Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Gratis Gezellige Bingo Bustour voor Senioren door Dordrecht

Gratis Gezellige Bingo Bustour voor Senioren door Dordrecht

De PvdA Dordrecht organiseert om maandag 1 mei 2017 een gratis gezellige BINGO BUSTOUR voor Senioren door Dordrecht. Van 10 tot 15 uur. Op deze Dag van de Arbeid willen wij onze oudere bewoners eens flink in het zonnetje zetten. In samenwerking met Woon-zorg-complexen Waterwiel, Prinsemarij, De Linde en Polderwiel organiseert de PvdA deze gezellige bustour over ons mooie eiland, speciaal voor senioren. De opstapplaatsen zijn in De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel. De senioren worden hier opgehaald, en dan begint deze gezellige tour vol met verrassingen. We rijden langs markante plekken in de stad en in het groene buitengebied. Onderweg wordt er op diverse locaties gestopt voor koffie/gebak, voor een lunch, en voor een bingo. Ook is er muziek, hoe en wat is nog een verrassing.

Aanmelden via secretarispvdadordrecht@gmail.com of bellen naar Remco van der Sluis: 06 52 05 40 17. Ook kunnen senioren zich opgeven bij de recepties van De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel. 


Uiteraard wordt iedereen bij terugkomst ook weer netjes afgezet bij De Linde, Polderwiel, Prinsemarij en Waterwiel.

 

Lees meer Reageer

Jan Vogelaar: een gedreven raadslid, Staartenees en mensenmens

Jan Vogelaar: een gedreven raadslid, Staartenees en mensenmens

Ons bereikte het droevige bericht dat Jan Vogelaar op 22 april 2017 is overleden. Jan was bijzonder begaan met mensen en kon geen onrecht zien. Hij was jarenlang een zeer gedreven raadslid en actief voor de PvdA met een groot hart voor de mensen in onze stad, vooral voor hen die het moeilijk hadden. 

Hij was een zeer actieve wijkbewoner op de Staart en organiseerde met vrijwilligers activiteiten voor Wijkcentrum Staart-West. Ook werd de sloop van het Noorderkwartier omgezet in renovatie dankzij zijn inzet en de inzet van talloze bewoners. 

Jan Vogelaar ontving in 2015 uit handen van toenmalige burgemeester Brok de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van zijn overlijden.

Fractie en Bestuur PvdA Dordrecht

Bekijk hier het filmpje "Mini Docu over de Staart, Dordrecht" op IDordt

 

Lees meer Reageer

PvdA: Zwerfauto's/autowrakken vervuilen de straat en houden parkeerplaatsen bezet

PvdA: Zwerfauto's/autowrakken vervuilen de straat en houden parkeerplaatsen bezet

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: Vragen aan College over Zwerfauto’s/autowrakken - Peter Puik: Na signalen uit de stad hebben wij een vraag gesteld over zwerfauto’s (autowrakken) in de stad. Dit zijn auto’s welke langdurig niet gebruikt worden en de straat vervuilen en parkeerplaatsen bezet houden. De burgermeester gaf aan dat, zolang de auto een kenteken heeft en de wegenbelasting wordt betaald, het lastig is. Dan moeten zo ongeveer de wielen van de auto af zijn en de ruiten zijn vernield om het als wrak te betitelen en te laten weghalen. Wel gaf de burgermester aan dat toezicht/handhaving hierop nog een keer wordt gewezen. Ook zei de burgemeester iets “grappigs” met een serieuze ondertoon. Dit was de uitspraak: laten wij ...

 

Lees meer Reageer

Gemeenteraden gaan hoorzittingen organiseren over de ervaringen van clienten Jeugdzorg

Gemeenteraden gaan hoorzittingen organiseren over de ervaringen van clienten Jeugdzorg

Adviescommissie Sociaal, dinsdag 18 april 2017 en Tweede Themabijeenkomst over Jeugdzorg, woensdag 19 april 2017: De Raad van Voor naar Achter door Cor van Verk (fractievoorzitter PVDA): Afgelopen week stond geheel in het teken van de jeugdzorg. Dinsdagavond besteedde de Raad veel aandacht aan de ontwikkelingen bij Veilig Thuis en het Crisis Interventie Team. Het college vroeg de Raad in te stemmen met haar zienswijze op een extra bijdrage aan Veilig Thuis/CIT van € 1.6 miljoen. Als woordvoerder zorg van de PvdA konden wij mededelen dat wij deze extra bijdrage op zichzelf een stap in de goede richting vonden, omdat de zorg aan de kinderen geregeld moet zijn. Wij hebben echter kritische kanttekeningen geplaatst bij de inhoud van de zienswijze. Het ontbreekt bij het College volledig aan een visie waarvoor deze extra middelen nodig zijn. De reden dat er een toename is, zonder te onderzoeken hoe die toename dan is ontstaan en zonder te kijken of iedereen wel ...

 

Lees meer Reageer

PvdA: Burgerinitiatieven vragen om een creatieve aanpak - wethouder komt met nieuw voorstel

PvdA: Burgerinitiatieven vragen om een creatieve aanpak - wethouder komt met nieuw voorstel

Adviescommisie Fysiek, dinsdag 18 april 2017: Burgerinitatief Indische Buurt Noord - Jacqueline van den Bergh: De gemeente zegt met woorden initiatieven van burgers van harte toe te juichen. Het toont dat bewoners betrokken zijn bij hun buurt en er serieus over nadenken wat in hun buurt of wijk beter of anders kan. In de praktijk blijkt deze ambitie van de gemeente echter regelmatig anders uit te pakken. Er zijn altijd opstakels, hetzij financieel, hetzij organisatorisch, of het past niet in staand beleid. Wat bewoners willen kan dan dus niet. Dat vindt de PvdA niet de juiste manier om met Burgerinitiatieven om te gaan. Het moet beginnen met serieus naar de voorstellen en inbreng van bewoners te kijken. En in overleg te proberen hoe de voorstellen kunnen worden ingepast. Het is bekend dat de Bankastraat en omgeving op de schop gaat vanwege vanvanging van rioleringen. Al langer heeft de gemeente gesprekken met bewoners om te onderzoeken - en te stimuleren zelfs - om wensen ...

 

Lees meer Reageer

PvdA Motie Anoniem Solliciteren - om de kansen op een baan te vergroten

PvdA Motie Anoniem Solliciteren - om de kansen op een baan te vergroten

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: PvdA Motie Anoniem Solliciteren - Peter Puik: De PvdA vind het ontzettend belangrijk dat iedereen een baan kan vinden. Waar je vandaan komt, hoe oud je bent, wat je geslacht is enzovoorts mag niet uitmaken bij de selectie voor de juiste nieuwe medewerker. De lokale overheid moet het juiste voorbeeld geven.

Daarom hebben wij de Motie Anoniem Solliciteren opgesteld. Dit om het anoniem solliciteren binnen de gemeentelijke organisatie mogelijk te maken, zodat mogelijke discriminatie uitgesloten wordt. In het onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat verschillende groepen in de maatschappij substantieel minder kans hebben op een baan. Dit mag niet voorkomen, want waar ...

 

Lees meer Reageer

Sprekersplein over Coffeeshopbeleid - Coffeeshops horen bij een stad

Sprekersplein over Coffeeshopbeleid - Coffeeshops horen bij een stad

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 18 april 2017: Sprekersplein over Coffeeshopbeleid - Peter Puik: Het college heeft een voorstel gemaakt om 2 van de 5 coffeeshops te verplaatsen naar de randen van de stad (de buitenwijken). Omdat dit een flinke wijziging is in het coffeeshopbeleid hebben wij voorgesteld om hierover een sprekersplein (inspraakronde) te houden. Dit sprekersplein was dinsdag 18 april in het Stadskantoor. Zowel bewoners, coffeeshophouders, ondernemers, als de cannabis consumenten hebben hun zegje gedaan over het idee van verplaatsing. Alle insprekers gaven aan dat de overlast van de coffeeshops ligt bij het hard rijden en fout parkeren van bezoekers, geluidsoverlast, afval, samenscholing en soms intimidaties en ruzies. Daarnaast gaven alle omwonenden aan een zeer goed contact te hebben met de coffeeshophouders en dat deze veel inzet ...

 

Lees meer Reageer

Adviescommissie Fysiek overhandigt brief aan Provincie aan DuPont/Chemours - PvdA wil geen uitstoot meer en toewerken naar zero emission

Adviescommissie Fysiek overhandigt brief aan Provincie aan DuPont/Chemours - PvdA wil geen uitstoot meer en toewerken naar zero emission

Dinsdagmiddag 18 april 2017 was de Adviescommissie Fysiek op bezoek bij DuPont/Chemours op de Staart. PvdA raadslid Jacqueline vd Bergh was hierbij. Dit bezoek was al lang gepland, maar viel nu precies in de berichtgeving in de krant over GenX-lozingen in het water en de gevolgen voor het drinkwater. Namens alle fracties overhandigde het VVD raadslid Maarten Burggraaf de brief die de gemeenteraad heeft geschreven aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland: "Laat vertrouwen in topkwaliteit drinkwater niet ondermijnen", symbolisch verpakt in een lege drinkwaterfles. Erik Meijer van Chemours nam de brief in ontvangst. Het gesprek ging - uiteraard - over de lozingen en de uitstoot. Waarom DuPont/Chemours niet zelf actief de lozingen en de uitstoot in de lucht van gif ontdoet. Volgens DuPont/Chemours ... 

 

Lees meer Reageer

PvdA Motie Anoniem Solliciteren

PvdA Motie Anoniem Solliciteren

De PvdA fractie heeft in de gemeenteraad van dinsdag 21 februari 2017 de Motie Anoniem Solliciteren ingediend. Veel mensen ondervinden belemmeringen bij het vinden van een baan vanwege hun leeftijd, geslacht en etnische herkomst. Dit leidt tot ongelijke kansen op het kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt (en verder toekomstperspectief) voor ouderen, vrouwen en mensen met een ethnische herkomst. De PvdA vindt dat de overheid in haar rol als werkgever hierin een voorbeeld functie heeft. Bij anoniem solliciteren worden persoonsgegevens zoals naam, leeftijd, geslacht, postcode van sollicitanten in de eerste ronde geanonimiseerd. Proeven in andere steden (o.a. Den Haag) tonen aan dat de gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor ouderen, vrouwen en werkzoekenden met een etnische herkomst worden verbeterd.

In de motie wordt dan ook het college ...

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies dinsdag 18 april 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdag 18 april 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN - kamer 1: Ontwerpbegroting GEVUDO 2018; Motie PvdA fractie: Anoniem Solliciteren; Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 'om-niet'

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 3: Verordening tot wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging; Begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team; Onroereikende Capaciteit Jeugdhulp en Inzet Sociaal Netwerk Middels PGB; Ontwikkelingen Jeugd Q1 2017

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: 17.30 uur: Werkbezoek DuPont/Chemours; 20.30 uur: Kamer 5: Burgerinitiatief Indische Buurt Noord + Insprekers

Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken 

 

 

Lees meer Reageer

PvdA houdt risico's scherp in de gaten

PvdA houdt risico's scherp in de gaten

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 11 april 2017: Toekomst Nationaal Park De Biesbosch - Peter Puik: De Biesbosch is het natuurpark van onze regio. Met prachtige natuur en de plek waar de bever in Nederland leeft. Hier genieten elke dag vele inwoners van Dordrecht en uit allerlei andere streken van Nederland. Nu zijn er plannen voor de toekomst neergelegd in het plan voor 2021, waarbij ondernemers en bezoekers samen de Biesbosch tot een geweldig succes kunnen maken. Meer verblijfsmogelijkheden, bedrijven uit de regio die meer inzet plegen in de Biesbosch in o.a. het onderhoud enz. Echter naast de mooie toekomstplannen is er ook een ...

 

 

Lees meer Reageer

Bewoners hadden de mogelijkheid moeten hebben hun panden zelf te kopen

Bewoners hadden de mogelijkheid moeten hebben hun panden zelf te kopen

Adviescommissie Bestuur en Middelen, dinsdag 11 april 2017: Aankoop panden Groothoofd - Peter Puik: Wonen aan het groothoofd is een groot voorrecht. De mooiste plek van Dordrecht. De afgelopen jaren waren verschillende panden in eigendom van woningbouwcorporatie Woonbron. Huurders van de woningen genoten van het mooie wonen aan het Groothoofd. Woonbron wil de panden verkopen, door een afspraak uit het verleden heeft de gemeente Dordrecht het eerste recht tot koop. Dit recht wil de gemeente gebruiken en doorverkopen aan een projectontwikkelaar. Dit is wat ons betreft niet de eerste partij waar wij aan zouden denken. Dit omdat de kans bestaat dat de projectontwikkelaar de panden ...

 

Lees meer Reageer

Goed wonen: meer dan alleen meer woningen in de stad

Goed wonen: meer dan alleen meer woningen in de stad

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 11 april 2017: Lokale Uitvoeringsparagraaf Dordrecht Woonvisie Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: "Wonen als hefboom voor de sociaaleconomische ontwikkeling". Zou zomaar een uitspraak kunnen zijn in een sociaal-democratische notitie, maar dit staat in de Woonvisie Drechtsteden. We komen ineens veel woningen tekort. Daardoor komen onze (culturele) voorzieningen onder druk te staan, stappen er te weinig mensen in de intercity's volgens de NS en er is onvoldoende werkgelegenheid. De centrumfunctie van Dordrecht wordt bedreigd. Dit is nu niet echt een visitekaartje voor Dordrecht om mensen te verleiden in Dordrecht te gaan wonen, vindt de PvdA. De PvdA kan zich grotendeels wel vinden in het feit dat meer woningen goed zijn, maar plaatst toch wat kanttekeningen. In de Drechtsteden moeten er 30.000 woningen bij komen, waarvan in Dordrecht een kleine 10.000. ...

 

Lees meer Reageer

PvdA: Duidelijkheid over woningbouw op De Vrije Tuinder en omgeving / GOED AF moet lang kunnen blijven

PvdA: Duidelijkheid over woningbouw op De Vrije Tuinder en omgeving / GOED AF moet lang kunnen blijven

Adviescommissie Fysiek, dinsdag 11 april 2017: Uitwerking Denkrichtingennotitie Amstelwijck - Jacqueline vd Bergh: Gebied Amstelwijck was bestemd voor kantorenbouw, maar doordat de klat in de kantorenbouw kwam, wordt er nu aan gewerkt om het Bestemmingsplan te wijzigen. Van belang is de locatie van de naturistencamping GOED AF. Die zit hier al jaren, maar omdat er kantoren zouden worden gebouwd was het steeds onzeker tot hoe lang men hier zou kunnen blijven aan de Smitsweg. Nu er het voorstel ligt om de gronden af te waarderen en te bestemmen voor recreatie i.p.v. kantorenbouw, betekent dit dat de camping hier kan blijven en kan gaan ...

 

Lees meer Reageer

Agenda's Adviescommissies dinsdagavond 11 april 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

Agenda's Adviescommissies dinsdagavond 11 april 2017 - vanaf 20 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN - kamer 1: Aan- en Verkoop panden Groothoofd en Palingstraat en beschikbaar stellen krediet (diverse stukken); Toekomstige Ontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch; Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting "om-niet"

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK - kamer 3: Lokale Uitvoeringsparagraaf Dordrecht en Woonvisie Drechtsteden; Groeiambitie & Kansenkaart Wonen; Project Recreatiegebied De Viersprong; Krediet t.b.v. de uitwerking Denkrichtingennotitie Amstelwijkck

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL - kamer 5: Presentatie JeugdGezondheidsZorg; Startnotitie Bouwen aan Sturing in het Sociale Domein en opdracht geven tot uitvoering van de Startnotitie; Verordening tot Wijziging van de Verordening Beschermd Wonen en Opvang Gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging; Brief van Het Vergeten Kind over Clientpositie Kinderen in de Maatschappelijke en Vrouwenopvang; Blijvers-lening

Klik op de Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken.

 

Lees meer Reageer

30 km Sticker actie op kliko's in Bankastraat

30 km Sticker actie op kliko's in Bankastraat

Woensdagmiddag 5 april 2017 was de aftrap van de 30 km sticker actie in de Bankastraat. Deze straat is een 30 km weg maar er wordt continu te hard gereden. Met de 30 km stickers op hun kliko's willen de bewoners er de aandacht op vestigen dat hun straat toch echt een 30 km gebied is. Dat kan de automobilist niet meer ontgaan. Jacqueline van den Bergh was bij de aftrap aanwezig. De 30 km stickers werden bij de bewoners afgegeven. Bewoners zijn ook in gesprek met de gemeente over aanpassingen in de straat, nu een gedeelte van de Bankastraat op de schop gaat i.v.m. nieuwe rioleringen. Daar waren duidelijke afspraken over gemaakt. Maar men ontving het bericht dat het "Placemaking Project" stil ligt. Dit vindt de PvdA hoogst opmerkelijk en wil weten wat er aan de hand is.  

 

Lees meer Reageer

Jaarverslag Gemeenteraad 2016 - PvdA: Zorg, veiligheid en armoedebestrijding

Jaarverslag Gemeenteraad 2016 - PvdA: Zorg, veiligheid en armoedebestrijding

In het Jaarverslag van de Gemeenteraad kunt u onder anderen de prioriteiten van de PvdA raadsfractie lezen. Cor van Verk: Vanuit de PvdA zullen we aandacht blijven geven aan de zorg, uw veiligheid en de bestrijding van armoede. Zorg: In 2016 was opnieuw veel aandacht nodig voor de zorg. De gedachte van één gezin met één plan onder de regie van één hulpverlener komt nog nauwelijks van de grond. Bovendien slokt de bureaucratisering heel veel tijd op van de uitvoerende krachten. Een ander punt van aandacht waren de wachtlijsten en haperende crisisdienst bij Veilig Thuis. Uiteindelijk is er maar liefst 6 ton extra vrijgemaakt om de problemen bij deze organisatie op te lossen. Veiligheid: Samen met Veilig Verkeer Nederland hebben wij acties ...

 

Lees meer Reageer

Een echte stad is een intercity stad ...

Een echte stad is een intercity stad ...

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017: Spooragenda 2040 - Jacqueline van den Bergh: Er werd een presentatie gegeven over de verdeling van het spoornet naar 2040. Daar kwam klip en klaar naarvoren dat Dordrecht en de Drechtsteden absoluut niets voorstellen op de tekentafel van NS. Er zijn de grote spoor-kerngebieden rondom Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, en Breda, Tilburg, Eindhoven. Ons gebied staat er niet eens bij. Er zou een keuze zijn om ons te ontwikkelen om meer intercity treinen te krijgen, of meer te blijven zoals we zijn met meer light rail verbindingen, of een meer groen woongebied worden met vooral busverbindingen en light rail verbindingen. De PvdA vindt het zeer teleurstellend dat het Drechtsteden Bestuur er niet vol voor kiest om de snelle verbindingen (intercity treinen) op zijn minst vast te houden en uit te breiden. Volgens de PvdA ziet wethouder Tanis niet de ernst van de situatie ...

 

Lees meer Reageer

Warmtenet gaat ons warm houden in de Drechtsteden

Warmtenet gaat ons warm houden in de Drechtsteden

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017: Warmtenet Drechtsteden - Jacqueline van den Bergh: We gaan onze huizen steeds meer warm stoken met warm water via Warmtenet. Het warme water wordt gebruikt van de vuilverbranding van HVC (restwarmte) en wordt via een groot en complex buizensysteem over alle Drechtsteden uitgerold (de Grand Design). Ook in Dordrecht is men al op diverse plekken bezig. Eerst worden de huizen aangesloten. Tot slot komem er dan de grote buizen die het hete water verspreiden naar de huizen vanuit HVC. Bedrijven, organisaties en appartementen gebouwen zijn het eerst aan de beurt. Tot slot de particuliere ...

 

Lees meer Reageer

PvdA blij met Beschut Werk, maar zorgen over duurzaam werk: meeste banen duren maximaal een half jaar

PvdA blij met Beschut Werk, maar zorgen over duurzaam werk: meeste banen duren maximaal een half jaar

Drechtsteden Dinsdag 4 april 2017-  Monitor 3D Dordrecht: Feiten, Cijfers en Duiding: De 3 Decentralisaties (WMO, Jeugdzorg en ParticipatieWet) zijn in deze Monitor in beeld gebracht. U kunt de monitor als u doorklikt lezen als pdf bestand onderaan volgende pagina. Het Beschut Werk keert weer terug. Het was afgeschaft, en velen kwamen in de bijstand terecht. De PvdA vond altijd al dat er een speciale voorziening moest blijven voor een groep mensen, zodat ze met loon werk kunnen verrichten. Het Rijk heeft dit nu weer verplicht gesteld en gemeenten opgedragen hiervoor een voorziening ...

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief