Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

VRAGEN PVDA TWEEDE KAMERFRACTIE OVER INTERCITY TREINEN DORDRECHT

VRAGEN PVDA TWEEDE KAMERFRACTIE OVER INTERCITY TREINEN DORDRECHT

PvdA Tweede Kamerlid Duco Hoogland heeft aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mevrouw Mansveld op 30 september 2015 schriftelijke vragen gesteld over de bereikbaarheid per spoor van Dordrecht.
Daarmee reageert de PvdA Tweede Kamerfractie op de noodkreten uit Dordrecht. Ook de PvdA fractie Dordrecht heeft al een tijd regelmatig kontakt met de PvdA Tweede Kamerfractie. Evenals andere lokale politieke partijen kontakt hebben met hun Tweede Kamerfractie. Met elkaar staan we sterk. Met z’n allen proberen we een zo gunstig mogelijk regeling voor Dordrecht te organiseren wat de intercity treinen betreft.
 
Vraag 1 ...

 

 

Lees meer Reageer

GEMEENTERAAD STEMT IN MET CRISISOPVANG VAN 100 VLUCHTELINGEN VOOR 72 UUR BIJ VOORMALIGE DRECHTWERK

GEMEENTERAAD STEMT IN MET CRISISOPVANG VAN 100 VLUCHTELINGEN VOOR 72 UUR BIJ VOORMALIGE DRECHTWERK

Dinsdag 29 september 2015 - Gemeenteraad: Opvang Vluchtelingen in Dordrecht - Cor van Verk: Voorzitter, ik ben opgevoed met de kernwaarden van barmhartigheid, solidariteit en beschaving. Die drie kernwaarden leiden er toe dat ik al een aantal maanden met toenemende schaamte kennis neemt van de nieuwsberichten waarin ik zie hoe onze medemensen wanhopige pogingen doen om ons veilige West-Europa te bereiken. Tot mijn grote schaamte kunnen we vaststellen dat teveel mensen omkomen bij deze pogingen. In mijn wereld betekent dit dat er mensen zijn die hulp nodig hebben; wanneer mensen een dergelijke schreeuw om hulp uiten, dan kunnen en mogen we niet de andere kant op kijken. Je kan een discussie voeren of dit de juiste manier is; of andere vormen van opvang niet veel effectiever zijn, maar los van een dergelijke discussie kunnen we nu vaststellen dat er sprake is van een onophoudelijke stroom van mensen die hulp en bescherming zoeken. Deze mensen kunnen mogen wij niet negeren al was het maar om de simpele reden dat zij hier zijn en ...

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIE PIETLUTTIGHEDEN UNANIEM DOOR GEMEENTERAAD AANGENOMEN

PVDA MOTIE PIETLUTTIGHEDEN UNANIEM DOOR GEMEENTERAAD AANGENOMEN

Dinsdag 29 september 2015 - Gemeenteraad: Welstandsnota Dordrecht - Jacqueline van den Bergh: “Er is dringend behoefte aan een andere balans tussen mensen in instituties”. Dit is de uitspraak van Ingrid van Engelshoven, D66 wethouder in Den Haag. Daar kan ik mij helemaal in vinden. Dat geldt ook voor Welstand. Welstand staat in Nederland onder druk. Normen op basis van deskundigheid worden niet langer automatisch aanvaard. Velen zien het als betutteling; iedereen kent wel uit zijn omgeving verhalen over welstandscommissies die om onduidelijke redenen en met onbegrijpelijk taalgebruik negatief hebben geoordeeld over een bouwplan of aanpassing. Ook onbegrip over waarom de Welstandscommissie wel iets heeft goedgekeurd. Gelukkig is er veel verbeterd de laatste jaren doordat de regering heeft geëist...

 

Lees meer Reageer

PVDA OPENT MELDPUNT NACHTBOOT DRECHTSTEDEN

PVDA OPENT MELDPUNT NACHTBOOT DRECHTSTEDEN

De PvdA Zuid-Holland opent een Meldpunt Nachtboot Drechtsteden. Met dit meldpunt wil de partij onderzoeken of de Drechtsteden nog aantrekkelijker worden als het vervoer over water wordt uitgebreid. Inwoners wordt gevraagd een enquete in te vullen met vragen over reizen over water en de Nachtboot. Als blijkt dat er voldoende animo in de regio is, wil de PvdA dat de Nachtboot proef gaat draaien in de zomermaanden van 2016.  

De PvdA heeft het idee van een Nachtboot in juni in de commissie Verkeer en Milieu aan de orde gesteld. Aanleiding hiervoor waren ...


MELDPUNT NACHTBOOT

 

Lees meer Reageer

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 29 SEPTEMBER - vanaf 14.00 uur in Raadzaal Stadhuis

AGENDA GEMEENTERAAD DINSDAG 29 SEPTEMBER - vanaf 14.00 uur in Raadzaal Stadhuis

Bespreekonderwerpen:

Welstandsnota (plus motie PvdA en amendement CU/SGP); Tijdelijke Huisvesting Vluchtelingen; Herstel en Reorganisatie ToBe Cultuurcentrum; Onderzoek Bestrating Scheffersplein; Bestuursrapportage

Klik hier voor de volledige agende met de stukken

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL GEEN KREDIET VERSTREKKEN VAN 1 TON MAAR EERST ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN ZOALS WONINGBOUW

PVDA WIL GEEN KREDIET VERSTREKKEN VAN 1 TON MAAR EERST ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN ZOALS WONINGBOUW

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 22 september 2015: Krediet Toegang Regiokantoor Noordendijk 248-250 - Jacqueline van den Bergh: Er wordt 92.000 euro gevraagd om aan de pleinzijde een volwaardige entree te realiseren van het pand Noordendijk 248. De gemeente is in 2007 (weer) eigenaar geworden van het Eneco-complex (248 en 250). Noordendijk 250 werd verhuurd aan de Regio ZHZ en Noordendijk 248 aan het Drechtstedenverband (Regiokantoor, Service Centrum Drechtsteden). De panden zijn intern met elkaar verbonden en de facilitaire dienstverlening wordt gedeeld. Noordendijk 248 (Service Centrum Drechtsteden) is (door de huurder) gerenoveerd en tot 2023 verhuurd. Noordendijk 250 komt per 1 januari 2016 leeg te staan en zal haar kantoorfunctie verliezen. ZHZ gaat naar oude Postkantoor in de Joh. de Wittstraat.  Hierover wordt raad separaat geinformeerd. Ook het Regiokantoor gaat het pand verlaten in mei 2016, zodat alleen ...

 

Lees meer Reageer

BEZUINIGINGEN DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH WEER TERUG NAAR PROJECT OM BEZUINIGINGEN ONGEDAAN TE MAKEN - PvdA vindt dit niet kunnen

BEZUINIGINGEN DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH WEER TERUG NAAR PROJECT OM BEZUINIGINGEN ONGEDAAN TE MAKEN - PvdA vindt dit niet kunnen

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 22 september 2015: Beantwoording art. 40 vragen van PvdA over Dagrecreatie Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) - Jacqueline van den Bergh: Op een van onze vragen over de bezuinigingen op de NDB en dat deze bezuinigingen weer terugvallen aan de stad, antwoordde het college dat uit de Wijzigingsovereenkomst art. 7.1 blijkt dat alle bezuinigingen teruggaan naar het Project NDB, zodat zij op andere wijze worden aangewend in het Project, "bij voorkeur om de in de herijking van dit project aangebrachte versoberingen zoveel als mogelijk ongedaan te maken". Met andere woorden: bezuinigingen vallen weer terug aan de NDB, en alle bezuinigingen worden dan weer gebruikt om het Project weer verder uit te breiden. Dit vindt de PvdA ...

 

Lees meer Reageer

FACEBOOKPAGINA OM INDERCITY TREINEN TE LATEN BLIJVEN IN DORDRECHT

FACEBOOKPAGINA OM INDERCITY TREINEN TE LATEN BLIJVEN IN DORDRECHT

Volgens het nieuwe concept Reisschema van de NS (dat in 2017 in zou moeten gaan) verdwijnt de intercity naar Breda, Tilburg en Eindhoven, dat wordt eerst een stoptreintje naar Breda om vervolgens over te stappen.  De intercity Roosendaal, Antwerpen, Brussel stopt ook niet meer in Dordrecht. De intercity naar Roosendaal/Vlissingen blijft in de huidige plannen nog wel bestaan. Het totale aantal intercity's naar Rotterdam wordt verlaagd van 7 naar 4 per uur (Den Haag CS niet rechtstreeks). Remco van der Sluis heeft onmiddellijk een facebookpagina opgestart om te protesteren. Wij willen het huidige aantal intercity treinen behouden voor Dordrecht. Door het debacle van de Fyra moeten er nu Intercity treinen over de HSL spoorlijn gaan rijden, die dan om Dordrecht heen rijden.

Steun de actie en ga naar de facebookpagina: Intercity's moeten blijven stoppen in Dordrecht

 

Lees meer Reageer

PVDA OP BEZOEK BIJ VOEDSELBANK EN BIJ SUPERMARKT

PVDA OP BEZOEK BIJ VOEDSELBANK EN BIJ SUPERMARKT

Op vrijdag 9 oktober 2015 vanaf 15.00 uur is de PvdA op bezoek bij de Voedselbank Dordrecht, om over de laatste stand van zaken te praten. De Voedselbank verstrekt wekelijk een voedselpakket aan mensen die dat nodig hebben. Aansluitend, vanaf ongeveer 17.00 uur, gaat de PvdA naar een supermarkt in Dordrecht om boodschappen in te zamelen voor de Voedselbank. Informatie over tijd en plaats volgen binnenkort.

Je kunt je opgeven om mee te gaan bij secretarispvdadordrecht@gmail.com

 

Lees meer Reageer

DIVERSITEIT EN DE ARBEIDSMARKT - bijeenkomst van het PvdA Netwerk Diversiteit

DIVERSITEIT EN DE ARBEIDSMARKT - bijeenkomst van het PvdA Netwerk Diversiteit

Vrijdag 2 oktober 2015 is er de bijeenkomst van het PvdA Netwerk Diversiteit over "Diversiteit en de Arbeidsmarkt". Deze bijeenkomst wordt gehouden in TENT (Platform voor 100% hedendaagse kunst), Witte de Withstraat 50, te Rotterdam, van 16.30 - 20.00 uur.

De diversiteit binnen onze samenleving laat ook de arbeidsmarkt niet onberoerd. Naar aanleiding van het in juni 2015 door het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau gezamenlijk gepubliceerde rapport “De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025” wordt tijdens deze themamiddag van het PvdA Netwerk Diversiteit ingegaan op de vraag hoe diversiteitsbeleid de toekomstige situatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan beïnvloeden.
U bent van harte welkom en deelname is gratis.
Graag van te voren aanmelden ivm catering op: Netwerk.Diversiteit.PvdA@gmail.com

Lees verder voor programma ...

 

Lees meer Reageer

BEWONERS REAGEREN MASSAAL NAAR RAADSLEDEN MET IDEEEN - Dordtenaren bedankt voor al uw reacties

BEWONERS REAGEREN MASSAAL NAAR RAADSLEDEN MET IDEEEN - Dordtenaren bedankt voor al uw reacties

Ter afsluiting van de Week van de Democratie was er zaterdagmiddag 19 september 2015 in het Stadhuis de Veiling van de Ideeen, uit de Ideeenbussen uit de wijken. En er is massaal gereageerd door bewoners. Jammer dat niet alle ideeen geveild konden worden deze middag. Dagvoorzitter Kim Bruggeman liet de stapels enveloppen zien, vol met ideeenbriefjes. Toch hebben veel ideeen de revue gepasseerd en hebben de politieke partijen al diverse ideeen aangenomen. Veel reacties over: meer groen, bloembakken in de stad, speeltuintjes, speeltoestellen in de wijken, meer sociale woningbouw, openbare toiletten in de stad, een voetbaltoernooi, een talentenjacht, trampoline in ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015 - vanaf 20 uur in Stadhuis

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015 - vanaf 20 uur in Stadhuis

ADVIESCOMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING - kamer 1: Van transitie naar transformatieavond (bij de Decentralisaties); Bijsturen Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2015

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 3: Brainstormsessie Jeugdraad (foto); Toetreden gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden; Bestuursrapportage 2015

ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING - kamer 5: Krediet voor verbouwing Kantoorpand Noordendijk 248; Presentatie Placemaking; Presentatie Assetmanagement

 

 

Lees meer Reageer

MOTIE IN TWEEDE KAMER AANGENOMEN: GEEN ONOMKEERBARE STAPPEN INKRIMPING RECHTBANKEN

MOTIE IN TWEEDE KAMER AANGENOMEN: GEEN ONOMKEERBARE STAPPEN INKRIMPING RECHTBANKEN

PvdA en ChristenUnie hebben in de Tweede Kamer een motie ingediend om de inkrimping van de rechtbanken te voorkomen, en eerst te onderzoeken wat de gevolgen zijn, en wat de alternatieven kunnen zijn. De motie is aangenomen. Zie hieronder de tekst van de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat de Wet herziening gerechtelijke kaart op 1 januari 2013 in werking is getreden;
 
overwegende dat  op 28 september aanstaande het Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020 vastgesteld zal worden;
 
van mening dat een ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL AFSCHEID NEMEN VAN WELSTANDSCOMMISSIE

PVDA WIL AFSCHEID NEMEN VAN WELSTANDSCOMMISSIE

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 15 september 2015: Welstandsnota, Welstandscommissie, Uitkomsten Stadsberaad - Jacqueline van den Bergh: Uitgebreid is geproken over redelijke eisen van welstand en de kwaliteit van huizen, gebouwen en openbare ruimte. De PvdA had ook om een gesprek met de Welstandscommissie gevraagd. Leden van de Welstandscommissie waren dan ook aanwezig. Jacqueline vroeg naar de meerwaarde van de Welstandscommissie. Welstandscommissie er is om de kwaliteit van welstand, de openbare ruimte en het  beschermd stadsgezicht te bewaken. Maar op grond van bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en welstandseisen in Welstandsnota is er al een afdoende bescherming ...

 

Lees meer Reageer

ONTSLUISTEREND GESPREK MET NS OVER INTERCITY TREINEN IN DORDRECHT / PASJES VOOR ONDERDOORGANG

ONTSLUISTEREND GESPREK MET NS OVER INTERCITY TREINEN IN DORDRECHT / PASJES VOOR ONDERDOORGANG

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 15 september 2015: Gesprek met NS over behoud van de Intercity treinen in Dordrecht en over de Poortjes op station Centraal - Peter Puik: In deze Adviescommissie kwam de Nederlandse Spoorwegen vertellen hoe de dienstregeling er uit komt te zien van 2017. Dit verhaal was schokkend voor Dordrecht. Van de 7 intercity’s per uur die op dit moment Dordrecht aan doen worden er 3 geschrapt. Verder is er geen intercity verbinding meer van Dordrecht naar Breda en verder Brabant in. Dit omdat de intercity’s naar Brabant vanaf Rotterdam over ...

 

Lees meer Reageer

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH WIL BETAALD PARKEREN IN DE MERWELANDEN, DE VIERSPRONG EN DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH WIL BETAALD PARKEREN IN DE MERWELANDEN, DE VIERSPRONG EN DE NIEUWE DORDTSE BIESBOSCH

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 15 september 2015: Parkschap Nationaal Park de Biesbosch - Jacqueline van den Bergh: Dick Verheijen (directeur) gaf een presentatie van de financiele stand van zaken (er zijn forse tekorten) en de plannen om meer inkomsten te genereren. Gemeente Dordrecht, gemeente Werkendam, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Brabant en Rijk zijn participanten in deze Stichting. Het beslaat het hele gebied van de Dordtse en Brabantse Biesbosch. Omdat Rijk, gemeenten en nu ook de Provincies zich steeds maar financieel terugtrekken, heeft het Parkschap het moeilijk. Een extra bijdrage werd aan de participanten gevraagd, omdat in 2014 de verwachtte inkomsten uit nieuwe verdienmodellen niet geheel gerealiseerd werden. 2014 sloot uiteindelijk af met een financieel positief resultaat van 46.300 euro. Praktisch gelijk aan de extra bijdrage van Dordrecht van 41.195 euro. Op basis van de gezamenlijke systematiek is per 2014 besloten tot een taakstelling ...

 

Lees meer Reageer

STUKKEN VAN DE AGENDA GEHAALD

STUKKEN VAN DE AGENDA GEHAALD

Adviescommissie Sociaal - dinsdag 15 september 2015: Evaluatie Sociale Wijkteams Dordrecht-West; Beschermd Wonen; Transitie van Drechtwerk - Cor van Verk: Deze avond mocht ik voor het eerst weer eens optreden als voorzitter van de commissie Sociaal. In mijn eerste raadsperiode deed ik dit regelmatig en met veel plezier. Daarbij kwam dat ik juist vanuit die positie veel heb geleerd over hoe de politiek werkt. Nu dus opnieuw kennis gemaakt met het voorzitterschap. Opnieuw een bijzondere ervaring. Het was de eerste keer in mijn 10-jarige raadslidmaatschap dat ik het meemaakte dat de commissie alle inhoudelijke punten van de agenda veegde. Irene Koene (VVD) diende een ordevoorstel in omdat zij, terecht, constateerde dat er geen enkel politiek vraagstuk bij de drie bespreekpunten stond geagendeerd... dus waar ging het eigenlijk over????
Bij stemming bleek als snel dat 6 partijen ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE RISICO'S TEFLON-PRODUCTIE BIJ DUPONT IN DORDRECHT

PVDA WIL ONDERZOEK NAAR MOGELIJKE RISICO'S TEFLON-PRODUCTIE BIJ DUPONT IN DORDRECHT

Adviescommissie Fysiek - dinsdag 15 september 2015: Vragen over mogelijke risico's teflon-productie bij DuPont in Dordrecht - Peter Puik: De stof PFOA is door chemiebedrijf DuPont tientallen jaren gebruikt voor de fabricage van teflon, waarop DuPont het patent bezat. In de VS wordt deze stof sinds enkele jaren beschouwd als een van de giftigste en hardnekkigste chemische stoffen die in het milieu en het menselijk lichaam terecht zijn geraakt. Een van de fabrieken waar teflon wordt geproduceerd staat in Dordrecht. Afgaande op een artikel van Arne van der Wal op de website ‘Follow the money’ is dit feit al sinds 2011 in Nederland bekend, maar is er nooit specifiek onderzoek gedaan naar de mogelijke vervuiling van PFOA in de omgeving van Dordrecht.
Rond de DuPontfabriek in ...

 

Lees meer Reageer

PVDA WIL MINDER REGELS VOOR BURGERINITIATIEVEN

PVDA WIL MINDER REGELS VOOR BURGERINITIATIEVEN

Adviescommissie Bestuur & Middelen - dinsdag 15 september 2015: Right to Challenge - Bahattin Guler: De PvdA ziet graag dat inwoners meer ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien. In de praktijk zien we obstakels (zoals knellende regelgeving) die de initiatieven belemmeren. Ook draagt een goede ondersteuning van de vele vrijwilligers bij aan de kwaliteit van initiatieven. We hebben vragen over de organisatie, de continuïteit van burgerinitiatieven, mogelijke begeleiding voor burgerinitiatieven, verantwoording zonder bureaucratische lasten, over de klachten over publieke dienst die burgerinitiatieven begeleiden, en hoe ervoor te zorgen dat burgerinitiatieven niet stilletjes worden afgeserveerd binnen de muren van het stadskantoor. Daarom wil de PvdA een inventarisatie van waar burgerinitiatieven tegenaan lopen. Daarnaast denkt de PvdA aan regelvrije zones, waar bewoners kunnen experimenteren, met activiteiten voor hun buurt.

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 15 SEPTEMBER 2015 - vanaf 19.00 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 15 SEPTEMBER 2015 - vanaf 19.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - vergaderkamer 3: Evaulatie Sociale Wijkteams Dordrecht-West; Beschermd Wonen; Transitie Drechtwerk; Jaarstukken Dienst Gezondheid & Jeugd (samen met Bestuur&Middelen)

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - vergaderzaal 1: Jaarrekening en Begroting Nationaal Parkschap Nationaal Park De Biesbosch + Presentatie (samen met Bestuur&Middelen); NS Presentatie over Dienstregeling en Poortjes; Welstandsnota / Welstands- en Monumentencommissie; Krediet verbouwing Noordendijk 248

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - vergaderkamer 5: Jaarrekening en Begroting Nationaal Parkschap Nationaal Park De Biesbosch + Presentatie (samen met Fysiek); Beleidsnota Garantstellingen en Leningen; Instellingsbesluit Markten en Motie M7: Transparante Stad voor Marktondernemers; Jaarstukken Dienst Gezondheid & Jeugd (samen met Sociaal)

Klik op commissie voor de complete agenda

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief