Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

WINKELEND PUBLIEK GEEFT GUL VOOR DE VOEDSELBANK ...

WINKELEND PUBLIEK GEEFT GUL VOOR DE VOEDSELBANK ...

De PvdA was vrijdagmiddag 9 oktober 2015 op bezoek bij de Voedselbank. Zo'n 300 mensen ontvangen een voedpakket wekelijks op verschillende locaties in Dordrecht.

Daarna gingen PvdA'ers naar winkelcentrum Bieshof, met als doel om aan het winkelende publiek te vragen of zij een product konden geven aan de Voedselbank. Geen verse producten, maar rijst, macaroni, pindakaas, koffie, thee, etc.

De mensen gaven graag, veel en ruimhartig. Binnen een uur was er al veel opgehaald voor de Voedselbank.

Dordtenaren: bedankt voor uw giften ...

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIE STATUSHOUDERS EN SOCIALE HUURWONINGEN ZOU NIET THUISHOREN IN DRECHTRAAD

PVDA MOTIE STATUSHOUDERS EN SOCIALE HUURWONINGEN ZOU NIET THUISHOREN IN DRECHTRAAD

Drechtsteden Dinsdag 6 oktober 2015: PvdA Motie Statushouders: De PvdA wilde de motie over Statushouders en het tekort aan huurwoningen in stemming laten brengen in de Drechtraad. Door de toestroom van vluchtelingen - ook in de Drechtsteden - wordt de druk op de sociale woningmarkt erg groot. Dit doordat vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) ook aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Er dreigt een tekort te ontstaan aan sociale woningen waardoor de wachtlijsten oplopen. Dan is het belangrijk dat onze regio in gezamenlijkheid afspraken hierover gaat maken met de woningcorporaties. En in overleg gaan met corporaties in de Drechtsteden om te komen tot het stoppen van de verkoop van sociale huurwoningen door de corporaties om zodoende het aanbod van sociale woningen te vergroten. Ook afspraken over het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen is nodig.

Burgemeester Brok vond ...

 

Lees meer Reageer

PVDA VERHEUGD OVER DE KOMST VAN EEN NOODHULPBUREAU

PVDA VERHEUGD OVER DE KOMST VAN EEN NOODHULPBUREAU

De PvdA is verheugd dat er nu ook een Noodhulpbureau komt voor de Drechtsteden. Na uitgebreide discussies in de Drechtraad is het zover: noodhulp voor mensen in acute financiële nood. Dit zouden er zo’n 400 per jaar zijn in de Drechtsteden. Daarom is een Noodfonds hard nodig. Noodhulpbureaus geven geld wanneer mensen in acute financiële nood verkeren. Zij doen dit via het Fonds Urgente Noden. Dit is een landelijk fonds - gevuld door particulieren - waarop een beroep gedaan kan worden. Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) is de organisator van de Noodhulpbureaus in Nederland. Verschillende gemeenten hebben inmiddels een dergelijk bureau. Gemeenten ondersteunen de bureaus door middel van een bijdrage aan de organisatie.
Het geld van het Noodfonds wordt altijd verstrekt aan een professionele hulpverlener, die daarmee de rekening van zijn cliënt betaalt. De hulpverlener en het Noodhulpbureau checken ...

 

Lees meer Reageer

BESCHUT WERKEN IN DE EIGEN OMGEVING

BESCHUT WERKEN IN DE EIGEN OMGEVING

Drechtsteden Dinsdag 6 oktober 2015: Beschut Werken - Jan Lok: Door de bezuinigingen op de WSW regelingen en het beschut werken zijn er nog nog steeds mensen die beschut willen werken, maar er niet in aanmerking voor komen. We weten dat ze er zijn, maar niet om hoeveel mensen het gaat. Door de Participatiewet komen alleen mensen in aanmerking voor beschut werk met loon als zij een "loonwaarde van meer dan 50%" hebben. Daar beneden krijgen mensen een participatieplaats, met een uitkering. Maar veel mensen met minder dan 50% willen ook werken, maar kunnen dat nu niet. Als men deze mensen in de eigen stad, in de eigen omgeving zou kunnen laten werken ...

 

Lees meer Reageer

SPECIALE THEMA AVOND OVER OPVANG VERWARDE MENSEN

SPECIALE THEMA AVOND OVER OPVANG VERWARDE MENSEN

Drechtsteden Dinsdag 6 oktober 2015: Aanpak verwarde mensen - Cor van Verk: De PvdA had de aanpak verwarde mensen op de agenda laten zetten omdat er een toename is van verwarde mensen in de steden. De politie luidde onlangs de noodklok omdat men steeds meer te maken krijgt met verwarde mensen, bij wie de politie moet optreden terwijl dit haar taak eigenlijk niet is. Door de afbraak van de voorzieningen zien we een toename van mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, maar waar ook geen opvang meer voor is. De staatssecretaris heeft de gemeenten een brief gestuurd met de opdracht voor goede opvang voor deze groep te zorgen. Daar wilde de PvdA de discussie over starten: over de opvang die nodig is en over de groep zelf. Echter de Drechtraadleden ...

 

Lees meer Reageer

PVDA IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK - en vraagt winkelend publiek voedselproducten te doneren voor Voedselbank

PVDA IN ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK - en vraagt winkelend publiek voedselproducten te doneren voor Voedselbank

In Dordrecht wonen helaas nog altijd veel mensen in armoede.  Dankzij de voedselbank kunnen zij wekelijks rekenen op een voedselpakket. De voedselbank is een initiatief van vrijwilligers en wij willen ze graag een handje helpen.

Vrijdagmiddag 9 oktober 2015 om 15.00 uur bezoekt de PvdA de Voedselbank aan de Provincialeweg. Daarna om 17.00 uur gaan we naar winkelcentrum Bieshof in Stadspolders voor de supermarkt staan. Van de voedselbank hebben we begrepen dat zij een tekort hebben aan verschillende producten. We zouden het heel fijn vinden als u bereid bent, een of meerdere van onderstaande producten mee te nemen tijdens het winkelen.

U kunt de producten bij ons afgeven en wij zorgen ervoor dat alles bij de voedselbank terecht komt.

Het gaat om de volgende producten: ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 - vanaf 19.30 uur in Cascade te H.I. Ambacht

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 6 OKTOBER 2015 - vanaf 19.30 uur in Cascade te H.I. Ambacht

AGENDA DRECHTRAAD - 19.35 uur: Wijziging Relement van Orde van de Drechtraad; Toetsingskader van de Drechtraad inzake Decentralisaties; Oprichting Steunpunt voor Urgente Noden Drechtsteden

CARROUSEL BESTUUR EN MIDDELEN - 21.05 uur: Verlenging controlewerkzaamheden 2015 Accountantsdienst; Herijking Taakstelling Trap Af op basis van Meicirculaire 2015; Vervolg Dialoog over Systematiek Trap op Trap af; Ontwikkelingen Openbaar Bestuur

CARROUSEL SOCIAAL - 21.05 uur: Beschut Werk; Bestandsontwikkeling Participatiewet en Maatregelen; Aanpak Verwarde Mensen

 

Klik hier voor de complete agenda

 

Lees meer Reageer

NIEUWE GRIFFIER

NIEUWE GRIFFIER

Gemeenteraad dinsdag 29 september 2015: Bij het begin van de gemeenteraad werd de nieuwe griffier van Dordrecht geinstalleerd, Anneloes Webster. Anneloes kent Dordrecht en regio heel goed. Zij was werkzaam als hoofd Beleids- en Bestuursondersteuning, en directiesecretaris bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De PvdA wenst Anneloes veel succes toe.

 

Lees meer Reageer

RAADSONDERZOEK NAAR SITUATIE BIJ TO-BE

RAADSONDERZOEK NAAR SITUATIE BIJ TO-BE

Gemeenteraad, dinsdag 29 september 2015: Herstelplan ToBe - Cor van Verk: Voorzitter, wij hebben bij herhaling te kennen gegeven dat een organisatie als ToBe hoort bij een stad van 120.000 inwoners. Wij vinden heel stellig dat een gevarieerd cultureel aanbod de stad aantrekkelijker maakt om te bezoeken, maar nog belangrijker om in te wonen. Het verschralen van het aanbod naar een paar grote, herkenbare instituten als de musea en een schouwburg maakt de stad stukken minder aantrekkelijk als woonstad. Betekent dit nu dat ToBe dan de organisatie moet zijn die zich bezighoudt met de culturele educatie en toonkunstmuziekschool. Niet per definitie. Deze takken van cultuur kunnen wellicht ook op een andere wijze worden uitgevoerd. Het werk is tenslotte niet afhankelijk van de vorm waarin het wordt gegoten. Betekent dit nu dat wij de organisatie ToBe willen af serveren? Het antwoord op die vraag is nog open. De politieke vraag is of wij vertrouwen hebben in het ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: KIES VOOR KWALITEIT EN NIET VOOR SNELLE BEZUINIGINGEN

PVDA: KIES VOOR KWALITEIT EN NIET VOOR SNELLE BEZUINIGINGEN

Gemeenteraad dinsdag 29 september 2015: Evaluatie Herbestrating Scheffersplein - Jacqueline van den Bergh: Het is onbegrijpelijk dat we er in Dordrecht maar niet in slagen om steentjes op een correcte wijze te laten leggen? Nu weer is het mis bij de Groezoom-rotonde. In het onderzoek over het Scheffersplein wordt door college vooral ingegaan op de complexiteit van een dergelijke opdracht, en het geeft vooral informatie over allerlei technische aspecten en overvloed aan regelgeving. Ik citeer: “Wellicht is er een parallel te trekken met andere domeinen. In complexe domeinen, zoals bijvoorbeeld luchtvaartverkeersleiding, of nucleaire centrales is de
afgelopen jaren het besef doorgedrongen dat complexe domeinen zich niet laten beteugelen door regels.” Waar hebben we het over? We hebben het over het leggen van ...

 

Lees meer Reageer

VRAGEN PVDA TWEEDE KAMERFRACTIE OVER INTERCITY TREINEN DORDRECHT

VRAGEN PVDA TWEEDE KAMERFRACTIE OVER INTERCITY TREINEN DORDRECHT

PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland heeft aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mevrouw Mansveld op 30 september 2015 schriftelijke vragen gesteld over de bereikbaarheid per spoor van Dordrecht.
Daarmee reageert de PvdA Tweede Kamerfractie op de noodkreten uit Dordrecht. Ook de PvdA fractie Dordrecht heeft al een tijd regelmatig kontakt met de PvdA Tweede Kamerfractie. Evenals andere lokale politieke partijen kontakt hebben met hun Tweede Kamerfractie. Met elkaar staan we sterk. Met z’n allen proberen we een zo gunstig mogelijk regeling voor Dordrecht te organiseren wat de intercity treinen betreft.
 
Vraag 1 ...

 

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD STEMT IN MET CRISISOPVANG VAN 100 VLUCHTELINGEN VOOR 72 UUR BIJ VOORMALIGE DRECHTWERK

GEMEENTERAAD STEMT IN MET CRISISOPVANG VAN 100 VLUCHTELINGEN VOOR 72 UUR BIJ VOORMALIGE DRECHTWERK

Dinsdag 29 september 2015 - Gemeenteraad: Opvang Vluchtelingen in Dordrecht - Cor van Verk: Voorzitter, ik ben opgevoed met de kernwaarden van barmhartigheid, solidariteit en beschaving. Die drie kernwaarden leiden er toe dat ik al een aantal maanden met toenemende schaamte kennis neemt van de nieuwsberichten waarin ik zie hoe onze medemensen wanhopige pogingen doen om ons veilige West-Europa te bereiken. Tot mijn grote schaamte kunnen we vaststellen dat teveel mensen omkomen bij deze pogingen. In mijn wereld betekent dit dat er mensen zijn die hulp nodig hebben; wanneer mensen een dergelijke schreeuw om hulp uiten, dan kunnen en mogen we niet de andere kant op kijken. Je kan een discussie voeren of dit de juiste manier is; of andere vormen van opvang niet veel effectiever zijn, maar los van een dergelijke discussie kunnen we nu vaststellen dat er sprake is van een onophoudelijke stroom van mensen die hulp en bescherming zoeken. Deze mensen kunnen mogen wij niet negeren al was het maar om de simpele reden dat zij hier zijn en ...

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIE PIETLUTTIGHEDEN UNANIEM DOOR GEMEENTERAAD AANGENOMEN

PVDA MOTIE PIETLUTTIGHEDEN UNANIEM DOOR GEMEENTERAAD AANGENOMEN

Dinsdag 29 september 2015 - Gemeenteraad: Welstandsnota Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: “Er is dringend behoefte aan een andere balans tussen mensen in instituties”. Dit is de uitspraak van Ingrid van Engelshoven, D66 wethouder in Den Haag. Daar kan ik mij helemaal in vinden. Dat geldt ook voor Welstand. Welstand staat in Nederland onder druk. Normen op basis van deskundigheid worden niet langer automatisch aanvaard. Velen zien het als betutteling; iedereen kent wel uit zijn omgeving verhalen over welstandscommissies die om onduidelijke redenen en met onbegrijpelijk taalgebruik negatief hebben geoordeeld over een bouwplan of aanpassing. Ook onbegrip over waarom de Welstandscommissie wel iets heeft goedgekeurd. Gelukkig is er veel verbeterd de laatste jaren doordat de regering heeft geëist...

 

Lees meer Reageer

PVDA OPENT MELDPUNT NACHTBOOT DRECHTSTEDEN

PVDA OPENT MELDPUNT NACHTBOOT DRECHTSTEDEN

De PvdA Zuid-Holland opent een Meldpunt Nachtboot Drechtsteden. Met dit meldpunt wil de partij onderzoeken of de Drechtsteden nog aantrekkelijker worden als het vervoer over water wordt uitgebreid. Inwoners wordt gevraagd een enquete in te vullen met vragen over reizen over water en de Nachtboot. Als blijkt dat er voldoende animo in de regio is, wil de PvdA dat de Nachtboot proef gaat draaien in de zomermaanden van 2016.  

De PvdA heeft het idee van een Nachtboot in juni in de commissie Verkeer en Milieu aan de orde gesteld. Aanleiding hiervoor waren ...


MELDPUNT NACHTBOOT

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 29 SEPTEMBER - vanaf 14.00 uur in Raadzaal Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 29 SEPTEMBER - vanaf 14.00 uur in Raadzaal Stadhuis

Bespreekonderwerpen:

Welstandsnota (plus motie PvdA en amendement CU/SGP); Tijdelijke Huisvesting Vluchtelingen; Herstel en Reorganisatie ToBe Cultuurcentrum; Onderzoek Bestrating Scheffersplein; Bestuursrapportage

Klik hier voor de volledige agende met de stukken

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL GEEN KREDIET VERSTREKKEN VAN 1 TON MAAR EERST ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN ZOALS WONINGBOUW

PVDA WIL GEEN KREDIET VERSTREKKEN VAN 1 TON MAAR EERST ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN ZOALS WONINGBOUW

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 22 september 2015: Krediet Toegang Regiokantoor Noordendijk 248-250 - Jacqueline van den Bergh: Er wordt 92.000 euro gevraagd om aan de pleinzijde een volwaardige entree te realiseren van het pand Noordendijk 248. De gemeente is in 2007 (weer) eigenaar geworden van het Eneco-complex (248 en 250). Noordendijk 250 werd verhuurd aan de Regio ZHZ en Noordendijk 248 aan het Drechtstedenverband (Regiokantoor, Service Centrum Drechtsteden). De panden zijn intern met elkaar verbonden en de facilitaire dienstverlening wordt gedeeld. Noordendijk 248 (Service Centrum Drechtsteden) is (door de huurder) gerenoveerd en tot 2023 verhuurd. Noordendijk 250 komt per 1 januari 2016 leeg te staan en zal haar kantoorfunctie verliezen. ZHZ gaat naar oude Postkantoor in de Joh. de Wittstraat.  Hierover wordt raad separaat geinformeerd. Ook het Regiokantoor gaat het pand verlaten in mei 2016, zodat alleen ...

 

Lees meer Reageer

BEZUINIGINGEN DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH WEER TERUG NAAR PROJECT OM BEZUINIGINGEN ONGEDAAN TE MAKEN - PvdA vindt dit niet kunnen

BEZUINIGINGEN DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH WEER TERUG NAAR PROJECT OM BEZUINIGINGEN ONGEDAAN TE MAKEN - PvdA vindt dit niet kunnen

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 22 september 2015: Beantwoording art. 40 vragen van PvdA over Dagrecreatie Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) - Jacqueline van den Bergh: Op een van onze vragen over de bezuinigingen op de NDB en dat deze bezuinigingen weer terugvallen aan de stad, antwoordde het college dat uit de Wijzigingsovereenkomst art. 7.1 blijkt dat alle bezuinigingen teruggaan naar het Project NDB, zodat zij op andere wijze worden aangewend in het Project, "bij voorkeur om de in de herijking van dit project aangebrachte versoberingen zoveel als mogelijk ongedaan te maken". Met andere woorden: bezuinigingen vallen weer terug aan de NDB, en alle bezuinigingen worden dan weer gebruikt om het Project weer verder uit te breiden. Dit vindt de PvdA ...

 

Lees meer Reageer

FACEBOOKPAGINA OM INDERCITY TREINEN TE LATEN BLIJVEN IN DORDRECHT

FACEBOOKPAGINA OM INDERCITY TREINEN TE LATEN BLIJVEN IN DORDRECHT

Volgens het nieuwe concept Reisschema van de NS (dat in 2017 in zou moeten gaan) verdwijnt de intercity naar Breda, Tilburg en Eindhoven, dat wordt eerst een stoptreintje naar Breda om vervolgens over te stappen.  De intercity Roosendaal, Antwerpen, Brussel stopt ook niet meer in Dordrecht. De intercity naar Roosendaal/Vlissingen blijft in de huidige plannen nog wel bestaan. Het totale aantal intercity's naar Rotterdam wordt verlaagd van 7 naar 4 per uur (Den Haag CS niet rechtstreeks). Remco van der Sluis heeft onmiddellijk een facebookpagina opgestart om te protesteren. Wij willen het huidige aantal intercity treinen behouden voor Dordrecht. Door het debacle van de Fyra moeten er nu Intercity treinen over de HSL spoorlijn gaan rijden, die dan om Dordrecht heen rijden.

Steun de actie en ga naar de facebookpagina: Intercity's moeten blijven stoppen in Dordrecht

 

Lees meer Reageer

PVDA OP BEZOEK BIJ VOEDSELBANK EN BIJ SUPERMARKT

PVDA OP BEZOEK BIJ VOEDSELBANK EN BIJ SUPERMARKT

Op vrijdag 9 oktober 2015 vanaf 15.00 uur is de PvdA op bezoek bij de Voedselbank Dordrecht, om over de laatste stand van zaken te praten. De Voedselbank verstrekt wekelijk een voedselpakket aan mensen die dat nodig hebben. Aansluitend, vanaf ongeveer 17.00 uur, gaat de PvdA naar een supermarkt in Dordrecht om boodschappen in te zamelen voor de Voedselbank. Informatie over tijd en plaats volgen binnenkort.

Je kunt je opgeven om mee te gaan bij secretarispvdadordrecht@gmail.com

 

Lees meer Reageer

DIVERSITEIT EN DE ARBEIDSMARKT - bijeenkomst van het PvdA Netwerk Diversiteit

DIVERSITEIT EN DE ARBEIDSMARKT - bijeenkomst van het PvdA Netwerk Diversiteit

Vrijdag 2 oktober 2015 is er de bijeenkomst van het PvdA Netwerk Diversiteit over "Diversiteit en de Arbeidsmarkt". Deze bijeenkomst wordt gehouden in TENT (Platform voor 100% hedendaagse kunst), Witte de Withstraat 50, te Rotterdam, van 16.30 - 20.00 uur.

De diversiteit binnen onze samenleving laat ook de arbeidsmarkt niet onberoerd. Naar aanleiding van het in juni 2015 door het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau gezamenlijk gepubliceerde rapport “De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025” wordt tijdens deze themamiddag van het PvdA Netwerk Diversiteit ingegaan op de vraag hoe diversiteitsbeleid de toekomstige situatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan beïnvloeden.
U bent van harte welkom en deelname is gratis.
Graag van te voren aanmelden ivm catering op: Netwerk.Diversiteit.PvdA@gmail.com

Lees verder voor programma ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief