Kontakt: Fractie Dordrecht · Voorstraat 367 · 3311 CT Dordrecht · info@pvdadordrecht.nl · pvdadordrecht.nl

 

 

 

 

 p 3311 CT DVoors·

Energieneutraal worden moet betaalbaar en hanteerbaar zijn voor iedereen

Energieneutraal worden moet betaalbaar en hanteerbaar zijn voor iedereen

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK dinsdag 20 november 2017: ENERGIESTRATEGIE DRECHTSTEDEN ENERGIENEUTRAAL 2050 - Jacqueline vd Bergh: Energieneutraal worden moet betaalbaar en hanteerbaar zijn voor iedereen: Klimaatrechtvaardigheid. het is belangrijk dat we energieneutraal worden, maar we moeten niet de mensen uit het oog verliezen die van alles moeten gaan doen. Ook duurzame aandacht voor voor hen die het financieel niet makkelijk hebben is voor de PvdA een voorwaarde. Op de bijeenkomst van het Platform Duurzaamheid in Milieucentrum Weizigt een tijdje geleden waren ook ondernemers, die zeiden dat er veel partijen zijn die willen investeren in duurzaamheid. Maar dat vraag en aanbod ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Adviescommissies dinsdag 21 november 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

Agenda Adviescommissies dinsdag 21 november 2017 - vanaf 20.00 uur in Stadskantoor

ADVIESCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN: Dekkingsplan Brandweer, Kostenverdeelsystematiek en GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Rekenkamercommissie: Rapport Externe Inhuur; Verordening Elektronische bekendmaking en kennisgeving Dordrecht: Niet alleen de krant is relevant

ADVIESCOMMISSIE FYSIEK: Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050; Burgerinitiatief over Steun Proeftuin Amstelwijck

ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL: Evaluatie van agendering en bespreking Raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen; Beantwoording vragen over toekennen van Jeugdhulp; Voorstel voor onderzoek Jeugdhulp; Ontwikkelingen Jeugd Q3 2017; Antwoorden college op art.40 vragen GroenLinks over Inkoop door Serviceorganisatie Jeugd ZHZ/William Schrikker Groep; Antwoorden college op art.40 vragen SP over Aanbesteding van de Jeugdzorg ZHZ; Informatiebrief, beantwoording en persbericht over Inkoop Jeugdzorg

Klik op Adviescommissie voor de uitgebreide agenda met stukken

 

 

Lees meer Reageer

PvdA: Lagere Hondenbelasting door hogere opbrengsten

PvdA: Lagere Hondenbelasting door hogere opbrengsten

Gemeenteraad, dinsdag 14 november 2017: Verordening Hondenbelasting - Cor van Verk: Wij steunen VVD om honden gratis te laten poepen. Maar wij zijn niet van het onnodig extra geld uitgeven. We stellen nu de Hondenbelasting vast, 10 euro lager voor de eerste hond. Maar ieder jaar willen we vaststellen of de inkomsten meer zijn dan de kosten, dan kan de belasting naar beneden, of de inkomsten zijn lager dan de kosten, dan gaat de belasting omhoog. Er zijn ongeveer 1000 honden meer extra geregistreerd. Dat levert meer inkomsten op. Wij willen de Hondenbelasting verlagen, maar met een eerlijk en duidelijk systeem. Wethouder Mos: Amendement VVD geeft geld uit dat er nog niet is. Amendement PvdA is voor de komende jaren. Er zijn meer honden dan dat we dachten. We rekenen vanaf nu. PVDA Amendement is aangenomen door de gemeenteraad.

 

Lees meer Reageer

Dordtse, Nederlandse en Europese vlag in raadzaal

Dordtse, Nederlandse en Europese vlag in raadzaal

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de Gemeenteraad, dinsdag 14 november 2017, werd het voorstel gedaan om de Nederlandse vlag in de raadzaal aan te brengen. In de Tweede Kamer is de Nederlandse vlag ook geinstalleerd.

Cor van Verk vindt de Nederlandse vlag niet nodig. Als je het goed wilt doen, dan moet je de Dordtse, de Nederlandse en de Europese vlag in de raadzaal laten wapperen. Dan laat je zien dat je Dordtenaar bent, maar ook Nederlander en Europeaan.

De Nederlandse vlag komt er wel. De motie van VVD en CU/SGP is door een meerderheid in de raad aagenomen. De PvdA heeft tegengestemd omdat de eerdergenoemde 3 vlaggen meer recht doen aan waar je als stad voor staat.

 

Lees meer Reageer

PVDA staat voor veilige wijken, waarbij wij onorthodoxe maatregelen niet uit de weg willen gaan

PVDA staat voor veilige wijken, waarbij wij onorthodoxe maatregelen niet uit de weg willen gaan

Gemeenteraad, dinsdag 14 november 2017: Algemene Beschouwingen over Begroting 2018 - Cor van Verk: Ongeveer 40 jaar geleden stond Nederland het toe om semi legaal wiet te verkopen aan gebruikers middels coffeeshops. De overlast gevende straathandel en huisdealers werden in één klap overbodig en daarmee effectief bestreden. Overlast van de shops ontstond door het gebrek aan regulering; iets wat illegaal was kon niet gereguleerd worden, was de opvatting. In de loop van de tijd is dit probleem enigszins opgelost door al dan niet zelfopgelegde regels. Wij onderschrijven de opvatting van de burgemeester dat ...

 

Lees meer Reageer

Gemeenteraad dinsdag 14 november 2017 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

Gemeenteraad dinsdag 14 november 2017 - vanaf 14.00 uur in Stadhuis

Dinsdagmiddag start om 14.00 uur in het Stadhuis de Gemeenteraad. Het debat gaat over de Begroting Dordrecht 2018, over onze financiele huishouding. In deze twee termijn geven politieke partijen opnieuw hun visie op de Begroting, op de ontwikkelingen in onze stad en op de moties en amendementen die in de vorige vergadering zijn ingediend. 

Klik hier voor de complete uitgebreide agenda.

 

Lees meer Reageer

Legale wietteelt maakt onze stad veiliger

Legale wietteelt maakt onze stad veiliger

Bij de Algemene Beschouwingen op dinsdag 31 oktober 2017 besteedde de PvdA onder meer aandacht aan de veiligheid en goede opvang voor dak/thuislozen, zeker nu de wintermaanden weer voor de deur staan. De illegale teelt van wiet geeft veel overlast in wijken en buurten. Wij denken dat legale wietteelt onze stad veiliger gaat maken. Rotterdam heeft zich al aangemeld als proefproject voor legale wietteelt. Wij zien ook graag dat Dordrecht hierover na gaat denken. Daarnaast moet de illegale wietteelt gezamenlijk met andere steden worden streng aangepakt. Bij de tweede Algemene Beschouwingen dinsdag 14 november komen we hierop terug.

 

Lees meer Reageer

Economic Development Board Drechtsteden adviseert meer hoger opgeleiden aan te trekken tussen 25 en 35 jaar

Economic Development Board Drechtsteden adviseert meer hoger opgeleiden aan te trekken tussen 25 en 35 jaar

Voor Drechtraadleden en raadsleden gaf de Economic Development Board Drechtsteden een stand van zaken in het gemeentehuis van Papendrecht, dinsdag 7 november 2017. De heer Vollebregt (voorzitter) noemde 3 belangrijke zaken voor de Drechtsteden: 25.000 woningen bouwen, betere bereikbaarheid op A15/A16/N3 en 30.000 banen erbij. De Drechtsteden moeten een herkenbaar onderdeel van de Rotterdamse Metropool worden. De focus moet komen te liggen op het aantrekken van hoger opgeleide jongemensen tussen 25 en 35 jaar. Zij moeten voor de broodnodige innovatie zorgen en zich thuis voelen in deze regio. "Mensen die de toekomst willen veranderen". Het is nodig dat de samenwerking met Rotterdam ...

 

Lees meer Reageer

Van harte bedankt voor het steunen van de Voedselbank

Van harte bedankt voor het steunen van de Voedselbank

Zaterdag 4 november 2017 hielden vele PvdA'ers en de Voedselbank een actie bij de Albert Heijn filialen in Dordrecht. Het winkelend publiek werd gevraagd om een product of producten die zij in de supermarkt kochten te schenken aan de Voedselbank. Lang houdbare en goede producten. De Voedselbank krijgt veel voedsel aangeboden, maar dat is niet voldoende. Het is nodig dat er ook via andere acties flinke aanvullingen komen. Mensen hebben met gulle hand gegeven, zodat we tientallen kratten vol met producten hebben opgehaald. 

Van harte bedankt voor het steunen van de Voedselbank ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Drechtsteden Dinsdag 7 november 2017 - gemeentehuis Papendrecht

Agenda Drechtsteden Dinsdag 7 november 2017 - gemeentehuis Papendrecht

19.15 uur: Carrousel Integraal: Terugkoppeling Drechtstedendinsdag 2.0; Economic Development Board: Inzet Board en Groeiagenda; Woonvisie Drechtsteden 2017-2031

21.45 uur: Carrousel Sociaal en Bestuur en Middelen: Thematafel Juridische Entiteit Detacheringen

21.45 uur: Carrousel Fysiek: Thematafel Energietrategie Drechtsteden Energieneutraal

22.30 uur: Carrousel Sociaal: Evaluatie Eigen Bijdrage WMO en Aanpassing Parameters; Wijziging Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden 2015 ivm Verbeteren Maatwerktoepassingen Maatregelenbeleid; Wijziging Verordening Clientenparticipatie ivm Toetreding Hardinxveld-Giessendam

22.30 uur: Carrousel Bestuur en Middelen: Reglement van Orde voor de Drechtraad, versie 7.0

Klik hier voor de complete agenda

 

Lees meer Reageer

PvdA Actie voor ophalen voedselproducten voor de Voedselbank

PvdA Actie voor ophalen voedselproducten voor de Voedselbank

PvdA houdt zaterdag 4 november 2017 samen met Voedselbank een actie bij de Albert Heijn Supermarkten. Het winkelend publiek wordt gevraagd of zij met het boodschappen doen ook een product of meerdere producten willen kopen en doneren aan de Voedselbank. 

Iedere week ontvangt een flink aantal bewoners in Dordrecht een pakker van de Voedselbank, omdat zij zelf niet voldoende inkomsten hebben om rond te komen. Het is triest dat de Voedselbank er is, maar het is wel een noodzakelijke voorziening.

Wij rekenen op uw medewerking. Tot zaterdag ...

 

Lees meer Reageer

PvdA Algemene Ledenvergadering

PvdA Algemene Ledenvergadering

Op donderdagavond  30 november 2017 houdt de PvdA haar Algemene LedenVergadering.

 

De bijeenkomst wordt gehouden in DOOR, Voorstraat 142, en begint om 19.30 uur.

 

Lees meer Reageer

PvdA wil aandelen Eneco niet verkopen - we verliezen structureel miljoenen inkomsten

PvdA wil aandelen Eneco niet verkopen - we verliezen structureel miljoenen inkomsten

Gemeenteraad dinsdag 31 oktober 2017: Aandelen Eneco - Peter Puik: Vandaag staan we met elkaar voor de vraag of we de aandelen van Eneco willen behouden of verkopen. Eneco is een goed renderend bedrijf waar veel medewerkers werken die in onze regio wonen en leven. Een bedrijf wat de energie op een groene wijze opwekt. De PvdA heeft inmiddels afscheid genomen van de ooit geprezen marktwerking in en verzelfstandiging van publieke taken. Deze verzelfstandiging van de publieke taken is niet zaligmakend. Er zijn meerdere voorbeelden van verzelfstandiging van een publieke taak waardoor de dienstverlening en de rechtspositie van medewerkers achteruit is gegaan en de werkgelegenheid is aangetast. Het behouden van werkgelegenheid in de regio is voor ons een publieke taak. Door eventuele marktwerking is de werkgelegenheid bij Eneco straks in handen van een nog onbekende mogelijk buitenlandse investeerder waardoor banen naar het buitenland kunnen worden verplaatst. De duurzaamheidsagenda welke we met elkaar hebben afgesproken is volgens ons een zware ...

 

Lees meer Reageer

We moeten zuinig zijn op onze binnenstad

We moeten zuinig zijn op onze binnenstad

Gemeenteraad dinsdag 31 oktober 2017: Afwijzen verzoek Herzien Bestemmingsplan Historische Binnenstad - Jacqueline vd Bergh: We moeten zuinig en weloverwogen omgaan met onze binnenstad. De PvdA had 2 vragen gesteld over korrel en groen n.a.v. nieuwe bouwplan Vest. Het principe dat (ver)nieuwbouw moet passen in de bestaande bouw wat betreft rooi/zichtlijnen en korrel vormt de huidige stedenbouwkundige visie op dit gebied, die echter niet geformuleerd was toen het Bestemmingsplan Stadscentrum werd opgesteld. Dit schrijft het college in een reactie op onze vraag hierover. Het Bestemmingsplan dateert uit 2011. Dus de herziening/vernieuwing komt in zicht. Ook de nieuwe Omgevingswet komt eraan. Dat betekent dat we kunnen beginnen met kritisch ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Gemeenteraad dinsdag 31 oktober 2017 - 14.00 uur in Stadhuis Dordrecht

Agenda Gemeenteraad dinsdag 31 oktober 2017 - 14.00 uur in Stadhuis Dordrecht

Bespreekonderwerpen:

- Afwijzen Verzoek Herzien Bestemmingsplan Historische Binnenstad

- Verkoop Eneco aandelen: 

PvdA wil de aandelen behouden, en zal vertellen waarom zij de aandelen niet wil verkopen

 

Klik hier voor de complete agenda

 

Lees meer Reageer

Hoorzitting over Chemours in Provinciehuis

Hoorzitting over Chemours in Provinciehuis

Op woensdag 25 oktober 2017 gingen raadsleden uit Dordrecht naar de Hoorzitting in Provinciehuis in Den Haag voor raadsleden en statenleden. Daar waren DCMR (Milieudienst Rijnmond), Toxicoloof De Boer (Vrije Universiteit), RIVM, OASEN (Waterschap) en Chemours zelf. Zij gaven inzicht in hoe wetgeving en controles in elkaar zitten, in de giftigheid van stoffen - met name de Zeer Zorgwekkende Stoffen - en hoe onderzoeken worden gedaan. Jacquelline vd Bergh was er namens de PvdA. Zij reed mee met de bus met bewoners, die eveneens naar de Hoorzitting gingen. Raadsleden hadden van te voren vragen opgesteld, waarop werd in gegaan. Behalve door Chemours, die teleurstelde door een wat algemeen PR verhaal te houden. Op vragen wilde de heer Reijmers niet ingaan. Die gaat hij schriftelijke beantwoorden. Hij at wel de appel op die een ...

 

Lees meer Reageer

Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch moet worden uitgevoerd

Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch moet worden uitgevoerd

ADVIESCOOMMISSIE DINSDAG 24 OKTOBER 2017: Leefwerf de Biesbosch - Jacqueline van den Bergh:  Opnieuw geen duidelijkheid. We zijn nu al jaren bezig met het Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch om historische schepen in de wateren van de Stadswerven een ligplaats te geven. We zeggen allemaal dat we het belangrijk vinden, maar iedere keer doemen er weer obstakels op. Het college zegt dat er in principe overeensteming met Stichting Leefwerf is. Maar somt allemaal obstakels op, die eerst moeten worden opgelost. En met de uitvoering starten in 2017 (voorwaarde Provincie) is al helemaal niet aan de orde. Knelpunten die college noemt: ...

 

Lees meer Reageer

PvdA bij Algemene Beschouwingen: onderdak voor alle Dak/Thuislozen tijdens winter; Huisvesting van mensen uit kwetsbare groepen; Dordrecht als experimenteergemeente voor legale wietteelt

PvdA bij Algemene Beschouwingen: onderdak voor alle Dak/Thuislozen tijdens winter; Huisvesting van mensen uit kwetsbare groepen;  Dordrecht als experimenteergemeente voor legale wietteelt

Dinsdag 24 oktober 2017: PVDA WOORDVOERING ALGEMENE BESCHOUWING - Cor van Verk: Voorzitter, leden van de Raad en alle andere belangstellenden, Voorzitter wij willen in de beperkte spreektijd kort ingaan op een drietal aspecten waar wij ons zorgen over maken en van het College actie verlangen: 1. De positie van dak- en thuislozen in deze stad 2. De huisvesting van mensen uit de kwetsbare doelgroepen 3. De recente ontwikkelingen op het cannabis-dossier. In alle drie de gevallen nemen wij de veiligheid als invalshoek. Belangrijke reden om deze invalshoek te kiezen zijn de cijfers uit bijlage 1 op het gebied van veiligheid. Daar waar nieuwe cijfers bekend zijn zien wij een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar maar in vergelijking met ...

 

Lees meer Reageer

Donderdag 26 oktober 2017: Is er nog een (vaste) baan voor mij?

Donderdag 26 oktober 2017: Is er nog een (vaste) baan voor mij?

Lokaal FNV Sociaal organiseert op donderdag 26 oktober 2017 een bijeenkomst: 'Is er nog een (vaste) baan voor mij? In het FNV-gebouw aan de Spuiboulevard 422, van 17.00 - 20.00 uur. Discussie o.l.v. Ben Corino van RTV Dordrecht. Iedereen is van harte welkom, leden en niet leden.

Veel mensen - vooral ook jongeren - weten niet of ze nog wel hun leven lang een baan zullen hebben/houden met voldoende inkomsten om ervan te leven. Banen verdwijnen, meer werk wordt gedaan door robots, vrijwilligers en via trajecten met bijstandsuitkeringen. Veel mensen werken op onzekere contracten. Wat is het toekomstperspectief? Hoe kom je aan een echte, vaste baan? Kun je nog wel een goed inkomen met één baan verdienen?

Gastsprekers: ...

 

Lees meer Reageer

Agenda Gemeenteraad en Adviescommissies dinsdag 24 oktober 2017

Agenda Gemeenteraad en Adviescommissies dinsdag 24 oktober 2017

14.00 uur: GEMEENTERAAD in Stadhuis: Algemene Beschouwingen over Begroting 2018 Dordrecht

20.00 uur: ADVIESCOMMISSIES in Stadskantoor over de Begroting 2018, incl. ingediende moties en amendementen

Adviescommissie Bestuur en Middelen: Herijking Onderwijshuisvesting; Septembercirculaire 2017; Tariefsverordeningen 2018: Precariobelasting, Marktgeld, Reinigingsrecht, OZB, Riool, Afvalstoffen; Heffingsverordeningen met Tarieventabel Essenhof; Verordening Heffing en Invordering Hondenbelasting en Leges

Adviescommissie Fysiek: Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch

Klik op Gemeenteraad en Adviescommissies voor de uitgebreide agenda

Klik hier voor het lezen van de Begroting 2018 Dordrecht

 

Lees meer Reageer
Fractie PvdA

  

Aanmelden PvdA Nieuwsbrief