Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

PvdA Zuid-Holland: Discussie bijeenkomst over koers PvdA, Europa, Wonen en Werk en Inkomen

PvdA Zuid-Holland: Discussie bijeenkomst over koers PvdA, Europa, Wonen en Werk en Inkomen

PvdA Zuid Holland Discussie-bijeenkomst zaterdag 1 oktober in Rotterdam: Op weg naar maart 2017: over koers, Europa, wonen en werk en inkomen. Locatie: Restaurant Engels, naast Centraal Station Rotterdam van 10-13 uur. Graag nodigen we alle leden van de PvdA Zuid Holland uit voor een discussie bijeenkomst op zaterdag 1 oktober in Rotterdam. Vlak na Prinsjesdag en in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komen urgente en actuele thema’s aan de orde. Waarop moet de PvdA de komende jaren koersen? Rechtdoor of linksaf? Wat kunnen we leren van vier jaar regeringsdeelname? Waar staan we in het ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Gemeenteraad dinsdag 27 september 2016 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

Agenda Gemeenteraad dinsdag 27 september 2016 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

In de gemeenteraad van 27 september 2016 neemt Bahattin Guler afscheid als raadslid voor de PvdA. Vanwege zijn zeer drukke werkzaamheden kan hij - helaas - het raadslidmaatschap niet langer uitvoeren. Commissielid Peter Puik volgt hem op.

De gemeenteraad begint om 14.00 uur in het Stadhuis. De Bespreekstukken in deze vergadering zijn: Startnotitie "Essenhof Samen met de Markt" en Krediet voor het Programma Westelijke Dordtse Oever (bedrijventerreinen)

Klik hier voor de complete agenda met stukken.

 

Lees meer Reageer

Met bewoners Bankastraat en Meldpunt Veilig Verkeer Nederland in actie tegen te hard rijden

Met bewoners Bankastraat en Meldpunt Veilig Verkeer Nederland in actie tegen te hard rijden

Vrijdagmiddag 23 september 2016 gingen bewoners, Astrid Benschop van Meldpunt Veilig Verkeer Nederland en PvdA fractieleden Cor van Verk, Peter Puik en Jacqueline van den Bergh de Bankastraat op om in actie te komen tegen het te hard rijden. De Bankastraat is een 30 km straat, maar daar trekken de automobilsten zich over het algemeen niets van aan. 

Met laserguns werden snelheidsmetingen gedaan - ook door bewoners. Via een matrixbord kon je de snelheden zien. De meeste auto's reden gemiddeld tegen de 50 km, met uitschieters naar 60-70 km.Veilig Verkeer Nederland wil ook meer aandacht voor de veiligheid in 30 km gebieden en had flyers meegenomen, 30 km stickers, etc.

Bewoners willen dat er aanpassingen ...

 

Lees meer Reageer

Praat mee over toekomst Sportterrein Patersweg

Praat mee over toekomst Sportterrein Patersweg

DOCK Dordrecht – het netwerk van en voor Drechtstedelijke creatieven en kunstenaars – organiseert op woensdagavond 28 september 2016 vanaf 19.30 haar maandelijkse DOCK borrel. Ditmaal in Wijkcentrum Koloriet in Oud Krispijn (J. Marisstraat 70). Die locatie is geen toeval, want de maandelijkse netwerkbijeenkomst staat op verzoek van Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie (OKBZ) in het teken van het sportterrein Patersweg. Dit terrein verliest met het vertrek van korfbalvereniging Movado haar bestemming en de vraag is nu wat mogelijke toekomstscenario’s zijn voor deze unieke plek in deze unieke Dordtse wijk Oud Krispijn. Tijdens de DOCK borrel zullen een aantal sprekers proberen een inspirerende ...

 

Lees meer Reageer

Meepraten over een Nationaal ZorgFonds in de Drechtsteden, zonder eigen bijdrage en betaalbare premies

Meepraten over een Nationaal ZorgFonds in de Drechtsteden, zonder eigen bijdrage en betaalbare premies

Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Weg met de marktwerking. De bijeenkomst over een Nationaal ZorgFonds vindt plaats in de Short Stay Facility, aan de MH-Trompweg 235 in Dordrecht op woensdag 28 september 2016 van 19.30 - 22.00 uur. Wellicht nog even ter opfrissing: wat was het idee van het Nationaal ZorgFonds ook alweer? In een notendop is het Nationaal ZorgFonds het antwoord op tien jaar marktwerking in de zorg. Wij zijn van mening dat invoering hiervan een grote fout is geweest. Want van de uitgangspunten die toen aan de basis van de invoering lagen (meer keuzevrijheid, goedkoper, toegankelijker) komt helemaal niets terecht. De zorg wordt steeds duurder en het basispakket wordt steeds verder uitgekleed. Het eigen risico is sterk verhoogd en voor velen niet meer betaalbaar. Terwijl er 11 miljard euro op de plank ligt bij ...

 

Lees meer Reageer

Bewoners, Meldpunt Veilig Verkeer Nederland en PvdA fractieleden in actie voor een veiligere Bankastraat

Bewoners, Meldpunt Veilig Verkeer Nederland en PvdA fractieleden in actie voor een veiligere Bankastraat

Op vrijdagmiddag 23 september a.s. vanaf ca. 17.00 uur organiseren bewoners Bankastraat, PvdA fractieleden en Meldpunt Veilig Verkeer Nederland (VVN) de Verkeersactie om de Veiligheid in deze straat te vergroten. Auto’s rijden er te hard. Al langer vragen bewoners om maatregelen om de 30 km te handhaven. Hun straat is namelijk een 30 km straat. Aandacht wordt gevraagd voor te hard rijdende auto’s in dit 30 km gebied, en voor de inrichting van de straat, om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te vergrotenat Hoewel net 1 dag later wordt deze actie gekoppeld aan de Mobiliteitsweek. Doel is om de veiligheid voor de fietsers en voetgangers te vergroten. Tegengaan te snel rijdende auto’s, meer ruimte voor fietsers, en betere inrichting van de straat zodat de rechtheid van de straat wordt doorbroken. Bewoners hebben daar goede oplossingen voor, die ...

 

Lees meer Reageer

In de nieuwe Omgevingswet komen gezondheid en veilige leefomgeving centraal te staan, dat is een goede zaak vindt de PvdA

In de nieuwe Omgevingswet komen gezondheid en veilige leefomgeving centraal te staan, dat is een goede zaak vindt de PvdA

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 20 september 2016: Presentatie Omgevingswet - Jacqueline vd Bergh: De nieuwe Omgevingswet moet op 1 januari 2019 worden ingevoerd, maar men verwacht dat dat ook wel later kan worden. Er moet namelijk heel wat gebeuren, en men noemt het wel "de vierde decentralisatie". De gemeente wordt de centrale bestuurslaag in deze wet, maar hogere overheden als rijk en vooral provincie kunnen nog steeds ingrijpen. De bedoeling is dat Bestemmingsplannen verdwijnen en allerlei regelgeving op verschillende terreinen worden samengevoegd in 1 Omgevingswet. Alle tegenstrijdige regelgeving moet worden aangepakt. Er komen ... 

 

Lees meer Reageer

PvdA houdt vast aan beperkingen bij bedrijventerrein 3e Merwedehaven

PvdA houdt vast aan beperkingen bij bedrijventerrein 3e Merwedehaven

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 20 september 2016: Uitspraak Raad van State Bestemmingsplan 3e Merwedehaven - Jacqueline vd Bergh: Na de vervroegde sluiting van de afvalberg 3e Merwedehaven bleek ineens dat het bedrijventerrein vlak voor de afvalberg bleef bestaan en geschikt moest zijn voor zware industrie (milieucategorie 5.1). De gemeenteraad heeft toen besloten om beperkingen op te leggen aan dit bedrijventerrein, gelet ook op het feit dat de afvalberg wordt omgetoverd in een Recreatieheuvel en dat er een hotel daar vlak bij ligt. Die beperkingen betreffen het aantal vrachtwagentransporten over de weg (meer transport over water) en de milieucategorie (4.2) en zijn opgenomen in het Bestemmingsplan. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt, en uiteindelijk is kwestie bij de Raad van State terechtgekomen. Deze heeft besloten dat de gemeente onvoldoende ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 20 SEPTEMBER 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

AGENDA'S ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 20 SEPTEMBER 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN, vergaderkamer 1: Thema-avond Informatieveiligheid; Voortgang Intensieve Aanpak Lijnbaangebied en Vogelbuurt; Bestuursrapportage 2016

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL, vergaderkamer 3: Themabijeenkomst Jeugd; Ontwikkelingen Jeugd 03 2016; Dienst Gezondheid & Jeugd over Uitkomst Evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en Formule Jeugdteams ZHZ

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK, vergaderkamer 5: Gewijzigd Bestemmingsplan 3e Merwedehaven - tussenuitspraak Raad van State; Presentatie Omgevingswet 

Klik op de Adviescommissie voor de volledige agenda met stukken

 

Lees meer Reageer

Geen geld geen programma's

Geen geld geen programma's

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 13 september 2016: Antwoorden college art. 40 vragen D66 Subsidie RTV Dordrecht - Cor van Verk: Het college wil dat RTV Dordrecht in 2017 50.000 euro bezuinigt en ook in 2018 nog eens 50.000 euro. De omroep zegt deze bezuiniging nu niet aan te kunnen. Dan kunnen er geen programma's meer gemaakt worden. Directeur-hoofdredacteur Ton van Wijngaarden gaf een stand van zaken en vertelde over de plannen voor de toekomst. Hij hoopte dat de commissieleden RTV Dordrecht nog wat tijd wil gunnen, zodat er naar nieuwe financiele middelen kan worden gezocht. De apparatuur en de website moeten worden vernieuwd. D66 wil de bezuinigingen opschuiven. Ook de PvdA wil dat RTV Dordrecht de kans krijgt zich te ontwikkelen tot streekomroep met kwaliteit. Maar zonder geld geen programma's. En als het eenmaal weg is, komt het niet meer terug. PvdA wil nog wel investeren, met duidelijke prestatieafspraken.

 

Lees meer Reageer

Kunstwerk bij Refaja (Amstelwijck) behouden

Kunstwerk bij Refaja (Amstelwijck) behouden

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 13 september 2016: Denkrichtingen gebied Amstelwijck - Jacqueline vd Bergh: Het college wil het Stedenbouwkundig plan in dit hele gebied tegen het licht houden en eventueel herzien. Amstelwijck zuid/midden (locatie Van der Valk): Gronden langs de A16 -zone boven de Kilweg uitgeven voor kantoren. Voor de 'Middenstip' wil men de mogelijkheid onderzoeken om alternatieve functies hier toe te staan die het gebied een duidelijke identiteit geven en niet concurreren met andere plannen in de stad. Kan hier dan bijv. een Coffeeshop komen? PVDA wil hier wel vasthouden aan kwaliteit. Die nieuwe functies moeten de kwaliteit niet in de weg zitten. De PVDA wil dat de verdere ontwikkeling in nauw overleg gaat met de zittende bedrijven. Het noordelijk deel van de ...

 

Lees meer Reageer

PvdA uit zorgen om de kerncentrales in onze omgeving

PvdA uit zorgen om de kerncentrales in onze omgeving

Adviescommissie Bestuur & Middelen - dinsdag 13 september 2016: Veiligheidsregio ZHZ Beleidsplan 2017-2020 - Peter Puik: Voor dit item was dhr Post - algemeen directeur van de Veiligheidsregio - uitgenodigd voor een korte presentatie van het beleidsplan. In het beleidsplan staan de onderdelen waar de veiligheidsregio zich mee bezighoudt, zoals rampenbestrijding, preventie, brandweerzorg enz. Na de presentatie heeft de raadscommissie de stukken besproken met de portefeuillehouder Burgemeester Brok. De PvdA vindt het goed om te lezen dat de er in het plan voldoende aandacht is voor preventie om het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag te bevorderen om ongevallen te voorkomen. Verder werd er in het stuk stilgestaan bij de ontwikkelingen van ...

 

Lees meer Reageer

PvdA plaatst vraagtekens bij Programma Westelijke Dordtse Oever

PvdA plaatst vraagtekens bij Programma Westelijke Dordtse Oever

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 13 september 2016: Krediet Programma Westelijke Dordtse Oever - Jacqueline vd Bergh: De PvdA wil best investeren in de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever (DWO), waar belangrijke bedrijventerreinen liggen, maar heeft wel nog de nodige vragen over met name de acquisitie en het aanwenden van het krediet van 1,7 miljoen. Van deze 1,7 miljoen wordt een groot deel aangewend voor ambtelijke inzet (1,2 miljoen). Wel is de PvdA positief over de plannen om het Parkmanagement uit te breiden over het hele gebied. Parkmanagement zorg ervoor dat bedrijven het onderhoud van hun terreinen zelf kunnen verzorgen en daar met elkaar afspraken over kunnen maken. En dat vindt de PvdA een goede zaak. De PvdA wil wel meer duidelijkheid over de plaatsing van windmolens in dit gebied. Vooral het Havenbedrijf Rotterdam hanteert hier wel erg strenge normen. De wijze waarop de acquisitie wordt georganiseerd, is voor de PvdA ondoorzichtig. Te veel organisaties houden zich hiermee bezig. De PvdA steunde daarom ook het voorstel van BVD om dit stuk te bespreken in de gemeenteraad van dinsdag 27 september a.s. Met name over het punt van acquisitie.

 

Lees meer Reageer

De Bibliotheek: een makkelijk toegankelijk centrum van informatie, bijvoorbeeld in het nieuwe Stadskantoor

De Bibliotheek: een makkelijk toegankelijk centrum van informatie, bijvoorbeeld in het nieuwe Stadskantoor

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 13 september 2016: Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht - Cor van Verk: De bibliotheek wil zich ontwikkelen tot een centrum van informatie op een makkelijk toegankelijke locatie, bijvoorbeeld in het nieuwe stadskantoor. Uiteraard moet er aandacht zijn voor boeken, en die boeken moeten er ook zijn. Maar steeds meer zal het lezen via digitale middelen gaan, zoals Ipads en E-readers. Daar moet de bibliotheek op inspelen. Samenwerken met scholen om het lezen te bevorderen, en het aanpakken van laaggeletterdheid zijn ...

 

Lees meer Reageer

De Viersprong moet kunnen uitgroeien tot een gezellig natuur zwembad waar je lekker kunt zwemmen op de talloze warme dagen die nog gaan komen

De Viersprong moet kunnen uitgroeien tot een gezellig natuur zwembad waar je lekker kunt zwemmen op de talloze warme dagen die nog gaan komen

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 13 september 2016: De Viersprong - Jacqueline van den Bergh: De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de Viersprong op te knappen, en de nieuw geplande zwemplas in de Nieuwe Dordtse Biesbosch te cancellen. Daar zijn diepgaande discussies over geweest. Het college kiest nu voor een minimale opknap variant, nl. alleen het strandje wat optutten, en dan over 4 jaar te bekijken of er meer nodig is. Men verwacht niet dat er veel gebruik gemaakt van gaat worden, men ziet de aanvoer van het verkeer als een knelpunt en het aantal warme dagen schat men bijzonder laag in. PVDA wil een ruimere variant: het huidige strand flink opknappen en verbreden, zodat er goed gezwommen kan worden, met voldoende parkeerplaatsen en ...

 

Lees meer Reageer

PvdA ziet graag meer invloed van bedrijfsleven in organisatie en exploitatie van Duurzaamheidsfabriek

PvdA ziet graag meer invloed van bedrijfsleven in organisatie en exploitatie van Duurzaamheidsfabriek

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 13 september 2016: Duurzaamheidsfabriek (DZHF) - Jacqueline vd Bergh: De DZHF heeft een stevige positie verworden in de verbinding van het onderwijs en bedrijfsleven wat betreft innovatie en duurzaamheid. Echter de exploitatie loopt achter, evenals de betrokkenheid van het bedrijfsleven. In de Duurzaamheidsfabriek zouden onderwijs en bedrijfsleven goed gaan samenwerken in de ontwikkeling van nieuwe producten en het bieden van stageplekken. De samenwerking met het bedrijfsleven komt echter maar moeizaam tot stand. Ook het verhuren van ruimte aan bedrijven blijft achter. De PvdA vindt dit jammer, want het zou bij dit project vooral draaien om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. DaVinci College en gemeente vormen samen ...

 

Lees meer Reageer

Adviescommissies dinsdag 13 september 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadhuis Dordrecht

Adviescommissies dinsdag 13 september 2016 - vanaf 20.00 uur in Stadhuis Dordrecht

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderkamer 1: Samen met Bestuur en Middelen: Rapport Strategische Grondvoorraad; Voortgang van Projecten; Antwoorden college inzake brief Nieuwbouwplannen Spuiboulevard 4-88; Alleen Fysiek: Financiele Doorlichting en Ontwikkelperspectief Duurzaamheidsfabriek; Ontwikkeling Viersprong; Krediet Programma Westelijke Dordtse Oever; Denkrichtingen Amstelwijck

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3: Toekomstscenario Bbliotheek Dordrecht; Antwoorden college op art. 40 vragen D66 over Subsidie RTV Dordrecht; Beleidsnotitie Cultuureducatie

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - vergaderkamer 5: Veiligheidsregio ZHZ Beleidsplan 2017-2020; Jaarstukken Veiligheidsregio ZHZ 2015; Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 GR Dienst Gezondheid & Jeugd; Startnotitie Essenhof Samen met de Markt

 Klik op de Adviescommissie voor de volledige agenda.

 

Lees meer Reageer

PvdA: Regie op betere afstemming doelgroepenvervoer

PvdA: Regie op betere afstemming doelgroepenvervoer

Drechtraad, dinsdag 6 september 2016: Mobiliteitsplatform Doelgroepenvervoer Drechtsteden - Cor van Verk: Na de discussie in de Carrousel kon de Pvda zich wel vinden in het voorstel, op voorwaarde dat de Drechtraad grip op de ontwikkeling houdt en regelmatig (financiele) verslagen ontvangt. De bedoeling is dat er betere aansluiting en meer afstemming komt tussen de verschillende vormen van doelgroepenvervoer en met de reguliere buslijnen. Iedere groep (WMO, WSW, AWBZ en Leerlingenvervoer) heeft zijn eigen wijze van vervoer. Gevolg is dat er vaak (half) lege busjes rondrijden naar dezelfde bestemming. Wanneer dat meer op elkaar wordt afgestemd ofwel met elkaar wordt samengewerkt (nu is het allemaal apart geregeld) kan er efficienter worden gereden, met minder wachttijden voor de client. Ook wordt er geen personeel ontslagen, dat was voor de PvdA een belangrijk punt.

 

Lees meer Reageer

Bereken zelf uw recht op toeslagen - laat uw geld niet liggen

Bereken zelf uw recht op toeslagen - laat uw geld niet liggen

Het NIBUD heeft een website gemaakt waar mensen zelf per gemeente kunnen berekenen of zij recht hebben op: Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kinderbijslag, Kindgebonden budget, Kinderopvangtoeslag, Heffingskortingen of Bijzondere bijstand. De tegemoetkominingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Allerlei gemeenten hebben al hun medewerking verleend en staan op deze website gemeld, zodat inwoners kunnen berekenen of zij ergens recht op hebben in hun gemeente. Maar Dordrecht en andere Drechtsteden ontbreken. De PvdA vindt dat niet kunnen! In de Drechtraad van dinsdag 6 september 2016 deed Cor van Verk dan ook het voorstel om ook de Drechtsteden zich te laten aanmelden bij het NIBUD voor deze website. Het NIBUD is het instituut voor Budgetvoorlichting. Burgemeester Brok (voorzitter Drechtraad) zegde toe dit door te geven aan de Sociale Dienst Drechtsten.

De website heet: Bereken Uw Recht. Klik hier om de website te bezoeken...

 

Lees meer Reageer

PvdA: Economic Board Drechtsteden: daadkracht en zaken tot stand brengen is wat we nodig hebben, geen praatclubje

PvdA: Economic Board Drechtsteden: daadkracht en zaken tot stand brengen is wat we nodig hebben, geen praatclubje

Drechtsteden Dinsdag 6 september 2016: Vorming Economic Board Drechtsteden - Jacqueline vd Bergh: Het Drechtstedenbestuur wil een Economic Board Drechtsteden instellen om de sociaal economische ontwikkeling een flinke steun in de rug te geven. Wethouder Tanis vertelde dat de Drechtsteden vanwege de economische crisis een economische krimp kent van 7,7%, 3 x zoveel als het landelijke gemiddelde. Dat vindt de PvdA opmerkelijk, want er wordt al jaren veel geld beschikbaar gesteld om de economie te laten bloeien. "We moeten veel meer in regio's denken, dat doen andere overheden ook", aldus de heer Tanis. De tijd van vrijblijvende samenwerking is voorbij, vindt hij. Stevige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid is geboden. Doel van de Board is: innovatie bevorderen, ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief