Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

OVERHANDIGING RESULTATEN "IK FLITS MEE" ACTIE AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDER

OVERHANDIGING RESULTATEN

Namens de PvdA fractie overhandigde raadslid Jacqueline van den Bergh de resultaten van de IK FLITS MEE actie aan burgemeester Brok en wethouder verkeer Van der Linden.

De PvdA ziet het als een stap in de richting van verdergaande samenwerking tussen college, raad, bewoners en politie. Zo nodig ook met Openbaar Ministerie.

Actiepunten van de PvdA zijn: Flits/Controle acties van politie op locaties die zijn gemeld door bewoners; Aanpak voor 30 km zones; Permanent Meldpunt Gevaarlijk Verkeer

 

Lees meer Reageer

PVDA WEBSITE OOK VOOR OP JE MOBIEL

PVDA WEBSITE OOK VOOR OP JE MOBIEL

De PvdA website is nu ook goed te lezen op je mobiel. Onderweg kun je sinds kort makkelijk de PvdA website bekijken, waar je ook bent.

 

Lees meer Reageer

RESULTATEN "IK FLITS MEE" ACTIE: Veel meldingen over Stadspolderring, Nassauweg, 30 km zones

RESULTATEN

RESULTATEN IK FLITS MEE ACTIE: VEEL OVERLAST EN ONDUIDELIJKHEDEN ZIJN GEMELD.

NASSAUWEG ONVERANTWOORD (foto), STADSPOLDERRING TE HARD RIJDEN, BROUWERSDIJK-B. TOUSSAINTSTRAAT GEVAARLIJK, 30 KM ZONES GENEGEERD

Veel bewoners hebben gereageerd op de PvdA actie IK FLITS MEE. Zo’n 70 reacties kwamen bij de PvdA binnen. En nog steeds komen meldingen binnen. Allerlei situaties zijn gemeld, en er zijn ook suggesties aangedragen voor oplossingen (kijk op het pdf-bestand op volgende pagina).
Opvallend is dat bewoners heel ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

AGENDA ADVIESCOMMISSIE DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 - vanaf 19.45 uur in Stadskantoor

De avond begint met de overhandiging van de resultaten van de Ik Flits Mee actie door Jacqueline van den Bergh namens de PvdA aan wethouder Van der Linden en aan Burgemeester Brok.

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN: Algemeen Belang Verklaring  Enkele Economische Activiteiten (Wet Markt en Overheid); Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018; Zienswijze op Concept Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014-2018, plus antwoorden op vragen van BVD; Zienswijze Begroting Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ en Begroting 2015

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Sprekersplein over Ondernemersfonds Binnenstad. Donderdagavond 27 november vanaf 20.00 uur in Stadskantoor bespreking over Ondernemersfonds Binnenstad in Adviescommissie.

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch; Nota Herziening Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO); Voorbereidingskrediet Stripmuseum in Berckepoort; Geluidsisolerende maatregelen woningen aan Noordendijk en Biesboschstraat

Klik op de Commissie voor de complete agenda.

 

 

Lees meer Reageer

DORDTENAAR COK SAS HOOG OP DE PVDA KANDIDATENLIJST VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

DORDTENAAR COK SAS HOOG OP DE PVDA KANDIDATENLIJST VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

De PvdA Kandidatenlijst Waterschap Hollandse Delta is vastgesteld. Dordtenaar Cok Sas staat hoog op de lijst, op plaats 2.

De definitieve Kandidatenlijst van het Waterschap Hollandse Delta is zaterdagochtend 22 november 2014 vastgesteld door de PvdA afgevaardigden van de diverse afdelingen binnen het Waterschap.

De Kandidaatstellingscommissie - bestaande uit Bert Blase (interim burgemeester Vlaardingen), Gerard Slotema (oud-wethouder Zwijndrecht), Johan Lavooi (oud-wethouder Sliedrecht) en Jacqueline van den Bergh (raadslid Dordrecht en bestuurslid PvdA Gewest Zuid-Holland) heeft vooral gekeken naar competenties, bestuurlijke en politieke ervaring, spreiding over het gebied en betrokkenheid bij milieu-watervraagstukken.

In vergaderzaal Moestuin van Villa Augustus gaf Bert Blase namens de Kandidaatstellingscommissie ...

 

Lees meer Reageer

GOUVERNEURPLEIN EN BELEVING EN IMAGO OUD KRISPIJN: Stille avonden in De Koloriet: PvdA wil dat het gebruik van De Koloriet soepeler wordt met vriendelijkere prijzen

GOUVERNEURPLEIN EN BELEVING EN IMAGO OUD KRISPIJN: Stille avonden in De Koloriet: PvdA wil dat het gebruik van De Koloriet soepeler wordt met vriendelijkere prijzen

Adviescommissie Fysiek - Peter Puik: Er is al lange tijd overlast op het Gouverneurplein. Dat zou inmiddels wel wat minder zijn, maar de klacht is nog steeds dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen op het plein. Wethouder Reynvaan wil het plein teruggeven aan de bewoners, maar de realiteit is weerbarstiger. Volgens wethouder Reynvaan is zij ook in gesprek met de bewonersgroep in Oud Krispijn (OKBZ) die zich wel betrokken voelt bij en verantwoordelijk voelt voor de buurt. Maar volgens de wethouder heeft zij van het OKBZ ook geen oplossing ontvangen voor het plein. Peter bestreed dit. Hij heeft kontakt gehad met OKBZ. OKBZ heeft wel degelijk een plan ingediend, nl. ...

 

Lees meer Reageer

ROTONDE GROENEZOOM: PvdA: Rotonde moet (sociaal) veilig en overzichtelijk zijn, zonder belemmeringen voor fietsers

ROTONDE GROENEZOOM: PvdA: Rotonde moet (sociaal) veilig en overzichtelijk zijn, zonder belemmeringen voor fietsers

Adviescommissie Fysiek - Jacqueline van den Bergh: De PvdA kiest voor de gelijkvloerse variant om deze rotonde veiliger te maken voor de fietsers. Dagelijks fietsen er ook vele scholieren vanuit Stadspolders naar hun scholen in de stad en weer terug. De rotonde is op dit moment erg onoverzichtelijk. Dat fietsers op de rotonde voorrang hebben schat niet iedere mobilist goed in. Vandaar regelmatig ongelukken en bijna ongelukken tussen fietsers en auto's. De andere 2 varianten (brug en tunnel) voor fietsers scoren ook hoog qua verkeersveiligheid, maar minder hoog

 

Lees meer Reageer

PARKEERDRUK MAURITSWEG: PvdA: Alleen vergunninghouders-parkeren als een flinke meerderheid van de bewoners dat wil

PARKEERDRUK MAURITSWEG: PvdA: Alleen vergunninghouders-parkeren als een flinke meerderheid van de bewoners dat wil

Adviescommissie Fysiek: Parkeersituatie op de Mauritsweg - Jacqueline van den Bergh: Bij de bespreking van het onderwerp over de Parkeersituatie op de Mauritsweg kwam een flink aantal bewoners inspreken. Zij vroegen aan de commissie aandacht voor de parkeerdruk op de Mauriitsweg. Al lang parkeren forenzen die elders werken en met de trein reizen hun auto op de Mauritsweg en omgeving. Maar de bewoners zijn het inmiddels zat, omdat er voor hen vaak geen parkeerplaats meer over is. En met de wekelijkse koopzondag is het op de zondag nu ook druk. Daarnaast is door de wijziging van de Nassauweg ...

 

Lees meer Reageer

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 18 NOVEMBER 2014 - Stadskantoor, 19.45 uur

AGENDA ADVIESCOMMISSIES DINSDAG 18 NOVEMBER 2014 - Stadskantoor, 19.45 uur

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Meldpunt Hoge Tonen: Over schadelijke gevolgen Mosquito; Wensen/bedenkingen SOK Belthure Park; GEVUDO; Wensen/bedenkingen Leerpark (Besloten)

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Onderwijsmonitor 2013 Kinderopvang; Financien WMO 2015; Verordening Jeugdhulp

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Rotonde Groenezoom (foto); Parkeersituatie Omgeving Mauritsweg; Afvalcontainers Indische Buurt; Gouverneurplein; Imago Oud Krispijn

Klik voor de agenda op de Adviescommissie.

 

Lees meer Reageer

PVDA: MEER FOCUS OP ZORG EN VRIJWILLIGERS

PVDA: MEER FOCUS OP ZORG EN VRIJWILLIGERS

Alle partijen streven naar een goede uitvoering van de nieuwe wetten voor de Jeugdzorg en de WMO. Wij weten allemaal dat aan de uitvoering van deze wetten grote risico’s zijn verbonden. Dat is voor de gemeente en regio nauwkeurig uitgerekend. In de begroting zien wij alleen een totaal bedrag aan risico’s; geen apart bedrag voor de zorg tegelijkertijd trekt het College wel 2 miljoen uit ...

 

Lees meer Reageer

PVDA-GROENLINKS MOTIE PARKEERGARAGE ENERGIEHUIS

PVDA-GROENLINKS MOTIE PARKEERGARAGE ENERGIEHUIS

Sindskort is de parkeergarage bij het Energiehuis op de Stadswerven in gebruik genomen. Over het uiterlijk van de parkeergarage zijn de meningen verdeeld, van eenvoudig doch sober tot een blok beton. De PvdA vindt dat een parkeergarage in een cultureel cluster (Energiehuis - met TOBE, Bibelot, en toneelzaal) en bioscoop juist een bijzondere parkeergarage verdient. De muren van deze garage zijn uitermate geschikt om Dordrecht onder de aandacht te bregen van de vele bezoekers die hier (gaan) komen. Grote foto's van evenementen en activiteiten kunnen dan geprojecteerd worden op de buitenmuren.

De PvdA heeft dan ook samen met GroenLinks een motie ingediend om het college op te dragen ...

 

Lees meer Reageer

PVDA/VSP MOTIE GEHANDICAPTEN PARKEERKAART

PVDA/VSP MOTIE GEHANDICAPTEN PARKEERKAART

De kosten van de geneeskundige keuring voor de gehandicapten parkeerkaart is hoog in vergelijking met andere gemeenten in onze regio. Men kan niet kiezen waar men zich wil laten keuren, zodat men nu extra financieel belast wordt. Een groep mensen is langdurig, zo niet voor altijd, gehandicapt, en dan zouden regelmatige keuringen niet meer moeten plaatsvinden. Reden voor de PvdA - met steun van de VSP -  een motie in te dienen om het college op te dragen ...

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIE ZONNE-ENERGIE

PVDA MOTIE ZONNE-ENERGIE

Dordrecht heeft de ambitie om – op het gebied van energie – een zelfvoorzienend eiland te worden en om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Er wordt vooral ingezet op windenergie, zonne-energie en op het warmtenet. De procedure om te komen tot een aantal geschikte locaties op ons eiland om windmolens te plaatsen is inmiddels in gang gezet. De PvdA vindt dat er ook locaties nodig zijn om wat grootschaliger zonne-energie op te wekken. Wij dachten daarbij aan de Merwedeheuvel (voormalige stortplaats 3e Merwedehaven). De Provincie stimuleert zonne-energie bij het afdekken van voormalige stortplaatsen, maar vindt nu juist de Merwedeheuvel ...

 

Lees meer Reageer

PVDA MOTIE ROTTE PANDEN

PVDA MOTIE ROTTE PANDEN

Dordrecht heeft een mooie en historische binnenstad. De PvdA wil dan ook graag dat die binnenstad mooi blijft. Ook achterkanten van huizen aan de havens zijn eveneens belangrijk. Het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad beschrijft de kwaliteit die we willen en het belang van een goed onderhouden historische binnenstad. Ook de economische en toeristische waarde van onze binnenstad is een belangrijk aspect, evenals de aantrekkelijkheid van ons winkelgebied. Al jaren ergert men zich aan een paar 'rotte panden' die het beeld verstoren. Eigenaren verwaarlozen hun huizen, om wat voor reden dan ook.

De PvdA heeft dan ook de Motie Rotte Panden ingediend om het college ...

 

Lees meer Reageer

PVDA INGEDIENDE MOTIES

PVDA INGEDIENDE MOTIES

Tijdens de Algemene Beschouwingen op dinsdag 11 en woensdag 12 november 2014 heeft de PvdA de volgende moties ingediend:

ROTTE PANDEN - MERWEDEHEUVEL/ZONNE-ENERGIE - PARKEERGARAGE ENERGIEHUIS - GEHANDICAPTEN PARKEERKAART

De moties zijn als pdf-bestanden te lezen op volgende pagina.

 

 

Lees meer Reageer

PVDA EN DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN: 6 ton bezuinigingen op zorg is zeer ernstig

PVDA EN DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN: 6 ton bezuinigingen op zorg is zeer ernstig

Dinsdag 11 en woensdag 12 november 2014 was er de behandeling van de Begroting 2015 in de Dordtse gemeenteraad. Hier leest u de uitgebreide woordvoering van de PvdA fractievoorzitter Cor van Verk:

Voorzitter, de verleiding is groot om nu eens lekker emotioneel los te gaan, er mogen immers geen interrupties worden geplaatst; of laten we het toch maar bij de feiten zoals die zich aan ons voordoen?

Het laatste heeft, zoals altijd,  onze voorkeur, al zal er ongetwijfeld vanachter de groene tafel weer het oude commentaar komen dat wij zuur zijn, voorzitter, maar wij zijn niet zuur maar wel kritisch.

Voorzitter, in het weekend heb ik het Politiek Akkoord nog eens herlezen. Opvallend vaak lees ik daarin dat dit College op zoek is naar een breed draagvlak, niet alleen maatschappelijk maar, vooral naar politiek draagvlak.

Wij hebben deze zoektocht beantwoord met de toezegging dat wij voorstellen kritisch maar ...

 

Lees meer Reageer

ALGEMENE BESCHOUWINGEN IN DORDTSE GEMEENTERAAD: dinsdag 11 en woensdag 12 november 2014

ALGEMENE BESCHOUWINGEN IN DORDTSE GEMEENTERAAD: dinsdag 11 en woensdag 12 november 2014

Dinsdagmiddag 11 november 2014 start de behandeling van de Begroting 2015 in de gemeenteraad, om 15.00 uur in het Stadhuis. De fractievoorzitters zullen in deze 1e termijn hun reactie geven op de ingediende Begroting van het college. Hierna zullen wethouders en burgemeester reageren op de woordvoeringen van de raadsfracties.

Dinsdagavond zijn er de Adviescommissies Sociaal, Bestuur & Middelen en Fysiek in het Stadskantoor. Zij beginnen om 20.00 uur. Daarin zullen de politieke partijen ingaan op de specifieke beleidsterreinen van de Begroting en op de ingediende moties in de gemeenteraad.

Woensdagmiddag 12 november is er het vervolg van ...

Klik hier voor de complete agenda en stukken

 

Lees meer Reageer

INVOERING PARTICIPATIEWET EN VERORDENINGEN PER 1-1-2015: PvdA steunt Vrijwilligers(Huis)

INVOERING PARTICIPATIEWET EN VERORDENINGEN PER 1-1-2015: PvdA steunt Vrijwilligers(Huis)

Drechtsteden Dinsdag 4 november 2014: INVOERING PARTICIPATIEWET EN VERORDENINGEN - Cor van Verk: Met de Participatiewet worden mensen ondersteund om - ook met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt - weer aan het werk te gaan. M.i.v. 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van start. De gemeenten gaan de wet uitvoeren. Met de Participatiewet komt er 1 regeling die de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong vervangt. De afspraken zijn bedoeld voor mensen die graag willen werken, maar door hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Er is een indeling van categorieen: 0-20% loonwaarde kunnen niet meer werken vanwege zware handicaps, 20-50% loonwaarde kunnen met veel ondersteuning misschien ...

 

Lees meer Reageer

WMO BELEIDSPLAN 2015: PvdA: Geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers die hun partner verzorgen

WMO BELEIDSPLAN 2015: PvdA: Geen sollicitatieplicht voor mantelzorgers die hun partner verzorgen

Drechtsteden Dinsdag 2014: WMO BELEIDSPLAN 2015-2018 en Verordening - Cor van Verk: De PvdA wil graag een duidelijkere formulering van het begrip Mantelzorger. Wie is nu precies een Mantelzorger. Dit is van belang omdat allerlei voorzieningen speciaal voor Mantelzorgers (bijv. gratis parkeren en voorrang op de woningmarkt) voor veel mensen aantrekkelijk zullen zijn. Terwijl de ondersteuning is bedoeld voor echte Mantelzorgers en hun naasten, die het al zwaar genoeg hebben. Wethouder Lambrechts zegde toe dit beter uit te werken. In de Verordening staat dat aanvragen voorzien moeten zijn van een Persoonlijk Plan. Dat is niet conform wetgeving. Men kan een Persoonlijk Plan inleveren, dit is echter niet ...

 

Lees meer Reageer

DRECHTRAAD KRIJGT REGIOGRIFFIE

DRECHTRAAD KRIJGT REGIOGRIFFIE

Drechtsteden Dinsdag 4 november 2014: De Drechtraad heeft de Verordening in relatie tot ondersteunign Algemeen Bestuur Drechtsteden vastgesteld. Dat betekent dat een Regiogriffie ingericht gaat worden, ter ondersteuning en versteviging van de positie van de Drechtraad. De PvdA is hiervoor, en heeft dan ook tegen de motie van BVD en andere lokale partijen gestemd. De motie wilde een onderzoek naar de rechtmatigheid van het besluit tot het aanstellen van een regiogriffier. De motie werd verworpen.

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief