Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 27 JANUARI 2015 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 27 JANUARI 2015 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Presentatie over het nieuwe museum Hof van Nederland door Peter Schoon (directeur Dordrechts Museum); Tobe Cultuurcentrum; Energiehuis; Poppodium Bibelot en bepalen subsidieniveau; Art. 40 vragen GroenLinks over Popcentrale

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Nota Reserves en Voorzieningen; Financiele Situatie Vastgoedbedrijf; Presentatie Grondexploitatie; Startnotitie Strategische Grondvoorraad; Voorlopige Prognose Grondbedrijf 2015

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Openbare toiletten Centrum Dordrecht; Nota Bewegwijzering DORDT SNEL GEVONDEN; Aanbesteding Openbaar Vervoer / Presentatie Arriva / Presentatie Waterbus

Klik op commissie voor de complete agenda en bijbehorende stukken

 

 

 

Lees meer Reageer

MEER AANDACHT VOOR INSPREKERS BIJ BESTEMMINGSPLANNEN IN DE ADVIESCOMMISSIE

MEER AANDACHT VOOR INSPREKERS BIJ BESTEMMINGSPLANNEN IN DE ADVIESCOMMISSIE

Adviescommissie Fysiek: Verbetering Planologische Procedures bij Bestemmingsplannen - Peter Puik: Bestemmingsplannen moeten altijd hele trajecten doorlopen voordat zij kunnen worden vastgesteld. Dat is ook goed, want Bestemmingsplannen bepalen waar wat gebouwd, gepland kan worden, hoe hoog, wat voor voorzieningen er kunnen in het gebied, geluidszones, etc. Een werkgroep uit de raad (onder wie PvdA fractielid Peter Puik) had een voorstel gedaan tot een aantal aanpassingen voor de behandeling in de raad. Zo werd voorgesteld om bij het Sprekersplein - wanneer insprekers kunnen reageren op de voorstellen - de wethouder en de commissieleden ook direct ...

 

Lees meer Reageer

STADSWERVEN MOET KWALITEIT EN JUIST MEER WONINGEN OPLEVEREN

STADSWERVEN MOET KWALITEIT EN JUIST MEER WONINGEN OPLEVEREN

Adviescommissie Fysiek: Wijzigingen Stendenbouwkundig Plan Stadswerven Vlek E en Wervenpark - Jacqueline van den Bergh: Wij willen nog steeds hier een hoogwaardige woonwijk, goede kwaliteitswoningen in het middensegment, sterk verbonden met het centrum. Zeker nu de woningmarkt weer langzaam aantrekt moeten we kansen gaan benutten, en meer woningen bouwen. En niet minder. We moeten verdienen aan de gronden. Meer kwalitatief goede middenklasse woningen, en veel hoogbouw aan de waterkanten. Stadswerven wijkt steeds meer af van de oorspronkelijke opzet en wordt steeds meer een soort ...


 

Lees meer Reageer

3E MERWEDEHAVEN EN MERWEDEHEUVEL: Een spannende of risicovolle combinatie?

3E MERWEDEHAVEN EN MERWEDEHEUVEL: Een spannende of risicovolle combinatie?

Adviescommissie Fysiek: Uitbreiding geluidzone 3e Merwedehaven / Inrichting Merwedeheuvel: Peter Puik: De PvdA vindt het een merkwaardige combinatie: een terrein voor zware industrie en een grote recreatieheuvel pal naast elkaar. Daartoe is eerder al besloten, maar is het een spannende of risicovolle combinatie? Volgens wethouder Sleeking niet. De bedrijven zitten er al lang, alleen de geluidzone wordt opgerekt. Omdat volgens de wethouder de gemeente Sliedrecht hiermee accoord gaat, is de PvdA nu niet tegen. Dit was voor de PvdA namelijk de voorwaarde. De Merwedeheuvel wordt ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: 1,5 MILJOEN EURO VOOR UITBREIDING TIJDELIJK PARKEERTERREIN WEL ERG VEEL GELD

PVDA: 1,5 MILJOEN EURO VOOR UITBREIDING TIJDELIJK PARKEERTERREIN WEL ERG VEEL GELD

Adviescommissie Fysiek dinsdag 20 januari 2015: Wensen/Bedenkingen Beeindigingsovereenkomst Multi bij Gezondheidspark - Jacqueline vd Bergh: Door de slechte economie zijn de plannen voor de Middenzone van het Gezondheidspark in de ijskast gezet. Het terrein ligt er nu wat troosteloos bij en de samenwerking met ontwikkelaar Multi wordt beeindigd. Maar dat wil niet zeggen dat er verder niets meer gebeurt. Wethouder Sleeking is nog in gesprek met sportartikelenhandel Decathlon over een vestiging in dit gebied. De PvdA is hier voor, want dit past binnen het gezondheidsconcept. Met het ziekenhuis wordt verder onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor deze Middenzone, die in de oorsponkelijke plannen ...

 

Lees meer Reageer

VRIJE KEUZE PVDA-CONGRES IS GEEN VRIJE ARTSENKEUZE

VRIJE KEUZE PVDA-CONGRES IS GEEN VRIJE ARTSENKEUZE

PvdA'er Bart Bouman heeft met nog een aantal andere PvdA-leden het PvdA-congres bezocht in Utrecht, op 17 en 18 januari 2015. Lees hier zijn verslag:

Afgelopen weekend vond in het grote fabriekscomplex De Fabrique bij Utrecht het tweedaagse partijcongres van de Partij van de Arbeid plaats. Behalve meer dan 300 afgevaardigden had ook een groot aantal leden de weg daarheen gevonden.
Voor zaterdag stond een resolutie van de commissie onder leiding van onze oud-partijleider Ad Melkert op het programma, met de voor ...

 

Lees meer Reageer

STEM 18 MAART 2015 PARTIJ VAN DE ARBEID - Provinciale en Waterschapsverkiezingen

STEM 18 MAART 2015 PARTIJ VAN DE ARBEID - Provinciale en Waterschapsverkiezingen

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 20 JANUARI 2015 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 20 JANUARI 2015 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Stand van zaken uitvoering Jeugdhulp; Kinderrechtencollectief: Databank Kinderen in Tel 2014; Hulp aan 'Nieuwe Armen'; FNV: verzoek om aandacht voor circulaire en manifest van FNV over Sociaal Lokaal Beleid

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Wensen/Bedenkingen Einde Samenwerking Multi Ontwikkeling Middenzone Gezondheidspark; Stedenbouwkundig Plan Stadswerven Vlek E + Wervenpark; Bestemmingsplan Derde Merwedehaven en Uitbreiding Geluidzone Derde Merwedehaven; Ontwerp Recreatieve Inrichting Merwedeheuvel

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Brief van Gemeente Hardinxveld-Giessendam over toetreding bij de Drechtsteden; Presentatie Egalisatiereserve Parkeer Voorziening/Parkeerexploitatie

Klik op de commissie voor de uitgebreide agenda en stukken.

 

Lees meer Reageer

PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE: Nieuwe ideeen bij de PvdA

PVDA NIEUWJAARSRECEPTIE: Nieuwe ideeen bij de PvdA

Het was een gezellige PvdA Nieuwjaarsreceptie op de druilerige zondagmiddag 18 januari 2015, in het Grand Cafe Dordts Genoegen. Op de begane grond klonken vrolijke muzikale klanken, en in de bovenzaal zei voorzitter Katja Rusinovic in de PvdA vooral mensen de ruimte te willen geven om zelf met ideeen te komen. Er was een echte Ideeenbus aanwezig. Wie het meerst aansprekende idee had, ontving een karaktistieke PvdA rode wijn. De PvdA wil nieuwe mensen aantrekken, en hen alle ruimte geven.

Fractievoorzitter Cor van Verk vertelde over de speerpunten van de PvdA fractie: ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: GEEN BEZUINIGINGEN OP MINIMABELEID

PVDA: GEEN BEZUINIGINGEN OP MINIMABELEID

Drechtsteden Dinsdag 13 januari 2015: Invulling Bezuinigingsopgave 2e ronde Trap Af - Bert van der Wulp: Veel van de voorgestelde bezuinigingsopgaven houden verband met het verminderen van het Minimabeleid en de bereikbaarheid van de Sociale Dienst Drechtsteden. Daar heeft de PvdA grote moeite mee, en gaat hier dan ook niet mee accoord. Zeker nu de decentralisaties door gemeenten moeten worden uitgevoerd met al veel te weinig geld, moet je niet op het sociale beleid nog eens extra gaan bezuinigen. Verder gaan veel taken weer terug naar gemeenten (Verkeersveiligheid, Klachtencommissie en Fietsknooppunten). De PvdA is daar niet zomaar mee accoord. De bezuiniging op het Duurzaamheidscentrum Weizigt, die juist veel investeert in milieu-educatie op scholen, heeft geen prioriteit bij de PvdA. Wij vinden ...

 

Lees meer Reageer

PVDA: GOEDE FIETSVERBINDINGEN OOK IN REGIONAAL MEERJARENPROGRAMMA

PVDA: GOEDE FIETSVERBINDINGEN OOK IN REGIONAAL MEERJARENPROGRAMMA

Drechtsteden Dinsdag 13 januari 2015: Regionaal MeerJarenProgramma (rMJP) - Jacqueline van den Bergh: PvdA ziet  het rMJP en Uitvoeringsprogramma als een werkprogramma, niet als een praatstuk. Dit betekent dat we regelmatig willen evalueren en bijsturen waar dat nodig is.

1.    Zienswijze Dordrecht: Hoewel Dordrecht ervoor is om de Waterveiligheid uit het Uitvoeringsprogramma te halen, kunnen wij ons vinden om het er toch in te houden vanwege de
argumenten: om de waterveiligheid goed verankerd te krijgen in het Deltaprogramma Water en de MIRT (over infrastructuur) onderzoeken die lopen in de Drechtsteden en Alblasserwaard. Lokaal gaat vooral over de uitvoering. En omdat Waterveiligheid cruciaal is voor ons hele gebied, vinden wij het passen in het Uitvoeringsprogramma. “Water verbindt ons, dus ook de Waterveiligheid”.

2.    Arbeidsmarkt: Accoord ...

 

Lees meer Reageer

VOORSTEL PVDA NACHTOPVANG LEGER DES HEILS VOOR HELE WINTERPERIODE IS NU PRAKTIJK

VOORSTEL PVDA NACHTOPVANG LEGER DES HEILS VOOR HELE WINTERPERIODE IS NU PRAKTIJK

Bij de vragen die de PvdA (Peter Puik) over de nachtopvang bij het Leger des Heils aan college had gesteld, was er ook het voorstel om de nachtopvang gedurende de maanden december tot en met maart open te stellen. En het niet te laten afhangen van of het vriest (-1 graden). Dit voorstel heeft wethouder Lambrechts overgenomen en vanaf nu kunnen meer dak/thuislozen bij het Leger des Heils terecht. Zo'n 50 opvangplaatsen voor de nacht zijn tot en met maart beschikbaar. Binnenkort is er in de commissie Sociaal een discussie over de opvang van het Leger des Heils.

 

Lees meer Reageer

PVDA: OUDERS EN KINDEREN IN NOOD DOOR SCHOOLGELD/OUDERBIJDRAGE

PVDA: OUDERS EN KINDEREN IN NOOD DOOR SCHOOLGELD/OUDERBIJDRAGE

Een groeiend aantal ouders kan de vrijwillige Ouderbijdrage voor hun kinderen niet meer opbrengen. Dat blijkt ook uit cijfers van de Stichting Leergeld. Daarnaast wordt de indruk door scholen gewekt dat de Ouderbijdrage verplicht is.

Dat is de reden dat de PvdA-fractie vragen heeft gesteld aan college. Iedere scholier moet kunnen meedoen aan álle schoolactiviteiten vindt de PvdA. Hoge Ouderbijdragen/Schoolgeld kunnen een rem zijn om in te schrijven op een bepaalde school en zorgen ervoor dat een aantal kinderen niet mee kan doen aan alle schoolactiviteiten. Dat is voor ons onaanvaardbaar.

Doordat ouders niet kunnen bijdragen komt ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 13 JANUARI 2015 - in gemeentehuis Zwijndrecht

AGENDA DRECHTSTEDEN DINSDAG 13 JANUARI 2015 - in gemeentehuis Zwijndrecht

19.35 uur: CARROUSEL INTEGRAAL: Instellen Ad Hoc Commissie Regeling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; Regionaal MeerJarenProgramma Drechtsteden; Invulling Bezuinigingsopgave 2e Ronde Trap Af; Ondersteuning Drechtraad, dekking meerkosten; Toezicht op Informatie/Archiefbeheer Openbaar Lichaam Drechtsteden.

22.15 uur: DRECHTRAAD: Instellen Ad Hoc Commissie Regeling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden; Geactualiseerde Begroting 2015 Drechtsteden

Klik hier voor het uitgebreide programma en stukken

 

Lees meer Reageer

ARIE VAN ZANTEN ONTVANGT DE JOHAN DE WITT SPELD

ARIE VAN ZANTEN ONTVANGT DE JOHAN DE WITT SPELD

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van OKBZ (Oud Krispijn Bewoners Organisatie) in De Koloriet op donderdagavond 9 januari 2015 ontving voorzitter Arie van Zanten uit handen van wethouder Rinette Reynvaan de Johan de Witt Speld. Arie - onder meer oud voorzitter van de PvdA Dordrecht - moet niets hebben van koninklijke onderscheidingen. Maar deze speld weet hij zeer te waarderen. Veel mensen waren naar De Koloriet gekomen om Arie in het zonnetje te zetten en hem te feliciteren.

Arie doet ontzettend veel. Zo is hij trekker van de moestuinen in Sterrenburg, en het Bewoners ...

 

Lees meer Reageer

JE SUIS CHARLIE: Dit heeft niets met geloof of ideologie te maken, dit is afschuwelijk, dit raakt mij diep (Nilufer Sonmezer)

JE SUIS CHARLIE: Dit heeft niets met geloof of ideologie te maken, dit is afschuwelijk, dit raakt mij diep (Nilufer Sonmezer)

Donderdagavond 8 januari 2015 was er ook in Dordrecht een snel georganiseerde bijeenkomst in het Stadhuis n.a.v. de afschuwelijke moord op de journalisten van het Franse satirische blad Charlie Hebdo. College-, raadsleden, vertegenwoordigers van kerkelijke en maatschappelijke organisaties en inwoners waren naar het Stadhuis gekomen om hun solidariteit te betuigen met vrijheid, het vrije woord en met democratische waarden. Na toespraken van burgemeester Brok en voorzitter Raad van Kerken (Hans Berrevoets) sprak ook PvdA raadslid Nilufer Sonmezer spontaan. Ze sprak haar afschuw uit over deze laffe daad, die niets maar dan ook niets met religie of ideologie te maken heeft. Zij hoopt ...

 

Lees meer Reageer

PVDA VRAGEN OVER DE RISICO'S VAN DE SANERING VAN HET TERREIN STORT VAN TROOST

PVDA VRAGEN OVER DE RISICO'S VAN DE SANERING VAN HET TERREIN STORT VAN TROOST

WAAROM NIET HERMETISCH AFDEKKEN

Raadslid Jacqueline van den Bergh heeft namens de PvdA fractie Dordrecht vragen aan het college gesteld over de manier van saneren van de Stort van Troost. Het is reeds lang bekend dat de Stort van Troost (in Dordtse Biesbosch) gesaneerd moet worden vanwege zware verontreiniging. Echter nu blijkt dat onder sanering wordt verstaan het lozen van zeer gevaarlijke stoffen - waaronder kankerverwekkende - in het omringende water. Daarnaast duurt het vele tientallen jaren omdat er slechts zeer gedoseerd mag worden geloosd.

Wij vragen ons af of ...

 

Lees meer Reageer

(NACHT)OPVANG BIJ LEGER DES HEILS WORDT OPNIEUW BESPROKEN IN RAAD

(NACHT)OPVANG BIJ LEGER DES HEILS WORDT OPNIEUW BESPROKEN IN RAAD

Tijdens het Kerstreces heeft de PvdA'er Peter Puik vragen gesteld over de Nachtopvang bij het Leger des Heils in de winter. Ook meerdere partijen maken zich zorgen. Zijn de huidige afspraken nog wel passend? Dit naar aanleiding van berichten dat - omdat het nog niet vriest maar het wel erg koud is - daklozen worden geweigerd bij het Leger des Heils. Voor de PvdA was dit reden om te onderzoeken of dat de winterregeling niet verruimd kan worden. Andere steden hebben dat inmiddels al wel gedaan. Of het nu vriest of niet, gedurende een afgesproken periode (november tot april bijv.) geldt daar de Winterregeling. Want ook al vriest het niet, dan kan het toch behoorlijk koud zijn in de winterperiode. Er komt nu opnieuw een bespreking ...

 

 

Lees meer Reageer

5 DORDTSE BELOFTEN

5 DORDTSE BELOFTEN

Dinsdagmiddag 6 januari 2015 ontvingen 5 jongeren het jongerenlintje De Dordtse Belofte vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid en activiteiten in 2014.

Het Jongerenlintje 'De Dortdse beloften' is begin 2012 ingesteld door de gemeenteraad en wordt dit jaar voor de vierde keer uitgereikt met als doel jongeren positief in het nieuws te brengen en hun maatschappelijke inzet als voorbeeld te laten zijn voor andere jongeren in Dordrecht. Voorheen vond de uitreiking plaats in april, in de week van de koninklijke lintjesregen. Omdat de instelling van de onderscheiding destijds een initiatief van raadsleden was, is ervoor gekozen om de uitreiking voortaan aansluitend aan de Nieuwjaarsraad te plannen.

De PvdA feliciteert de jongeren van harte met hun inspanningen en hun betrokkenheid. De 5 gelukkigen zijn ...

 

Lees meer Reageer

NIEUWJAARSREDE BURGEMEESTER BROK: Pluriformiteit is geen bedreiging

NIEUWJAARSREDE BURGEMEESTER BROK: Pluriformiteit is geen bedreiging

Burgemeester Brok opende zijn nieuwjaarsrede - dinsdagmiddag 6 januari 2015 - in de gemeenteraad met de woorden dat het een boeiend jaar was en dat we zuinig over de drempel gaan (referend aan een nieuwjaarsconference van Wim Kan). Hij stond stil bij het overlijden van Ad van Wensen (Stichting Funderingsherstel), bij de vliegramp in de Oekraiene die ook Dordtse slachtoffers maakte en blikte terug op Nieuwjaarsnacht. Met de analyse van Oud en Nieuw wil hij met de raad gaan bespreken hoe het verder moet met de Nieuwjaarsnacht 2016. Vooral in het ...

 

 

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief