Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Drechtraad

 

Het algemeen bestuur van de regio is de Drechtraad en het DrechtstedenBestuur. De Drechtraad is het hoogste bestuursorgaan in de Drechtsteden en werkt kaderstellend en controlerend. Iedere politieke fractie in de Drechtsteden heeft een vertegenwoordiger in de Drechtraad uit iedere gemeente. De Drechtraad wordt ondersteund door een regiogriffie, die bestaat uit de griffiers van de gemeenten. Eén van de griffiers is door de Drechtraad aangewezen als coördinerend griffier.

 

De Drechtsteden zijn: Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en H.I. Ambacht.

 

De Drechtraad vergadert iedere maand in een van de Drechtsteden. Voorafgaand aan de vergaderingen van de Drechtraad worden Carrousels gehouden, waar informatie wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld aan portefeuillehouders over onderwerpen van beleid, zoals Woningbouw, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Sociale Dienst Drechtsteden, Milieu en Economie.

 

Cor van Verk zit vanuit de PvdA-fractie Dordrecht in de Drechtraad. Jacqueline van den Bergh is plv. Drechtraadlid.

De PvdA-leden uit de Drechtsteden in de Drechtraad vormen een politieke Pvda regiofractie.

 

Voor vragen over de Drechtraad en de regionale samenwerking kunt u terecht bij Cor van Verk, PvdA-Drechtraadlid

 

Kijk ook op de Website van de Drechtsteden

 

Onderwerpen waarover besluitvorming plaatsvindt zijn:

 

  • Jaarstukken, zoals Begroting en Jaarrekening
  • Woningbouw in de Drechtsteden
  • Bedrijventerreinen en kantoren
  • Horeca, toerisme en evenementen
  • Sociale Dienst Drechtsteden (sociaal beleid), Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden, Service Centrum Drechtsteden, Onderzoekscentrum Drechtsteden, Ingenieursbureau Drechtsteden,
  • Belastingsdienst, Bureau Drechtsteden

 

 

Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief