Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

ALGEMEEN VERKLARING ECONOMISCHE ACTIVITEITEN (WET MARKT EN OVERHEID): PvdA wil geen marktconforme huren voor huur stukjes groen bij tuinen bewoners

ALGEMEEN VERKLARING ECONOMISCHE ACTIVITEITEN (WET MARKT EN OVERHEID): PvdA wil geen marktconforme huren voor huur stukjes groen bij tuinen bewoners

Adviescommissie Bestuur en Middelen dinsdag 25 november 2014 - Bahattin Guler: De PvdA wil graag snippergroen (stukjes groen die bewoners huren van de gemeenten om bij hun tuin te betrekken) meenemen in de Algemeen Verklaring Economische Activiteiten in het kader van de nieuwe wet Markt en Overheid. Deze nieuwe wet dwingt de gemeente om voor haar diensten en vastgoed/gronden marktconforme huren te rekenen. Maar de gemeente kan onderdelen hiervan uitsluiten. Dat noemt men de Algemeen Verklaring van Economische Activiteiten. Dit om te voorkomen dat burgers en organisaties straks de hoofdprijs moeten betalen voor allerlei diensten, zoals huren gebouwen (bijv. De Koloriet) op het gebied van ...

 

Lees meer Reageer

SUBSIDIERING GELUIDSISOLATIEMAATREGELEN AAN WONINGEN NOORDENDIJK EN BIESBOSCHSTRAAT: PvdA is ertegen dat bewoners voor 50% moeten meebetalen

SUBSIDIERING GELUIDSISOLATIEMAATREGELEN AAN WONINGEN NOORDENDIJK EN BIESBOSCHSTRAAT: PvdA is ertegen dat bewoners voor 50% moeten meebetalen

Adviescommissie Fysiek - Jacqueline van den Bergh:  Bewoners - zeker die pal tegenover Khotinsky - hebben last van de gebruikers van het Energiehuis, vooral van Khotinsky. Het blijft ongelukkig dat Khotinsky aan de bewonerskant zit, met in/uitgang en terras pal tegenover bewoners in de Biesboschstraat. Ook bezoekers van het Energiehuis veroorzaken overlast.

Toen Bibelot nog in de Wijnstraat zat, was daar ook voortudrend melding van overlast door bewoners. Afspraak is toen gemaakt dat men naar ...

 

Lees meer Reageer

STRIPMUSEUM IN BERCKEPOORT: PvdA: vragen over bekostiging

STRIPMUSEUM IN BERCKEPOORT: PvdA: vragen over bekostiging

Adviescommissie Fysiek dinsdag 25 november 2014 - Peter Puik: PvdA vindt het op zich een goed plan om een Stripmuseum te vestigen in de Berckepoort, dat nu leeg staat. Het kan een zeer goede bestemming zijn en een trekker in onze binnenstad. Zorgen heeft de PvdA wel over de financiele haalbaarheid: komen er inderdaad voldoende bezoekers hiervoor naar de Dordtse binnenstad? Maar dat ligt ook aan de kracht van de ondernemers van het Stripmuseum. Zij zien voldoende mogelijkheden om veel bezoeker te trekken. Er wordt nu geinvesteerd in het opknappen ...

 

Lees meer Reageer

REGIONAAL MEERJAREN BELEIDSPROGRAMMA (rMJP): PvdA wil concretere uitwerking van de plannen / DIENST GEZONDHEID & JEUGD: Reserves Service Organisatie niet voor DG&J

REGIONAAL MEERJAREN BELEIDSPROGRAMMA (rMJP): PvdA wil concretere uitwerking van de plannen / DIENST GEZONDHEID & JEUGD: Reserves Service Organisatie niet voor DG&J

Adviescommissie Bestuur en Middelen: dinsdag 25 november 2014 - Cor van Verk: De commissie heeft zich beziggehouden met de zienswijze van het College op het rMJP en de begroting van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J).

Over het rMJP was de commissie kort; een grote meerderheid van de raad onderschreef het Regionaal Meerjarenbeleidsprogramma. In dit plan wordt beschreven hoe de Drechtsteden zich verder gaan ontwikkelen op de volgende terreinen: economie en arbeidsmarkt, wonen, en de decentralisaties (Participatiewet, WMO en Jeugdzorg). Twee partijen (PVDA en Beter voor Dordt) drongen aan op een meer concrete vertaling ...


 

Lees meer Reageer

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: PvdA: Onduidelijkheid over tekort van 1,2 miljoen en over de invulling van het dagrecreatieterrein

NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH: PvdA: Onduidelijkheid over tekort van 1,2 miljoen en over de invulling van het dagrecreatieterrein

Adviescommissie Fysiek dinsdag 25 november 2014 - Jacqueline van den Bergh: Bij de behandeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch was een inspreker: de heer Van Eijk. Hij woont in dit gebied en is zeer betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen. Hij waarschuwde voor de vele risico's bij de nieuwe plannen: moeras hoort hier niet (risico botulisme), bomen worden gekapt, trekt allemaal ganzen aan die veel schade aan de gewassen aanbrengen. Hij vroeg zich af of het moeras (natte natuur) komt op de plek dat voor reacreatie is bestemd. Beheer van de gronden komt - net als bij de Merwelanden - bij Parkschap De Biesbosch te liggen, dat nu al in financieel zwaar weer verkeert. De heer van Eijk adviseerde ...

 

Lees meer Reageer

GEBRUIK VAN MOSQUITO: PvdA kritisch op inzet van de Mosquito bij overlast jongeren; risico op gehoorbeschadiging moet eerst worden onderzocht

GEBRUIK VAN MOSQUITO: PvdA kritisch op inzet van de Mosquito bij overlast jongeren; risico op gehoorbeschadiging moet eerst worden onderzocht

Adviescommissie Bestuur en Middelen dinsdag 25 november 2014 - Bahattin Guler: De PvdA is terughoudend op de inzet van de Mosquito. De Mosquito is een apparaat wat op een hele hoge frequentie een pieptoon verspreidt. Deze toon wordt gehoord door jongeren tot de leeftijd van 25 jaar en is dermate irritant dat het jongeren wegjaagt uit een gebied. Dit middel wordt ook in Dordrecht ingezet om jongerenoverlast tegen te gaan. Echter nog onvoldoende is onderzocht of dit geluid een (blijvende) schade kan aanbrengen aan het gehoor van mensen en dieren. De PvdA wil dan ook dat dit middel niet ingezet wordt totdat ...

 

Lees meer Reageer

OVERHANDIGING RESULTATEN "IK FLITS MEE" ACTIE AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDER

OVERHANDIGING RESULTATEN

Namens de PvdA fractie overhandigde raadslid Jacqueline van den Bergh de resultaten van de IK FLITS MEE actie aan burgemeester Brok en wethouder verkeer Van der Linden, dinsdagavond 25 november 2014 in de raad.

De PvdA ziet het als een stap in de richting van verdergaande samenwerking tussen college, raad, bewoners en politie. Zo nodig ook met Openbaar Ministerie.

Actiepunten van de PvdA zijn: Flits/Controle acties van politie op locaties die zijn gemeld door bewoners; Aanpak voor 30 km zones; Permanent Meldpunt Gevaarlijk Verkeer

 

Lees meer Reageer

PVDA WEBSITE OOK VOOR OP JE MOBIEL

PVDA WEBSITE OOK VOOR OP JE MOBIEL

De PvdA website is nu ook goed te lezen op je mobiel. Onderweg kun je sinds kort makkelijk de PvdA website bekijken, waar je ook bent.

 

Lees meer Reageer

RESULTATEN "IK FLITS MEE" ACTIE: Veel meldingen over Stadspolderring, Nassauweg, 30 km zones

RESULTATEN

RESULTATEN IK FLITS MEE ACTIE: VEEL OVERLAST EN ONDUIDELIJKHEDEN ZIJN GEMELD.

NASSAUWEG ONVERANTWOORD (foto), STADSPOLDERRING TE HARD RIJDEN, BROUWERSDIJK-B. TOUSSAINTSTRAAT GEVAARLIJK, 30 KM ZONES GENEGEERD

Veel bewoners hebben gereageerd op de PvdA actie IK FLITS MEE. Zo’n 70 reacties kwamen bij de PvdA binnen. En nog steeds komen meldingen binnen. Allerlei situaties zijn gemeld, en er zijn ook suggesties aangedragen voor oplossingen (kijk op het pdf-bestand op volgende pagina).
Opvallend is dat bewoners heel ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

De avond begint met de overhandiging van de resultaten van de Ik Flits Mee actie door Jacqueline van den Bergh namens de PvdA aan wethouder Van der Linden en aan Burgemeester Brok.

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Algemeen Belang Verklaring  Enkele Economische Activiteiten (Wet Markt en Overheid); Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018; Zienswijze op Concept Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014-2018, plus antwoorden op vragen van BVD; Zienswijze Begroting Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en Begroting 2015

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Sprekersplein over Ondernemersfonds Binnenstad. Donderdagavond 27 november vanaf 20.00 uur in Stadskantoor bespreking over Ondernemersfonds Binnenstad in Adviescommissie.

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch; Nota Herziening Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO); Voorbereidingskrediet Stripmuseum in Berckepoort; Geluidsisolerende maatregelen woningen aan Noordendijk en Biesboschstraat

Klik op de Commissie voor de complete agenda.

 

 

Lees meer Reageer

DORDTENAAR COK SAS HOOG OP DE PVDA KANDIDATENLIJST VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

DORDTENAAR COK SAS HOOG OP DE PVDA KANDIDATENLIJST VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

De PvdA Kandidatenlijst Waterschap Hollandse Delta is vastgesteld. Dordtenaar Cok Sas staat hoog op de lijst, op plaats 2.

De definitieve Kandidatenlijst van het Waterschap Hollandse Delta is zaterdagochtend 22 november 2014 vastgesteld door de PvdA afgevaardigden van de diverse afdelingen binnen het Waterschap.

De Kandidaatstellingscommissie - bestaande uit Bert Blase (interim burgemeester Vlaardingen), Gerard Slotema (oud-wethouder Zwijndrecht), Johan Lavooi (oud-wethouder Sliedrecht) en Jacqueline van den Bergh (raadslid Dordrecht en bestuurslid PvdA Gewest Zuid-Holland) heeft vooral gekeken naar competenties, bestuurlijke en politieke ervaring, spreiding over het gebied en betrokkenheid bij milieu-watervraagstukken.

In vergaderzaal Moestuin van Villa Augustus gaf Bert Blase namens de Kandidaatstellingscommissie ...

 

Lees meer Reageer

GOUVERNEURPLEIN EN BELEVING EN IMAGO OUD KRISPIJN: Stille avonden in De Koloriet: PvdA wil dat het gebruik van De Koloriet soepeler wordt met vriendelijkere prijzen

GOUVERNEURPLEIN EN BELEVING EN IMAGO OUD KRISPIJN: Stille avonden in De Koloriet: PvdA wil dat het gebruik van De Koloriet soepeler wordt met vriendelijkere prijzen

Adviescommissie Fysiek - Peter Puik: Er is al lange tijd overlast op het Gouverneurplein. Dat zou inmiddels wel wat minder zijn, maar de klacht is nog steeds dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen op het plein. Wethouder Reynvaan wil het plein teruggeven aan de bewoners, maar de realiteit is weerbarstiger. Volgens wethouder Reynvaan is zij ook in gesprek met de bewonersgroep in Oud Krispijn (OKBZ) die zich wel betrokken voelt bij en verantwoordelijk voelt voor de buurt. Maar volgens de wethouder heeft zij van het OKBZ ook geen oplossing ontvangen voor het plein. Peter bestreed dit. Hij heeft kontakt gehad met OKBZ. OKBZ heeft wel degelijk een plan ingediend, nl. ...

 

Lees meer Reageer

ROTONDE GROENEZOOM: PvdA: Rotonde moet (sociaal) veilig en overzichtelijk zijn, zonder belemmeringen voor fietsers

ROTONDE GROENEZOOM: PvdA: Rotonde moet (sociaal) veilig en overzichtelijk zijn, zonder belemmeringen voor fietsers

Adviescommissie Fysiek - Jacqueline van den Bergh: De PvdA kiest voor de gelijkvloerse variant om deze rotonde veiliger te maken voor de fietsers. Dagelijks fietsen er ook vele scholieren vanuit Stadspolders naar hun scholen in de stad en weer terug. De rotonde is op dit moment erg onoverzichtelijk. Dat fietsers op de rotonde voorrang hebben schat niet iedere mobilist goed in. Vandaar regelmatig ongelukken en bijna ongelukken tussen fietsers en auto's. De andere 2 varianten (brug en tunnel) voor fietsers scoren ook hoog qua verkeersveiligheid, maar minder hoog

 

Lees meer Reageer

PARKEERDRUK MAURITSWEG: PvdA: Alleen vergunninghouders-parkeren als een flinke meerderheid van de bewoners dat wil

PARKEERDRUK MAURITSWEG: PvdA: Alleen vergunninghouders-parkeren als een flinke meerderheid van de bewoners dat wil

Adviescommissie Fysiek: Parkeersituatie op de Mauritsweg - Jacqueline van den Bergh: Bij de bespreking van het onderwerp over de Parkeersituatie op de Mauritsweg kwam een flink aantal bewoners inspreken. Zij vroegen aan de commissie aandacht voor de parkeerdruk op de Mauriitsweg. Al lang parkeren forenzen die elders werken en met de trein reizen hun auto op de Mauritsweg en omgeving. Maar de bewoners zijn het inmiddels zat, omdat er voor hen vaak geen parkeerplaats meer over is. En met de wekelijkse koopzondag is het op de zondag nu ook druk. Daarnaast is door de wijziging van de Nassauweg ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 18 NOVEMBER 2014 - Stadskantoor, 19.45 uur

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 18 NOVEMBER 2014 - Stadskantoor, 19.45 uur

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Meldpunt Hoge Tonen: Over schadelijke gevolgen Mosquito; Wensen/bedenkingen SOK Belthure Park; GEVUDO; Wensen/bedenkingen Leerpark (Besloten)

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Onderwijsmonitor 2013 Kinderopvang; Financien WMO 2015; Verordening Jeugdhulp

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Rotonde Groenezoom (foto); Parkeersituatie Omgeving Mauritsweg; Afvalcontainers Indische Buurt; Gouverneurplein; Imago Oud Krispijn

Klik voor de agenda op de Adviescommissie.

 

Lees meer Reageer

PVDA: MEER FOCUS OP ZORG EN VRIJWILLIGERS

PVDA: MEER FOCUS OP ZORG EN VRIJWILLIGERS

Alle partijen streven naar een goede uitvoering van de nieuwe wetten voor de Jeugdzorg en de WMO. Wij weten allemaal dat aan de uitvoering van deze wetten grote risico’s zijn verbonden. Dat is voor de gemeente en regio nauwkeurig uitgerekend. In de begroting zien wij alleen een totaal bedrag aan risico’s; geen apart bedrag voor de zorg tegelijkertijd trekt het College wel 2 miljoen uit ...

 

Lees meer Reageer

PVDA-GROENLINKS MOTIE PARKEERGARAGE ENERGIEHUIS

PVDA-GROENLINKS MOTIE PARKEERGARAGE ENERGIEHUIS

Sindskort is de parkeergarage bij het Energiehuis op de Stadswerven in gebruik genomen. Over het uiterlijk van de parkeergarage zijn de meningen verdeeld, van eenvoudig doch sober tot een blok beton. De PvdA vindt dat een parkeergarage in een cultureel cluster (Energiehuis - met TOBE, Bibelot, en toneelzaal) en bioscoop juist een bijzondere parkeergarage verdient. De muren van deze garage zijn uitermate geschikt om Dordrecht onder de aandacht te bregen van de vele bezoekers die hier (gaan) komen. Grote foto's van evenementen en activiteiten kunnen dan geprojecteerd worden op de buitenmuren.

De PvdA heeft dan ook samen met GroenLinks een motie ingediend om het college op te dragen ...

 

Lees meer Reageer

PVDA/VSP MOTIE GEHANDICAPTEN PARKEERKAART

PVDA/VSP MOTIE GEHANDICAPTEN PARKEERKAART

De kosten van de geneeskundige keuring voor de gehandicapten parkeerkaart is hoog in vergelijking met andere gemeenten in onze regio. Men kan niet kiezen waar men zich wil laten keuren, zodat men nu extra financieel belast wordt. Een groep mensen is langdurig, zo niet voor altijd, gehandicapt, en dan zouden regelmatige keuringen niet meer moeten plaatsvinden. Reden voor de PvdA - met steun van de VSP -  een motie in te dienen om het college op te dragen ...

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIE ZONNE-ENERGIE

PVDA MOTIE ZONNE-ENERGIE

Dordrecht heeft de ambitie om – op het gebied van energie – een zelfvoorzienend eiland te worden en om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Er wordt vooral ingezet op windenergie, zonne-energie en op het warmtenet. De procedure om te komen tot een aantal geschikte locaties op ons eiland om windmolens te plaatsen is inmiddels in gang gezet. De PvdA vindt dat er ook locaties nodig zijn om wat grootschaliger zonne-energie op te wekken. Wij dachten daarbij aan de Merwedeheuvel (voormalige stortplaats 3e Merwedehaven). De Provincie stimuleert zonne-energie bij het afdekken van voormalige stortplaatsen, maar vindt nu juist de Merwedeheuvel ...

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIE ROTTE PANDEN

PVDA MOTIE ROTTE PANDEN

Dordrecht heeft een mooie en historische binnenstad. De PvdA wil dan ook graag dat die binnenstad mooi blijft. Ook achterkanten van huizen aan de havens zijn eveneens belangrijk. Het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad beschrijft de kwaliteit die we willen en het belang van een goed onderhouden historische binnenstad. Ook de economische en toeristische waarde van onze binnenstad is een belangrijk aspect, evenals de aantrekkelijkheid van ons winkelgebied. Al jaren ergert men zich aan een paar 'rotte panden' die het beeld verstoren. Eigenaren verwaarlozen hun huizen, om wat voor reden dan ook.

De PvdA heeft dan ook de Motie Rotte Panden ingediend om het college ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief