandsnota door de Welstands- en Monumentencommissie. Vanuit de PvdA fractie waren Peter Puik en Jacqueline van den Bergh aanwezig. Op de vorige nota waren er klachten over de weinige toegankelijkheid en de onduidelijkheid van de criteria voor de belangstellende lezer. Deze nieuwe (concept)nota zou veel teogankelijker zijn, en ook de criteria zijn overzichtelijker gerangschikt per onderdeel/gebied. De stad is ingedeeld in gebieden, met verschillende regimes en bijbehorende criteria. Van deze criteria kan - als de omstandigheden daarom vragen - worden afgeweken.

Zo komen er welstandsvrije gebieden en ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 24 MAART 2015 - Stadskantoor, vanaf 20 uur

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 24 MAART 2015 - Stadskantoor, vanaf 20 uur

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Kennigsmaking met Verbonden Partijen: Servicecentrum Drechtsteden; Ingenieursbureau; Onderzoekcentrum Drechtsteden

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Themabijeenkomst 'Dromen van Mantelzorg'; Tympaan Instituut: Vrijwilligers in Zorg en Welzijn; Rapport Dromen van Mantelzorgers

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Op Werkbezoek aan Reeland en Kennismaking met Welstands- en Monumentencommissie - in Zorgcentrum De Linde, Bankastraat 158

 

 

Lees meer Reageer

ONDERZOEK NAAR HAALBAARHEID ALTERNATIEF PLAN DOELESTEYN

ONDERZOEK NAAR HAALBAARHEID ALTERNATIEF PLAN DOELESTEYN

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 17 maart 2015: Presentatie Alternatief Plan Doelesteyn - Jacqueline van den Bergh: In de Adviescommissie werden de alternatieve plannen gepresenteerd voor de locatie Doelesteyn. Achter het rijksmonument Doelesteyn (voormalige school) aan de kant van de Schoolstraat staan nog een paar oude gebouwen. Die wil men ombouwen tot appartementen (met mogelijkheden van zorg), met veel groen en met parkeerplaatsen. De Doelesteyn locatie is eerder al aangewezen om 120 parkeerplaatsen te realiseren, voor de komende 5 tot 10 jaar. Aan deze kant van de stad is er grote behoefte aan parkeerplaatsen, voor bewoners maar ook voor het Dordrechts Museum en 't Hof van Nederland. Volgens de initiatiefnemers zijn die 120 parkeerplaatsen (zelfs wel meer) ook te realiseren in hun plannen.

De PvdA wil dat deze alternatieve plannen...

 

Lees meer Reageer

GEMEENTE KAN GEEN APART SUBSIDIEBELEID HANTEREN

GEMEENTE KAN GEEN APART SUBSIDIEBELEID HANTEREN

Adviescommissie Sociaal, dinsdag 17 maart 2015: Subsidies en Vrijwilligers - Nilufer Sonmezer: De PvdA draagt de inzet van vrijwilligers een warm hart toe. De gemeente moet vrijwilligers blijven steunen en stimuleren. Maar dan moet dat wel eerlijk gebeuren en moet er geen precedent werking zijn. Voor de ene stichting wel subsidie die vanwege het oude beleid recht heeft op subsidie en voor de andere stichting geen subsidie vanwege het nieuwe beleid. Dat is niet eerlijk en is onduidelijk. Wethouder Lambrechts kan dan ook niet zonder de raad daarin mee te nemen toezeggen of de stichting HIP Present een subsidie krijgt, zeker als deze al 2x is afgewezen. Dat zou heel opmerkelijk zijn.

In Dordrecht hebben we  niet voor niets ...

 

Lees meer Reageer

BRUG PLAN TIJ NAAR WANTIJPARK

BRUG PLAN TIJ NAAR WANTIJPARK

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 17 maart 2015: Inspreker over Brug Plan Tij (Tijpoortbrug) - Jacqueline van den Bergh: In de mooie waterwijk Plan Tij (bij Noordendijk) zijn bruggen gepland. Over 1 brug naar het Wantijpark is een hoop gedoe. Een aantal bewoners zijn in het geweer gekomen tegen deze brug, hoewel men bij de aankoop van hun woning op de hoogte was dat deze brug er zou komen. Inmiddels heeft de Raad van State recent geoordeeld dat er niets meer in de weg staat om de brug te gaan realiseren: de bevers die er zitten hebben geen echt nadeel van de bouw van de brug (kunnen wel tegen wat herrie en zitten er niet te dicht op); er is voldoende ...

 

Lees meer Reageer

REGIONALE CENTRALE BEHEERORGANISATIE VAN DE BAAN

REGIONALE CENTRALE BEHEERORGANISATIE VAN DE BAAN

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 17 maart 2015: Beheer Openbare Ruimte en Plan van Aanpak Bedrijfsplan - Jacqueline van den Bergh: Al enige tijd is Dordrecht bezig met het onderzoeken naar kostenbesparingen als je het beheer van de openbare ruimte (gemeente gebouwen, wegen, leidingen onder de grond, etc.) meer regionaal zou gaan organiseren. In gedachten had men ook een centrale beheerorganisatie, die aangestuurd zou worden door gemeenten zelf. Voordelen zouden zijn: meer professionaliteit. Nadelen: grotere afstand van de gemeente; weinig lokale kennis; te veel bureaucratie. Ook de financiele voordelen zouden niet zo duidelijk te realiseren zijn.

In de Adviescommissie zei wethouder Reynvaan ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 MAART 2015 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 17 MAART 2015 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

BESTUUR EN MIDDELEN: Inspreker Stichting UITmuntend; Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018; Verloop Jaarwisseling Lijnbaangebied en Vogelbuurt; Intensieve Aanpak Overlast in Lijnbaangebied en Vogelbuurt; Resultaten onderzoek Vuurwerkoverlast; Levendige Binnenstad/Leegstand; Verlevendigen Binnenstad vanaf het Water

SOCIAAL: Over Subsidie Stichting HIP Present; Subsidie aan Hulporganisaties en Hulpverleners; Voortgang Subsidiewerkgroep; Tussenevaluatie Housing First Dordrecht, Meerwaarde voor Nieuw Beleid?; Daklozenopvang: motie BVD, Art. 40 vragen PvdA; Art. 40 vragen CDA over Faciliteiten Jubal

FYSIEK: Inspreken: Ontwikkelingen in Plan Tij / Tijpoortbrug; Inspreken: Alternatief Doelesteyn: 110 tijdelijke parkeerplaatsen met behoud van voormalige schoolgebouwen; Presentatie Transformatie Plannen in de Schil (BESLOTEN); Beheer Openbare Ruimte en Plan van Aanpak Bedrijfsplan

 

 

Lees meer Reageer

RODE BUS EN DORDRECHT PLASTIC TAS VRIJ OP VERKIEZINGSMARKT

RODE BUS EN DORDRECHT PLASTIC TAS VRIJ OP VERKIEZINGSMARKT

Zaterdag 14 maart 2015 was er Verkiezingsmarkt op Achterom bij HEMA. Diverse politieke partijen, waaronder de PvdA, stonden er met een kraam. De PvdA vroeg ditmaal aandacht voor Plastic Tas Vrij Dordrecht, in samenwerking met Plastic Tas Vrij Dordrecht, Hanneke Kijlstra. Vele milieuvriendelijke tasjes werden uitgedeeld en er werd in gesprek gegaan over schadelijke effecten voor ons milieu van het verkeerde plastic. De bedoeling is om m.i.v.  2016 een Plastic Tas Vrije stad te zijn.

Vanaf 13.00 uur kwam de Rode Bus, met PvdA'ers uit de Drechtsteden, kandidaten van het Waterschap Hollandse Delta (Cok Sas), Provinciale Staten (Rik Hindriks), en Paul Tang (Europarlementarier). En er werden werden rozen uitgedeeld aan het winkelend publiek.

 

Lees meer Reageer

VERKLARING EERLIJK WERK PVDA ZUID-HOLLAND - ondertekend ook door PvdA fractie Dordrecht

VERKLARING EERLIJK WERK PVDA ZUID-HOLLAND - ondertekend ook door PvdA fractie Dordrecht

Tijdens de Manifestatie Eerlijk Werk in Rotterdam op zaterdag 14 maart 2015 - georganiseerd door PvdA Zuid-Holland - kreeg Lodewijk Asscher de Verklaring Eerlijk Werk overhandigd. Deze verklaring is ondertekend door de lijsttrekker van de PvdA Zuid-Holland, de lijsttrekkers van de waterschappen en door 29 fractievoorzitters van de PvdA uit Zuid-Hollandse gemeenten. Cor van Verk ondertekende namens de PvdA fractie Dordrecht.

Met deze verklaring geven de lijsttrekkers en fractievoorzitters aan dat zij willen dat er door de overheid alleen nog maar contracten gesloten worden met bedrijven die goede arbeidsvoorwaarden aan hun werknemers bieden, de cao ...

 

Lees meer Reageer

ZATERDAG 21 MAART ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA - MET ONTBIJT

ZATERDAG 21 MAART	ALGEMENE LEDENVERGADERING PVDA - MET ONTBIJT

Op 21 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering van de Pvda plaats. Hierbij nodigt het bestuur van de PvdA-afdeling Dordrecht je uit voor deze ALV. De vergadering is gewijd aan de vaststelling van het jaarverslag en de voorbereiding van het volgende PvdA congres.

                    Locatie: Lunchroom BAM, Voorstraat 316
                    Van: 09:30 - 11:30 uur, inclusief ontbijt

Vanaf 9 maart vindt u de vergaderstukken op de website van onze afdeling, www.pvdadordrecht.nl. Indien u de stukken op papier wilt ontvangen, kunt u bellen met secretaris Joke Heijmans (tel.nr. 06-229 45 666). Bel of mail vóór 15 maart of je komt naar 06 22945666 of
secretarispvdadordrecht.gmail.com               

 

Lees meer Reageer

ZATERDAG 14 MAART RODE BUSTOER IN DORDRECHT / VERKIEZINGSMARKT

ZATERDAG 14 MAART    RODE BUSTOER IN DORDRECHT /  VERKIEZINGSMARKT

Zaterdagmiddag 14 maart 2015 is er de RODE BUSTOER IN DORDRECHT, met PvdA'ers en Europarlementarier Paul Tang, vanaf ca. 13.00 uur.

Tegelijk is er POLITIEKE MARKT bij de HEMA/ACHTEROM, van 11-16 uur. Ook de PvdA is daar uiteraard aanwezig, en kandidaten van het Waterschap Hollandse Delta, zoals Cok Sas. Er worden Milieuvriendelijke tasjes uitgereikt als alternatief voor plastic tasjes, die slecht zijn voor het milieu. Dit i.s.m. de mensen van Dordrecht Plastic Tas Vrij (Hanneke Kijlstra). Thema is: Schoon Water en Schone Stad.
                   

 

Lees meer Reageer

DIENST GEZONDHEID & JEUGD: VERHAAL VAN GEBROKEN BELOFTEN

DIENST GEZONDHEID & JEUGD: VERHAAL VAN GEBROKEN BELOFTEN

Adviescommissie Sociaal, dinsdag 15 maart 2015: Stand van zaken Dienst Gezondheid & Jeugd - Cor van Verk: In de commissie Sociaal zijn de ontwikkelingen bij de dienst Gezondheid en Jeugd onder de loep genomen. De PVDA stelde in de eerste plaats vast dat dit een verhaal van gebroken beloften dreigt te worden. Het bestuur zegt veel toe; heeeel veeel toe maar komt vrijwel niets na. Wij wachten nog steeds op een overzicht van alle mogelijke bezuinigingen waaruit de leden van de raad een keuze zouden kunnen maken. Hij zal er wel niet komen. Daarmee verdwijnt de toezegging van wethouder Lambrechts over de invloed van de Raad ook achter de horizon. Het lijkt het er op dat dit College nog meer dan het ...

 

Lees meer Reageer

GEEN OVERLAST DOOR HET NIEUWE EVENEMENTENPLEIN BIJ ENERGIEHUIS - Ingang aan Biesboschstraat-kant sluiten

GEEN OVERLAST DOOR HET NIEUWE EVENEMENTENPLEIN BIJ ENERGIEHUIS - Ingang aan Biesboschstraat-kant sluiten

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 10 maart 2015: Voorlopig Ontwerp Herinrichting van het Plein en Openbare Ruimte Stadswerven Zuid - Jacqueline van den Bergh: Op zich zien de plannen voor de inrichting rondom Energiehuis er goed uit, met veel groen. Bomen komen veel voor in het ontwerp. Belangrijk vindt de PvdA dat de bomen voldoende ruime vakken krijgen, zodat ze groot kunnen groeien.

Het plein wordt Evenementenplein genoemd, het zoveelste Evenementenplein in Dordrecht (na Statenplein, Gezondheidspark, FC Dordrecht terrein, etc.). Het lijkt wel of de gemeente Evenementenpleinen verzamelt. Wat is daar precies de bedoeling van. Volgens wethouder Sleeking wil men er vooral hier laten voetballen (met kleine doelen), beachvolleybal toernooitjes, boekenmarkt. Meer kleinschalige evenementen. De PvdA wil dan wel dat er aandacht is voor mogelijk overlast. Bewoners ervaren nu al ...

 

 

 

Lees meer Reageer

BEWONERS MEER BAAS IN EIGEN BUURT

BEWONERS MEER BAAS IN EIGEN BUURT

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 10 maart 2015: Stichting Wijk voor Wijk voor een Schone Wijk - Peter Puik: In de commissie werd de raadsinformatiebrief besproken over stichting Wijk voor Wijk en de motie om Right to Challenge mogelijk te maken in Dordrecht. De pvda Dordrecht staat positief tegenover buurtinitatieven en ziet graag dat als bewoners meer willen doen dat dit ook mogelijk wordt gemaakt door de gemeente. De pvda vindt het fijn om te horen dat stichting Wijk voor Wijk is betrokken bij het onderhoud van de buitenruimte in Crabbehof/Wielwijk. Dit in nauwe samenwerking met de aannemer en BuurtServiceTeam.

Right to Challenge houdt in dat een gemeenschap het recht heeft om aan te geven dat zij bepaalde publieke taken over wil nemen. Men kan dan, naast andere aanbieders, ook een aanbod doen bij aanbestedingsprocedures. De pvda vind het goed om Right to Challenge mogelijk te maken in Dordrecht. Bewoners kunnen op deze manier meer baas in eigen buurt worden.

 

Lees meer Reageer

PROTEST BEWONERS TEGEN VESTIGING DE VRIJE TUINDER

PROTEST BEWONERS TEGEN VESTIGING DE VRIJE TUINDER

Adviescommissie Fysiek, Dinsdag 10 maart 2015: Protest bewoners Joop den Uylstraat tegen vestiging De Vrije Tuinder - Jacqueline van den Bergh: De 2 insprekers vroegen de aandacht van de commissieleden voor het feit dat zij hun nieuwe huizen in de Joop den Uylstraat in Crabbehof rond 2007 hadden gekocht met het idee dat zij een blijvend groen uitzicht zouden hebben. Dat blijkt niet zo te zijn, want men kwam erachter dat het groen van karakter zou veranderen, en wel in volkstuinen, nl. het volkstuincomplex aan de Reeweg Zuid de Vrije Tuinder zou zich hier kunnen gaan vestigen. De locatie Reeweg Zuid kan in principe een plek voor nieuwbouw worden, waarmee weer de renovatie in Wielwijk kan worden bekostigd.

Hiervan waren de bewoners ...

 

Lees meer Reageer

NACHTMERRIE STEENTJES SCHEFFERSPLEIN - onderzoek naar bekwaamheid personeel

NACHTMERRIE STEENTJES SCHEFFERSPLEIN - onderzoek naar bekwaamheid personeel

Commissie Fysiek, dinsdag 10 maart 2015: Portugese steentjes Scheffersplein - Jacqueline van den Bergh: Het is ongehoord dat HET horecaplein van Dordrecht: het Scheffersplein - dat een mooi esthetische uitstraling zou krijgen - nu geteisterd wordt door die Portugese steentjes. Die liggen niet vlak, vanwege ondeskundige uitvoering. Verantwoordelijke wethouder Reynvaan kondigde een onderzoek aan naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. De PvdA kwam ter ore dat er door de aannemer gewerkt zou zijn met ongekwalificeerd personeel, dat hier geen ervaring mee had. Jacqueline wil dat de bekwaamheid van het personeel mee wordt genomen in het onderzoek; klopt het dat arbeidskrachten niet gekwalificeerd hiervoor waren?

Daarnaast kun je je afvragen of het wel zo handig was om juist op een horecaplein - dat het bij uitstek moet hebben van een vlakke vloer - Portugese ...

 

Lees meer Reageer

GEEN PRIVATISERING VAN DE ESSENHOF

GEEN PRIVATISERING VAN DE ESSENHOF

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 10 maart 2015: Positionering en Exploitatie Essenhof - Bahattin Guler: Al geruime tijd kampt Essenhof met een structureel exploitatietekort. Er zijn 4 scenario's geschetst waarop de raad een beslissing moet nemen in welke vorm Essenhof verder moet.

Scenario 1 Externe verzelfstandiging (stichting)
Scenario 2 Gedeeltelijk privatiseren
Scenario 3 Geheel privatiseren
Scenario 4 Interne oplossing (beheer en exploitatie voor gemeente)

Het college heeft besloten om een plan uit te werken voor het gedeeltelijk privatiseren. De PvdA is hier ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 10 MAART - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 10 MAART - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

BESTUUR & MIDDELEN: Dienst Gezondheid & Jeugd; Voortgang Subsidiewerkgroep; Positionering en exploitatie Essenhof 2015-2018

SOCIAAL: Dienst Gezondheid & Jeugd; Wijkwensen; Evaluatie MEE

FYSIEK: Wijk voor Wijk over Schone Wijken Plan; Herinrichting Plein en Openbare Ruimte Stadswerven Zuid; Ruimtelijke Ontwikkeling omgeving Joop den Uylstraat in Crabbehof

Klik op de commissie voor de gehele agenda.

 

 

Lees meer Reageer

PVDA VOORZITTER HANS SPEKMAN IN GESPREK BIJ DEN WITTEN HAEN

PVDA VOORZITTER HANS SPEKMAN IN GESPREK BIJ DEN WITTEN HAEN

Hans Spekman bracht zaterdagmiddag 7 maart 2015 - met een aantal PvdA'ers - een kort bezoek aan de Lunchroom in Den Witten Haen. Stichting Philadelphia beheert deze lunchroom en heeft ook een aantal kamers voor begeleid wonen ter beschikking. Mensen met een beperking kunnen hier werken en wonen. Er werd verteld over hun werkwijze. Men is bezorgd over de dagbesteding, die vanwege wegvallen van budgetten, steeds minder wordt. Eenderde van hun werknemers gaat door naar reguliere banen, eenderde blijft beschut werken en eenderde is aangewezen op dagbesteding. Gemeente Dordrecht betaalt wel projecten, in tegenstelling tot veel andere gemeenten met wie Philadelphia samenwerkt. Het accent ligt vooral op het verbeteren van vaardigheden.

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief